Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

XVI GC 352/15 - postanowienie z uzasadnieniem Sąd Okręgowy w Warszawie z 2017-07-03

Sygn. akt. XVI GC 352/15

POSTANOWIENIE

Dnia 3 lipca 2017 roku

Sąd Okręgowy w Warszawie XVI Wydział Gospodarczy

w następującym składzie:

Przewodniczący: SSO Maria Zgiet - Zawadzka

SSO Jan Wawrowski

SSO Katarzyna Bartosiewicz

po rozpoznaniu w dniu 3 lipca 2017 roku w Warszawie

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa grupowego (...) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w W.

przeciwko (...) Towarzystwu (...) Spółce Akcyjnej w W.

o odszkodowanie

postanawia

umorzyć postępowanie.

SSO Maria Zgiet-Zawadzka SSO Jan Wawrowski SSO Katarzyna Bartosiewicz

UZASADNIENIE

Pismem z dnia 21 czerwca 2017 r. powódka (...). spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w W. cofnęła pozew w całości. Do ww. pisma powódka dołączyła zgody więcej niż połowy członków grupy (pismo k. 3692-3745).

W piśmie procesowym z dnia 26 czerwca 2017 r. pozwana (...) Towarzystwo (...) spółka akcyjna z siedzibą w W. wyraziła zgodę na cofnięcie pozwu (pismo k. 3748-3749).

Sąd Okręgowy zważył co następuje:

Zgodnie z art. 203 § 1 k.p.c. pozew może być cofnięty bez zezwolenia pozwanego aż do rozpoczęcia rozprawy, a jeżeli z cofnięciem połączone jest zrzeczenie się roszczenia - aż do wydania wyroku. Z kolei art. 355 § 1 k.p.c. stanowi: Sąd wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania, jeżeli powód cofnął ze skutkiem prawnym pozew lub jeżeli wydanie wyroku stało się z innych przyczyn zbędne lub niedopuszczalne. Ponadto jak wynika z treści art. 19 . 1. o dochodzeniu roszczeń w postepowaniu grupowym cofnięcie pozwu, zrzeczenie się lub ograniczenie roszczenia oraz zawarcie ugody wymaga zgody więcej niż połowy członków grupy. Sąd może uznać za niedopuszczalne cofnięcie pozwu, zrzeczenie się lub ograniczenie roszczenia, jak też zawarcie ugody, jeżeli okoliczności sprawy wskazują, że wymienione czynności są sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami albo zmierzają do obejścia prawa bądź rażąco naruszają interes członków grupy.

W przedmiotowej sprawie powódka cofnęła pozew w sprawie w całości bez zrzeczenia się roszczenia. Pismem z dnia 26 czerwca 2017 r. pozwana wyraziła zgodę na cofnięcie pozwu. Sąd, uznał, iż brak jest podstaw do stwierdzenia niedopuszczalności cofnięcia pozwu. Czynność ta nie jest sprzeczna z prawem, zasadami współżycia społecznego ani nie zmierza do obejścia prawa.

Mając na uwadze powyższe na podstawie powołanych przepisów orzeczono jak w sentencji.

SSO Maria Zgiet-Zawadzka SSO Jan Wawrowski SSO Katarzyna Bartosiewicz

Zarządzenie: Odpis postanowienia doręczyć pełnomocnikom stron.

SSO Maria Zgiet-Zawadzka

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Aleksandra Dębek
Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Warszawie
Osoba, która wytworzyła informację:  Maria Zgiet-Zawadzka,  Jan Wawrowski ,  Katarzyna Bartosiewicz
Data wytworzenia informacji: