Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

VII Co 931/10 - postanowienie z uzasadnieniem Sąd Okręgowy w Warszawie z 2012-01-24

Sygn. akt VII Co 931/10

POSTANOWIENIE

Dnia 24 stycznia 2012 r.

Sąd Okręgowy w Warszawie VII Wydział Cywilny Rejestrowy

w składzie:

Przewodniczący: SSO Anna Misztela-Leszczyńska

po rozpoznaniu w dniu 24 stycznia 2012 r. w Warszawie

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z wniosku (...) z siedzibą w B. (Dania)

z udziałem (...)S.A. z siedzibą w W.

o stwierdzenie wykonalności orzeczenia sądu arbitrażowego

postanawia:

1.  podjąć zawieszone postępowanie;

2.  umorzyć postępowanie wobec cofnięcia wniosku;

3.  kosztami postępowania obciążyć wnioskodawcę.

UZASADNIENIE

Postanowieniem z dnia 22 lipca 2011r, tutejszy sąd zawiesił postępowanie w sprawie, do czasu prawomocnego zakończenia w W., postępowania w przedmiocie skargi o uchylenie częściowego wyroku z dnia 24 sierpnia 2010 r. Sądu Arbitrażowego w W..

Pismem procesowym złożonym w dniu 16 stycznia 2012r., wnioskodawca cofnął ze skutkiem prawnym wniosek o stwierdzenie wykonalności i nadanie klauzuli wykonalności wyrokowi zagranicznego sądu polubownego z dnia 15 listopada 2010r.

Uczestnik postępowania w piśmie procesowym złożonym w dniu 16 stycznia 2012r., wyraził zgodę na cofnięcie przedmiotowego wniosku i na umorzenie postępowania w sprawie oraz oświadczył, iż nie wnosi o zasądzenie od wnioskodawcy na jego rzecz kosztów postępowania, w tym kosztów zastępstwa adwokackiego.

W świetle zgromadzonego materiału dowodowego wynika, że cofnięcie wniosku nie jest sprzeczne z prawem, zasadami współżycia społecznego i nie zmierza do obejścia prawa.

Konkludując, na podstawie art. 180 § 1 pkt 4 kpc, art. 203 § 1 kpc, art. 355 § 1 kpc, postanowiono jak w sentencji.

O kosztach orzeczono na podstawie art. 98 kpc w zw. z art. 24 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz. U. 2005 r. Nr 167 poz. 1398 ze zm.).

(...)

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Anna Ciesielska
Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Warszawie
Osoba, która wytworzyła informację:  Anna Misztela-Leszczyńska
Data wytworzenia informacji: