Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

VII Co 273/12 - postanowienie z uzasadnieniem Sąd Okręgowy w Warszawie z 2012-05-10

Sygn. akt VII Co 273/12

POSTANOWIENIE

Dnia 10 maja 2012 r.

Sąd Okręgowy w Warszawie VII Wydział Cywilny Rejestrowy

w składzie:

Przewodniczący: SSO Bożena Górna

po rozpoznaniu w dniu 10 maja 2012 r. w Warszawie

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z wniosku (...) z siedzibą w Gibraltarze

z udziałem państwa Ukraina reprezentowanego przez Ministerstwo Sprawiedliwości Ukrainy z siedzibą w K.

o stwierdzenie wykonalności i nadanie klauzuli wykonalności zagranicznemu wyrokowi sądu polubownego

postanawia:

przedstawić akta sprawy Sądowi Najwyższemu celem oznaczenia sądu właściwego do rozpoznania niniejszej sprawy.

UZASADNIENIE

Wnioskiem z dnia 2 kwietnia 2012r. (...) z siedzibą w Gibraltarze wniósł o stwierdzenie wykonalności i nadanie klauzuli wykonalności wyrokowi sądu polubownego z dnia 28 kwietnia 2011r. wydanego w S. przez Trybunał Arbitrażowy w sprawie z powództwa (...) z siedzibą w Gibraltarze przeciwko Ukrainie. Trybunał zobowiązał pozwanego w/w sprawie do zapłaty na rzecz powoda kwoty 4.493.464,97 USD tytułem rekompensaty strat wyrządzonych powodowi.

Sądem właściwym dla postępowania w przedmiocie uznania albo wykonalności wyroku sądu polubownego lub ugody przed nim zawartej jest, zgodnie z przepisem 1158par. 1 kpc, sąd, który byłby właściwy do rozpoznania sprawy, gdyby strony nie dokonały zapisu na sąd polubowny. Właściwość sądu okręgowego przesądza wartość przedmiotu sporu, która znacznie przewyższa graniczna kwotę przewidzianą w art. 17 pkt 4 kpc. Właściwości miejscowej nie można ustalić na podstawie przepisów kodeksu postępowania cywilnego. Żaden z podmiotów będących stronami postępowania nie ma siedziby w Polsce (ar. 30 kpc). Brak jest również podstaw do zastosowania art. 34 kpc, bowiem umowa będąca przedmiotem rozstrzygnięcia arbitrażowego nie była wykonywana w Polsce.

Mając powyższe na uwadze sąd w oparciu o art. 45 kpc orzekł jak na wstępie.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Aneta Krasuska
Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Warszawie
Osoba, która wytworzyła informację:  Bożena Górna
Data wytworzenia informacji: