Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

VII Co 153/12 - postanowienie Sąd Okręgowy w Warszawie z 2013-04-10

Sygn. akt VII Co 153/12

POSTANOWIENIE

Dnia 10 kwietnia 2013 r.

Sąd Okręgowy w Warszawie VII Wydział Cywilny Rejestrowy

w składzie następującym:

Przewodnicząca: SSO Bożena Górna

Sędziowie: SO Anna Misztela-Leszczyńska, SO Hanna Dobieszewska

Protokolant: Ewelina Kopeć

po rozpoznaniu w dniu 10 kwietnia 2013 r. w Warszawie

na rozprawie

sprawy z wniosku (...) z siedzibą w Z.

z udziałem (...) z siedzibą w B.

o stwierdzenie wykonalności orzeczenia zagranicznego

postanawia:

1.  stwierdzić wykonalność na obszarze Polski przez nadanie klauzuli wykonalności wyrokowi Sądu Arbitrażowego przy (...) (...) z dnia 17 marca 2011 r., nr postępowania arbitrażowego (...), sygn. akt (...):

a)  w zakresie pkt 10.1 lit. (a) powyższego wyroku, zgodnie z którym (...) zapłaci (...) kwotę 269.530.512,16 USD tytułem Roszczenia za Gaz za Rok 2008;

b)  w zakresie pkt 10.1 lit. (b) powyższego wyroku, zgodnie z którym (...) zapłaci (...) kwotę 151.578.967,72 USD tytułem Roszczenia za Gaz za rok 2009;

c)  w zakresie pkt 10.1 lit. (c) powyższego wyroku, zgodnie z którym (...) zapłaci (...) kwotę 106.195.492,49 USD w związku z Roszczeniem z tytułu Odsetek od Kredytu Towarowego;

d)  w zakresie pkt 10.1 lit. (d) powyższego wyroku, zgodnie z którym (...) zapłaci (...) odsetki według stawki LIBOR + 1% od kwoty 264.274.204,51 USD od 1 stycznia 2010 do momentu całkowitej zapłaty;

e)  w zakresie pkt 10.1 lit. (e) powyższego wyroku, zgodnie z którym (...) zapłaci (...) odsetki według stawki LIBOR + 1% od kwoty 151.578.967,72 USD od 30 września 2009 do momentu całkowitej zapłaty;

f)  w zakresie pkt 10.1 lit. (f) powyższego wyroku, zgodnie z którym (...) zapłaci (...) kwotę 3.414.945,26 GBP tytułem poniesionych przez (...) Kosztów Prawnych wraz z odsetkami od tej kwoty według stopy równej stopie referencyjnej Banku (...) obowiązującej w danym czasie, powiększonej o 8 punktów procentowych, począwszy od dnia wydania niniejszego Orzeczenia do dnia zapłaty;

g)  w zakresie pkt 10.1 lit. (h) powyższego wyroku, zgodnie z którym spośród stron postępowania, (...) zapłaci całość Kosztów Postępowania Arbitrażowego – sąd stwierdza wykonalność pkt 10.1 lit. (h) powyższego wyroku w takim zakresie, w jakim (...) poniesie koszty postępowania arbitrażowego zgodnie zasadą określoną w pkt 10.1 lit. (g) powyższego wyroku; stanowiącego, że strony odpowiadają solidarnie za pokrycie Kosztów Postępowania Arbitrażowego, które zostały ustalone na następującym poziomie:

- pan R., (...) EUR tytułem wynagrodzenia, 17.078 EUR tytułem kosztów, (...) EUR tytułem kosztów wynagrodzenia tłumacza oraz(...) EUR tytułem diety;

- pan R., (...) tytułem wynagrodzenia, 1.974 GBP tytułem kosztów oraz (...)EUR tytułem diety;

- pani W.-L., (...) EUR tytułem wynagrodzenia, 1.237 EUR oraz 2.080 SEK tytułem kosztów oraz (...) EUR tytułem diety;

- (...) (...), 60.000 EUR tytułem opłaty administracyjnej oraz 27.023 EUR tytułem kosztów;

h) w zakresie pkt. 10.1 lit. (i) powyższego wyroku zgodnie, z którym (...) zapłaci (...) kwotę, jaką (...) poniósł/zapłacił tytułem kosztów postępowania arbitrażowego w ramach części kosztów postępowania arbitrażowego zapłaconej już przez (...) , tj. 456.500 EUR wraz z odsetkami od tej kwoty według stopy równej stopie referencyjnej Banku (...) obowiązującej w danym czasie, powiększonej o 8 punktów procentowych, począwszy od dnia wydania niniejszego orzeczenia do dnia zapłaty;

2.  zobowiązać komornika do przeliczenia zasądzonej kwoty na walutę polską według średniego kursu złotego w stosunku do walut obcych ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski w dniu poprzedzającym przekazanie należności wierzycielowi;

3.  kosztami postępowania obciążyć uczestnika postępowania.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Monika Matuszczak
Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Warszawie
Osoba, która wytworzyła informację:  Bożena Górna,  Anna Misztela-Leszczyńska ,  Hanna Dobieszewska
Data wytworzenia informacji: