Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

VII Co 10/18 - zarządzenie, postanowienie, uzasadnienie Sąd Okręgowy w Warszawie z 2018-12-07

Sygn. akt VII Co 10/18

POSTANOWIENIE

Dnia 7 grudnia 2018 r.

Sąd Okręgowy w Warszawie VII Wydział Cywilny Rejestrowy w składzie:

Przewodniczący: SSO Joanna Korzeń

po rozpoznaniu w dniu 7 grudnia 2018 r. w Warszawie

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z wniosku Forum (...) z siedzibą w W.

o stwierdzenie reprezentatywności

postanawia:

stwierdzić reprezentatywność Forum (...) z siedzibą w W. zarejestrowanego w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy pod numerem (...)

UZASADNIENIE

Wnioskiem z dn. 15 listopada 2018 r. wnioskodawca wniósł o stwierdzenie reprezentatywności „Forum (...).

Sąd ustalił i zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 23. 2 Ustawy o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego z dnia 24 lipca 2015r. (Dz. U. z 2015r. poz. 1240) za reprezentatywne organizacje związkowe uznaje się ogólnokrajowe związki zawodowe, ogólnokrajowe zrzeszenia (federacje) związków zawodowych i ogólnokrajowe organizacje międzyzwiązkowe (konfederacje), które spełniają łącznie następujące kryteria

1)  zrzeszają więcej niż 300 000 członków będących pracownikami,

2)  działają w podmiotach gospodarki narodowej, których podstawowy rodzaj działalności jest określony w więcej niż w połowie sekcji Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) o której mowa w przepisach o statystyce publicznej”

Wnioskodawca spełnia w/wym. kryteria. Z dołączonych do wniosku dokumentów wynika, że Forum (...) zrzesza(...) organizacji związkowych w których zrzeszonych jest (...) członków będących pracownikami w jednostkach gospodarki narodowej. Organizacje związkowe wchodzące w skład (...) działają w podmiotach gospodarki narodowej, których podstawowy rodzaj działalności jest określony w więcej niż połowie jednostek gospodarki narodowej zgodnie z PKD tj. w 20 spośród (...)sekcji. Nadto, przy ustalaniu liczby członków (...) będących pracownikami nie wystąpiły przypadki zaliczenia do stanu liczbowego organizacji członkowskich, które były zrzeszone w innej reprezentatywnej organizacji związkowej

Mając na uwadze powyższe, na podstawie art. 25 ust. 2 Ustawy o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego z dnia 24 lipca 2015r. w zw. z art. 13 par 2 kpc w zw. należało orzec jak w sentencji”

ZARZĄDZENIE

(...)

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Iwona Lubańska
Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Warszawie
Osoba, która wytworzyła informację:  Joanna Korzeń
Data wytworzenia informacji: