Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

VII Co 5/18 - zarządzenie, postanowienie, uzasadnienie Sąd Okręgowy w Warszawie z 2018-05-30

Sygn. akt VII Co 5/18

POSTANOWIENIE

Dnia 30 maja 2018 r.

Sąd Okręgowy w Warszawie VII Wydział Cywilny Rejestrowy w składzie:

Przewodniczący: SSO Joanna Korzeń

po rozpoznaniu w dniu 30 maja 2018 r. w Warszawie

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z wniosku (...) Związków Zawodowych z siedzibą w W.

o stwierdzenie reprezentatywności

postanawia:

sprostować oczywiste omyłki w uzasadnieniu postanowieniu Sądu Okręgowego w Warszawie VII Wydział Cywilny Rejestrowy z dnia 25 kwietnia 2018r. w ten sposób, że dotychczasowej treści uzasadnienia nadać następujące brzmienie :

„Zgodnie z art. 23. 2 Ustawy o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego z dnia 24 lipca 2015r. (Dz.U. z 2015r. poz. 1240) za reprezentatywne organizacje związkowe uznaje się ogólnokrajowe związki zawodowe, ogólnokrajowe zrzeszenia (federacje) związków zawodowych i ogólnokrajowe organizacje międzyzwiązkowe (konfederacje), które spełniają łącznie następujące kryteria

1)  zrzeszają więcej niż 300000 członków będących pracownikami,

2)  działają w podmiotach gospodarki narodowej, których podstawowy rodzaj działalności jest określony w więcej niż w połowie sekcji Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) o której mowa w przepisach o statystyce publicznej”

Wnioskodawca spełnia w/wym. kryteria. Z dołączonych do wniosku dokumentów i oświadczenia wynika, że (...) Związków Zawodowych zrzesza (...) członków będących pracownikami, organizacje zrzeszone w (...) działają w podmiotach gospodarki narodowej, których podstawowy rodzaj działalności jest określony w więcej niż połowie jednostek gospodarki narodowej zgodnie z PKD tj. w (...)sekcjach. Nadto, przy ustalaniu liczby członków (...) będących pracownikami nie wystąpiły przypadki zaliczenia do stanu liczbowego organizacji członkowskich, które w okresie roku przed złożeniem wniosku były zrzeszone w innej reprezentatywnej organizacji związkowej

Mając na uwadze powyższe, na podstawie art. 13 par 2 kpc w zw. z art. 25 ust. 2 Ustawy o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego z dnia 24 lipca 2015r. należało orzec jak w sentencji”

UZASADNIENIE

Wskutek oczywistej omyłki w uzasadnieniu postanowienia z dnia 25 kwietnia 2018r. błędnie odniesiono się do art. 24 ust 2 Ustawy Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego z dnia 24 lipca 2015r. (Dz.U. z 2015r. poz. 1240), podczas gdy do (...) Związków Zawodowych znajduje zastosowanie art. 23 ust. 2 i 3 cytowanej ustawy.

Mając na uwadze powyższe na podstawie art.350 § 1 i 2 kpc w zw. z art. 13 § 2 kpc należało orzec jak w sentencji postanowienia.

ZARZĄDZENIE

(...)

(...)

(...)

(...)

Warszawa, dnia 30/05/2018 r.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Iwona Lubańska
Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Warszawie
Osoba, która wytworzyła informację:  Joanna Korzeń
Data wytworzenia informacji: