Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

VII Co 4/18 - zarządzenie, postanowienie, uzasadnienie Sąd Okręgowy w Warszawie z 2018-04-06

Sygn. akt VII Co 4/18

POSTANOWIENIE

Dnia 6 kwietnia 2018 r.

Sąd Okręgowy w Warszawie VII Wydział Cywilny Rejestrowy w składzie:

Przewodniczący: SSO Marzena Wyrembak-Gastoł

po rozpoznaniu w dniu 6 kwietnia 2018 r. w Warszawie

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z wniosku związku (...) z siedzibą w W.

o stwierdzenie reprezentatywności związku

postanawia:

stwierdzić reprezentatywność związku (...) z siedzibą w W., zarejestrowanego w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy pod numerem (...).

UZASADNIENIE

Pismem z dnia 23 marca 2018 r. wnioskodawca wniósł o stwierdzenie reprezentatywności związku (...) z siedzibą w W., zarejestrowanego w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy pod numerem (...).

Sąd ustalił i zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 24 Ustawy o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego z dnia 24 lipca 2015r. (Dz.U. z 2015r. poz. 1240) za reprezentatywne organizacje pracodawców uznaje się ogólnokrajowe organizacje pracodawców o charakterze ponadbranżowym, funkcjonujące na podstawie ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o organizacjach pracodawców (Dz.U. Nr 55,poz.235, z późn. zm.) lub ustawy z dnia 22 marca 1989 r. o rzemiośle (Dz.U. z 2015 r., poz. 1182 spełniające łącznie następujące kryteria:

1) zrzeszają pracodawców zatrudniających łącznie co najmniej 300 000 pracowników, z zastrzeżeniem ust. 3;

2) zrzeszają pracodawców prowadzących podstawowy rodzaj działalności gospodarczej w co najmniej połowie sekcji Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD), o której mowa w przepisach o statystyce publicznej, z zastrzeżeniem ust. 4;

3) posiadają wśród członków regionalne organizacje pracodawców o charakterze ponadbranżowym, mające siedziby w co najmniej połowie województw.

Wnioskodawca spełnia w/w kryteria. (...) są organizacją działającą na podstawie ustawy z dnia 23 maja 1991r. o organizacjach pracodawców, zrzeszają(...) organizacji pracodawców oraz (...)firm członkowskich. Ogólna liczba zrzeszonych pracodawców w (...) wynosi około (...), którzy łącznie zatrudniają ponad (...)pracowników. (...) spełniają także pozostałe przesłanki określone w art. 24 ust.2 ustawy, w tym wymóg dotyczący zrzeszania pracodawców prowadzących podstawowy rodzaj działalności gospodarczej w co najmniej połowie sekcji Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) oraz dotyczący posiadania wśród członków regionalnych organizacji pracodawców o charakterze ponadbranżowym, mających siedziby w co najmniej połowie województw. Przy ustalaniu kryterium liczebności zastosowane zostały przesłanki z art. 24 ust 3 ustawy z dnia 24 lipca 2015r. o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego.

Mając powyższe na uwadze, Sąd na podstawie art. 13 § 2 kpc w związku z art. 25 ustawy o ustawy o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego, postanowił jak w sentencji.

ZARZĄDZENIE

(...).

6.04.2018r.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Iwona Lubańska
Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Warszawie
Osoba, która wytworzyła informację:  Marzena Wyrembak-Gastoł
Data wytworzenia informacji: