Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

IV C 305/13 - postanowienie z uzasadnieniem Sąd Okręgowy w Warszawie z 2014-03-24

Sygn. akt IV C 305/13

POSTANOWIENIE

Dnia 24 marca 2014 r.

Sąd Okręgowy w Warszawie Wydział IV Cywilny

W składzie: Przewodniczący SSO Anna Bartoszewska

po rozpoznaniu w dniu 24 marca 2014 r. w Warszawie

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa J. K.

przeciwko Skarbowi Państwa – Prokuratorowi Generalnemu

o odszkodowanie

postanawia

zawiesić postępowanie w sprawie na podstawie art. 177 § 1 pkt. 4 k.p.c.

UZASADNIENIE

W pozwie z dnia 1 lutego 2013 r. (data prezentaty) powód wniósł o zasądzenie od Skarbu Państwa – Prokuratora Generalnego kwoty 150.000.000 zł tytułem odszkodowania.

Na rozprawie w dniu 21 stycznia 2014 r. powód wniósł o zawieszenie niniejszego postępowania do czasu prawomocnego zakończenia postępowania toczącego się w Prokuraturze Rejonowej w Ostródzie w sprawie podejrzenia przyjęcia korzyści majątkowej przez Prokuratorów Prokuratury Rejonowej w Iławie, sygn. 1 Ds. 1948/09.

Zgodnie z treścią przepisu art. 177 § 1 pkt 4 k.p.c., sąd może zawiesić postępowanie z urzędu jeżeli ujawni się czyn, którego ustalenie w drodze karnej lub dyscyplinarnej mogłoby wywrzeć wpływ na rozstrzygnięcie sprawy cywilnej.

W ocenie Sądu rozstrzygnięcie niniejszego postępowania zależy od wyniku postępowania toczącego się w Prokuraturze Rejonowej w Ostródzie w sprawie przeciwko Prokuratorom Prokuratury Rejonowej w Iławie, sygn. 1 Ds. 1948/09, bowiem z działaniami Prokuratorów z I. powód wiąże swoje roszczenie o odszkodowanie za wyrządzoną mu szkodę. Zatem wobec powyższego zasadnym jest zawieszenie niniejszego postępowania.

Mając na uwadze powyższe, Sąd orzekł jak w sentencji postanowienia.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Paula Wiaterska
Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Warszawie
Data wytworzenia informacji: