Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

III C 1122/15 - postanowienie z uzasadnieniem Sąd Okręgowy w Warszawie z 2017-03-09

Sygn. akt III C 1122/15

POSTANOWIENIE

Dnia 9 marca 2017 r.

Sąd Okręgowy w Warszawie III Wydział Cywilny

w składzie :

Przewodniczący SSO Joanna Kruczkowska

Sędziowie SSO Joanna Bitner

SSO Grzegorz Chmiel

po rozpoznaniu w dniu 9 marca 2017 r. w Warszawie

sprawy z powództwa E. D.

przeciwko (...) Bank (...) S.A w W.

o zapłatę

postanawia:

1.  sprostować oczywistą omyłkę w sentencji postanowienia Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 24 stycznia 2017 r. poprzez wpisanie po słowach „ewentualnie r.pr. K. J. Kancelaria Radcy prawnego K. J. ul. (...) (...) -300” w miejsce słowa „ L.” słowo „L.”;

2.  zmienić sentencję postanowienia Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 24 stycznia 2017 r. poprzez wykreślenie po słowach „ewentualnie r.pr. K. J. Kancelaria Radcy Prawnego K. J. ul. (...) (...)-(...) L.”, słów „ www.(...).pl” oraz wykreślić ostatni akapit postanowienia tj. wykreślić słowa „Szczegóły dotyczące przystąpienia do grupy, jak również wzory dokumentów (w tym gotowy wzór oświadczenia o przystąpieniu do grupy) znajdują się na stronie internetowej www.(...).pl”.

UZASADNIENIE

Pismem z dnia 22 lutego 2017 r. powód wniósł o sprostowanie omyłki pisarskiej w postanowieniu z dnia 24 stycznia 2017 r. – ogłoszeniu o wszczęciu postępowania grupowego, poprzez prawidłowe wpisanie nazwy miejscowości, w której znajduje się Kancelaria r.pr. K. J. tj. wpisanie w miejsce słowa „L.” słowa „L.”. Mając powyższe na uwadze, z mocy art. 350 § 1 k.p.c. w zw. z art. 361 k.p.c. orzeczono jak w pkt. 1 sentencji postanowienia.

Wraz z wnioskiem o sprostowanie powód powołując się na problemy techniczne jakie występują na stronie www.(...).pl wniósł o wykreślenie z treści w/w postanowienia adresu tej strony internetowej, w celu ochrony interesów prawnych poszkodowanych. Przedmiotowy wniosek należało uwzględnić. Wykreślenie adresu strony internetowej powodowało, iż koniecznym stało się również wykreślenie z treści rzeczonego postanowienia jego ostatniego akapitu o treści wskazanej w pkt. 2 sentencji postanowienia.

Mając powyższe na uwadze, z mocy art. 359 § 1 k.p.c. orzeczono jak w pkt. 2 sentencji postanowienia.

Z/

1.  (...)

2.  (...)

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Iwona Lubańska
Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Warszawie
Osoba, która wytworzyła informację:  Joanna Kruczkowska,  Joanna Bitner ,  Grzegorz Chmiel
Data wytworzenia informacji: