Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

II Ns 20/11 - postanowienie z uzasadnieniem Sąd Okręgowy w Warszawie z 2011-07-26

Sygn. akt II Ns 20/11

POSTANOWIENIE

Dnia 26 lipca 2011 r.

Sąd Okręgowy w Warszawie Wydział II Cywilny

w składzie następującym

Przewodniczący: SSO Małgorzata Mączkowska

po rozpoznaniu w dniu 26 lipca 2011 roku w Warszawie

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z wniosku K. P. Komitetu Wyborczego P. K.

w przedmiocie odwołania od postanowienia Komisarza Wyborczego w W.

postanawia

stwierdzić swą niewłaściwość i sprawę przekazać do rozpoznania Sądowi Okręgowemu Warszawa Praga w Warszawie zgodnie z właściwością.

UZASADNIENIE

K. P. Komitetu Wyborczego Wyborców P. K. złożył odwołanie od wydanego w dniu 8 czerwca 2011 r. postanowienia Komisarza Wyborczego w W. odrzucającego sprawozdanie finansowe Komitetu Wyborczego dotyczące przychodów, wydatków i zobowiązań finansowych poniesionych w wyborach samorządowych zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r.

Właściwość rzeczową Sądu w sprawach dotyczących odwołań od orzeczeń Komisarza Wyborczego odrzucających sprawozdanie finansowe komitetu wyborczego reguluje artykuł 84a ust. 5 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików wojewódzkich (tekst jedn. Dz.U. z 2010 r. Nr 176, poz. 1190 ze zm.).

Zgodnie z treścią powyższego przepisu odwołanie rozpoznawane jest przez sąd okręgowy w trybie nieprocesowym.

Zgodnie zaś z treścią artykułu 508 kpc, jeżeli właściwość miejscowa nie jest oznaczona w przepisie szczególnym, a taka sytuacja w świetle uregulowań ustawowych ma miejsce w sprawie niniejszej, wyłącznie właściwym jest sąd miejsca zamieszkania wnioskodawcy.

Oznacza to, iż w postępowaniu nieprocesowym Sąd z urzędu zobligowany jest, w każdym wypadku stwierdzenia niewłaściwości miejscowej sądu, przekazać sprawę do sądu właściwego.

Z akt sprawy wynika, iż wnioskodawca wnoszący odwołanie zamieszkuje w W., która to miejscowość znajduje się w okręgu właściwości miejscowej Sądu Okręgowego Warszawa – Praga w Warszawie.

Ten Sąd zatem jest wyłącznie rzeczowo i miejscowo właściwy do rozpoznania sprawy niniejszej.

Biorąc zatem pod uwagę powyższe, Sąd na podstawie artykułu 200 § 1 kpc w związku z artykułem 84a ust. 5 74 przywołanej wyżej Ordynacji wyborczej do rad gmin, rad powiatów i sejmików wojewódzkich oraz z artykułem 508 kpc orzekł jak w sentencji.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Monika Jędruszczak
Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Warszawie
Osoba, która wytworzyła informację:  Małgorzata Mączkowska
Data wytworzenia informacji: