Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

II C 464/11 - zarządzenie, postanowienie, uzasadnienie Sąd Okręgowy w Warszawie z 2016-05-18

Sygn. akt II C 464/11

POSTANOWIENIE

Dnia 18 maja 2016 roku

Sąd Okręgowy w Warszawie – II Wydział Cywilny

w składzie następującym:

Przewodniczący: SSO Sylwia Urbańska

Sędziowie: SSO Katarzyna Waseńczuk

SSO Tomasz Wojciechowski

po rozpoznaniu w dniu 18 maja 2016 roku w Warszawie

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa reprezentanta grupy K. S. działającego na rzecz A. P. (1), K. R., G. B., Z. K., C. D., A. L., A. R., R. K., G. Z., W. R., J. M., Z. B., A. P. (2), K. S. i A. D.

przeciwko (...) Zakładowi (...) na (...) Spółce Akcyjnej w W.

o zapłatę

w przedmiocie zawieszenia postępowania

postanawia:

na podstawie art. 177 § 1 pkt 6 kpc zawiesić postępowanie w sprawie.

Katarzyna Waseńczyk Sylwia Urbańska Tomasz Wojciechowski

UZASADNIENIE

W pozwie z dnia 14 czerwca 2011 r. K. S., jako reprezentant grupy wniósł o zasądzenia od pozwanego (...) SA (...) w W. na rzecz członków grup kwot mających stanowić świadczenie pozwanego wynikające z umów ubezpieczenia grupowego na wypadek ciężkiej choroby.

Pozew w sprawie został złożony w trybie ustawy z dnia 17 grudnia 2009 r. o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym (Dz. U. z 2010 r., nr 7, poz. 44) przez profesjonalnego pełnomocnika – adwokata.

W piśmie złożonym w dniu 12 stycznia 2016 r. pełnomocnik reprezentanta grupy poinformował o wygaśnięciu pełnomocnictwa.

Sąd zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 4 ust 1 ustawy z dnia 17 grudnia 2009 r., powództwo w postępowaniu grypowym wytacza reprezentant grupy. W postępowaniu tym obowiązuje zastępstwo powoda przez adwokata lub radcę prawnego, chyba że powód jest adwokatem lub radcą prawnym (art. 4 ust 4 ustawy). Ustanowiony w ten sposób przymus adwokacko – radcowski oznacza, że zdolność postulacyjną – zdolność do podejmowania w procesie czynności, ma jedynie pełnomocnik reprezentanta grupy będący adwokatem lub radcą prawnym. Przymus adwokacko – radcowski w tym wypadku ma charakter bezwzględny, co oznacza, że reprezentant grupy nie może w postępowaniu działać osobiście, a wyłącznie za pośrednictwem zawodowego pełnomocnika. Czynności podejmowane przez stronę byłyby bezskuteczne.

Zauważyć należy, że ani ustawa z dnia 17 grudnia 2009 r., ani przepisy kpc, stosowane na podstawia art. 24 ust. 1 ustawy w postępowaniu grupowym, nie zawierają regulacji odnoszącej się wprost do takiej sytuacji, jaka zaistniała w niniejszej sprawie. Na gruncie art. 87 1 § 1 kpc, dotyczącego także przymusu adwokacko – radcowskiego w postępowaniu przed Sądem Najwyższym, wskazuje się, że zastępstwo obejmuje nie tylko konieczność sporządzenia danego środka prawnego, który ma uruchomić postępowanie przed Sądem Najwyższym przez adwokata lub radcę prawnego, lecz także podejmowanie wszystkich czynności procesowych i występowanie w imieniu strony na ewentualnym posiedzeniu. Czynności dokonane bezpośrednio przez stronę są bezskuteczne (tak postanowienie SN z dnia 7 stycznia 2014 r., II PZ 30/13). Pisma procesowe sporządzone z naruszeniem art. 87 1 kpc podlegają zwrotowi bez wzywania do usunięcia braków, a środki zaskarżenia - odrzuceniu (tak Sąd Najwyższy w postanowieniu z dnia 30 stycznia 2007 r. IV CZ 116/06).

Reprezentant grupy został zobowiązany do wskazania osoby nowego pełnomocnika. W zakreślonym terminie taka osoba nie została wskazana. W tej sytuacji sprawie nie można nadać dalszego biegu, co uzasadnia zawieszenie postępowania na podstawie art. 177 § 1 pkt 6 kpc.

Z tych względów, na podstawie powołanych przepisów, Sąd orzekł jak w sentencji postanowienia.

Katarzyna Waseńczyk Sylwia Urbańska Tomasz Wojciechowski

ZARZĄDZENIE

(...)

a)  (...)

b)  (...)

Dnia 18.05.2016 r.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Aleksandra Dębek
Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Warszawie
Osoba, która wytworzyła informację:  Sylwia Urbańska,  Katarzyna Waseńczuk ,  Tomasz Wojciechowski
Data wytworzenia informacji: