Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

II C 165/16 - zarządzenie, postanowienie, uzasadnienie Sąd Okręgowy w Warszawie z 2017-03-30

Sygn. akt: II C 165/16

POSTANOWIENIE

dnia 30 marca 2017 r.

Sąd Okręgowy w Warszawie – II Wydział Cywilny w składzie:

Przewodniczący: SSO Małgorzata Mączkowska

po rozpoznaniu w dniu 30 marca 2017 r. w Warszawie

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa Stowarzyszenia na Rzecz (...) z siedzibą w K.

wytoczonego na rzecz A. S. (1) i A. S. (2)

przeciwko (...) Bank (...) spółce akcyjnej z siedzibą w W.

o zapłatę

postanawia

odmówić sporządzenia uzasadnienia do postanowienia

SSO Małgorzata Mączkowska

UZASADNIENIE

Pismem nadanym w urzędzie pocztowym w dniu 23 marca 2017 r. pełnomocnik powoda wniósł o „sporządzenie uzasadnienia postanowienia tut. Sądu z dnia 22 marca 2017 r. w sprawie o sygn. akt: II C 165/16 oraz doręczenie ww. postanowienia z uzasadnieniem na adres pełnomocnika powoda” (pismo wraz z dowodem nadania – k. 924-928).

Zgodnie z art. 357 § 1 k.p.c., postanowienia ogłoszone na posiedzeniu jawnym sąd uzasadnia tylko wtedy, gdy podlegają one zaskarżeniu, i tylko na żądanie strony zgłoszone w terminie tygodniowym od dnia ogłoszenia postanowienia.

Jak wynika z utrwalonego orzecznictwa Sądu Najwyższego, wniosek o sporządzenie uzasadnienia wyroku (i odpowiednio postanowienia) może być zgłoszony najwcześniej po ogłoszeniu wyroku (postanowienia). Wniosek o doręczenie wyroku (postanowienia) wraz z uzasadnieniem zgłoszony przed ogłoszeniem wyroku (postanowienia) nie wywołuje skutków procesowych i jest przedwczesny (tak też postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 15 września 2000 r., sygn. I PKN 406/00, OSNP 2002, nr 8, poz. 190, uchwała Sądu Najwyższego z dnia 30 czerwca 1989 r., sygn. III CZP 67/89, OSP 1990, z. 9, poz. 69).

Wobec faktu, iż na rozprawie w dniu 22 marca 2017 r. w sprawie o sygnaturze akt: II C 165/16, nie doszło do wydania postanowienia podlegającego zaskarżeniu, Sąd postanowił odmówić sporządzenia uzasadnienia do postanowienia, na podstawie art. 357 § 1 k.p.c.

Dodać należy, że na rozprawie w dniu 22 marca 2017 r. Sąd postanowił wyłączyć do odrębnego rozpoznania ze sprawy o sygnaturze akt: II C 165/16 sprawy z powództwa Stowarzyszenia na Rzecz (...) z siedzibą w K. wytoczone na rzecz poszczególnych osób przeciwko pozwanemu (...) Bank (...) spółce akcyjnej z siedzibą w W. o zapłatę (protokół rozprawy – k. 921-922) i prowadzić dalej pod wskazanymi sygnaturami (II C 240/14, II C 241/17, II C 242/17, II C 243/17, II C 244/17, II C 245/17 i II C 246/17).

W sprawach o wskazanych wyżej sygnaturach akt: II C 240/14, II C 241/17, II C 242/17, II C 243/17, II C 244/17, II C 245/17 i II C 246/17 Sąd wydał 7 odrębnych postanowień, w których stwierdził swoją niewłaściwość rzeczową i przekazał je do rozpoznania Sądowi Rejonowemu dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie. Wszystkie postanowienia zostały w całości ogłoszone, to jest została odczytana ich treść, łącznie z odczytaniem każdej z sygnatur akt. Podano także ustne motywy rozstrzygnięcia (protokół rozprawy – k. 920-922, nagranie cd – k. 923). Na rozprawie było obecnych dwóch profesjonalnych pełnomocników powoda.

Wniosek złożony przez tego samego profesjonalnego pełnomocnika powoda o „sporządzenie uzasadnienia postanowienia tut. Sądu z dnia 22 marca 2017 r. w sprawie o sygn. akt: II C 165/16” musi zatem zostać potraktowany jako wniosek o sporządzenie uzasadnienia do postanowienia wydanego na rozprawie w dniu 22 marca 2017 r. w sprawie o sygn. akt: II C 165/16, które nie podlega zaskarżeniu. Dotyczy to zarówno postanowienia o wyłączeniu do odrębnego rozpoznania spraw wytoczonych przez powodowe stowarzyszenie na rzecz poszczególnych osób, jak i postanowienia o odroczeniu rozprawy (art. 394 § 1 k.p.c.). Brak jest podstaw do uznania, że wniosek z dnia 23 marca 2017 r. dotyczy któregokolwiek z postanowień wydanych w sprawach o sygnaturach: II C 240/14, II C 241/17, II C 242/17, II C 243/17, II C 244/17, II C 245/17 i II C 246/17.

Mając na uwadze powyższe, na podstawie art. 357 § 1 k.p.c., Sąd postanowił odmówić sporządzenia uzasadnienia do postanowienia.

SSO Małgorzata Mączkowska

ZARZĄDZENIE

(...)

30 marca 2017 r.

SSO Małgorzata Mączkowska

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Aneta Krasuska
Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Warszawie
Osoba, która wytworzyła informację:  Małgorzata Mączkowska
Data wytworzenia informacji: