Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

II K 338/23 - wyrok Sąd Rejonowy w Kościanie z 2023-10-18

Sygn. akt II K 338/23WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 18 października 2023 r.


Sąd Rejonowy w Kościanie w II Wydziale Karnym w składzie :


Przewodniczący : SSR Agnieszka Olszewska

Protokolant : st. sekr. sąd. Agnieszka Reichenbach

przy udziale Prokuratora Prok. Rej. ---

po rozpoznaniu w dniu 18 października 2023 r.

sprawy S. M.

s. F. i M. zd. J.

ur. (...) w K.

zam. (...)


oskarżonego o to, że:

w dniu 27 maja 2023 r. w J., woj. (...), w ruchu lądowym kierował samochodem osobowym marki F. (...), będąc w stanie nietrzeźwości w ilości 1,10 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu, przy czym czynu tego dopuścił się będąc uprzednio prawomocnie skazanym wyrokiem Sądu Rejonowego w Kościanie w sprawie II K 384/19 za prowadzenie pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości oraz w okresie obowiązywania zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych, jednocześnie nie stosując się do decyzji Starosty (...) nr KD.5430.6.14.2020 z dnia 23 marca 2020 r. o cofnięciu uprawnień do kierowania pojazdami kategorii A, B, T

tj. o przestępstwo z art. 178a § 4 kk w zw. z art. 178a § 1 kk

i art. 180a kk w zw. z art. 11 § 2 kk


Oskarżonego S. M. uznaje za winnego popełnienia zarzucanego mu czynu, tj. przestępstwa z art. 178a § 4 kk w zw. z art. 178a § 1 kk i art. 180a kk w zw. z art. 11 § 2 kk, i za to na podstawie art. 178a § 4 kk w zw. z art. 11 § 3 kk wymierza mu karę 10 (dziesięciu) miesięcy pozbawienia wolności.


Na podstawie art. 42 § 3 kk orzeka wobec oskarżonego środek karny w postaci dożywotniego zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych, poczynając od daty uprawomocnienia wyroku.


Na podstawie art. 43a § 3 kk zasądza od oskarżonego S. M. na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej świadczenie pieniężne w kwocie 10.000 zł (dziesięciu tysięcy złotych).


Na podstawie art. 627 kpk i art. 2 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 23.06.1973 r. o opłatach w sprawach karnych zasądza od oskarżonego na rzecz Skarbu Państwa koszty sądowe w kwocie 450,87 zł oraz wymierza mu opłatę w kwocie 180 zł.


/-/ Agnieszka Olszewska


UZASADNIENIE

Formularz UK 1

Sygnatura akt

II K 338/23

Jeżeli wniosek o uzasadnienie wyroku dotyczy tylko niektórych czynów lub niektórych oskarżonych, sąd może ograniczyć uzasadnienie do części wyroku objętych wnioskiem. Jeżeli wyrok został wydany w trybie art. 343, art. 343a lub art. 387 k.p.k. albo jeżeli wniosek o uzasadnienie wyroku obejmuje jedynie rozstrzygnięcie o karze i o innych konsekwencjach prawnych czynu, sąd może ograniczyć uzasadnienie do informacji zawartych w częściach 3–8 formularza.

USTALENIE FAKTÓW

Fakty uznane za udowodnione

Lp.

Oskarżony

Czyn przypisany oskarżonemu (ewentualnie zarzucany, jeżeli czynu nie przypisano)

1

S. M.


S. M. w dniu 27 maja 2023 r. w J., woj. (...), w ruchu lądowym kierował samochodem osobowym marki F. (...), będąc w stanie nietrzeźwości w ilości 1,10 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu, przy czym czynu tego dopuścił się będąc uprzednio prawomocnie skazanym wyrokiem Sądu Rejonowego w Kościanie w sprawie II K 384/19 za prowadzenie pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości oraz w okresie obowiązywania zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych, jednocześnie nie stosując się do decyzji Starosty (...) nr KD.5430.6.14.2020 z dnia 23 marca 2020 r. o cofnięciu uprawnień do kierowania pojazdami kategorii A, B, T,


tj. popełnił przestępstwo z art. 178a § 4 kk w zw. z art. 178a § 1 kk i art. 180a kk w zw. z art. 11 § 2 kk.Przy każdym czynie wskazać fakty uznane za udowodnione

Dowód

Numer karty

1/ S. M. został skazany wyrokiem Sądu Rejonowego w Kościanie z dnia 3 października 2019 r. w sprawie II K 384/19 za prowadzenie pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości (art. 178a § 1 kk) na karę grzywny. Orzeczono zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych na okres 5 lat poczynając od daty uprawomocnienia wyroku.

Wyrok uprawomocnił się dniu 11 października 2019 r.

1/ wyrok w sprawie II K 384/19


2/ informacja z bazy (...)

1/ k. 10 w zw. z k. 53v


2/ k. 6-8 w zw. z k. 53v

2/ Decyzją Starosty (...) z dnia 23 marca 2020 r. w sprawie KD.5430.6.14.2020 S. M. cofnięte zostały uprawnienia do kierowania pojazdami kategorii A, B, T. Decyzja jest prawomocna i wykonalna, obowiązuje do chwili obecnej.

1/ informacja z bazy (...)


2/ decyzja Starosty (...)

1/ k. 6-8 w zw. z k. 53v


2/ k. 19-20 w zw. z k. 53v

3/ S. M. w dniu 27 maja 2023 r. w J., w ruchu lądowym, kierował samochodem osobowym marki F. (...) i znajdował się w stanie nietrzeźwości – pierwsze badanie wykonane A. A..0 wykazało 1,10 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu, a kolejne badania wykazały 1,14 mg/l, 0,94 mg/l, 1,06 mg/l i 0,92 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu.

Oskarżony:

- w dniu 12 maja 2023 r. spożywał alkohol od godzin porannych, pił piwo i wódkę

- został zauważony jako kierujący pojazdem mechanicznym przez D. K. i M. K., którzy jechali przez miejscowość J.,

- miał problem z utrzymaniem toru jazdy,

- wyjechał na skrzyżowanie nie ustępując pierwszeństwa przejazdu,

- wjechał na chodnik i jechał nim kilkadziesiąt metrów,

- wjechał pojazdem na teren swojej posesji ( (...)) i tam został zatrzymany przez świadków,

- po wyciągnięciu kluczyków ze stacyjki i ich zabezpieczeniu przez M. K., siedział w samochodzie i jadł chipsy,

- nie spożywał alkoholu po zatrzymaniu pojazdu,

- został sfotografowany przez świadków.

1/ notatka


2/ protokoły badania stanu trzeźwości


3/ częściowo wyjaśnienia S. M.


4/ zeznania świadka D. K.


5/ zeznania świadka M. K.


6/ zdjęcie


7/ zeznania świadka A. O.


8/ zeznania świadka P. G.

1/ k. 1 w zw. z k. 53v


2/ k. 2-3 w zw. z k. 53v


3/ k. 12-13, 27-28 w zw. z . 51v, k. 51v


4/ k. 15 w zw. z k. 52v, k. 52-52v


5/ k. 16 w zw. z k. 53, k. 52v-53


6/ k. 17 w zw. z k. 53v


7/ k. 23-24 w zw. z k. 53v, k. 53v


8/ k. 25 w zw. z k. 53, k. 53

4/ S. M.:

- nie był karany mandatowo,

- był karany wyrokiem Sądu Rejonowego w Kościanie z dnia 15 marca 2021 r. w sprawie II K 273/20 za przestępstwo z art. 244 kk na karę pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres 2 lat próby; orzeczono zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych na okres 1 roku,

- miał cofnięte uprawnienia do kierowania pojazdami na okres 1 roku decyzją Starosty (...) z dnia 25 czerwca 2021 r. w sprawie KD.5430.6.58.2021


1/ informacja z ewidencji kierujących pojazdami silnikowymi


2/ karta karna


3/ decyzja Starosty (...)

1/ k. 9 w zw. z k. 53v


2/ k. 22 w zw. z k. 53v


3/ k. 21-21a w zw. z k. 53v

5/ S. M. urodził się (...) Ma wykształcenie średnie, z zawodu jest technikiem rolnikiem. Pracuje w Przedsiębiorstwie (...) w C. jako pracownik porządkowy i osiąga wynagrodzenie w kwocie ok. 2.780 zł.

Jest właścicielem nieruchomości położonej w (...), posiada majątek ruchomy w postaci samochodu, ciągnika rolniczego, maszyn rolniczych, motocykla. Jest kawalerem, nie ma nikogo na utrzymaniu.


1/ oświadczenie oskarżonego

1/ k. 14 w zw. z k. 53v

Fakty uznane za nieudowodnione

Lp.

Oskarżony

Czyn przypisany oskarżonemu (ewentualnie zarzucany, jeżeli czynu nie przypisano)
Przy każdym czynie wskazać fakty uznane za nieudowodnione

Dowód

Numer karty
OCena DOWOdów

Dowody będące podstawą ustalenia faktów

Lp. faktu z pkt 1.1

Dowód

Zwięźle o powodach uznania dowodu

1

wyrok w sprawie II K 384/19

Sporządzone przez uprawniony organ, nie kwestionowane przez strony.

1,2

informacja z bazy (...)

Sporządzone przez uprawniony organ, nie kwestionowane przez strony.

2

decyzja Starosty (...) z dnia 23 marca 2020 r.

Sporządzone przez uprawniony organ, nie kwestionowane przez strony.

3

notatka

Sporządzone przez uprawniony organ, nie kwestionowane przez strony.

3

protokoły badania stanu trzeźwości

Sporządzone przez uprawniony organ, nie kwestionowane przez strony.

3

częściowo wyjaśnienia S. M.

Wyjaśnienia oskarżonego Sąd uznał za wiarygodne jedynie w zakresie wskazania, iż w dniu zdarzenia spożywał on alkohol od godzin porannych. Tylko te były zgodne z pozostałym materiałem zgromadzonym w aktach sprawy.

3

zeznania świadka D. K.

Zeznania świadka były obszerne, konsekwentne, jasne i zborne. D. K. była bezstronna, nie jest związana z żadną ze stron, nie miała powodów do bezpodstawnego obciążania oskarżonego. Szczerze opisywała sytuacje, które zostały przez nią zaobserwowane. Podkreślała, że podczas jazdy, aż do chwili zatrzymania, ani na chwilę nie straciła z oczu kierującego samochodem F. (...) i stanowczo kierującym był zatrzymany później przez policjantów S. M.. Zeznania świadka nie budziły wątpliwości Sądu.

3

zeznania świadka M. K.

Zeznania świadka były obszerne, konsekwentne, jasne i zborne. M. K. był bezstronny, nie jest związany z żadną ze stron, nie miał powodów do bezpodstawnego obciążania oskarżonego. Szczerze opisywał sytuacje, które zostały przez niego zaobserwowane. Podkreślał, że ani na chwilę nie stracił z oczu kierującego samochodem F. (...) i stanowczo kierującym był zatrzymany później przez policjantów S. M.. Wskazał, iż oskarżony z całą pewnością nie pił alkoholu po zatrzymaniu się na swojej posesji. Zeznania świadka nie budziły wątpliwości Sądu.

3

zdjęcie

Sporządzone przez świadka, nie kwestionowane przez strony.

3

zeznania świadka A. O.

Zeznania świadka były konsekwentne, jasne i szczere, świadek nie miał powodów do bezpodstawnego obciążania oskarżonego. Zeznania świadka nie budziły wątpliwości Sądu.

3

zeznania świadka P. G.

Zeznania świadka były konsekwentne, jasne i szczere, świadek nie miała powodów do bezpodstawnego obciążania oskarżonego. Zeznania świadka nie budziły wątpliwości Sądu.

4

informacja z ewidencji kierujących pojazdami silnikowymi

Sporządzone przez uprawniony organ, nie kwestionowane przez strony.

4

karta karna

Sporządzone przez uprawniony organ, nie kwestionowane przez strony.

4

decyzja Starosty (...) z dnia 25 czerwca 2021 r.

Sporządzone przez uprawniony organ, nie kwestionowane przez strony.

5

Oświadczenie

oskarżonego

Oświadczenie oskarżonego dotyczące jego sytuacji zawodowej, rodzinnej i finansowej nie budziło wątpliwości Sądu.

Dowody nieuwzględnione przy ustaleniu faktów
(dowody, które sąd uznał za niewiarygodne oraz niemające znaczenia dla ustalenia faktów)

Lp. faktu z pkt 1.1 albo 1.2

Dowód

Zwięźle o powodach nieuwzględnienia dowodu

3

Częściowo wyjaśnienia oskarżonego

S. M.


Oskarżony nie przyznał się do kierowania pojazdem w stanie nietrzeźwości i wyjaśnił, iż tylko siedział w swoim samochodzie zaparkowanym na podwórku. Wyjaśnienia oskarżonego są sprzeczne z zeznaniami świadków D. K. i M. K., którzy jechali za pojazdem oskarżonego i nie spuszczali go z oczu. Należy też wskazać, iż gdyby oskarżony wyłącznie siedział w swoim pojeździe na terenie swojej posesji, to świadkowie nie odkryliby tego, że jest w stanie nietrzeźwości, nie mieliby bowiem powodu, aby wjeżdżać na podwórko, które do nich nie należy.

W ocenie Sądu wyjaśnienia oskarżonego miały na celu wyłącznie próbę odciągnięcia uwagi Sądu od popełnienia przez niego przestępstwa.


PODSTAWA PRAWNA WYROKU


Punkt rozstrzygnięcia z wyroku

Oskarżony

Podstawa prawna skazania albo warunkowego umorzenia postępowania zgodna z zarzutem

1

S. M.

Zwięźle o powodach przyjętej kwalifikacji prawnej

S. K. wyczerpał znamiona przestępstwa z art. 178a § 1 w zw. z art. 178a § 4 kk i art. 180a kk w zw. z art. 11 § 2 kk:

- znajdował się pod znacznym działaniem alkoholu, był świadomy, że kierował pojazdem w stanie nietrzeźwości, ponieważ w godzinach porannych spożywał alkohol w postaci wódki i piwa,

- miał świadomość wydanego wobec niego wcześniej wyroku za przestępstwo z art. 178a § 1 kk, miał świadomość, że obowiązuje go zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych,

- miał świadomość wydanej wobec niego decyzji Starosty (...) dotyczącej cofnięcia uprawnień do kierowania pojazdami kategorii A, B i T,

- jechał nie zachowując prawidłowego toru jazdy, wjechał na chodnik i jechał nim przez kilkadziesiąt metrów, wyjechał na skrzyżowanie nie ustępując pierwszeństwa przejazdu.


Podstawa prawna skazania albo warunkowego umorzenia postępowania niezgodna z zarzutemZwięźle o powodach przyjętej kwalifikacji prawnej


Warunkowe umorzenie postępowaniaZwięzłe wyjaśnienie podstawy prawnej oraz zwięźle o powodach warunkowego umorzenia postępowania


Umorzenie postępowaniaZwięzłe wyjaśnienie podstawy prawnej oraz zwięźle o powodach umorzenia postępowania


UniewinnienieZwięzłe wyjaśnienie podstawy prawnej oraz zwięźle o powodach uniewinnienia


KARY, Środki Karne, PRzepadek, Środki Kompensacyjne i środki związane z poddaniem sprawcy próbie

Oskarżony

Punkt rozstrzygnięcia
z wyroku

Punkt z wyroku odnoszący się
do przypisanego czynu

Przytoczyć okoliczności

S. M.

1

1

Kara 10 miesięcy pozbawienia wolności uwzględnia:

- bardzo wysoki stopień winy (działanie świadome, z premedytacją)

- bardzo wysoki stopień społecznej szkodliwości czynu (oskarżony stwarzał ogromne zagrożenie dla innych uczestników ruchu z uwagi na sposób kierowania pojazdem)

- fakt wcześniejszego skazania za przestępstwo podobne (a zatem niepoprawność oskarżonego)

- fakt cofnięcia uprawnień do kierowania pojazdami

- bardzo duży stopień nietrzeźwości (1,10 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu).

S. M.

2

1

Środek karny dożywotniego zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych:

- jego wymiar wynika bezpośrednio z treści przepisu art. 42 § 3 kk, który w tym zakresie jest bezwzględny i nie przewiduje możliwości modyfikacji, chyba że ma miejsce wyjątkowy wypadek uzasadniony szczególnymi okolicznościami,

- orzeczenie wobec oskarżonego dożywotniego zakazu kierowania prowadzenia pojazdów mechanicznych poczytywać trzeba za rozstrzygnięcie słuszne i pozwalające na długotrwałe wyeliminowanie z ruchu drogowego (działanie przede wszystkim prewencyjne wobec samego sprawcy). Sąd nie dopatrzył się wyjątkowych i szczególnych okoliczności, które uzasadniałyby orzeczenie tego środka w mniejszym zakresie.

S. M.

3

1

Świadczenie pieniężne na Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej:

- minimalna kwota świadczenia zgodnie z art. 43a § 2 kk to 10.000 zł,

- sytuacja rodzinna, finansowa i majątkowa oskarżonego wskazują na brak podstaw do orzekania tego środka z większym zakresie.


1 Inne ROZSTRZYGNIĘCIA ZAwarte w WYROKU

Oskarżony

Punkt rozstrzygnięcia
z wyroku

Punkt z wyroku odnoszący się do przypisanego czynu

Przytoczyć okoliczności

6. inne zagadnienia

W tym miejscu sąd może odnieść się do innych kwestii mających znaczenie dla rozstrzygnięcia,
a niewyjaśnionych w innych częściach uzasadnienia, w tym do wyjaśnienia, dlaczego nie zastosował określonej instytucji prawa karnego, zwłaszcza w przypadku wnioskowania orzeczenia takiej instytucji przez stronę


Koszty procesu

Punkt rozstrzygnięcia z wyroku

Przytoczyć okoliczności

4

To zachowanie oskarżonego doprowadziło do prowadzenia postępowania, powinien zatem ponieść jego koszty.

1 Podpis

/-/ Agnieszka Olszewska
Dodano:  ,  Opublikował(a):  Beata Talarczyk
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Kościanie
Osoba, która wytworzyła informację:  Agnieszka Olszewska
Data wytworzenia informacji: