Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

III K 216/16 - postanowienie z uzasadnieniem Sąd Okręgowy w Poznaniu z 2016-10-17

POSTANOWIENIE

Poznań, dnia 17 października 2016 r.

Sąd Okręgowy w Poznaniu Wydział III Karny w składzie:

Przewodniczący: SSO Paweł Spaleniak

przy udziale Prokuratora Prokuratury Okręgowej w Poznaniu – Jerzego Woźniaka

w sprawie skazanego Ł. K.

o wydanie wyroku łącznego

z urzędu

w przedmiocie umorzenia postępowania o wydanie wyroku łącznego

p o s t a n a w i a

1. na podstawie art. 572 k.p.k. w zw. z art. 85 a contrario k.k. (w brzmieniu obowiązującym do 1 lipca 2015r.) w zw. z art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 20 lutego 2015r. o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw (DZ. U. z 2015r., poz. 396) w zw. z art. 17 § 1 pkt 7 k.p.k. oraz art. 569 § 1 i 2 a contrario k.p.k. umorzyć postępowanie o wydanie wobec skazanego Ł. K. wyroku łącznego

2. Na podstawie art. 632 pkt 2 k.p.k. kosztami postępowania obciążyć Skarb Państwa.

UZASADNIENIE

Na wniosek dyrektora Aresztu Śledczego w P. w dniu 23 marca 2016 r. wszczęto przed Sądem Rejonowym w Goleniowie postepowanie w sprawie skazanego Ł. K. o wydanie wyroku łącznego. Sprawę tą w dniu 19 września 2016 r. przekazano według właściwości do Sądu Okręgowego w Poznaniu.

Ł. K. został skazany następującymi wyrokami:

I. Sądu Rejonowego w Szczecinie z dnia 5. 03. 2007 r., sygn. akt XXI K 340/06 za przestępstwa:

a) z art. 284 § 2 k.k. popełnione w dniu 3. 04. 2006 r. na karę 8 miesięcy pozbawienia wolności,

b) z art. 270 § 1 k.k. popełnione w dniu 4. 04. 2006 r. na karę 6 miesięcy pozbawienia wolności,

przy czym kary orzeczone w pkt I a i b połączono i wymierzono skazanemu karę łączną 9 miesięcy pozbawienia wolności, której wykonanie warunkowo zawieszono na okres 3 lat tytułem próby, a następnie zarządzono jej wykonanie i którą skazany odbył w całości,

II. Sądu Rejonowego Szczecin - Centrum w Szczecinie z dnia 6. 05. 2009 r., sygn. akt IV 410/09

a) z art. 280 § 1 k.k. w zb. z art. 158 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. popełnione w dniu 13. 12. 2008 r. na karę 2 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności,

b) z art. 217 § 1 k.k. popełnione w dniu 13. 12. 2008 r. na karę 2 miesięcy pozbawienia wolności,

c) z art. 13 § 2 k.k. w zw. z art. 279 § 1 k.k. popełnione w dniu 19. 11. 2008 r. na karę 1 roku i 2 miesięcy pozbawienia wolności,

przy czym kary orzeczone w pkt II a-c połączono i wymierzono skazanemu karę łączną 3 lat pozbawienia wolności, którą skazany odbył w całości,

III. Sądu Rejonowego Szczecin – Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie z dnia 11. 12. 2013 r., sygn. akt VI K 678/13 za przestępstwo z art. 62 ust. 3 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii popełnione w dniu 1. 02. 2013 r. na karę grzywny w wysokości 100 stawek dziennych po 10 zł każda,

przy czym karę grzywny zamieniono na zastępczą karę pozbawienia wolności,

IV. Sądu Rejonowego Szczecin – Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie z dnia 15. 05. 2015 r., sygn. akt VI K 503/13 za przestępstwo z art. 13 § 1 k.k. w zw. z art. 279 § 1 k.k. w zw. z art. 283 k.k. w zw z art. 64 § 1 k.k. popełnione w dniu 1. 02. 2013 r. na karę 9 miesięcy pozbawienia wolności, którą skazany odbył w całości,

V. Sądu Rejonowego w Goleniowie z dnia 15. 12. 2015 r., sygn. akt II K 754/14 za przestępstwa:

a) z art. 157 § 1 k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k. popełnione w dniu 17. 02. 2014 r. na karę 8 miesięcy pozbawienia wolności,

b) z art. 178a § 1 k.k. w zw. z art. 91 § 1 k.k. popełnione w warunkach ciągu przestępstw w dniach 10. 08. 2014 r. i 14. 09. 2014 r. na karę 4 miesięcy pozbawienia wolności,

przy czym kary orzeczone w pkt V a i b połączono i wymierzono skazanemu karę łączną 10 miesięcy pozbawienia wolności, której skazany nie odbył w całości,

VI. Sądu Rejonowego Poznań – Stare Miasto w Poznaniu z dnia 23. 11. 2015 r., sygn. akt III K 799/15 za przestępstwo z art. 226 § 1 k.k. popełnione w dniu 11. 08. 2015 r. na karę 10 miesięcy ograniczenia wolności, której skazany nie odbył,

VII. Sądu Okręgowego w Poznaniu z dnia 31. 03. 2016 r., sygn. akt III K 280/15 za przestępstwa:

a) z art. 13 § 1 k.k. w zw. z art. 280 § 2 k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k. popełnione w dniu 16. 09. 2015 r. na karę 3 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności,

b) z art. 286 § 1 k.k. w zw. z art. 12 k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k. popełnione w okresie od dnia 14. 05. 2015 r. do dnia 21. 05. 2015 r. na karę 10 miesięcy pozbawienia wolności,

przy czym kary orzeczone w pkt. VII a i b połączono i wymierzono karę łączną 3 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności, której skazany nie odbył w całości.

Wyrokiem z dnia 19 września 2016 r. Sąd Okręgowy w Poznaniu w sprawie III K 143/16 wydał – obecnie prawomocny – wyrok łączny wobec skazanego Ł. K. obejmującego w/w skazania.

Sąd zważył, co następuje:

Z informacji o skazanym z Krajowego Rejestru Karnego wynika, że Ł. K. nie został prawomocnie skazany innymi wyrokami, niż wymienione powyżej, poza tym żaden z wymienionych wyroków nie uległ uchyleniu lub zmianie.

Przepisy regulujące postępowanie w przedmiocie wydania wyroku łącznego oraz zawarta w art. 574 k.p.k. reguła odpowiedniego stosowania przepisów o postępowaniu zwyczajnym przed sądem I instancji dają podstawę do twierdzenia, iż wyrok łączny uzyskuje materialną prawomocność, którą uchyla jedynie wydanie nowego wyroku łącznego w warunkach określonych w art. 575 k.p.k.

Wobec tego postępowanie w sprawie o wydanie wyroku łącznego powinien być poddany kontroli zarówno w aspekcie istnienia przesłanek z art. 85 k.k., jak też w aspekcie braku przeszkód do przeprowadzenia postępowania w tym przedmiocie, w tym sprawdzenia, czy w odniesieniu do wyroków wskazanych we wniosku nie zapadło prawomocne orzeczenie, tworząc stan powagi rzeczy osądzonej.

Analiza treści wyroku łącznego, wydanego w sprawie III K 143/16 Sądu Okręgowego w Poznaniu, w zestawieniu z treścią informacji z A.Ś. w P. z dnia 14 marca 2016 r. o pobytach i orzeczeniach, dotyczącej skazanego Ł. K. prowadzi do wniosku, iż od dnia 27 września 2016 roku – tj. daty uprawomocnienia się wyroku łącznego Sądu Okręgowego w Poznaniu wydanego w sprawie III K 143/16 – do chwili obecnej, wobec skazanego nie wydano jakiegokolwiek nowego wyroku, jak również nie dokonano żadnych modyfikacji w wyrokach zapadłych uprzednio.

W przedmiotowej sprawie, pismo z A.Ś. w P. o wydanie wyroku łącznego, dotyczy tych samych wyroków, które były przedmiotem postępowania, prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Poznaniu pod sygnaturą III K 143/16, a zakończonego wydaniem prawomocnego wyroku łącznego.

W konsekwencji, w przedmiotowej sprawie zachodzi powaga rzeczy osądzonej, czego skutkiem jest umorzenie postępowania na zasadzie przewidzianej w art. 572 k.p.k. w zw. z art. 17 § 1 pkt 7 k.p.k.

O kosztach postępowania Sąd orzekł w punkcie 2 postanowienia na podstawie przepisów tam powołanych, uwzględniając sytuacje materialną skazanego odbywającego karę pozbawienia wolności.

SSO Paweł Spaleniak

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Justyna Grzegorek
Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Poznaniu
Osoba, która wytworzyła informację:  Paweł Spaleniak
Data wytworzenia informacji: