Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

II K 723/15 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim z 2016-02-09

Sygn. akt II K 723/15

WYROK ŁĄCZNY

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 9 lutego 2016 roku

Sąd Rejonowy w Piotrkowie Tryb. w II Wydziale Karnym w składzie:

Przewodniczący: SSR Nadia Kołacińska – Sumińska

Protokolant: sekr. sąd. Marta Owczarek

przy udziale Prokuratora Marcina Polaka

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 26 stycznia 2016r.

sprawy R. D. , syna J. i E. z domu T.

ur. (...) w P. (...)

skazanego prawomocnymi wyrokami:

I.  Sądu Rejonowego w P. (...) z dnia 24 stycznia 2003r., który uprawomocnił się w dniu 29 kwietnia 2003r. w sprawie II K 734/02, za czyn popełniony w dniu 23 października 2002r., wyczerpujący dyspozycję art. 280 § 1 k.k., za który wymierzono karę 1 roku pozbawienia wolności, skazany odbył w całości orzeczoną karę;

II.  Sądu Rejonowego w P. (...) z dnia 31 lipca 2003r., który uprawomocnił się w dniu 8 sierpnia 2003r. w sprawie II K 417/03, za czyn popełniony w dniu 13 czerwca 2002r., wyczerpujący dyspozycję art. 282 k.k., za który wymierzono karę 2 lat pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres 5 lat próby, grzywnę 80 stawek dziennych po 10 złotych każda, postanowieniem z dnia 29 kwietnia 2005r. zarządzono wykonanie kary pozbawienia wolności, skazany odbył w całości orzeczoną karę

III.  Sądu Rejonowego w P. (...) z dnia 28 lutego 2006 roku, sprawie II K 13/06 (wyrok łączny), który uprawomocnił się w dniu 8 marca 2006r., który objął wyroki Sądu Rejonowego w P. (...) w sprawach II K 309/03 oraz II K 516/04, orzeczono karę łączną 3 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności, skazany w całości wykonał orzeczoną karę;

IV.  Sądu Rejonowego w P. (...) z dnia 10 maja 2011 roku, w sprawie II K 114/11, za trzy czyny, dwa z art. 178a § 1 k.k. popełnione w dniach 10 grudnia 2010r. oraz 13 stycznia 2011r., jeden wyczerpujący dyspozycję art. 278 § 1 k.k. popełniony w dniu 10 grudnia 2010r., wymierzono kary jednostkowe 6 miesięcy pozbawienia wolności oraz 1 rok i 6 miesięcy pozbawienia wolności, orzeczono karę łączną 1 roku i 8 miesięcy pozbawienia wolności, zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych na okres 2 lat, kara pozbawienia wolności została w całości wykonana;

V.  Sądu Rejonowego w P. (...) z dnia 31 października 2011 roku, w sprawie II K 666/11, zmienionego wyrokiem Sądu Okręgowego w Piotrkowie Tryb. z dnia 7 lutego 2012r., za czyn z art. 178a § 4 k.k. popełniony w dniu 16 lipca 2011r., za który wymierzono karę 1 roku pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres 3 lat próby, grzywnę w ilości 100 stawek dziennych po 20 zł każda stawka, zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych na okres 7 lat, świadczenie pieniężne, postanowieniem z dnia 25 czerwca 2015r. zarządzono wykonanie kary pozbawienia wolności;

VI.  Sądu Rejonowego w P. (...)z dnia 12 marca 2015 roku, w sprawie II K 771/14, za czyn z art. 178a § 4 k.k. popełniony w dniu 27 sierpnia 2014r., za który wymierzono karę 1 roku pozbawienia wolności oraz za czyn z art. 244 k.k. popełniony w dniu 7 czerwca 2014r., za który wymierzono karę 1 roku pozbawienia wolności, orzeczono karę łączną 1 roku i 9 miesięcy pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres 4 lat próby, grzywnę w ilości 80 stawek dziennych po 10 zł każda stawka, zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych na okres 5 lat, postanowieniem z dnia 10 grudnia 2015r. zarządzono wykonanie kary pozbawienia wolności;

VII.  Sądu Rejonowego w P. (...) z dnia 23 października 2015 roku, w sprawie II K 495/15, za czyn z art. 244 k.k. popełniony w dniu 3 czerwca 2015r., za który wymierzono karę 6 miesięcy pozbawienia wolności,

w przedmiocie wydania wyroku łącznego, orzeka:

1.  na podstawie art. 85 § 1 i 2 k.k., art. 86 § 1 k.k. w miejsce jednostkowych kar pozbawienia wolności wymierzonych wyrokami opisanymi w punktach V, VI i VII wymierza skazanemu R. D. łączną karę 2 (dwóch) lat i 6 (sześciu) miesięcy pozbawienia wolności;

2.  na podstawie art. 85 § 1 i 2 k.k., art. 86 § 1 k.k., art. 90 § 2 k.k. w miejsce jednostkowych środków karnych w postaci zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych w strefie ruchu lądowego wymierzonych wyrokami opisanymi w punktach V i VI wymierza skazanemu R. D. łączny środek karny tego rodzaju w wymiarze 10 (dziesięciu) lat;

3.  wyroki wymienione w punktach 1 i 2 uznaje, w zakresie wymierzonych w nich łącznej kary pozbawienia wolności i środka karnego, za pochłonięte niniejszym wyrokiem łącznym, a w pozostałym zakresie podlegają one odrębnemu wykonaniu;

4.  na podstawie art. 572 k.p.k. umarza postępowanie w pozostałym zakresie;

5.  zwalnia skazanego od obowiązku ponoszenia kosztów sądowych, które przejmuje na rachunek Skarbu Państwa.

UZASADNIENIE

R. D. został skazany prawomocnymi wyrokami:

Sądu Rejonowego w P. (...) z dnia 24 stycznia 2003r., który uprawomocnił się w dniu 29 kwietnia 2003r. w sprawie II K 734/02, za czyn popełniony w dniu 23 października 2002r., wyczerpujący dyspozycję art. 280 § 1 k.k., za który wymierzono karę 1 roku pozbawienia wolności, skazany odbył w całości orzeczoną karę.

(dowód: wyroki k. 13, 14, obliczenie kary k. 15)

Sądu Rejonowego w P. (...)z dnia 31 lipca 2003r., który uprawomocnił się w dniu 8 sierpnia 2003r. w sprawie II K 417/03, za czyn popełniony w dniu 13 czerwca 2002r., wyczerpujący dyspozycję art. 282 k.k., za który wymierzono karę 2 lat pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres 5 lat próby, grzywnę 80 stawek dziennych po 10 złotych każda, postanowieniem z dnia 29 kwietnia 2005r. zarządzono wykonanie kary pozbawienia wolności, skazany odbył w całości orzeczoną karę.

(dowód: wyrok k. 19, obliczenie kary k. 20)

Sądu Rejonowego w P. (...)z dnia 28 lutego 2006 roku, sprawie II K 13/06 (wyrok łączny), który uprawomocnił się w dniu 8 marca 2006r., który objął wyroki Sądu Rejonowego w P. (...)w sprawach II K 309/03 oraz II K 516/04, orzeczono karę łączną 3 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności, skazany w całości wykonał orzeczoną karę.

(dowód: wyrok k. 22, obliczenie kary k. 23)

Sądu Rejonowego w P. (...)z dnia 10 maja 2011 roku, w sprawie II K 114/11, za trzy czyny, dwa z art. 178a § 1 k.k. popełnione w dniach 10 grudnia 2010r. oraz 13 stycznia 2011r., jeden wyczerpujący dyspozycję art. 278 § 1 k.k. popełniony w dniu 10 grudnia 2010r., wymierzono kary jednostkowe 6 miesięcy pozbawienia wolności oraz 1 rok i 6 miesięcy pozbawienia wolności, orzeczono karę łączną 1 roku i 8 miesięcy pozbawienia wolności, zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych na okres 2 lat, kara pozbawienia wolności została w całości wykonana.

(dowód: wyrok k. 25, obliczenie kary k. 26)

Sądu Rejonowego w P. (...). z dnia 31 października 2011 roku, w sprawie II K 666/11, zmienionego wyrokiem Sądu Okręgowego w P. (...) z dnia 7 lutego 2012r., za czyn z art. 178a § 4 k.k. popełniony w dniu 16 lipca 2011r., za który wymierzono karę 1 roku pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres 3 lat próby, grzywnę w ilości 100 stawek dziennych po 20 zł każda stawka, zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych na okres 7 lat, świadczenie pieniężne, postanowieniem z dnia 25 czerwca 2015r. zarządzono wykonanie kary pozbawienia wolności.

(dowód: wyroki k. 28, 29, obliczenie kary k. 30, postanowienia k. 164, 178 akt II K 666/11)

Sądu Rejonowego w P. (...) z dnia 12 marca 2015 roku, w sprawie II K 771/14, za czyn z art. 178a § 4 k.k. popełniony w dniu 27 sierpnia 2014r., za który wymierzono karę 1 roku pozbawienia wolności oraz za czyn z art. 244 k.k. popełniony w dniu 7 czerwca 2014r., za który wymierzono karę 1 roku pozbawienia wolności, orzeczono karę łączną 1 roku i 9 miesięcy pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres 4 lat próby, grzywnę w ilości 80 stawek dziennych po 10 zł każda stawka, zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych na okres 5 lat, postanowieniem z dnia 10 grudnia 2015r. zarządzono wykonanie kary pozbawienia wolności.

(dowód: akta II K 771/14 – k. 80 wyrok, k. 115 postanowienie)

Sądu Rejonowego w P. (...) z dnia 23 października 2015 roku, w sprawie II K 495/15, za czyn z art. 244 k.k. popełniony w dniu 3 czerwca 2015r., za który wymierzono karę 6 miesięcy pozbawienia wolności.

(dowód: wyrok k. 2)

R. D. ma 32 lata.

Skazany wielokrotnie przebywał w zakładzie karnym, ostatnio od dnia 31 października 2015r., rozpoczął odbywanie kary pozbawienia wolności ze sprawy II K 666/11. Był karany dyscyplinarnie za dokonane samouszkodzenie, nie był nagradzany. Odbywa karę w systemie zwykłym. Deklaruje przynależność do podkultury przestępczej. Utrzymuje kontakty z rodziną.

(dowód: opinia k. 32)

Sąd Rejonowy zważył, co następuje:

Ostatni prawomocny wyrok skazujący zapadł wobec R. D. w dniu 23 października 2015r. w sprawie II K 249/15, co pozwoliło rozstrzygać (na podstawie art. 19 ust. 1 in fine Ustawy z dnia 20 lutego 2015r. o zmianie ustawy Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw), w myśl art. 4 § 1 k.k., które brzmienie kodeksu karnego należy zastosować. Czy stosować przepisy sprzed wejścia w życie nowelizacji z dnia 20 lutego 2015r., czy też te, które weszły w życie z dniem 1 lipca 2015r., a które pozwalają wydać wyrok łączny bez badania, czy mamy do czynienia z tzw. rzeczywistym zbiegiem przestępstw, tj. bez względu na to, jaka jest konfiguracja popełnionych przestępstw do pierwszego wyroku (art. 85 k.k. w brzmieniu sprzed 1 lipca 2015r.).

Analizując sprawę w kontekście przepisów obowiązujących do dnia 30 czerwca 2015r. stwierdzić należy, iż wobec skazanego, w dniu 28 lutego 2006r., zapadł wyrok łączny w sprawie II K 13/06, którym Sąd objął wyroki w sprawach II K 309/03 oraz II K 516/04, odmówił zaś objęcia wyrokiem łącznym sprawy II K 417/03. Możliwość połączenia wyroku II K 417/03 z pozostałymi wyrokami jednostkowymi, jakie zapadły po wydaniu wyroku łącznego w sprawie II K 13/03, na zasadach obowiązujących do 30 czerwca 2015r. jest wyłączona, gdyż nie zachodzi między nimi realny zbieg w rozumieniu art. 85 k.k. w brzmieniu na dzień 30 czerwca 2015r. Taki realny zbieg nie zachodzi też między sprawami opisanymi w pkt od IV do VII komparycji wyroku.

Orzekanie na podstawie ustawy „starej” nie pozwoliłoby na połączenie żadnego wyroku, gdyż nie zachodzi realny zbieg przestępstw w rozumieniu art. 85 k.k. w brzmieniu do 30 czerwca 2015r.

Mając na względzie całokształt sytuacji prawnej skazanego, Sąd doszedł do wniosku, iż ustawą „korzystniejszą” dla niego będzie ta w brzmieniu od 1 lipca 2015r.

Wszystkie przestępstwa zostały popełnione przez R. D. przed wprowadzeniem do wykonania orzeczonych kar – dopiero w październiku 2015r. rozpoczęto wykonywanie kary pozbawienia wolności ze sprawy II K 666/11, zaś orzeczone grzywny ze spraw połączonych nie podlegają wykonaniu, gdyż orzeczono je na podstawie art. 71 § 1 k.k. Tym samym możliwe jest połączenie kar, które podlegają łączeniu, tj. kar pozbawienia wolności, gdyż nie zachodzi negatywna przesłanka z art. 85 § 3 k.k.

Jeśli chodzi o kary pozbawienia wolności, to łączeniu podlegały tylko kary bezwzględne (których wykonanie zarządzono), tak więc, wobec ugruntowanego stanowiska judykatury (post. SN z dnia 3 października 2005r. w sprawie VKK 128/05), niemożliwym było orzeczenie kary łącznej z warunkowym zawieszeniem jej wykonania. Co więcej, wobec nowego brzmienia art. 85 § 2 k.k., podstawą orzeczenia kary łącznej w wyroku łącznym są obecnie orzeczone kary łączne (a nie jednostkowe) w przypadku, gdy w wyroku jednostkowym mieliśmy do czynienia z realnym zbiegiem przestępstw. Tym samym najniższą możliwą karą, jaką można było orzec w sytuacji skazanego była kara 1 roku i 9 miesięcy pobawienia wolności, a taki wymiar, w myśl art. 89 § 1 k.k. uniemożliwia warunkowe zawieszenie wykonania kary łącznej.

Sąd miał możliwość orzeczenia kary łącznej w rozmiarze od 1 roku i 9 miesięcy do 3 lat i 4 miesięcy pozbawienia wolności. Zastosowano zasadę mieszaną przy wymierzaniu kary i orzeczono karę łączną 2 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności.

Przeciwko możliwości zastosowania zasady pełnej absorpcji przemawiał fakt, iż skazany w krótkim okresie czasu popełnił 4 przestępstwa. Dodatkowo Sąd miał na względzie opinię o skazanym z zakładu karnego, z której wynika, że z jego zachowania nie wynika, by doszło do szczególnej, pozytywnej przemiany osobowości. Jest uczestnikiem podkultury przestępczej, dokonał samouszkodzenia. Sytuacja skazanego i tak uległa znacznej poprawie, gdyż dzięki wyrokowi łącznemu spędzi w zakładzie karnym czas krótszy o 10 miesięcy, niżby wynikało z kolejno odbywanych kar.

Połączeniu podlegały też orzeczone środki karne w postaci zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych. Tu także zastosowano zasadę mieszaną, z powodów wskazanych jak powyżej.

W pozostałym zakresie, na podstawie art. 572 k.p.k., postępowanie należało umorzyć.

Ponieważ skazany odbywa obecnie karę pozbawienia wolności, Sąd uznał, iż obowiązek uiszczenia kosztów sądowych w sprawie byłby dla niego zbyt uciążliwy, dlatego też, na podstawie art. 624 § 1 k.p.k., zwolnił skazanego od ich ponoszenia, przejmując je na rachunek Skarbu Państwa.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Mirosława Krzaczyńska-Motyl
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim
Osoba, która wytworzyła informację:  Nadia Kołacińska – Sumińska
Data wytworzenia informacji: