Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

IV Ka 156/18 - wyrok Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim z 2018-07-03

Sygn. akt IV Ka 156/18

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 3 lipca 2018 roku.

Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim w IV Wydziale Karnym Odwoławczym w składzie:

Przewodniczący SSO Ireneusz Grodek

Protokolant stażysta Agata Warzyńska

przy udziale Prokuratora Prokuratury Rejonowej w Tomaszowie Mazowieckim Marcina Domaradzkiego oraz przedstawiciela Urzędu Skarbowego w Tomaszowie Mazowieckim Marcina Kmity

po rozpoznaniu w dniach 13 kwietnia 2018 roku, 19 kwietnia 2018 roku, 6 czerwca 2018 roku, 29 czerwca 2018 roku

sprawy M. P. córki E. i D. z domu P. urodzonej (...) w T.

oskarżonej o czyn z .art. 56 § 2 kks w zw. z art. 6 § 2 kks w zb. z art. 76 § 3 kks w zw. z art. 9 § 3 kks i w zw. z art. 7 § 1 kks

z powodu apelacji wniesionych przez oskarżycieli publicznych i obrońcę

od wyroku Sądu Rejonowego w Tomaszowie Mazowieckim

z dnia 18 grudnia 2017 roku sygn. akt II K 197/17

na podstawie art. 437 § 1 i 2 kpk, art. 438 pkt 1 kpk, art. 635 kpk, art. 113 § 1 kks, art. 8 ustawy z dnia 23 czerwca 1973 roku o opłatach w sprawach karnych (tekst jednolity: Dz. U. Nr 49 poz. 223 z 1983 roku z późniejszymi zmianami)

I.  zmienia zaskarżony wyrok w ten sposób, iż oskarżoną M. P. uznaje za winną tego, że w okresie czasu od stycznia 2011 r. do lipca 2013 r., będąc najpierw pracownikiem, a następnie (...) Biura (...) s.c z siedzibą w T., zajmując się z tego tytułu sprawami gospodarczymi, w tym podatkowymi, S. C., działając z wykorzystaniem takiej samej sposobności, doprowadziła do podania w składanych Naczelnikowi Urzędu Skarbowego w T. zeznaniach (...) S. C. za lata 2011, 2012 i 2013 nieprawdy w zakresie wyliczenia należnego podatku dochodowego od osób fizycznych za te lata, w tym także wskutek nieprawidłowego wyliczania należnych miesięcznych zaliczek na ten podatek, w wyniku czego doszło do uszczuplenia tego podatku w łącznej kwocie 249621,00 złotych, a także do wprowadzenia w błąd Naczelnika Urzędu Skarbowego w T., prowadzącego do nienależnego zwrotu zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych za 2011 rok w kwocie 213,00 złotych, tj. czynu wyczerpującego dyspozycję art. 56 § 2 kks w zw. z art. 76 § 3 kks w zw. z art. 7 § 1 kks w zw. z art. 6 § 2 kks i art. 9 § 3 kks i za tak przypisany czyn na podstawie art. 56 § 2 kks w zw. z art. 7 § 2 kks wymierza jej karę grzywny w wysokości 100 ( stu ) stawek dziennych, przyjmując wysokość każdej stawki na kwotę 200 ( dwustu ) złotych;

II.  utrzymuje w mocy zaskarżony wyrok w pozostałej części;

III.  zasądza od oskarżonej M. P. na rzecz Skarbu Państwa kwotę 200 ( dwieście ) złotych tytułem opłaty za drugą instancję oraz kwotę 20 ( dwudziestu ) złotych tytułem zwrotu wydatków poniesionych w postępowaniu odwoławczym.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Karol Depczyński
Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim
Osoba, która wytworzyła informację:  Ireneusz Grodek
Data wytworzenia informacji: