Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

II K 1437/19 - wyrok Sąd Rejonowy w Kaliszu z 2021-02-09

Sygn. akt II K 1437/19

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 09 lutego 2021 roku

Sąd Rejonowy w Kaliszu Wydział II Karny w składzie:

Przewodniczący : Sędzia Sądu Rejonowego Joanna Urbańska - Czarnasiak

Protokolant : sekr. sądowy Daria Włodarska

w obecności /-/

po rozpoznaniu w dniach 13 października 2020r. i 09 lutego 2021r.

sprawy karnej:

S. G.

syna E. i G. zd. Szyszka

ur. (...) w K.

oskarżonego o to, że:

w dniu 14 października 2019 roku w K. na ulicy (...), kierował w strefie ruchu lądowego po drodze publicznej samochodem osobowym marki V. (...) o numerach rej. (...) znajdując się w stanie nietrzeźwości – 0,50 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu

- tj. o czyn z art. 178a § 1 kk

1.  oskarżonego S. G. uznaje za winnego popełnienia zarzucanego mu czynu opisanego wyżej wypełniającego znamiona przestępstwa z art. 178a § 1 kk i za to na podstawie art. 178a § 1 kk wymierza mu karę grzywny w wysokości 80 /osiemdziesiąt/ stawek dziennych przy ustaleniu wysokości jednej stawki na kwotę 10,00 /dziesięć/ złotych,

2.  na podstawie art. 42 § 2 kk orzeka wobec oskarżonego tytułem środka karnego zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych wszelkich kategorii w strefie ruchu lądowego na okres 3 /trzech/ lat,

3.  na podstawie art. 63 § 4 kk zalicza oskarżonemu na poczet orzeczonego w pkt. 2 wyroku zakazu okres zatrzymania prawa jazdy od dnia 14.10.2019r.,

4.  na podstawie art. 43a § 2 kk orzeka od oskarżonego na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej świadczenie pieniężne w kwocie 5.000,00 /pięć tysięcy/ złotych,

5.  na podstawie art. 627 kpk zasądza od oskarżonego na rzecz Skarbu Państwa kwotę 422,52 /czterysta dwadzieścia dwa 52/100/ złotych tytułem kosztów sądowych.

sędzia Joanna Urbańska –Czarnasiak

UZASADNIENIE

Formularz UK 1

Sygnatura akt

II K 1437/19

Jeżeli wniosek o uzasadnienie wyroku dotyczy tylko niektórych czynów lub niektórych oskarżonych, sąd może ograniczyć uzasadnienie do części wyroku objętych wnioskiem. Jeżeli wyrok został wydany w trybie art. 343, art. 343a lub art. 387 k.p.k. albo jeżeli wniosek o uzasadnienie wyroku obejmuje jedynie rozstrzygnięcie o karze i o innych konsekwencjach prawnych czynu, sąd może ograniczyć uzasadnienie do informacji zawartych w częściach 3–8 formularza.

USTALENIE FAKTÓW

Fakty uznane za udowodnione

Lp.

Oskarżony

Czyn przypisany oskarżonemu (ewentualnie zarzucany, jeżeli czynu nie przypisano)

1.1.1.

S. G.

w dniu 14 października 2019 roku w K. una ulicy (...) kierował w stefie ruchu lądowego po drodze publicznej samochodem osobowym marki V. (...) o numerach rej. (...) znajdując się w stanie nietrzeźwości - 0,50 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu

- tj. o czyn z art. 178a § 1 kk

Przy każdym czynie wskazać fakty uznane za udowodnione

Dowód

Numer karty

1.W dniu 13 października 2019 roku w oskarżony S. G. spożywał alkohol.

Następnego dnia 14 października 2019r. wstał ok. 4:00, wziął aspirynę i strop o nazwie F. i wsiadł do swojego samochodu chcą pojechać do pracy.

2. Poruszał się samochodem swoim samochodem osobowym marki V. (...) o nr rej. (...) ulicą (...). Około godz. 4:45 został zatrzymany przez funkcjonariuszy policji K. w K. do kontroli drogowej. Oskarżony S. G. został poddany badaniu na zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu urządzeniem P.- wynik pozytywny. Następnie został poddany badaniu na zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu urządzeniem (...) z wynikami :

-

o godzinie 04:48 – wynik 0,50 mg / l,

- o godzinie 05:04 – wynik 0,50 mg / l

Następnie funkcjonariusze udali się ze S. G. do Komendy Miejskiej Policji w K., celem przeprowadzenia badania na urządzeniu ALKOMETR A2.0/04 (...) na zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu z wynikami:

-

o godzinie 5:10 – wynik 0,46 mg / l,

- o godzinie 5:14 – wynik 0,46 mg / l

Funkcjonariusze zatrzymali oskarżonemu prawo jazdy kat. C+E, B, C, B+E o nr (...) wydane przez Prezydenta Miasta K.. Pojazd zabezpieczył P. G.. Podczas sporządzania protokołu badania stanu trzeźwości S. G. wskazał, że ma 170 cm wzrostu i waży 110 kg, a w ciągu ostatnich 24 godzin tj. dnia 13.10.2019r. do godziny 20:00 spożywał nalewki w ilości 300 ml. Podał, że leczy się na nadciśnienie. Nie podawał, że jest przeziębiony i w związku z tym zażywał jakieś leki.

3. Według biegłego sądowego dr n. med. I. W. S. G. kierując samochodem w dniu 14.10.2019r. nie mógł być i z całą pewnością nie był trzeźwy. Wykazany przeprowadzonymi badaniami stan jego nietrzeźwości wynikał ze spożycia przez niego alkoholu w znacznie większej aniżeli podał ilości (bądź zadeklarowaną ilość alkoholu musiał spożywać później aniżeli wyjaśnił). Ponadto biegła wskazała, że z całą pewnością spożyty alkohol zawarty w preparacie F. nie miał żadnego wpływu na wykazany stan nietrzeźwości S. G. w czasie jazdy samochodem i w chwili zatrzymania do kontroli drogowej. Dodała przy tym , że aspiryna nie zawiera w swym składzie alkoholu.

4. Oskarżony S. G. ma 54 lata. Jest synem E. i G. z.d. Szyszka. Posiada wykształcenie zawodowe. Z zawodu jest frezerem. Jest żonaty, nie posiada nikogo na swoim utrzymaniu. Zatrudniony w firmie (...) w K. na stanowisku kierowcy uzyskując dochód w wysokości 2400,- zł. netto miesięcznie. Posiada majątek w postaci domu jednorodzinnego o pow. 160m2 wraz z działką o pow. 450m2 o wartości łącznej 400 tyś. złotych oraz samochodu osobowego marki V. rocznik 2007 o wartości 13.000 zł.. Nie leczy się psychiatrycznie. Nie był uprzednio karany.

wyjaśnienia oskarżonego

notatka urzędowa

protokół z przebiegu badania stanu trzeźwości

świadectwo wzorcowania

oświadczenie

postanowienie o zatrzymaniu prawa jazdy

opinia sądowa

dane osobo- poznawcze oskarżonego

dane o karalności

informacja o wpisach w ewidencji kierowców

notatka urzędowa

k. 19-20

k. 1

k. 2, 4

k. 3, 5,

k. 6

k. 11

k. 56-58

k. 19-19v

k. 10

k. 9

k. 21

Fakty uznane za nieudowodnione

Lp.

Oskarżony

Czyn przypisany oskarżonemu (ewentualnie zarzucany, jeżeli czynu nie przypisano)

1.2.1.

Przy każdym czynie wskazać fakty uznane za nieudowodnione

Dowód

Numer karty

OCena DOWOdów

1.1.  Dowody będące podstawą ustalenia faktów

Lp. faktu z pkt 1.1

Dowód

Zwięźle o powodach uznania dowodu

.

wyjaśnienia oskarżonego

opinia

dowód z dokumentów

Oskarżony S. G. w toku postępowania przygotowawczego przyznał się do zarzucanego mu czynu podając, że dzień wcześniej w godzinach 17:00-20:00 spożywał alkohol

w postaci nalewek alkoholowych w ilości ok. 5 kieliszków, a następnie z uwagi na złe samopoczucie wziął aspiryn. Na następny dzień wstał o 4:00 rano i również wziął aspirynę i syrop o nazwie F., a potem wsiadł do swojego samochodu chcąc jechać do pracy. Na ulicy (...) został zatrzymany do kontroli drogowej, podczas której został wylegitymowany i poddany badaniu na stan trzeźwości z wynikiem pierwszym 0,50 mg/l. Przed sądem nie stawił się i nie złożył żadnych wyjaśnień.

Sąd uznał wyjaśnienia oskarżonego za częściowo wiarygodne, w zakresie w którym odzwierciedlają ustalony stan faktyczny, a także korespondują z zebranymi w sprawie dowodami z dokumentów. Uznał je za mało wiarygodne w kwestii spożywanego alkoholu, bowiem oskarżony podał, że dzień przed zdarzeniem pił alkohol w postaci nalewek od godz. 17:00 – 20:00 w ilości 5 kieliszków, co według opinii biegłego sądowego nie jest możliwe biorąc pod uwagę wykryty u oskarżonego stan nietrzeźwości w kolejnych badaniach. Wersji oskarżonego zaprzecza zatem treść opinii biegłego sądowego I. W., według której S. G. kierując samochodem w dniu 14.10.2019r. nie mógł być i z całą pewnością nie był trzeźwy. Wykazany przeprowadzonymi badaniami stan jego nietrzeźwości wynikał ze spożycia przez niego alkoholu w znacznie większej aniżeli podał ilości (bądź zadeklarowaną ilość alkoholu musiał spożywać później aniżeli wyjaśnił). Ponadto biegła wskazała, że z całą pewnością spożyty alkohol zawarty w preparacie F. nie miał żadnego wpływu na wykazany stan nietrzeźwości S. G. w czasie jazdy samochodem i w chwili zatrzymania do kontroli drogowej. Dodała przy tym , że aspiryna nie zawiera w swym składzie alkoholu.

Analizując treść opinii i wyjaśnień oskarżonego sąd doszedł do przekonania, iż opinia została sporządzona rzetelnie i starannie, a wnioski w niej zawarte należało uznać za trafne i prawdziwe – oparte na wiedzy medycznej i wieloletnim doświadczeniu w opiniowaniu spraw w tym zakresie.

Na podstawie zebranego materiału dowodowego nie sposób jest ustalić w sposób kategoryczny jaki alkohol spożywał oskarżony, w jakich ilościach i kiedy. Biegła sądowa nie miała jednakże wątpliwość, że były to większe ilości lub wypite w innym czasie niż podaje oskarżony, a spożywane preparaty wskazane przez oskarżonego w postaci aspiryny i F. nie miały żadnego wpływu na wykazany stan nietrzeźwości.

Za wiarygodne należało uznać także zaliczone w poczet materiału dowodowego dokumenty albowiem zostały one sporządzone przez uprawnione organy w ramach przysługujących im kompetencji, w sposób rzetelny i fachowy. Ich prawdziwość i autentyczność nie wzbudziła w ocenie Sądu wątpliwości. Ponadto nie budziła wątpliwości także sprawność urządzenia, za pomocą którego dokonywano pomiaru zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu, gdyż posiadało ono ważne świadectwo legalizacji.

1.2.  Dowody nieuwzględnione przy ustaleniu faktów
(dowody, które sąd uznał za niewiarygodne oraz niemające znaczenia dla ustalenia faktów)

Lp. faktu z pkt 1.1 albo 1.2

Dowód

Zwięźle o powodach nieuwzględnienia dowodu

wyjaśnienia oskarżonego

j.w

PODSTAWA PRAWNA WYROKU

Punkt rozstrzygnięcia z wyroku

Oskarżony

1.3.  Podstawa prawna skazania albo warunkowego umorzenia postępowania zgodna z zarzutem

1

S. G.

Zwięźle o powodach przyjętej kwalifikacji prawnej

Artykuł 178a § 1 k.k. penalizuje czyn polegający na prowadzeniu pojazdu mechanicznego w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym, w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środków odurzających. Zgodnie z art. 115 § 16 k. k. człowiek znajduje się w stanie nietrzeźwości, gdy zawartość alkoholu w jego krwi przekracza 0, 5 promila albo prowadzi do stężenia przekraczającego te wartość, lub gdy zawartość alkoholu w 1 dm 3 wydychanego powietrza przekracza 0,25 mg , albo prowadzi do stężenia przekraczającego tę wartość. Występek przewidziany w art. 178a § 1 k. k. jest przestępstwem formalnym, które może nastąpić bez względu na to czy zaistniał jakikolwiek skutek. Stronę podmiotową tego występku stanowi umyślność.

1.4.  Podstawa prawna skazania albo warunkowego umorzenia postępowania niezgodna z zarzutem

Zwięźle o powodach przyjętej kwalifikacji prawnej

1.5.  Warunkowe umorzenie postępowania

Zwięzłe wyjaśnienie podstawy prawnej oraz zwięźle o powodach warunkowego umorzenia postępowania

1.6.  Umorzenie postępowania

Zwięzłe wyjaśnienie podstawy prawnej oraz zwięźle o powodach umorzenia postępowania

1.7.  Uniewinnienie

Zwięzłe wyjaśnienie podstawy prawnej oraz zwięźle o powodach uniewinnienia

KARY, Środki Karne, PRzepadek, Środki Kompensacyjne i środki związane z poddaniem sprawcy próbie

Oskarżony

Punkt rozstrzygnięcia
z wyroku

Punkt z wyroku odnoszący się
do przypisanego czynu

Przytoczyć okoliczności

S. G.

pkt. 1

pkt. 2

pkt. 3

Oskarżony S. G. wypełnił swoim zachowaniem przedmiotową stronę występku z art. 178a § 1 k. k., gdyż będąc w stanie nietrzeźwości, mając stężenie 0,50 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu, wsiadł do samochodu i wyjechał nim na drogę publiczną. Oskarżony, jako dorosły mężczyzna, miał pełną świadomość, iż po spożywaniu alkoholu dzień wcześniej może znajdować się w stanie nietrzeźwości i nie powinien wsiadać za kierownicę. Analiza dowodów zebranych w sprawie wskazuje, iż oskarżony działał umyślnie z zamiarem ewentualnym, gdyż zdając sobie sprawę, że może znajdować się w stanie nietrzeźwości, przewidywał możliwość popełnienia przestępstwa i godził się na to.

Zgromadzony w sprawie materiał dowodowy, będący przedmiotem analizy i oceny Sądu, pozwala na przypisanie oskarżonemu winy, gdyż w czasie swojego bezprawnego i karalnego zachowania, mając możliwość podjęcia decyzji zgodnej z wymogami prawa, nie dał posłuchu normie prawnej.

Stopień społecznej szkodliwości czynu oskarżonego należy ocenić jako znaczny. Zgodnie z art. 115 § 2 kk, przy ocenie stopnia społecznej szkodliwości czynu sąd bierze pod uwagę rodzaj i charakter naruszonego dobra, rozmiary wyrządzonej lub grożącej szkody, sposób i okoliczności popełnienia czynu, wagę naruszonych przez sprawcę obowiązków, jak również postać zamiaru, motywację sprawcy, rodzaj naruszonych reguł ostrożności i stopień ich naruszenia. Oceniając stopień społecznej szkodliwości czynu w przedmiotowej sprawie sąd wziął pod uwagę elementy przedmiotowe i podmiotowe uznając, iż jest on znaczny. Przemawia za tym opisana wyżej postawa oskarżonego oraz stopień i rodzaj naruszonego dobra jakim jest bezpieczeństwo w komunikacji. Sam fakt prowadzenia samochodu przy takim (wykrytym u oskarżonego) stężeniu alkoholu w wydychanym powietrzu powoduje, że dany kierowca stwarza niebezpieczeństwo dla innych uczestników ruchu.

Jako okoliczność obciążającą sąd potraktował oskarżonemu nagminność tego typu przestępstw i to w skali ogólnokrajowej. Jako okoliczność łagodzącą sąd uwzględnił uprzednią niekaralność oskarżonego.

Mając powyższe na uwadze, kierując się dyrektywami wymiaru kary określonymi w art. 53 k. k., uwzględniając stopień winy i społecznej szkodliwości czynu, sąd na podstawie 178a § 1 k.k. wymierzył oskarżonemu karę 80 stawek grzywny ustalając wysokość jednej stawki na kwotę 10 złotych uznając, iż jest ona adekwatna do stopnia winy i społecznej szkodliwości czynu. W ocenie sądu wymierzona oskarżonemu kara w pełni zrealizuje wobec oskarżonego funkcję wychowawczą i represyjną, a jednocześnie stanowić będzie wystarczające ostrzeżenie na przyszłość.

Z uwagi na fakt, iż oskarżony dopuścił się przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji, prowadząc pojazd mechaniczny w stanie nietrzeźwości, sąd na podstawie art. 42 § 2 k. k. (w brzmieniu obowiązującym od dnia 18 maja 2015r.) orzekł w stosunku do S. G. zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych na okres 3 lat. Nadmienić należy, iż okres wymierzonego zakazu jest okresem minimalnym, bowiem w myśl wyżej cytowanego przepisu Sąd orzeka, na okres nie krótszy niż 3 lata, zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów albo pojazdów określonego rodzaju, jeżeli sprawca w czasie popełnienia przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji popełni to przestępstwo w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środków odurzających.

Zgodnie z art. 63 § 4 k.k. sąd zaliczył na poczet orzeczonego środka karnego okres zatrzymania prawa jazdy od dnia 14 października 2019r..

Wobec popełnienia przez oskarżonego przestępstwa z art. 178a § 1 kk. sąd zobligowany był również w myśl przepisu art. 43a § 2 kk orzec od oskarżonego na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej świadczenie pieniężne w wysokości od 5.000,00 złotych do 60.000,00 złotych. Zasądzając w przedmiotowym wyroku świadczenie pieniężne w minimalnej kwocie 5000,00 złotych Sąd kierował się stanem nietrzeźwości oskarżonego i jego sytuacją materialną.

1Inne ROZSTRZYGNIĘCIA ZAwarte w WYROKU

Oskarżony

Punkt rozstrzygnięcia
z wyroku

Punkt z wyroku odnoszący się do przypisanego czynu

Przytoczyć okoliczności

6. inne zagadnienia

W tym miejscu sąd może odnieść się do innych kwestii mających znaczenie dla rozstrzygnięcia,
a niewyjaśnionych w innych częściach uzasadnienia, w tym do wyjaśnienia, dlaczego nie zastosował określonej instytucji prawa karnego, zwłaszcza w przypadku wnioskowania orzeczenia takiej instytucji przez stronę

7.  KOszty procesu

Punkt rozstrzygnięcia z wyroku

Przytoczyć okoliczności

pkt. 4

Na podstawie art. 627 kpk, uwzględniając sytuację rodzinną i finansową oskarżonego, sąd zasądził od oskarżonego na rzecz Skarbu Państwa koszty sądowe w wysokości 422,52 złotych na które składają się poniesione koszty postępowania przygotowawczego w kwocie 130,00 złotych oraz koszty postępowania sądowego (20,00 złotych z tytułu opłaty od doręczenia wezwań i innych pism), kwotę 192,52 zł. Z tytułu wykonanej opinii, a nadto kwotę 80,00 złotych tytułem opłaty od wymierzonej kary grzywny.

1Podpis

sędzia Joanna Urbańska –Czarnasiak

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Agnieszka Dębowa
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Kaliszu
Data wytworzenia informacji: