Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

II K 1067/21 - wyrok Sąd Rejonowy w Kaliszu z 2022-03-24

Sygn. akt II K 1067/21

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 24 marca 2022 roku

Sąd Rejonowy w Kaliszu Wydział II Karny w składzie:

Przewodniczący : Sędzia Sądu Rejonowego Joanna Urbańska - Czarnasiak

Protokolant : sekr. sądowy Daria Włodarska

w obecności /-/

po rozpoznaniu w dniu 24 marca 2022r.

sprawy karnej:

R. S.

syna W. i W. zd. D.

ur. (...) w K.

oskarżonego o to, że:

w dniu 26 maja 2021 roku o godz. 13:50 w miejscowości S. gmina C. kierował pojazdem mechanicznym tj. samochodem osobowym marki V. (...) o nr rejestracyjnym (...) po drodze publicznej w strefie ruchu lądowego będąc w stanie nietrzeźwości pomiędzy 2,1 a 2,36 promila alkoholu we krwi

- tj. o czyn z art. 178a § 1 kk

1.  oskarżonego R. S. uznaje za winnego popełnienia zarzucanego mu czynu opisanego wyżej wypełniającego znamiona przestępstwa z art. 178a § 1 kk i za to na podstawie art. 178a § 1 kk wymierza mu karę grzywny w wysokości 150 /sto pięćdziesiąt/ stawek dziennych przy ustaleniu wysokości jednej stawki na kwotę 10,00 /dziesięć/ złotych,

2.  na podstawie art. 42 § 2 kk orzeka wobec oskarżonego tytułem środka karnego zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych wszelkich kategorii w strefie ruchu lądowego na okres 3 /trzech/ lat,

3.  na podstawie art. 63 § 4 kk zalicza oskarżonemu na poczet orzeczonego w pkt. 2 wyroku zakazu okres zatrzymania prawa jazdy od dnia 26.05.2021r.,

4.  na podstawie art. 43a § 2 kk orzeka od oskarżonego na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej świadczenie pieniężne w kwocie 5.000,00 /pięć tysięcy/ złotych,

5.  na podstawie art. 627 kpk zasądza od oskarżonego na rzecz Skarbu Państwa kwotę 1400,06 /jeden tysiąc czterysta 06/100/ złotych tytułem kosztów sądowych.

sędzia Joanna Urbańska –Czarnasiak

UZASADNIENIE

Formularz UK 1

Sygnatura akt

II K 1067/21

Jeżeli wniosek o uzasadnienie wyroku dotyczy tylko niektórych czynów lub niektórych oskarżonych, sąd może ograniczyć uzasadnienie do części wyroku objętych wnioskiem. Jeżeli wyrok został wydany w trybie art. 343, art. 343a lub art. 387 k.p.k. albo jeżeli wniosek o uzasadnienie wyroku obejmuje jedynie rozstrzygnięcie o karze i o innych konsekwencjach prawnych czynu, sąd może ograniczyć uzasadnienie do informacji zawartych w częściach 3–8 formularza.

USTALENIE FAKTÓW

Fakty uznane za udowodnione

Lp.

Oskarżony

Czyn przypisany oskarżonemu (ewentualnie zarzucany, jeżeli czynu nie przypisano)

1.1.1.

R. S.

w dniu 26 maja 2021 roku o godz. 13:50 w miejscowości S. gmina C. kierował pojazdem mechanicznym tj. samochodem osobowym marki V. (...) o nr rejestracyjnym (...) po drodze publicznej w strefie ruchu lądowego będąc w stanie nietrzeźwości pomiędzy 2,1 a 2,36 promila alkoholu we krwi

- tj. o czyn z art. 178a § 1 kk

Przy każdym czynie wskazać fakty uznane za udowodnione

Dowód

Numer karty

1. W dniu 25 maja 2021r. oskarżony R. S. przebywał na spotkaniu towarzyskim, gdzie spożywał do późnych godzin nocnych sporą ilość alkoholu. Na drugi dzień 26 maja 2021r. czuł się dobrze i postanowił pojechać do firmy zajmującej się wynajmowaniem maszyn, położonej w odległości ok. 3 km. od miejsca, z którego ruszył.

2. Wsiadł za kierownicę samochodu marki V. (...) o nr rejestracyjnym (...) i poruszał się nim od miejscowości C. w kierunku miejscowości P.. Około godziny 13:50 jadąc drogą przez miejscowość S. gmina C. zjechał do przydrożnego rowu ścinając pojazdem drzewo, po czym nastąpiło odwrócenie pojazdu i uderzenie w kolejne drzewo bokiem umiejscawiając pojazd na prawym boku w stronę przeciwną do kierunku jazdy. Przebywający w bliskiej odległości od miejsca zdarzenia w lesie K. J. usłyszał huk i udał się na w tym kierunku. Zauważył pojazd, który uderzył w drzewo. Na miejscu były już dwie osoby, a kierowca był zakleszczony w samochodzie. Zaczęli wybijać przednią szybę w celu wyciągnięcia kierowcy. K. J. zadzwonił na nr 112, a potem kiedy zorientował się, że prawdopodobnie kierujący jest pod wpływem alkoholu, zadzwonił do KP w K.. Kiedy wyciągnięto z samochodu oskarżonego mówił, żeby nie dzwonić na pogotowie, ani na policję.

3. Od momentu podejścia K. J. do samochodu, wyciągnięcia oskarżonego z samochodu do czasu przyjazdu policji, R. S. nie spożywał alkoholu.

4. Na miejscu pojawiła się straż pożarna, potem pogotowie, a następnie funkcjonariusze policji z KP w K.. Straż pożarna z uwagi na fakt, że kierującego wyciągnięto już z pojazdu jedynie zabezpieczyła miejsce zdarzenia. Funkcjonariusze nie ujawnili w samochodzie pustych opakowań po alkoholu. Dokonano sprawdzenia u kierującego zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu urządzeniem A. i okazało się, że wynik jest pozytywny tj. 2,27 promila. Od kierującego funkcjonariusze wyczuli woń alkoholu i zaobserwowali, że miał bełkotliwa mowę. Oskarżony został zabrany przez pogotowie ratunkowe do szpitala celem przeprowadzenia badań. Funkcjonariusze udali się do szpitala w celu poddania oskarżonego badaniu na stan trzeźwości w wydychanym powietrzu. W związku z tym, że oskarżony nie chciał, aby poddano go takiemu badaniu, pobrana została od niego krew do badań o godz. 16:25 i o godz. 16:55. Podczas pobytu w szpitali (...) zachowywał się arogancko i wulgarnie. Za pokwitowaniem zatrzymano mu prawo jazdy. Odmówił złożenia podpisu. Jego pojazd posiadał znaczne uszkodzenia w przedniej części, miał wybita szybę czołową i zniekształcony dach. Zatrzymano za pokwitowaniem dowód rejestracyjny samochodu, który został zabezpieczony przez zięcia oskarżonego R. A..

5. W badanej krwi pobranej od oskarżonego R. S. stwierdzono 1,84 ‰ alkoholu etylowego. Przeprowadzone badanie chemiczno – toksykologiczne pobranej od R. S. krwi nie wykazało obecności substancji odurzających i psychotropowych. Z przeprowadzonej opinii sądowo – lekarskiej wynika, że na podstawie oznaczonych poziomów alkoholu oraz zeznań podejrzanego można oznaczyć stężenie alkoholu u podejrzanego o godzinie 13:50 i wynosiło ono pomiędzy 2,1 a 2,36 promila.

6. Oskarżony R. S. ma 57 lata. Jest synem W. i W. z.d. D.. Posiada wykształcenie średnie. Z zawodu jest elektrykiem. Jest żonaty i posiada na swoim utrzymaniu 2 dzieci w wieku 23 i 19 lat. Utrzymujący się z własnej działalności gospodarczej, z której uzyskuje dochody miesięczne w wysokości ok. 2000,- zł. Jest właścicielem domu jednorodzinnego o pow. 200 m 2 i działki rekreacyjnej o pow. 450m 2, właścicielem samochodów m-ki C. (...), P. (...) i V. (...). Dotychczas nie leczonych psychiatrycznie i nie karany za przestępstwa. W 2020r. ukarany dwa razy za wykroczenia drogowe.

wyjaśnienia oskarżonego k. 138v

wyjaśnienia oskarżonego k. 138v

zeznania świadka K. J. k. 32-33, 138v-139

zeznania świadka U. M. k. 46-47, 139v

notatka urzędowa k. 1

zeznania świadka K. J. k. 32-33, 138v-139

zeznania świadka A. B. k. 139v

zeznania świadka S. U. k. 63-64, 139,

zeznania świadka M. T. 59-61,140

zeznania świadka M. S. k. 79-80, 140

zeznania świadka R. A. k. 139v-140

notatka urzędowa k. 1

notatka informacyjna o zdarzeniu drogowym k. 5

pokwitowanie zatrzymania dokumentu k. 6

postanowienie o zatrzymaniu prawa jazdy k. 12

protokół pobrania krwi k. 26, 29

sprawozdanie z przeprowadzonych badań k. 24- 25

sprawozdanie z badania toksykologicznego k. 27-28

opinia sądowo – lekarska k. 50-51

dane osobo- poznawcze oskarżonego- k. 138,

dane o karalności- k. 21, 134

informacja o wpisach w ewidencji kierowców k. 11

Fakty uznane za nieudowodnione

Lp.

Oskarżony

Czyn przypisany oskarżonemu (ewentualnie zarzucany, jeżeli czynu nie przypisano)

1.2.1.

Przy każdym czynie wskazać fakty uznane za nieudowodnione

Dowód

Numer karty

OCena DOWOdów

1.1.  Dowody będące podstawą ustalenia faktów

Lp. faktu z pkt 1.1

Dowód

Zwięźle o powodach uznania dowodu

.

wyjaśnienia oskarżonego

zeznania świadków

dowód z dokumentów,

opinia

Oskarżony R. S. w postępowaniu przygotowawczym nie przyznał się do zarzucanego mu czynu i odmówił składania wyjaśnień. W postępowaniu sądowym przyznał się do zarzucanego mu czynu wyjaśniając, że dzień wcześniej pił alkohol do późnych godzin nocnych w sporej ilości ale na drugi dzień czuł się dobrze i nie myślał, że jeszcze ma alkohol w organizmie, a poza tym miał zamiar przejechać jedynie 3 km. Podał, że droga była wtedy pusta i praktycznie nie było ruchu, a na stacji zjadł wcześniej hod-doga i wypił kawę. Jadąc pękła mu opona i wypadł z drogi. Następnie wpadł do rowu, uderzył w drzewo i na chwilę stracił przytomność. Dodał, że żałuje tego, iż wsiadł wtedy do samochodu, bo samochód potrzebny jest mu do pracy, gdyż świadczy usługi pogotowia elektrycznego dla ludności K. i bez prawa jazdy nie może wykonywać swojego zawodu. Obecnie zatrudnia kogoś, żeby woził go do pracy. Wskazał również, że ma schorowana mamę, która wozi na zabiegi rehabilitacyjne.

Sąd uznał za wiarygodne jedynie wyjaśnienia oskarżonego złożone przed sądem, albowiem wyjaśnienia oskarżonego w zakresie w jakim przyznał się do zarzucanego mu czynu korespondują z pozostałym materiałem dowodowym zebranym w niniejszej sprawie. Odzwierciedlają one wraz z innymi dowodami ustalony w sprawie stan faktyczny. Sąd uznał jedynie za mało wiarygodne wyjaśnienia oskarżonego w których podał, że w trakcie jazdy pękła mu opona, dlatego wpadł do rowu. Brak jest jakiegokolwiek innego dowodu na potwierdzenie w tym zakresie wyjaśnień oskarżonego. Sam oskarżony również o tym nie wspominał w postępowaniu przygotowawczym.

Za zgodne z prawdą należało uznać zeznania wszystkich świadków, którzy byli przesłuchiwani w przedmiotowym postępowaniu. Ich zeznania są wewnętrznie i wzajemnie spójne, a wraz z wyjaśnieniami oskarżonego i innymi dowodami w postaci dokumentów stanowią logiczny i spójny ciąg wydarzeń.

Za wiarygodne należało uznać także zaliczone w poczet materiału dowodowego dokumenty albowiem zostały one sporządzone przez uprawnione organy w ramach przysługujących im kompetencji, w sposób rzetelny i fachowy. Ich prawdziwość i autentyczność nie wzbudziła w ocenie sądu wątpliwości. Ponadto nie budzi wątpliwości prawidłowość wykonanych badań krwi oskarżonego, a ponadto rzetelność sporządzenia opinii sądowo - lekarskiej przez biegłego A. T..

1.2.  Dowody nieuwzględnione przy ustaleniu faktów
(dowody, które sąd uznał za niewiarygodne oraz niemające znaczenia dla ustalenia faktów)

Lp. faktu z pkt 1.1 albo 1.2

Dowód

Zwięźle o powodach nieuwzględnienia dowodu

wyjaśnienia oskarżonego

j.w

PODSTAWA PRAWNA WYROKU

Punkt rozstrzygnięcia z wyroku

Oskarżony

1.3.  Podstawa prawna skazania albo warunkowego umorzenia postępowania zgodna z zarzutem

1

R. S.

Zwięźle o powodach przyjętej kwalifikacji prawnej

Artykuł 178a § 1 k.k. penalizuje czyn polegający na prowadzeniu pojazdu mechanicznego w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym, w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środków odurzających. Zgodnie z art. 115 § 16 k. k. człowiek znajduje się w stanie nietrzeźwości, gdy zawartość alkoholu w jego krwi przekracza 0, 5 promila albo prowadzi do stężenia przekraczającego te wartość, lub gdy zawartość alkoholu w 1 dm 3 wydychanego powietrza przekracza 0,25 mg , albo prowadzi do stężenia przekraczającego tę wartość. Występek przewidziany w art. 178a § 1 k. k. jest przestępstwem formalnym, które może nastąpić bez względu na to czy zaistniał jakikolwiek skutek. Stronę podmiotową tego występku stanowi umyślność.

1.4.  Podstawa prawna skazania albo warunkowego umorzenia postępowania niezgodna z zarzutem

Zwięźle o powodach przyjętej kwalifikacji prawnej

1.5.  Warunkowe umorzenie postępowania

Zwięzłe wyjaśnienie podstawy prawnej oraz zwięźle o powodach warunkowego umorzenia postępowania

1.6.  Umorzenie postępowania

Zwięzłe wyjaśnienie podstawy prawnej oraz zwięźle o powodach umorzenia postępowania

1.7.  Uniewinnienie

Zwięzłe wyjaśnienie podstawy prawnej oraz zwięźle o powodach uniewinnienia

KARY, Środki Karne, PRzepadek, Środki Kompensacyjne i środki związane z poddaniem sprawcy próbie

Oskarżony

Punkt rozstrzygnięcia
z wyroku

Punkt z wyroku odnoszący się
do przypisanego czynu

Przytoczyć okoliczności

R. S.

pkt. 1

pkt. 2

pkt. 3

pkt. 4

Oskarżony R. S. wypełnił swoim zachowaniem przedmiotową stronę występku z art. 178a § 1 k. k., gdyż będąc w stanie nietrzeźwości, mając dość wysokie stężenie – pomiędzy 2,1 a 2,36 promila - alkoholu we krwi, wsiadł do samochodu i wyjechał nim na drogę publiczną. Oskarżony, jako dorosły mężczyzna, miał pełną świadomość, iż po spożywaniu alkoholu do późnych godzin nocnych dnia poprzedniego i to w dużych ilościach, może znajdować się w stanie nietrzeźwości i nie powinien wsiadać za kierownicę. Jak wykazały badania ilość alkoholu we krwi u oskarżonego na drugi dzień w godzinach kiedy poruszał się swoim samochodem, była jeszcze wysoka. Analiza dowodów zebranych w sprawie wskazuje, iż oskarżony działał umyślnie z zamiarem ewentualnym, gdyż zdając sobie sprawę, że może znajdować się w stanie nietrzeźwości, przewidywał możliwość popełnienia przestępstwa i godził się na to.

Zgromadzony w sprawie materiał dowodowy, będący przedmiotem analizy i oceny sądu, pozwala na przypisanie oskarżonemu winy, gdyż w czasie swojego bezprawnego i karalnego zachowania, mając możliwość podjęcia decyzji zgodnej z wymogami prawa, nie dał posłuchu normie prawnej.

Stopień społecznej szkodliwości czynu oskarżonego należy ocenić jako znaczny. Zgodnie z art. 115 § 2 kk , przy ocenie stopnia społecznej szkodliwości czynu sąd bierze pod uwagę rodzaj i charakter naruszonego dobra, rozmiary wyrządzonej lub grożącej szkody, sposób i okoliczności popełnienia czynu, wagę naruszonych przez sprawcę obowiązków, jak również postać zamiaru, motywację sprawcy, rodzaj naruszonych reguł ostrożności i stopień ich naruszenia. Oceniając stopień społecznej szkodliwości czynu w przedmiotowej sprawie sąd wziął pod uwagę elementy przedmiotowe i podmiotowe uznając, iż jest on znaczny. Przemawia za tym opisana wyżej postawa oskarżonego oraz stopień i rodzaj naruszonego dobra jakim jest bezpieczeństwo w komunikacji. Sam fakt prowadzenia samochodu przy takim (wykrytym u oskarżonego) stężeniu alkoholu we krwi powoduje, że dany kierowca stwarza niebezpieczeństwo dla innych uczestników ruchu.

Biorąc pod uwagę te okoliczności, a z drugiej strony właściwości osobiste oskarżonego i jego dotychczasowy sposób życia sąd doszedł do przekonania, że nie można uznać, że dla osiągnięcia celów postępowania karnego wystarczające będzie zastosowanie wobec R. S. warunkowego umorzenia postępowania, o które wnosi obrońca oskarżonego. W ocenie sądu orzeczenie warunkowego umorzenia postępowania w przypadku niniejszego postępowania wobec oskarżonego nie zaspokoi społecznego poczucie sprawiedliwości, a także potrzeby w zakresie kształtowania świadomości prawnej społeczeństwa. Zauważyć w tym miejscu należy, że oskarżony w godzinach, w których najczęściej jest duże natężenie ruchu drogowego poruszał się drogą publiczną mając pomiędzy 2,1 a 2,36 promila alkoholu we krwi, stwarzając duże niebezpieczeństwo dla innych uczestników ruchu drogowego. Po zdarzeniu, będąc w szpitalu był arogancki i wulgarny w stosunku do funkcjonariuszy, co również świadczy o postawie oskarżonego i jego stosunku do naruszonych przepisów. Wskazane w art. 66 § 1 k.k. właściwości i warunki osobiste sprawcy, jego postawa i dotychczasowy sposób życia stanowią odrębną przesłankę warunkowego umorzenia postępowania. Nie mogą one być uwzględniane w ocenie społecznej szkodliwości popełnionego czynu i winy sprawcy, tj. przemawiać za ich „znacznością” lub „nieznacznością”. Należy zatem przyjąć, że przesłanka ta wchodzi w grę dopiero po ustaleniu, iż społeczna szkodliwość czynu i wina sprawcy nie są znaczne. ( por. komentarz do art. 66 kk pod red. Piotra Hofmańskiego ). Biorąc pod uwagę powyższe rozważania należy uznać, iż argumenty wskazane we wniosku o warunkowe umorzenie postępowania dotyczące wykonywanego przez oskarżonego zawodu i miejsca jego zamieszkania nie stanowią wystarczającej podstawy zastosowania tego środka. Nadmienić należy, iż sąd nie podziela poglądu obrońcy, że samo toczące się wobec oskarżonego postępowanie karne będzie dla oskarżonego wystarczającą nauczką na przyszłość i karą.

Jako okoliczność obciążającą sąd potraktował oskarżonemu nagminność tego typu przestępstw i to w skali ogólnokrajowej. Jako okoliczność łagodzącą sąd uwzględnił uprzednią niekaralność oskarżonego oraz przyznanie się oskarżonego przed sądem do winy.

Mając powyższe na uwadze, kierując się dyrektywami wymiaru kary określonymi w art. 53 k. k., uwzględniając stopień winy i społecznej szkodliwości czynu, sąd na podstawie 178a § 1 k.k. wymierzył oskarżonemu karę grzywny w wysokości 150 stu pięćdziesięciu stawek, ustalając wysokość jednej stawki na kwotę 10 złotych uznając, iż jest ona adekwatna do stopnia winy i społecznej szkodliwości czynu. W ocenie sądu wymierzona oskarżonemu kara w pełni zrealizuje wobec oskarżonego funkcję wychowawczą i represyjną, a jednocześnie stanowić będzie wystarczające ostrzeżenie na przyszłość.

Z uwagi na fakt, iż oskarżony dopuścił się przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji, prowadząc pojazd mechaniczny w stanie nietrzeźwości, sąd na podstawie art. 42 § 2 k. k. (w brzmieniu obowiązującym od dnia 18 maja 2015r.) orzekł w stosunku do R. S. zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych na okres 3 lat. Nadmienić należy, iż okres wymierzonego zakazu jest okresem minimalnym, bowiem w myśl wyżej cytowanego przepisu sąd orzeka, na okres nie krótszy niż 3 lata, zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów albo pojazdów określonego rodzaju, jeżeli sprawca w czasie popełnienia przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji popełni to przestępstwo w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środków odurzających.

Zgodnie z art. 63 § 4 k.k. sąd zaliczył na poczet orzeczonego środka karnego okres zatrzymania prawa jazdy od dnia 26 maja 2021r..

Wobec popełnienia przez oskarżonego przestępstwa z art. 178a § 1 kk. Sąd zobligowany był również w myśl przepisu art. 43a § 2 kk orzec od oskarżonego na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej świadczenie pieniężne w wysokości od 5.000,00 złotych do 60.000,00 złotych. Zasądzając w przedmiotowym wyroku świadczenie pieniężne w minimalnej kwocie 5000,00 złotych Sąd kierował się stanem nietrzeźwości oskarżonego i jego sytuacją materialną.

1Inne ROZSTRZYGNIĘCIA ZAwarte w WYROKU

Oskarżony

Punkt rozstrzygnięcia
z wyroku

Punkt z wyroku odnoszący się do przypisanego czynu

Przytoczyć okoliczności

6. inne zagadnienia

W tym miejscu sąd może odnieść się do innych kwestii mających znaczenie dla rozstrzygnięcia,
a niewyjaśnionych w innych częściach uzasadnienia, w tym do wyjaśnienia, dlaczego nie zastosował określonej instytucji prawa karnego, zwłaszcza w przypadku wnioskowania orzeczenia takiej instytucji przez stronę

7.  KOszty procesu

Punkt rozstrzygnięcia z wyroku

Przytoczyć okoliczności

pkt. 5

Na podstawie art. 627 kpk, uwzględniając sytuację rodzinną i finansową oskarżonego, sąd zasądził od oskarżonego na rzecz Skarbu Państwa koszty sądowe w wysokości 1400,06 złotych na które składają się poniesione koszty postępowania przygotowawczego w kwocie 1230,06 złotych oraz koszty postępowania sądowego (20,00 złotych z tytułu opłaty od doręczenia wezwań i innych pism), a nadto kwotę 150,00 złotych tytułem opłaty od wymierzonej kary grzywny.

1Podpis

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Wiktoria Zagórowska
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Kaliszu
Data wytworzenia informacji: