Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

III K 1785/20 - wyrok Sąd Rejonowy w Rybniku z 2021-08-05

Sygn. akt III K 1785/20

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 05 sierpnia 2021r.

Sąd Rejonowy w Rybniku III Wydział Karny w składzie:

Przewodniczący

SSR Joanna Kucal

Protokolant

stażysta Magdalena Migulla

przy udziale Prokuratora:

po rozpoznaniu w dniu 23 lutego 2021r., 6 kwietnia 2021r., 18 maja 2021r., 05 sierpnia 2021r. sprawy

T. H. (H.)

s. C. i T.

ur. (...) w R.

oskarżonego o to, że

I. w dniu 13 listopada 2019 roku, składając zeznania w K. (...) R., mające służyć jako dowód w postępowaniu przygotowawczym w sprawie o sygnaturze akt PR (...), będąc uprzedzonym o odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywych zeznań, zeznał nieprawdę co do okoliczności związanych z wysokością kwoty przekazanych pieniędzy jego bratankowi T. H., za zakup od niego samochodu osobowego marki C. (...) przez K. B. (1),

tj. o czyn z art. 233 § 1 kk

II. w dniu 02 czerwca 2020 roku składając zeznania przed Sądem Rejonowym w Rybniku Wydział III Karny, mające służyć jako dowód w postępowaniu prowadzonym przez ten sąd w sprawie o sygn. III K (...), będąc uprzedzonym o odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywych zeznań, zeznał nieprawdę co do okoliczności związanych z wysokością kwoty przekazanych pieniędzy bratankowi T. H., za zakup od niego samochodu osobowego marki C. (...) przez K. B. (1),

tj. o czyn z art. 233 § 1 kk

1)  uznaje oskarżonego T. H. za winnego tego, że w krótkich odstępach czasu, z wykorzystaniem takiej samej sposobności popełnił przestępstwa szczegółowo opisane w pkt I i II wyczerpujące ustawowe znamiona występków z art. 233 § 1 kk i za to na mocy art. 233 § 1 kk przy zastosowaniu art. 37 a kk w brzmieniu obowiązującym do dnia 23.06.2020r w zw z art. 4 § 1 kk w zw. z art. 91 § 1 kk wymierza mu jedną karę grzywny w wysokości 120 (sto dwadzieścia) stawek dziennych przy przyjęciu, iż wysokość jednej stawki dziennej stanowi kwotę 30 zł (trzydzieści złotych);

2)  na mocy art. 627 kpk i art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 23.06.1973 roku o opłatach w sprawach karnych zasądza od oskarżonego na rzecz Skarbu Państwa koszty sądowe, na które składają się wydatki w wysokości 70 zł (siedemdziesiąt złotych) oraz opłata w wysokości 360 zł (trzysta sześćdziesiąt złotych).

Sędzia

UZASADNIENIE

Formularz UK 1

Sygnatura akt

III K 1785/20

Jeżeli wniosek o uzasadnienie wyroku dotyczy tylko niektórych czynów lub niektórych oskarżonych, sąd może ograniczyć uzasadnienie do części wyroku objętych wnioskiem. Jeżeli wyrok został wydany w trybie art. 343, art. 343a lub art. 387 k.p.k. albo jeżeli wniosek o uzasadnienie wyroku obejmuje jedynie rozstrzygnięcie o karze i o innych konsekwencjach prawnych czynu, sąd może ograniczyć uzasadnienie do informacji zawartych w częściach 3–8 formularza.

1.  USTALENIE FAKTÓW

0.1. Fakty uznane za udowodnione

Lp.

Oskarżony

Czyn przypisany oskarżonemu (ewentualnie zarzucany, jeżeli czynu nie przypisano)

1

T. H.

I.

W dniu 13 listopada 2019 roku, składając zeznania w K. w R., mające służyć jako dowód w postępowaniu przygotowawczym w sprawie o sygnaturze akt PR (...), będąc uprzedzonym o odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywych zeznań, zeznał nieprawdę co do okoliczności związanych z wysokością kwoty przekazanych pieniędzy jego bratankowi T. H., za zakup od niego samochodu osobowego marki C. (...) przez K. B. (1), tj. czyn z art. 233 § 1 kk.

II.

W dniu 02 czerwca 2020 roku składając zeznania przed Sądem Rejonowym w Rybniku Wydział III Karny, mające służyć jako dowód w postępowaniu prowadzonym przez ten sąd w sprawie o sygn. III K(...), będąc uprzedzonym o odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywych zeznań, zeznał nieprawdę co do okoliczności związanych z wysokością kwoty przekazanych pieniędzy bratankowi T. H., za zakup od niego samochodu osobowego marki C. (...) przez K. B. (1), tj. czyn z art. 233 § 1 kk.

Przy każdym czynie wskazać fakty uznane za udowodnione

Dowód

Numer karty

1.  (I-II)

W dniu 10 sierpnia 2018r. P. J. sprzedał T. H. – bratankowi oskarżonego T. H. samochód osobowy marki C. (...) rok produkcji 2011 o numerze rejestracyjnym (...) za kwotę 16.000 zł.

zeznania P. J.

umowa kupna-sprzedaży samochodu

k. 35, k. 112v

k. 123-124

2.  (I-II)

Przed Prokuraturą Rejonową w Rybniku pod sygn. PR (...), a następnie przed Sądem Rejonowym w Rybniku pod sygn. III K (...) toczyło się postępowanie przeciwko T. H. (bratankowi oskarżonego T. H.), który został oskarżony o to, że w dniu 14 sierpnia 2018r. w R. wystawił w sposób nierzetelny fakturę VAT nr (...), dotyczącą sprzedaży samochodu osobowego marki C. (...) rok produkcji 2011 o numerze rejestracyjnym (...) w ten sposób, że na fakturze zaniżył kwotę sprzedaży pojazdu wpisując kwotę 18.000 zł podczas gdy w rzeczywistości sprzedał kupującemu ten pojazd za kwotę 22.500 zł, tj. o czyn z art. 62 § 2 kks.

W ramach tego postępowania zostali przesłuchani w charakterze świadków kupujący samochód K. B. (1) oraz jego rodzice J. B. i L. B., którzy spójnie i zgodnie zeznali, że w dniu 14 sierpnia 2018r. podczas sprzedaży samochodu C. (...), której finalizacja nastąpił w altanie ogrodowej na ich posesji, sprzedającemu T. H. towarzyszył jego wujek – oskarżony T. H.. Sprzedającemu została wówczas przekazana kwota 22.500 zł, która fizycznie z domu przyniosła L. B.. Obaj T. H. przeliczyli przekazaną gotówkę.

W toku postępowania przygotowawczego o sygnaturze PR 2 Ds. 1145/19 w dniu 13 listopada 2019r. przesłuchany został w charakterze świadka wujek sprzedającego – oskarżony T. H.. Po uprzedzeniu go o odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywych zeznań, zeznał, że jego bratanek wystawił K. B. (1) fakturę sprzedaży samochodu marki C. (...), gdzie wpisał kwotę 18.000 zł brutto. Nadto zeznał, że jest pewien, że była to kwota 18.000 zł ponieważ liczył przekazane pieniądze razem ze swoim bratankiem.

Oskarżony był następnie przesłuchiwany w charakterze świadka przed Sądem Rejonowym w Rybniku w sprawie III K (...). Na rozprawie głównej w dniu 2 czerwca 2020r., po uprzedzeniu go o odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywych zeznań, zeznał, że cena sprzedaży na pewno wynosiła 18.000 zł, gdyż sam to liczył. Podtrzymał również odczytane mu zeznania, które złożył w postępowaniu przygotowawczym.

protokół rozprawy głównej z dnia 2.06.2020r.

protokół przesłuchania świadka T. H.

zeznania świadka K. B. (1)

zeznania świadka J. B.

zeznania świadka L. B.

faktura

k. 2-7

k. 8-11, k. 45-48

k. 4, k. 13-15, k. 111v

k. 24-25, k. 111v-112

k. 5, k. 30-31, k. 112

k. 122

3.  (I-II)

Wyrokiem z dnia 2 czerwca 2020r. wydanym w sprawie III K (...) T. H. – bratanek oskarżonego został uznany za winnego tego, że w dniu 14 sierpnia 2018r. w R. wystawił w sposób nierzetelny fakturę VAT nr (...), dotyczącą sprzedaży samochodu osobowego marki C. (...) rok produkcji 2011 o numerze rejestracyjnym (...) w ten sposób, że na fakturze zaniżył kwotę sprzedaży pojazdu wpisując kwotę 18.000 zł podczas gdy w rzeczywistości sprzedał kupującemu ten pojazd za kwotę 22.500 zł, tj. popełnienia czynu z art. 62 § 2 kks. Wyrok stał się prawomocny z dniem 30 czerwca 2020r.

Przed Sądem Rejonowym w Rybniku I Wydział Cywilny pod sygnaturą I C 1358/20 toczy się sprawa z powództwa K. B. (1) i J. B. przeciwko T. H. - bratankowi oskarżonego o zapłatę.

odpis wyroku ze sprawy III K (...)

protokół rozprawy ze sprawy I C 1358/20

k. 61

k. 125-127

4.Oskarżony nie był dotychczas karany za przestępstwa.

karta karna

k. 109

0.1. Fakty uznane za nieudowodnione

Lp.

Oskarżony

Czyn przypisany oskarżonemu (ewentualnie zarzucany, jeżeli czynu nie przypisano)

1

T. H.

I .

W dniu 13 listopada 2019 roku, składając zeznania w (...) w R., mające służyć jako dowód w postępowaniu przygotowawczym w sprawie o sygnaturze akt PR 2 Ds. (...).2019, będąc uprzedzonym o odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywych zeznań, zeznał nieprawdę co do okoliczności związanych z wysokością kwoty przekazanych pieniędzy jego bratankowi T. H., za zakup od niego samochodu osobowego marki C. (...) przez K. B. (1), tj. czyn z art. 233 § 1 kk.

II.

W dniu 02 czerwca 2020 roku składając zeznania przed Sądem Rejonowym w Rybniku Wydział III Karny, mające służyć jako dowód w postępowaniu prowadzonym przez ten sąd w sprawie o sygn. III K (...), będąc uprzedzonym o odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywych zeznań, zeznał nieprawdę co do okoliczności związanych z wysokością kwoty przekazanych pieniędzy bratankowi T. H., za zakup od niego samochodu osobowego marki C. (...) przez K. B. (1),

tj. czyn z art. 233 § 1 kk.

Przy każdym czynie wskazać fakty uznane za nieudowodnione

Dowód

Numer karty

Oskarżony nie złożył fałszywych zeznań w toku postępowania przygotowawczego i sądowego, tj. 13 listopada 2019r. oraz 2 czerwca 2020r.

wyjaśnienia oskarżonego

zeznania świadka T. H. – bratanka i jego wcześniejsze wyjaśnienia

k. 87v

k. 40, k. 98

2.  OCena DOWOdów

0.1. Dowody będące podstawą ustalenia faktów

Lp. faktu z pkt 1.1

Dowód

Zwięźle o powodach uznania dowodu

1

zeznania P. J.

Opisał okoliczności w jakich sprzedał T. H. – bratankowi samochód osoby marki C. (...), brak podstaw do ich kwestionowania.

2

zeznania świadka K. B. (1)

zeznania świadka J. B.

zeznania świadka L. B.

Świadkowi spójnie i konsekwentnie opisali kwestie związane z przekazaniem T. H. – bratankowi oskarżonego kwoty 22.500 zł jako cenę za zakup przez K. B. (1) samochodu C.. L. B. z całą stanowczością wskazywała, że osobiście przyniosła do altanki pieniądze w kwocie 22.500 zł, którą przeliczyli obaj T. H.. K. B. (1) zaznaczył, że obaj T. H. byli świadomi tego, że kwota wynikająca z faktury jest zaniżona.

2

protokół rozprawy głównej z dnia 2.06.2020r.

protokół przesłuchania świadka T. H.

faktura

Protokoły jako dokumenty obrazujące złożenie przez oskarżonego fałszywych zeznań – brak podstaw do kwestionowania.

Faktura jako nierzetelny dokument fiskalny – brak podstaw do kwestionowania.

3

odpis wyroku ze sprawy III K (...)

protokół rozprawy ze sprawy I C 1358/20

Dokumenty urzędowe – brak podstaw do kwestionowania

4

karta karna

Dokument urzędowy potwierdzający dotychczasową niekaralność oskarżonego za przestępstwa – brak podstaw do kwestionowania.

0.1.Dowody nieuwzględnione przy ustaleniu faktów
(dowody, które sąd uznał za niewiarygodne oraz niemające znaczenia dla ustalenia faktów)

Lp. faktu z pkt 1.1 albo 1.2

Dowód

Zwięźle o powodach nieuwzględnienia dowodu

I-II

wyjaśnienia oskarżonego

Wyjaśnienia nie znajdują potwierdzenia w materiale dowodowym zgromadzonym w sprawie, czyniąc je tym samym gołosłownymi i pozbawionymi wiarygodności w świetle prawomocnego wyroku Sądu Rejonowego w Rybniku w sprawie III K (...).

I-II

zeznania świadka T. H. - bratanka

Świadek zasłaniał się niepamięcią twierdząc, że już nie pamięta na jaką kwotę została wystawiona faktura. Po odczytaniu uprzednio złożonych wyjaśnień w charakterze oskarżonego stwierdził, że nie pamięta czy składał tej treści wyjaśnienia. Taka postawa świadka wskazuje, że nie chciał swymi zeznaniami obciążać wujka – oskarżonego T. H..

3.  PODSTAWA PRAWNA WYROKU

Punkt rozstrzygnięcia z wyroku

Oskarżony

3.1.  Podstawa prawna skazania albo warunkowego umorzenia postępowania zgodna z zarzutem

1.

T. H.

Zwięźle o powodach przyjętej kwalifikacji prawnej

Oskarżony w dniu 13 listopada 2019 roku, składając zeznania w (...) w R., mające służyć jako dowód w postępowaniu przygotowawczym w sprawie o sygnaturze akt PR (...), będąc uprzedzonym o odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywych zeznań, zeznał nieprawdę co do okoliczności związanych z wysokością kwoty przekazanych pieniędzy jego bratankowi T. H., za zakup od niego samochodu osobowego marki C. (...) przez K. B. (1), czym wyczerpał znamiona ustawowe przestępstwa z art. 233 § 1 kk. Nadto w dniu 02 czerwca 2020 roku składając zeznania przed Sądem Rejonowym w Rybniku Wydział III Karny, mające służyć jako dowód w postępowaniu prowadzonym przez ten sąd w sprawie o sygn. III K (...), będąc uprzedzonym o odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywych zeznań, zeznał nieprawdę co do okoliczności związanych z wysokością kwoty przekazanych pieniędzy bratankowi T. H., za zakup od niego samochodu osobowego marki C. (...) przez K. B. (1) czym również wyczerpał znamiona ustawowe przestępstwa z art. 233 § 1 kk.

W orzecznictwie Sądu Najwyższego wskazuje się, że dla przypisania sprawcy popełnienia przestępstwa stypizowanego w art. 233 § 1 kk niezbędne jest wykazanie zaistnienia znamion strony podmiotowej, w przypadku przestępstwa złożenia fałszywych zeznań - umyślności działania bądź zaniechania. Umyślność może w tym wypadku przejawiać się zamiarem bezpośrednim albo wynikowym. Minimalnym warunkiem spełnienia znamion strony podmiotowej w odniesieniu do omawianego przestępstwa jest przewidywanie przez sprawcę nieprawdziwości jego oświadczeń o posiadanych wiadomościach na temat faktów badanych w postępowaniu i zarazem godzenie się z tym stanem, wyrażające się złożeniem takich zeznań w formie przewidzianej przez prawo procesowe. Podkreślenia przy tym wymaga, że zakresem czynu wyczerpującego znamiona przestępstwa złożenia fałszywych zeznań objąć można tę treść zeznań, do której odnoszą się przesłanki strony podmiotowej (por. np. wyrok SN z 15 stycznia 1999 r., II KKN 129/97, Prok. i Pr. 1999/9/1).

Analiza materiału dowodowego niniejszej sprawy jednoznacznie wskazuje, że w dniach składania zeznań, po uprzedzeniu go o odpowiedzialności karnej, oskarżony miał świadomość, że zeznaje nieprawdę co do wysokości kwoty pieniędzy jaką przekazał jego bratankowi K. B. (2). Zeznał celowo nieprawdę aby wesprzeć linię obrony bratanka, który twierdził, że wystawiona przez niego faktura jest rzetelna. Ponad wszelką wątpliwość brał czynny udział w przeliczeniu gotówki w kwocie 22.500 zł.

3.2.  Podstawa prawna skazania albo warunkowego umorzenia postępowania niezgodna z zarzutem

xxxxx

xxxxxxxxxxxx

Zwięźle o powodach przyjętej kwalifikacji prawnej

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

3.3.  Warunkowe umorzenie postępowania

xxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxx

Zwięzłe wyjaśnienie podstawy prawnej oraz zwięźle o powodach warunkowego umorzenia postępowania

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

3.4.  Umorzenie postępowania

xxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxx

Zwięzłe wyjaśnienie podstawy prawnej oraz zwięźle o powodach umorzenia postępowania

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

3.5.  Uniewinnienie

xxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Zwięzłe wyjaśnienie podstawy prawnej oraz zwięźle o powodach uniewinnienia

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

4.  KARY, Środki Karne, PRzepadek, Środki Kompensacyjne i środki związane z poddaniem sprawcy próbie

Oskarżony

Punkt rozstrzygnięcia
z wyroku

Punkt z wyroku odnoszący się
do przypisanego czynu

Przytoczyć okoliczności

T. H.

1.

I, II

Stopień społecznej szkodliwości czynów oskarżonego ocenić należy jako znaczny, o czym świadczy rodzaj naruszonego nimi dobra prawnego a więc dobro wymiaru sprawiedliwości, w szczególności zaś wartość, jaką jest zapewnienie wiarygodności ustaleń dokonywanych w postępowaniu sądowych, a co za tym idzie, ochrona prawidłowości, trafności wydawanych orzeczeń. Oskarżony dopuścił się przypisanych mu przestępstw umyślnie, z niskich pobudek, jakimi była chęć wsparcia linii obrony jego bratanka.

Czyny przypisane oskarżonemu są zawinione. Można mu przypisać winę w czasie ich popełnienia, albowiem uzasadnionym było w konkretnej sytuacji wymagać od oskarżonego zachowania zgodnego z normą prawną, a nie zachodziły jednocześnie przyczyny, które odmowę takiego zachowania uzasadniałyby.

Przy wymiarze kary sąd miał na uwadze, aby nie przekraczała ona stopnia winy oraz uwzględniała stopień społecznej szkodliwości popełnionego przez oskarżonego czynu. Sąd baczył, by orzeczona kara spełniała swe cele wychowawcze i zapobiegawcze wobec oskarżonego, uświadamiając mu naganność jego postępowania. Wpływ na wymiar kary miały też względy prewencji ogólnej. Kara ma uświadomić społeczeństwu konieczność respektowania obowiązujących norm prawnych i wskazywać także, iż brak poszanowania obowiązującego prawa, jego lekceważenie powoduje niekorzystne konsekwencje.

Oskarżony dopuścił się popełnienia przypisanych mu przestępstw w warunkach ciągu przestępstw. Za zastosowaniem tej instytucji przemawia spełnienie przesłanek z art. 91 § 1 kk. Oskarżony popełnił w krótkich odstępach czasu, z wykorzystaniem takiej samej sposobności występki o tożsamej kwalifikacji zanim zapadł pierwszy wyrok, co do któregokolwiek z nich. Realizacja tych elementów świadczy o istnieniu szczególnej więzi między tymi przestępnymi zachowaniami. Stan taki zobowiązuje sąd do poddania sprawcy czynów spełniających te warunki jednej ocenie karnoprawnej i wyciągnięcia jednej konsekwencji w zakresie reakcji penalnej.

Mając powyższe na uwadze Sąd na mocy art. 233 § 1 kk przy zastosowaniu art. 37a kk w brzmieniu obowiązującym przed dniem 24.06.2020 r. w zw. z art. 4 § 1 kk (stosując ustawę względniejszą dla sprawcy) wymierzył mu jedną karę grzywny w wysokości 120 stawek dziennych przy przyjęciu, iż wysokość jednej stawki dziennej stanowi kwotę 30 zł. Kara ta uwzględnia jego sytuację majątkową i mieści się w jego możliwościach finansowych.

5.  1Inne ROZSTRZYGNIĘCIA ZAwarte w WYROKU

Oskarżony

Punkt rozstrzygnięcia
z wyroku

Punkt z wyroku odnoszący się do przypisanego czynu

Przytoczyć okoliczności

xxxxxx

xxxxxxxx

xxxxxxx

xxxxxxxxxxxxx

1.6. inne zagadnienia

W tym miejscu sąd może odnieść się do innych kwestii mających znaczenie dla rozstrzygnięcia,
a niewyjaśnionych w innych częściach uzasadnienia, w tym do wyjaśnienia, dlaczego nie zastosował określonej instytucji prawa karnego, zwłaszcza w przypadku wnioskowania orzeczenia takiej instytucji przez stronę

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

7.  KOszty procesu

Punkt rozstrzygnięcia z wyroku

Przytoczyć okoliczności

2.

Sąd zasądził od oskarżonego koszty postępowania, stosownie do art. 627 kpk i art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 23.06.1973r. o opłatach w sprawach karnych, tj. wydatki w wysokości 70 zł (30 zł za informację z KRK, 40 zł łącznie za doręczenia w postępowaniu przygotowawczym i sądowym) oraz opłatę w wysokości 360 zł. Sąd uznał, podobnie jak w przypadku kary grzywny, że koszty te jest w stanie ponieść, gdyż mieszczą się w zasięgu jego możliwości finansowych.

6.  1Podpis

Sędzia Sądu Rejonowego Joanna Kucal

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Iwona Musiolik
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Rybniku
Osoba, która wytworzyła informację:  Joanna Kucal
Data wytworzenia informacji: