Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

VI Ka 144/18 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Okręgowy w Gliwicach z 2018-04-27

Sygnatura akt VI Ka 144/18

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 27 kwietnia 2018 r.

Sąd Okręgowy w Gliwicach, Wydział VI Karny Odwoławczy w składzie:

Przewodniczący SSO Piotr Mika

Sędziowie SSR del. Adam Prochaczek (spr.)

SSO Grażyna Tokarczyk

Protokolant Marzena Mocek

przy udziale G. S. przedstawiciela (...) Urzędu Skarbowego w G.

po rozpoznaniu w dniu 27 kwietnia 2018 r.

sprawy A. K. ur. (...) w G.,

syna A. i E.

oskarżonego z art. 77§1 kks w zw. z art. 6§2 kks i art. 9§3 kks w zw. z art. 37§1 pkt 1 kks, art. 57§1 kks w zw. z art. 9§3 kks

na skutek apelacji wniesionej przez obrońcę oskarżonego

od wyroku Sądu Rejonowego w Gliwicach

z dnia 30 października 2017 r. sygnatura akt IX K 954/15

na mocy art. 437 kpk, art. 438 kpk, art. 439 § 1 pkt 9 kpk, art. 632 pkt 2 kpk, art. 624 § 1 kpk w zw. z art. 113 § 1 kks

1.  uchyla zaskarżony wyrok w punkcie 3 i na mocy art. 17 § 1 pkt 6 kpk umarza postępowanie karne przeciwko oskarżonemu A. K. o wykroczenie skarbowe z art. 57 § 1 kks z uwagi na przedawnienie karalności, a kosztami procesu w tej części obciąża Skarb Państwa;

2.  zmienia zaskarżony wyrok w punkcie 1 w ten sposób, że jako podstawę prawną rozstrzygnięcia o karze przyjmuje przepis art. 77 § 1 kks w zw. z art. 38 § 1 pkt 3 kks;

3.  w pozostałej części zaskarżony wyrok utrzymuje w mocy;

4.  zwalnia oskarżonego od ponoszenia kosztów postępowania odwoławczego, wydatkami obciążając Skarb Państwa.

Sygn. akt VI Ka 144/18

UZASADNIENIE

w części dotyczącej rozstrzygnięcia zawartego w pkt. 1 wyroku z 27 kwietnia

2018 r.

Od wyroku Sądu Rejonowego w Gliwicach z 30 października 2017 r., sygn. IX K 954/15, którym skazano A. K. za przestępstwo skarbowe z art. 77 § 1 k.k.s. w zw. z art. 6 § 2 k.k.s. i art. 9 § 3 k.k.s. oraz wykroczenie skarbowe z art. 57 § 1 k.k.s. w zw. z art. 9 § 3 k.k.s., apelację wywiódł obrońca zaskarżając wyrok w całości.

Jakkolwiek zarzuty apelacji zostały uznane za niezasadne, to koniecznym było uchylenie rozstrzygnięcia zawartego w pkt. 3 zaskarżonego wyroku, albowiem w chwili rozpoznawania apelacji stwierdzono okoliczność wyłączającą postępowanie w postaci przedawnienia karalności wykroczenia skarbowego z art. 57 § 1 k.k.s.

Oskarżonemu zarzucono i przypisano popełnienie wykroczenia skarbowego z art. 57 § 1 k.k.s. w zw. z art. 9 § 3 k.k.s. polegającego na tym, że jako płatnik, w G., w okresie od 27.12.2010 r. do 25.07.2012 r., od 25.09.2012 r. do 27.12.2012, w dniach 25.02.2013 r. i 25.04.2013 r. oraz w okresie od 25.07.2013 r. do 25.08.2014 r., uporczywie zaniechał terminowego wpłacenia na rachunek (...)Urzędu Skarbowego w G. podatku od towarów i usług za miesiące: od listopada 2010 r. do czerwca 2012 r., od sierpnia do listopada 2012 r. oraz styczeń, marzec, od czerwca 2013 r. do lipca 2014 r., w łącznej wysokości 2.622.522,80 zł, czym naruszył art. 103 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r.

Zgodnie z art. 51 § 1 i 2 k.k.s. karalność wykroczenia skarbowego ustaje, jeżeli od czasu jego popełnienia upłynął rok, natomiast jeżeli w tym okresie wszczęto postępowanie przeciwko sprawcy, karalność popełnionego przez niego wykroczenia skarbowego ustaje z upływem 2 lat od zakończenia tego okresu.

Z mocy art. 44 § 3 k.k.s. bieg przedawnienia wykroczeń skarbowych polegających na uszczupleniu lub narażeniu na uszczuplenie należności publicznoprawnej rozpoczyna się z końcem roku, w którym upłynął termin płatności tej należności.

W realiach sprawy ostatnie zaniechanie płatności w terminie miało miejsce 25 sierpnia 2014 r., a więc bieg przedawnienia karalności liczyć należy od 31 grudnia 2014 r.

Ponieważ od tej daty upłynął już łączny okres trzech lat, o którym mowa w art. 51 § 1 i 2 k.k.s., karalność wykroczenia skarbowego ustała. Ustalenie to nakazywało uchylenie rozstrzygnięcia zawartego w pkt. 3 zaskarżonego wyroku i umorzenie postępowania karnego przeciwko A. K. o wykroczenie skarbowe z art. 57 § 1 k.k.s. oraz obciążenie w tej części kosztami procesu Skarbu Państwa.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Natalia Skalik - Paś
Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Gliwicach
Osoba, która wytworzyła informację:  Piotr Mika,  Grażyna Tokarczyk
Data wytworzenia informacji: