Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

V ACo 70/17 - zarządzenie, postanowienie, uzasadnienie Sąd Apelacyjny w Katowicach z 2017-11-22

Sygn. akt V ACo 70/17

POSTANOWIENIE

Dnia 22 listopada 2017 r.

Sąd Apelacyjny w Katowicach V Wydział Cywilny

w składzie:

Przewodniczący : SSA Grzegorz Stojek (spr.)

po rozpoznaniu w dniu 22 listopada 2017 r. w Katowicach

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z wniosku (...) Spółki jawnej w Ł.

z udziałem R. K.

o stwierdzenie wykonalności wyroku Sądu Polubownego

postanawia: oddalić wniosek o nadanie klauzuli wykonalności na rzecz (...) Spółki jawnej w Ł. wyrokowi Sądu Polubownego z dnia 12 października 2005r., sygn. akt 59/08/05.

SSA Grzegorz Stojek

Sygn. akt V ACo 70/17

UZASADNIENIE

W dniu 7 sierpnia 2017r. wpłynął do Sądu Apelacyjnego w Katowicach wniosek (...) Spółki jawnej w Ł. o stwierdzenie wykonalności wyroku Sądu Polubownego z dnia 12 października 2005r., sygn. akt 59/08/05.

Analiza akt Sądu Polubownego wykazała, że na powyżej wskazany wyrok Sądu Polubownego Sąd Rejonowy dla Bielska-Białej w dniu 30 grudnia 2005r. nadał klauzulę wykonalności, na rzecz wierzyciela (...) Sp. z o.o.

Zarządzeniem z dnia 3 października 2017r. wezwano pełnomocnika wnioskodawcy do wskazania czy - wobec wydania w dniu 30 grudnia 2005r. tytułu wykonawczego obejmującego wyrok Sądu Polubownego z dnia 12 października 2005r. sygn. akt 59/08/05 przez Sąd Rejonowy dla Bielska-Białej poprzednikowi prawnemu wnioskodawcy w sprawie o sygn. akt I C 4328/05 - podtrzymuje wniosek o stwierdzenie wykonalności tegoż wyroku Sądu Polubownego, czy też wnosi o nadanie klauzuli wykonalności tytułowi wykonawczemu na następcę prawnego na mocy art. 788 k.p.c., a to w terminie 7 dni - pod rygorem uznania, że wniósł o stwierdzenie wykonalności zgodnie z wnioskiem.

W odpowiedzi na wezwanie, pełnomocnik wnioskodawcy podał, że podtrzymuje wniosek o stwierdzenie wykonalności tegoż wyroku Sądu Polubownego.

W myśl art. 1214 § 2 k.p.c. sąd stwierdza wykonalność wyroku sądu polubownego nadającego się do wykonania w drodze egzekucji, nadając mu klauzulę wykonalności. Legitymację do wystąpienia z powyższym wnioskiem posiada wierzyciel wskazany w wyroku sądu polubownego, na rzecz którego stwierdzając wykonalność wyroku sądu polubownego, nadawana jest klauzula wykonalności. Jak już wskazano powyżej Sąd Rejonowy dla Bielska-Białej nadał klauzulę wykonalności wyrokowi Sądu Polubownego z dnia 12 października 2005r., sygn. akt 59/08/05 na rzecz wierzyciela wskazanego w treści wyroku sądu polubownego. Co za tym idzie, wniosek o ponowne stwierdzenie wykonalności tegoż wyroku nie może podlegać uwzględnieniu.

W konsekwencji złożony wniosek jako bezzasadny podlegał oddaleniu.

SSA Grzegorz Stojek

(...)

ZARZĄDZENIE

(...)

(...)

(...)

(...)

(...)

(...)

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Monika Czaja
Podmiot udostępniający informację: Sąd Apelacyjny w Katowicach
Osoba, która wytworzyła informację:  Grzegorz Stojek
Data wytworzenia informacji: