Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I ACo 62/20 - postanowienie z uzasadnieniem Sąd Apelacyjny w Katowicach z 2020-10-08

Sygn. akt I ACo 62/20

POSTANOWIENIE

Dnia 8 października 2020 r.

Sąd Apelacyjny w Katowicach I Wydział Cywilny w składzie :

Przewodniczący SSA Lucyna Morys-Magiera

po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 8 października 2020 r.

sprawy z wniosku Towarzystwa (...) Spółki Akcyjnej w W.

z udziałem (...) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w B.

o stwierdzenie wykonalności wyroku sądu polubownego

postanawia :

1)  nadać klauzulę wykonalności wyrokowi Sądu Polubownego prowadzonego przez (...) spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością w Ł. z dnia 9 czerwca 2020r., wydanemu w sprawie o sygnaturze akt 32/2020, w zakresie punktów 1. i 2.;

2)  zasądzić od (...) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w B. na rzecz Towarzystwa (...) Spółki Akcyjnej w W. 437 ( czterysta trzydzieści siedem ) złotych z tytułu kosztów postępowania.

SSA Lucyna Morys-Magiera

Sygn. akt I A Co 62/20

UZASADNIENIE

Towarzystwo (...) Spółki Akcyjnej w W. wniosła o nadanie klauzuli wykonalności wyrokowi Sądu Polubownego prowadzonego przez (...) spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością w Ł. z dnia 9 czerwca 2020r., wydanemu w sprawie o sygnaturze akt 32/2020, w zakresie punktów 1. i 2. oraz o zwrot kosztów postępowania według norm przepisanych.

Do wniosku dołączono oryginał tego wyroku i uwierzytelniony odpis ugody między stronami z 20 listopada 2019r., zawierającej zapis na sąd polubowny.

(...) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w B. nie przedstawiła swojego stanowiska w sprawie.

Zgodnie z treścią art. 1213 § 1 kpc o uznaniu albo stwierdzeniu wykonalności wyroku sądu polubownego lub ugody przed tym sądem zawartej sąd orzeka na wniosek strony; do wniosku strona jest obowiązana załączyć oryginał lub poświadczony przez sąd polubowny odpis jego wyroku lub ugody przed nim zawartej, jak również oryginał zapisu na sąd polubowny lub urzędowo poświadczony jego odpis. Na zasadzie art. 1214 § 2 kpc sąd stwierdza wykonalność wyroku sądu polubownego lub ugody przed nim zawartej, nadających się do wykonania w drodze egzekucji, nadając im klauzulę wykonalności.

Sąd Apelacyjny uznał zatem, iż w niniejszej sprawie wniosek zasługiwał na uwzględnienie, po myśli art. 1214 § 2 kpc stwierdzając wykonalność wyroku sądu polubownego przez nadanie mu klauzuli wykonalności; brak było przy tym podstaw do odmowy zasadności wnioskowi, wskazanych w art. 1214 § 3 kpc, zwłaszcza, że spór stron mógł być poddany pod rozstrzygnięcie sądu polubownego w postaci Sądu Arbitrażowego prowadzonego przez (...) spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością w Ł., zgodnie z § 9 ugody z 20 listopada 2019r. Wydał on 9 czerwca 2020 r. wyrok zasądzający w pkt 1. 3878,12zł ze wskazanymi ustawowymi odsetkami za opóźnienie oraz w pkt 2. 1091,88zł kosztów. Orzeczenie to nie uchybia zasadom porządku prawnego i w zakresie objętym wnioskiem nadaje się do wykonania w drodze egzekucji.

O kosztach postępowania wyrzeczono na zasadzie art. 98 § 1 i 3 kpc w związku z art. 108 § 1 kpc i w związku z art. 13 § 2 kpc, obciążając obowiązkiem ich zwrotu na rzecz wnioskodawczyni przegrywającą uczestniczkę. Na koszty te składa się opłata od wniosku w kwocie 300 zł oraz wynagrodzenie pełnomocnika wnioskodawczyni będącego adwokatem w wysokości 120 zł oraz opłata skarbowa od udzielonego w sprawie pełnomocnictwa w kwocie 17 zł.

SSA Lucyna Morys-Magiera

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Barbara Panek
Podmiot udostępniający informację: Sąd Apelacyjny w Katowicach
Osoba, która wytworzyła informację:  Lucyna Morys-Magiera
Data wytworzenia informacji: