Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I ACo 50/19 - postanowienie z uzasadnieniem Sąd Apelacyjny w Katowicach z 2019-06-28

Sygn. akt I ACo 50/19

POSTANOWIENIE

Dnia 28 czerwca 2019 roku

Sąd Apelacyjny w Katowicach w I Wydziale Cywilnym

w składzie następującym:

Przewodniczący: SSA Piotr Wójtowicz

po rozpoznaniu w dniu 28 czerwca 2019 roku w Katowicach

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z wniosku Towarzystwa (...) Spółki Akcyjnej w W.

z udziałem M. N.

o stwierdzenie wykonalności wyroku sądu polubownego

p o s t a n a w i a

1)  nadać klauzulę wykonalności wyrokowi sądu polubownego wydanemu w dniu 23 kwietnia 2019 roku przez arbitra J. B. w oznaczonej sygnaturą 21/2019 sprawie Stałego Sądu Polubownego prowadzonego przez (...) spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością;

2)  zasądzić od dłużnika M. N. na rzecz wierzycielskiego Towarzystwa 420 (czterysta dwadzieścia) złotych z tytułu kosztów postępowania klauzulowego.

SSA Piotr Wójtowicz

UZASADNIENIE

Wydanym dnia 23 kwietnia 2019 roku wyrokiem sąd polubowny zasądził od M. N. na rzecz Towarzystwa (...) Spółki Akcyjnej w W. 127050,-zł z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od poszczególnych składających się na tę sumę kwot oraz 11650,86 zł z tytułu kosztów postępowania.

Wierzycielskie Towarzystwo wniosło o stwierdzenie wykonalności opisanego wyżej wyroku sądu polubownego przez nadanie mu na jej rzecz klauzuli wykonalności.

Dłużnik w przewidzianym w art. 1213§2 k.p.c. czternastodniowym terminie do wniosku się nie odniósł.

Sąd Apelacyjny zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 1214§2 k.p.c. sąd stwierdza wykonalność wyroku sądu polubownego przez nadanie mu klauzuli wykonalności. Z kolei według art. 1214§3 k.p.c. odmowa stwierdzenia wykonalności możliwa jest tylko wtedy, gdy według przepisów ustawy spór nie mógł być poddany pod rozstrzygnięcie sądu polubownego, a także gdyby wykonanie wyroku było sprzeczne z podstawowymi zasadami porządku prawnego Rzeczypospolitej Polskiej. Ponieważ w sprawie niniejszej żadna z tych negatywnych przesłanek nie występuje, wniosek wierzyciela należało uwzględnić.

Z powyższych względów Sąd Apelacyjny na podstawie art. 1214§1 k.p.c. orzekł jak w sentencji.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Barbara Panek
Podmiot udostępniający informację: Sąd Apelacyjny w Katowicach
Osoba, która wytworzyła informację:  Piotr Wójtowicz
Data wytworzenia informacji: