Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

II K 1285/22 - wyrok Sąd Rejonowy w Toruniu z 2022-12-27

Toruń, 21 grudnia 2022 r.

Sygn. akt II K 1285/22

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Sąd Rejonowy w Toruniu II Wydział Karny

w składzie:

Przewodniczący: Sędzia Marcin Czarciński

Protokolant: st. sekr. sąd. Justyna Pabian

przy udziale Prokuratora Prokuratury Rejonowej T. Grzyb

po rozpoznaniu na rozprawie w dniach 26.10., 21.12.2022 r.

sprawy

D. S. (1)

syna Z. i M. z d. N.

urodzonego (...) w L.

oskarżonego o to, że:

W dniu 29 kwietnia 2022 r. o godz. 11:40 w miejscowości C. ul. (...) kierował po drodze publicznej pojazdem marki B. o numerach rejestracyjnych (...)/1 będąc w stanie nietrzeźwości, I badanie 29.04.2022 r. godz. 12:59 wynik 2,02 mg/1, II badanie 29.04.2022 r. godz. 13:02 wynik 2,01 mg/1, III badanie 29.04.2022 r. godz. 13:25 wynik 1,93 mg/1, IV badanie 29.04.2022 r. godz. 13:38 wynik 1,86 mg/1 alkoholu w wydychanym powietrzu, którym następnie wjechał na parking przy ul. (...) na wysokości posesji nr (...),

- tj. o czyn z art. 178a § 1 kk

o r z e k a :

I.  oskarżonego D. S. (1) uznaje za winnego popełnienia czynu zarzucanego w akcie oskarżenia, tj. występku z art. 178a § 1 kk i za to na podstawie art. 178a § 1 kk orzeka wobec oskarżonego karę 8 (ośmiu) miesięcy pozbawienia wolności,

II.  na podstawie art. 69 § 1 i 2 kk i art. 70 § 1 kk wykonanie orzeczonej kary pozbawienia wolności warunkowo zawiesza na okres 2 (dwóch) lat tytułem próby,

III.  na podstawie art. 43a § 2 kk orzeka wobec oskarżonego środek karny w postaci świadczenia pieniężnego w wysokości 8000 (osiem tysięcy) złotych na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej,

IV.  na podstawie art. 42 § 2 kk orzeka wobec oskarżonego środek karny w postaci zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych na okres 5 (pięciu) lat,

V.  zasądza od oskarżonego na rzecz Skarbu Państwa kwotę 180 zł (sto osiemdziesiąt złotych) tytułem opłaty oraz kwotę 420 zł (czterysta dwadzieścia złotych) tytułem wydatków poniesionych od chwili wszczęcia postępowania.

UZASADNIENIE

Formularz UK 1

Sygnatura akt

II K 1285/22

Jeżeli wniosek o uzasadnienie wyroku dotyczy tylko niektórych czynów lub niektórych oskarżonych, sąd może ograniczyć uzasadnienie do części wyroku objętych wnioskiem. Jeżeli wyrok został wydany w trybie art. 343, art. 343a lub art. 387 k.p.k. albo jeżeli wniosek o uzasadnienie wyroku obejmuje jedynie rozstrzygnięcie o karze i o innych konsekwencjach prawnych czynu, sąd może ograniczyć uzasadnienie do informacji zawartych w częściach 3–8 formularza.

1.  USTALENIE FAKTÓW

1.1.  Fakty uznane za udowodnione

Lp.

Oskarżony

Czyn przypisany oskarżonemu (ewentualnie zarzucany, jeżeli czynu nie przypisano)

1.1.1.

D. S. (1)

W dniu 29 kwietnia 2022 r. o godz. 11:40 w miejscowości C. ul. (...) kierował po drodze publicznej pojazdem marki B. o numerach rejestracyjnych(...)będąc w stanie nietrzeźwości, I badanie 29.04.2022 r. godz. 12:59 wynik 2,02 mg/1, II badanie 29.04.2022 r. godz. 13:02 wynik 2,01 mg/1, III badanie 29.04.2022 r. godz. 13:25 wynik 1,93 mg/1, IV badanie 29.04.2022 r. godz. 13:38 wynik 1,86 mg/1 alkoholu w wydychanym powietrzu, którym następnie wjechał na parking przy ul. (...) na wysokości posesji nr (...).

Przy każdym czynie wskazać fakty uznane za udowodnione

Dowód

Numer karty

W dniu 29 kwietnia 2022 roku około godziny 11.40 D. S. (1) wraz z partnerką A. Ś. chciał zaparkować swój samochód marki B. o nr rej. (...) na parkingu za Szpitalem (...) w C..

Początkowo kierujący nie mógł wjechać na parking a potem zaparkować auta. Pasażerka samochodu krzyczała na kierującego i wyzywała go. Po zatrzymaniu wysiadł z pojazdu i stracił równowagę przewracając się na stojący obok samochód. Następnie D. S. (1) odszedł w kierunku szpitala. Kilka razy zatoczył się. W tym czasie jadąca z nim pasażerka opuścił pojazd. Przybyli na miejsce policjanci rozpoczęli penetrację terenu za kierującym. Po kilkudziesięciu minutach D. S. (1) został odnaleziony.

D. S. (1) został przebadany na zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu - I badanie 29.04.2022 r. godz. 12:59 wynik 2,02 mg/1, II badanie 29.04.2022 r. godz. 13:02 wynik 2,01 mg/1, III badanie 29.04.2022 r. godz. 13:25 wynik 1,93 mg/1, IV badanie 29.04.2022 r. godz. 13:38 wynik 1,86 mg/1 alkoholu w wydychanym powietrzu.

wyjaśnienia D. S.

32-33,97-98, 144v.-145

zeznanie A. B.

17-18, 144-144v.

zeznanie M. B.

108-115, 142-142v.

protokoły badań trzeźwości

5-8

protokół zatrzymania osoby

2

protokół oględzin rzeczy

11-12

protokół oględzin osoby

13-15

dokumentacja fotograficzna

62-67

Biegły lekarz medycyny sądowej w opinii z dnia 29.08.2022 r. wskazał, że wyniki przeprowadzonych prawidłowo badań powietrza wydychanego na zawartość alkoholu przez D. S. (1) wskazują, że w czasie przeprowadzania badań alkohol był w fazie eliminacji z jego organizmu. Biegł wskazał, że nie można wykluczyć, że praktycznie tuż po godzinie 11.40 oskarżony mógł spożyć alkohol. Po całkowitym wchłonięciu tej dawki alkoholu w jego krwi należałoby się spodziewać stężenia alkoholu o wartości rzędu 0,63 promila. Porównując ten wynik z wynikami badań powietrza wydychanego przez oskarżonego należało przyjąć, iż po spożyciu przez oskarżonego deklarowanego przez niego alkoholu w czasie , ilości i rodzaju podawanym przez niego w wyjaśnieniach, w dniu 29 kwietnia 2022 r. około godziny 11.40 był on w stanie nietrzeźwości o stężeniu alkoholu we krwi rzędu 3,8 promila.

opinia sądowo-lekarska

100-101

D. S. (1) nie był karany sądownie.

karta karna

90

1.2.  Fakty uznane za nieudowodnione

Lp.

Oskarżony

Czyn przypisany oskarżonemu (ewentualnie zarzucany, jeżeli czynu nie przypisano)

1.2.1.

Przy każdym czynie wskazać fakty uznane za nieudowodnione

Dowód

Numer karty

2.  OCena DOWOdów

2.1.  Dowody będące podstawą ustalenia faktów

Lp. faktu z pkt 1.1

Dowód

Zwięźle o powodach uznania dowodu

1.1.1

wyjaśnienia D. S.

Sąd dał wiarę wyjaśnieniom oskarżonego w części w jakiej wskazał, że jechał swoim samochodem w miejscowości C.. W tym bowiem zakresie jego wyjaśnienia są zbieżne z innymi dowodami zgromadzonymi w sprawie w tym z jasnymi i spójnymi zeznaniami naocznego świadka A. B. (2), którym Sąd dał w pełni wiarę.

zeznanie A. B.

Sąd dał wiarę zeznaniom świadka A. B. (2). Świadek w sposób możliwie dokładny przedstawiła okoliczności przedmiotowej sprawy oraz zachowanie oskarżonego wskazując jednocześnie, że oskarżony, którego rozpoznała podczas okazania i na rozprawie, po wyjściu z pojazdu zatoczył się na stojący obok samochód a potem gdy już odchodził w kierunku szpitala również zataczał się. Zeznania świadka są logiczne i spójne. Brak jest podstaw do przyjęcia, że świadkiem powodowały inne motywy, takie jak chęć rzucenia bezpodstawnego oskarżenia na D. S. (1).

protokoły badań trzeźwości, protokoły zatrzymania, oględzin, karta karna, dokumentacja fotograficzna

dokumenty urzędowe nie kwestionowane przez strony

opinia sądowo-lekarska

Sąd w swoim rozstrzygnięciu oparł się na opinii biegłego lekarza medycyny sądowej z dnia 29 sierpnia 2022 r. Biegły, na podstawie danych o stężeniu alkoholu we krwi oskarżonego przeprowadził obliczenia stężenia alkoholu. Sąd, uznał opinię za rzetelną i wiarygodną. Należ wskazać, iż obliczenia biegły wykonał opierając się na wyjaśnieniach oskarżonego, zgodnie z którymi spożywał on alkohol po godzinie 11.40. Biegły wskazał, że nawet po przyjęciu, że oskarżony spożył deklarowaną przez siebie ilość alkoholu po godzinie 11.40 to w dniu zdarzenia o ww. godzinie był on w stanie nietrzeźwości o stężeniu alkoholu we krwi rzędu 3,8 promila.

2.2.  Dowody nieuwzględnione przy ustaleniu faktów
(dowody, które sąd uznał za niewiarygodne oraz niemające znaczenia dla ustalenia faktów)

Lp. faktu z pkt 1.1 albo 1.2

Dowód

Zwięźle o powodach nieuwzględnienia dowodu

1.1.1

wyjaśnienia D. S.

Sąd nie dał wiary wyjaśnieniom oskarżonego, uznając, że mają one na celu uniknięcie odpowiedzialności za popełniony czyn a przedstawiona przez niego wersja jest naiwna i sprzeczna z zasadami doświadczenia życiowego.

Okoliczności zatrzymania oskarżonego ujmują wiarygodności wyjaśnieniom oskarżonego. Wydaje się bowiem, że w przypadku gdy oskarżony byłby w stanie w sposób logiczny i wiarygodny wyjaśnić zaistniałą sytuację, tj. fakt spożycia określonej ilości alkoholu po zdarzeniu to podjąłby on co najmniej taką próbę. Tymczasem podczas zatrzymania przez policję oskarżony nie wskazywał, że spożył alkohol po zatrzymaniu wskazując tylko, że alkohol w postaci wódki w ilości 400 ml spożył w dniu zdarzenia około godziny 7.00 (k. 5 akt). Dopiero podczas pierwszego przesłuchania w charakterze podejrzanego wskazywał na spożycie alkoholu po zdarzeniu. Po trzecie jako irracjonalne należy uznać twierdzenie, że w wyniku stresu czy zdenerwowania oskarżony kupił wódkę, którą wypił, czy też pił alkohol wraz ze spotkanym kolegą. W ocenie Sądu takie tłumaczenie zostało przygotowane specjalnie na potrzeby niniejszego postępowania a alkohol przez oskarżonego traktowany jest jako panaceum na różne dolegliwości, tj. stres. Wersja podawana przez oskarżonego pozostaje także w sprzeczności z zeznaniami świadka A. B. (2), która wyraźnie wskazała, co zresztą potwierdziła na rozprawie, że widziała jak po wyjściu z samochodu oskarżony zataczał się. Ponadto świadek wskazała, że zainteresowała się tym co dzieje się przed kamienicą właśnie z powodu dochodzących głosów, głównie kobiety, która krzyczała "debilu, zabijesz nas". Ta okoliczność potwierdza fakt, iż stan oskarżonego był daleki od normalności skoro wywołał taką reakcję pasażerki B..

3.  PODSTAWA PRAWNA WYROKU

Punkt rozstrzygnięcia z wyroku

Oskarżony

3.1. Podstawa prawna skazania albo warunkowego umorzenia postępowania zgodna z zarzutem

I

D. S. (1)

Zwięźle o powodach przyjętej kwalifikacji prawnej

Art. 178a § 1 kk przewiduje odpowiedzialność za prowadzenie pojazdu mechanicznego w ruchu lądowym w stanie nietrzeźwości. D. S. (1) prowadził pojazd mechaniczny po drodze publicznej, w ruchu lądowym, znajdując się w stanie nietrzeźwości.

3.2. Podstawa prawna skazania albo warunkowego umorzenia postępowania niezgodna z zarzutem

Zwięźle o powodach przyjętej kwalifikacji prawnej

3.3. Warunkowe umorzenie postępowania

Zwięzłe wyjaśnienie podstawy prawnej oraz zwięźle o powodach warunkowego umorzenia postępowania

3.4. Umorzenie postępowania

Zwięzłe wyjaśnienie podstawy prawnej oraz zwięźle o powodach umorzenia postępowania

3.5. Uniewinnienie

Zwięzłe wyjaśnienie podstawy prawnej oraz zwięźle o powodach uniewinnienia

4.  KARY, Środki Karne, PRzepadek, Środki Kompensacyjne i
środki związane z poddaniem sprawcy próbie

Oskarżony

Punkt rozstrzygnięcia
z wyroku

Punkt z wyroku odnoszący się
do przypisanego czynu

Przytoczyć okoliczności

D. S. (1)

I, II

I

Sąd na podstawie art. 178a § 1 kk wymierzył oskarżonemu karę 8 miesięcy pozbawienia wolności. W ocenie Sądu wymierzona kara w odpowiednim stopniu uwzględnia stopień społecznej szkodliwości czynu, zawinienie oraz cele kary. Jest to także odpowiednia reakcja karna biorąc pod uwagę skutki przestępstwa popełnionego przez oskarżonego.

Zdaniem Sądu w rozpatrywanej sprawie dolegliwość dla oskarżonego orzeczonej kary nie przekracza stopnia winy oraz uwzględnia stopień społecznej szkodliwości czynu. Ponadto przy wymiarze kary, Sąd kierował się celami zapobiegawczymi i wychowawczymi w stosunku do oskarżonego, a także potrzebami w zakresie kształtowania świadomości prawnej społeczeństwa. Po stronie oskarżonego nie zaistniały żadne okoliczności wyłączające winę. Jest to osoba dorosła, która rozumiała znaczenia czynu i mogła pokierować swoim postępowaniem. Ponadto oskarżonego do prowadzenia pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości nie zmusiła żadna nadzwyczajna okoliczność. Stopień społecznej szkodliwości czynu był duży. Na ocenę stopnia społecznej szkodliwości czynu miała wpływ analiza przesłanek podmiotowych i przedmiotowych. Oskarżony mając pełną świadomość, że znajduje się w stanie nietrzeźwości, kierował pojazdem po drodze, mając stężenie alkoholu przekraczające dopuszczalne normy. Tym samym stwarzał realne zagrożenie dla innych uczestników ruchu drogowego.

Decydując o tym czy kara pozbawienia wolności ma być orzeczona w postaci bezwzględnej, czy też z warunkowym zawieszeniem jej wykonania Sąd kierował się tym w jakiej postaci kara ta osiągnie cele wobec sprawcy przestępstwa. Sąd oceniając postawę oskarżonego, jego właściwości i warunki osobiste, dotychczasowy sposób życia uznał, że dla wdrożenia oskarżonego do przestrzegania porządku prawnego nie będzie konieczne wykonanie kary. Dlatego też w ocenie Sądu nie było potrzeby stosowania bezwzględnej kary pozbawienia wolności, natomiast kara pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania spełni swoje cele zarówno w zakresie prewencji ogólnej jak i szczególnej.

Na podstawie art. 69 § 1 i 2 kk oraz art. 70 § 1 kk wykonanie orzeczonej kary pozbawienia wolności Sąd warunkowo zawiesił na okres 2 lat tytułem próby. W ocenie Sądu okres ten pozwoli zweryfikować pozytywną prognozę kryminologiczną postawioną oskarżonemu.

D. S. (1)

III

I

Na podstawie art. 43a § 2 kk orzeczono świadczenie pieniężne w wysokości 8000 złotych - orzeczenie świadczenia jest obligatoryjne a nadto ma znaczenie prewencyjne, ma stanowić realną dolegliwość w związku z przypisaniem sprawstwa. Wysokość świadczenia wynika z wysokości stężenia alkoholu w wydychanym powietrzu. Oskarżony nie mógł być potraktowany tak samo jak osoba, której stan nietrzeźwości niewiele przekracza ustawowy próg. W tym wypadku ten stopień ponad czterokrotnie przekraczał stan nietrzeźwości kierowcy. Kierowca w takim stanie - zgodnie ze wskazaniami nauki, ale także doświadczenia życiowego - jest na tyle pijany, że stwarza poważne zagrożenie dla innych użytkowników ruchu drogowego.

D. S. (1)

IV

I

Na podstawie art. 42 § 2 kk orzeczono zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych na okres 5 lat. Orzeczenie zakazu ma doprowadzić do wyeliminowania z ruchu drogowego osoby, która w sposób tendencyjny i niefrasobliwy traktuje obowiązujące przepisy i obowiązki a także bezpieczeństwo innych uczestników ruchu.

Na wysokość orzeczonego zakazu wpływ miała niewątpliwie wysokość stężenia alkoholu w wydychanym powietrzu, która w sposób jaskrawy przekraczała dopuszczalne normy.

Przeciwko złagodzeniu tego środka karnego przemawia też nagminność tego rodzaju przestępstw. Oczywistym jest, że sprawcy czynów z art. 178a § 1 kk jako najbardziej dolegliwe spośród całego katalogu kar i środków karnych przewidzianych przez ustawodawcę za te czyny odbierają właśnie zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych (po bezwzględnej karze pozbawienia wolności) i dlatego zagrożenie tym środkiem karnym chyba najskuteczniej (chociaż wciąż nie dość skutecznie) powstrzymuje kierowców przed prowadzeniem auta po pijanemu a ewentualne ustępstwa sądów w zakresie stosowania tego środka nie służyłyby więc zwalczaniu nagminności tych przestępstw.

5.  Inne ROZSTRZYGNIĘCIA ZAwarte w WYROKU

Oskarżony

Punkt rozstrzygnięcia
z wyroku

Punkt z wyroku odnoszący się do przypisanego czynu

Przytoczyć okoliczności

6.  inne zagadnienia

W tym miejscu sąd może odnieść się do innych kwestii mających znaczenie dla rozstrzygnięcia,
a niewyjaśnionych w innych częściach uzasadnienia, w tym do wyjaśnienia, dlaczego nie zastosował określonej instytucji prawa karnego, zwłaszcza w przypadku wnioskowania orzeczenia takiej instytucji przez stronę

7.  KOszty procesu

Punkt rozstrzygnięcia z wyroku

Przytoczyć okoliczności

V

O kosztach procesu Sąd orzekł na podstawie przepisu art. 627 kpk, obciążając nimi oskarżonego. Zdaniem Sądu, biorąc pod uwagę możliwości zarobkowe i finansowe oskarżonego, konieczność uiszczenia opłaty i wydatków w łącznej kwocie 600 złotych nie wpłynie negatywnie na możliwość utrzymania oskarżonego i jego rodziny.

7.  Podpis

Sędzia Marcin Czarciński

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Danuta Komuda-Zakrzewska
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Toruniu
Data wytworzenia informacji: