Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

III RC 172/19 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Piszu z 2021-02-02

Sygn. akt III RC 172/19

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 2 lutego 2021 roku

Sąd Rejonowy w Piszu III Wydział Rodzinny i Nieletnich

w składzie następującym:

Przewodniczący sędzia Jakub Błesiński

Protokolant st. sekr. sądowy Joanna Święcka

po rozpoznaniu w dniu 19 stycznia 2021 roku w Piszu

na rozprawie

sprawy z powództwa P. P.

przeciwko małoletniemu D. P. i małoletniej W. P. (1)

reprezentowanych przez ustawową przedstawicielkę K. K. (1)

o obniżenie alimentów

i z powództwa małoletniego D. P. i małoletniej W. P. (1)

reprezentowanych przez ustawową przedstawicielkę K. K. (1)

przeciwko P. P.

o podwyższenie alimentów

orzeka

I.  Oddala powództwo o obniżenie alimentów.

II.  Alimenty, zasądzone wyrokiem Sądu Okręgowego w Olsztynie z dnia 20 listopada 2018 roku w sprawie VI RC 906/17, od pozwanego wzajemnego P. P. na rzecz małoletniego powoda D. P. w kwocie po 600 złotych miesięcznie, z dniem 20 sierpnia 2020 roku podwyższa do kwoty po 650 (sześćset pięćdziesiąt) i na rzecz małoletniej powódki W. P. (1) w kwocie po 600 złotych miesięcznie, z dniem 20 sierpnia 2020 roku podwyższa do kwoty po 650 (sześćset pięćdziesiąt) złotych miesięcznie, płatnej z góry do dnia 15-go każdego miesiąca wraz z ustawowymi odsetkami w przypadku zwłoki w terminie płatności którejkolwiek z rat, do rąk ustawowej przedstawicielki małoletnich powodów K. K. (1) z tym, że odsetki za zwłokę liczone będą od 1 lutego 2021 roku.

III.  W pozostałym zakresie powództwo o podwyższenie alimentów oddala.

IV.  Nie obciąża stron opłatami sądowymi.

V.  Koszty postępowania pomiędzy stronami wzajemnie znosi.

VI.  Wyrokowi w pkt II. nadaje rygor natychmiastowej wykonalności.

Sygn. akt III RC 172/19

UZASADNIENIE

P. P. wytoczył powództwo przeciwko małoletnim D. P. oraz W. P. (1), reprezentowanym przez przedstawicielkę ustawową K. K. (1) o zasądzenie od pozwanego na rzecz małoletniego D. P. alimentów w kwocie 300 złotych miesięcznie oraz na rzecz małoletniej W. P. (1) alimentów w kwocie 300 złotych miesięcznie w miejsce alimentów w kwocie po 600 złotych miesięcznie, zasądzonych na każdego z małoletnich pozwanych wyrokiem Sądu Okręgowego w Olsztynie z dnia 20 listopada 2018 roku, sygn. akt VI RC 906/17.

W uzasadnieniu wskazał, że małoletni pozwani/powodowie pochodzą ze związku małżeńskiego powoda i K. P. (obecnie K.) rozwiązanego wyrokiem Sądu Okręgowego w Olsztynie z dnia 20 listopada 2018 roku, sygn. akt VI RC 906/17, zmienionego wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 2 sierpnia 2019 roku, I ACa 153/19. W tymże wyroku ustalona została wysokość obowiązku alimentacyjnego powoda wobec małoletnich dzieci.

Powód/pozwany wskazał, że od momentu ostatniego orzekania o alimentach sytuacja zarobkowa, zawodowa i finansowa powoda znacznie się zmieniła. Wskazał, że od kilku miesięcy nie osiąga dochodów z prowadzonej działalności, a w związku z daninami publicznymi stała się ona nierentowna.

Powód/pozwany z dniem 1 października 2019 roku zawiesił działalność gospodarczą i wskazał, że najprawdopodobniej w najbliższym czasie zostanie ona całkowicie wyrejestrowana.

Powód/pozwany wskazał, że stracił zatrudnienie z uwagi na likwidację stanowiska pracy u swojego pracodawcy i utrzymuje się dorywczych prac, przy czym dochody przez niego osiągane nie pozwalają mu na płacenie alimentów w zasądzonej kwocie.

Powód/pozwany wskazał, że nie stać go na pokrycie podstawowych potrzeb i w utrzymaniu pomaga mu rodzina, przy czym z uwagi na brak środków na wynajem mieszkania powód zamieszkuje obecnie w mieszkaniu stanowiącym własność jego ciotki, gdzie korzysta jedynie z części pomieszczeń w zamian za zapłatę czynszu za mieszkanie.

Powód/pozwany wskazał, że matka małoletnich pozwanych razem z dziećmi mieszka w mieszkaniu stanowiącym majątek wspólny jej i powoda. Koszt utrzymania mieszkania zamyka się w kwocie 450 złotych z uwzględnieniem energii elektrycznej oraz kwartalnym rozliczeniem wody. Matka małoletnich pozwanych pracuje zarobkowo, a nadto korzysta ze świadczeń socjalnych, w tym programu rodzina 500+.

Powód/pozwany wskazał, że w celu utrzymania płynności w zapłacie alimentów zaciągnął pożyczkę, z której środki już się skończyły. Wskazał, że nie posiada środków na pokrycie alimentów w dotychczasowej wysokości. Płacenie alimentów powoduje popadanie w niedostatek powoda oraz zmusza go do zadłużania się.

Wskazał, że kwota alimentów po 300 złotych na każde z dzieci i tak będzie dla powoda kwotą znaczną, a przy tym jest kwotą adekwatną do kosztów utrzymania dzieci, przy uwzględnieniu wysokości środków, jakimi dysponuje matka małoletnich.

W odpowiedzi na pozew przedstawicielka ustawowa w imieniu małoletnich pozwanych/powodów wniosła o oddalenie powództwa w całości.

W ocenie przedstawicielki ustawowej małoletnich pozwanych powód wystosował powództwo ze względu na to, iż od początku nie zgadzał się z wysokością zasądzonych alimentów.

Wskazała, że powód/pozwany w tygodniu pracuje jako hydraulik, mając dodatkowe „fuchy” i nadgodziny oraz od ponad 20 lat ma zespół muzyczny pod nazwą (...). Wskazała, że w sezonie wiosna-jesień, powód/pozwany poczynając od piątku kończąc na niedzieli prowadzi swoją działalność gospodarczą w ramach której świadczy oprawy muzyczne imprez okolicznościowych. Z każdej imprezy powód zarabia na rękę około 2 000 złotych, a począwszy od kwietnia do października każdą sobotę i większość piątków miał zajęte, wielokrotnie już z dwuletnim wyprzedzeniem. W ocenie przedstawicielki ustawowej małoletnich pozwanych powód chce zataić swoje rzeczywiste źródło dochodów. Podkreśliła, że widywany jest też w aucie swojego byłego szefa razem z nim w ciuchach roboczych lub w jego busie również w ciuchach roboczych.

Zdaniem matki małoletnich pozwanych/powodów utrata pracy powoda to tymczasowa zagrywka na potrzeby złożenia pozwu. Podkreśliła, że powód/pozwany traci pracę z dnia na dzień, gdy decyduje się złożyć pozew o obniżenie alimentów na małoletnie dzieci. W jej ocenie powód dla potrzeb niniejszego procesu stracił pracę oraz zlikwidował działalność gospodarczą, jednak o takiej samej nazwie została założona przez jego wspólnika z zespołu (...), na którego swego czasu powód przepisał cały majątek zespołu. Samochód R. (...), którym powód porusza się na co dzień również został zakupiony na nazwisko wspólnika. Zespół ma się świetnie i nie zakończył swojej działalności.

Przedstawicielka ustawowa małoletnich powodów wskazała, iż obecnie pracuje w Urzędzie Miejskim w P. i uzyskuje dochód w wysokości około 1 830 złotych.

Wskazała, iż wydatki związane z utrzymaniem małoletnich pozwanych i ich matki kształtują się w następujący sposób:

1.  Opłaty związane z zapewnieniem mieszkania: czynsz – 400 złotych; podatek roczny – 46 złotych; przekształcenie – 260 złotych, energia elektryczna – 100 złotych, internet – 60 złotych, TV T. – 60 złotych; łącznie 926 złotych

2.  Wyżywienie – 1 500 złotych;

3.  Obiady szkolne – 230 złotych;

4.  Ubranie – 500-600 złotych na jedno dziecko;

5.  Ręczniki, pościele, szlafroki – 400 złotych rocznie na dwoje dzieci;

6.  Lekarstwa kilka razy w roku – 100 zł miesięcznie;

7.  Stałe leki na alergie D. – 60 złotych miesięcznie;

8.  Witaminy – 80 złotych miesięcznie;

9.  Składki szkolne około 55 złotych miesięcznie na jedno dziecko;

10.  Wyprawka szkolna – 500 złotych na dziecko;

11.  Książki, zabawki, gry edukacyjne, urządzenia elektroniczne, artykuły szkolne – 100 złotych miesięcznie na dziecko;

12.  Wakacje – około 1 000 złotych na dziecko rocznie;

13.  Chemia i środki czystości – 200 złotych miesięcznie na dwoje dzieci;

14.  Rata za prezent dziecka - 90 złotych miesięcznie;

15.  Spłata raty pożyczki - 160 złotych miesięcznie (zaciągnięta pożyczka 10 000 złotych)

16.  Język angielski dzieci - I rata 330 złotych, pozostałe 230 złotych;

17.  Tańce – I rata 95 złotych, kolejne 55 złotych miesięcznie

18.  Basen – 100 – 125 złotych miesięcznie;

19.  Zajęcia edukacyjne z programowania i konstruowania – 300 złotych miesięcznie;

20.  Bilety autobusowe z osiedla wschód do centrum P. – 60 złotych miesięcznie

21.  (...) 120 złotych miesięcznie

22.  Fryzjer dla dzieci – 40 złotych miesięcznie

23.  Fryzjer matki pozwanych – 100 złotych miesięcznie

24.  Zajęcia zdrowy kręgosłup matki małoletnich 80 złotych miesięcznie

25.  Ortodonta – koszt aparatu 2 000 złotych, wizyty 80 złotych miesięcznie;

26.  Wyjścia na urodziny do koleżanek – ok. 50 złotych za jedną imprezę, w ciągu roku 8-10 imprez;

27.  Rozrywki – 200 złotych na dwoje dzieci miesięcznie;

28.  Wydatki komunijne na D. w 2020 roku – 2 000 złotych.

Wskazała, że małoletnie dzieci stron znajdują się w fazie intensywnego wzrostu, co rodzi potrzebę zapewnienia im odpowiedniej diety i stałej wymiany garderoby.

W dniu 21 sierpnia 2020 roku do Sądu Rejonowego w Piszu wpłynął pozew małoletnich pozwanych/powodów D. P. oraz W. P. (1), o podwyższenie alimentów zasądzonych od pozwanego na rzecz małoletnich powodów wyrokiem Sądu Okręgowego w Olsztynie z dnia 20 listopada 2018 roku w sprawie VI RC 906/17, z kwoty po 600 złotych miesięcznie na rzecz każdego dziecka, łącznie 1 200 złotych do kwoty po 800 złotych miesięcznie na każde dziecko, łącznie 1 600 złotych miesięcznie, płatnych do dnia 15-go każdego miesiąca z góry wraz z ustawowymi odsetkami w wypadku zwłoki w płatności którejkolwiek z rat do rąk ustawowej przedstawicielki małoletnich.

Sprawa została zarejestrowana pod sygnaturą III RC 90/20.

W uzasadnieniu pozwu wskazała, że małoletni powodowie są starsi, a od chwili orzekania o obowiązku alimentacyjnym w 2018 roku ich potrzeby wzrosły, a matka małoletnich nie może liczyć na pomoc pozwanego. Wskazała, że poza nieregularnie realizowanymi kontaktami przez pozwanego oraz zasądzonymi alimentami, pozwany w żaden inny sposób nie uczestniczy w opiece nad dziećmi oraz wychowaniu i utrzymaniu małoletnich.

Wskazała, że powód/pozwany pozostaje w stałym związku z kobietą, która z poprzedniego związku wychowuje dwoje dzieci i pozwany jej w tym pomaga. W ocenie matki małoletnich zdecydowanie więcej czasu i środków przeznacza obcym dzieciom, zaniedbując przez to małoletnich powodów.

Matka małoletnich wskazała, że z jej wiedzy wynika, że powód/pozwany oprócz pracy zawodowej, w ramach której odbywa kursy z hydrauliki, gazownictwa i spawania, dorabia cały czas w zespole muzycznym, z którym grywa nadal na weselach i innych imprezach okolicznościowych. Z działalności tej pozwany w trakcie związku z matką małoletnich posiadał dużo większy dochód niż z pracy zawodowej.

Wskazała, że od dnia 1 maja 2020 roku jest osobą bezrobotną. Z uwagi na sytuację matki, która nie jest w stanie pokryć wszystkich kosztów związanych z opieką, utrzymaniem i wychowaniem małoletnich, dochodzi do ograniczenia rozwoju małoletnich.

W pozwie wskazała wydatki związane z utrzymaniem dzieci tożsame z wydatkami wskazanymi w odpowiedzi na pozew o obniżenie alimentów.

Postanowieniem Sądu Rejonowego w Piszu z dnia 24 sierpnia 2020 roku zarządzono połączenie niniejszej sprawy ze sprawą III RC 172/19 z powództwa P. P. przeciwko małoletnim D. P. i W. P. (1) reprezentowanym przez przedstawicielkę ustawową K. K. (1) o obniżenie alimentów ze sprawą III RC 90/20 z powództwa małoletnich D. P. i W. P. (1) reprezentowanych przez przedstawicielkę ustawową K. K. (1) o podwyższenie alimentów, do łącznego rozpoznania oraz rozstrzygnięcia i prowadzić pod sygnaturą akt III RC 172/19.

Sąd ustalił, co następuje:

Małoletni D. P. urodzony (...) oraz małoletnia W. P. (1) urodzona (...) pochodzą ze związku małżeńskiego P. P. oraz K. K. (1).

Wyrokiem Sądu Okręgowego w Olsztynie w sprawie sygn. akt 906/17 małżeństwo rodziców małoletnich zostało rozwiązane. W punkcie 5 wskazanego wyroku Sąd orzekł, że obie strony zobowiązane są do ponoszenia kosztów na rzecz utrzymania małoletnich i zasądził od P. P. na rzecz małoletnich D. i W. P. (1) alimenty w kwocie po 600 złotych miesięcznie na rzecz każdego z małoletnich, łącznie 1 200 złotych miesięcznie płatne z góry do dnia 15-go każdego miesiąca.

(dowód: odpis skrócony aktu małżeństwa k. 9; odpis skrócony aktu urodzenia D. P. k. 10; odpis skrócony aktu urodzenia W. P. (1) k. 11; wyrok Sądu Okręgowego w Olsztynie k. 360; wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku k. 437 akt sprawy VI RC 906/17 Sądu Okręgowego w Olsztynie)

P. P. pracował jako monter instalacji sanitarnych i zarabiał 1 500 złotych miesięcznie. Dodatkowo prowadził działalność gospodarczą w zakresie prowadzenia imprez, tj. oprawa muzyczna na weselach oraz koncerty. Wynagrodzenia z tego tytułu nie były stałe i przynosiły dochód głównie w okresie letnim, karnawale i S.. Poza tym okresem działalność powoda była zawieszona. P. P. w okresie letnim zarabiał od 8 000 do 10 000 złotych. Mieszkał w wynajętym mieszkaniu, za które płacił 950 złotych łącznie z czynszem i opłatą za prąd. Spłacał kredyt na zakup pralki i sprzętu AGD, którego rata wynosi 140 złotych miesięcznie.

K. K. (1) była zatrudniona za wynagrodzeniem 1 530 złotych miesięcznie. Otrzymywała świadczenie wychowawcze na jedno dziecko w wysokości 500 złotych. Posiadała zadłużenie w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej na kwotę 6 000 złotych, z uwagi na pobieranie nienależnego świadczenia. Ponosiła następujące koszty: czynsz – 380 złotych; prąd – 120 złotych; telefon komórkowy – 50 złotych, zajęcia syna z angielskiego – 115 złotych, zajęcia syna z piłki nożnej – 60 złotych, zajęcia córki z basenu – 120 złotych; zajęcia córki z baletu – 50 złotych, zajęcia pozwanej – 80 złotych. Spłacała również pożyczkę zaciągniętą na kwotę 10 000 złotych na pokrycie bieżących kosztów utrzymania w czasie, kiedy powód nie przyczyniał się do utrzymania rodziny. Rata pożyczki wynosiła 160 złotych miesięcznie. W utrzymaniu rodziny pomagała jej babcia, która 4-5 razy w roku przekazuje pozwanej 1 000 – 1 500 złotych.

D. miał 8 lat, był uczniem klasy drugiej szkoły podstawowej. Uczęszczał na zajęcia z języka angielskiego, które kosztowały 105 złotych miesięcznie oraz na zajęcia z gry w piłkę nożną, które kosztowały 60 złotych miesięcznie.

Małoletnia W. miała 6 lat. Uczęszczała na zajęcia pływania oraz baletu, które kosztowały 170 złotych miesięcznie.

Dzieci były zdrowe i rozwijały się prawidłowo.

(dowód: ustalenia faktycznie zawarte w uzasadnieniu do wyroku Sądu Okręgowego k. 367v-368)

K. K. (1) ma obecnie 39 lat. Nie jest z nikim związana. Mieszka razem z dziećmi w mieszkaniu, które nabyli razem z mężem w trakcie trwania małżeństwa. Zawarła umowę o pracę z Urzędem Miejskim w P. na czas określony od dnia 9 września 2020 roku do dnia 8 stycznia 2021 roku za wynagrodzeniem 2 600 złotych brutto.

K. K. (1) nadal spłaca pożyczkę zaciągniętą w E. w kwocie 10 984,18 złotych. Rata kredytu wynosi 160,39 złotych. Opłaca rachunki za prąd w wysokości 118 złotych miesięcznie, koszty mieszkania w wysokości około 450 złotych miesięcznie Ponosi koszt ubezpieczenia dzieci w kwocie 59 złotych za jedno dziecko, łącznie 118 złotych. Ponosi koszty wizyt dzieci u ortodonty, które wynoszą po 100 złotych za wizytę każdego dziecka. Wizyty odbywają się co dwa miesiące.

Korzysta z świadczeń socjalnych tj. 500+ na każde z dzieci, świadczenie rodzinne w kwocie 124 złote na każde dziecko, 300+ na wyprawkę raz w roku na każde dziecko.

(okoliczności bezsporne; dowód: kserokopia umowy k. 43; kserokopia umowy o pracę k. 339;dowód wpłaty k. 351; zeznania K. K. (1) k. 373-373v)

P. P. ma obecnie 40 lat. Jest związany z M. S., która posiada dwójkę dzieci z poprzedniego związku. Nie mieszkają razem. P. P. mieszka w mieszkaniu należącym do jego cioci w zamian za płacenie czynszu i opłat, które łącznie wynoszą około 650 złotych.

W 2018 roku osiągnął przychód w wysokości 61 415,27 złotych oraz otrzymał zwrot podatku w kwocie 2 038 złotych. Wysokość jego przychodu w 2019 roku wynosiła 33 300 złotych. Z rozliczenia PIT otrzymał zwrot podatku w wysokości 1 534,84 złotych.

Posiada rachunek bankowy w banku (...) o numerze (...). Na przedmiotowy rachunek dokonywał wpłat gotówki we wpłatomacie w dniu: 10 grudnia 2019 roku - 2 000 złotych; 3 grudnia 2019 roku – 200 złotych; 21 listopada 2019 roku – 300 złotych; 13 października 2019 roku – 500 złotych; 2 października 2019 roku – 1000 złotych; 24 września 2019 roku - 1 000 złotych; 18 września 2019 roku – 300 złotych; 14 września 2019 roku – 1 000 złotych; 26 sierpnia 2019 roku – 1 000 złotych; 12 lipca 2019 roku – 1 000 złotych; 2 lipca 2019 roku – 1 500 złotych; 11 czerwca 2019 roku – 600 złotych; 6 czerwca 2019 roku – 1 000 złotych; 10 maja 2019 roku – 1 500 złotych; 17 marca 2019 roku – 500 złotych; 2 stycznia 2019 roku – 1 000 złotych; 5 grudnia 2018 roku – 500 złotych; 8 listopada 2018 roku – 1 000 złotych; 5 października 2018 roku – 1 000 złotych; 30 września 2018 roku – 1 000 złotych; 10 września 2018 roku – 1 000 złotych; 28 sierpnia 2018 roku – 1 000 złotych; 19 lipca 2018 roku – 1 000 złotych; 10 lipca 2018 roku – 1 000 złotych; 25 czerwca 2018 roku -1 000 złotych; 20 czerwca 2018 roku – 1 000 złotych; 5 czerwca 2018 roku – 1 500 złotych; 8 maja 2018 roku – 1 000 złotych; 15 maja 2018 roku – 500 złotych; 6 marca 2018 roku – 1 300 złotych; 6 lutego 2018 roku – 1 100 złotych; 17 stycznia 2018 roku – 500 złotych.

Ponadto dokonywał przelewów na rachunek (...) w Banko (...) z rachunku (...), którego jest właścicielem w dniu: 5 listopada 2019 roku – 2 000 złotych; 13 września 2019 roku – 1 000 złotych, 23 marca 2019 roku – 2 030 złotych; 19 lutego 2019 roku – 500 złotych; 30 stycznia 2019 roku – 1 500 złotych; 12 grudnia 2018 roku – 1 000 złotych; 5 grudnia 2018 roku 500 złotych; 13 listopada 2018 roku – 1 000 złotych; 7 sierpnia 2018 roku – 2 330 złotych; 22 marca 2018 roku – 2 470 złotych.

P. P. odbywał 3-miesięczny staż za który otrzymywał stypendium w wysokości 1 033,70 złotych. Stypendium wpływało na numer rachunku bankowego (...) prowadzony przez bank (...).

P. P. w terminie od 3 czerwca 2019 roku do 14 czerwca 2019 roku ukończył szkolenie „instalacje elektroenergetyczne oraz urządzenia napędowe i oświetlenia elektrycznego o napięciu do 1 kV – obsługa, konserwacja, naprawy, montaż i nadzór” oraz w terminie od 8 listopada do 26 listopada 2019 roku szkolenie „Monter instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych”. Ponadto w okresie od 6 lipca 2020 roku do 30 października 2020 roku był uczestnikiem projektu „Wyższe kwalifikacje – lepsza praca – kompleksowy program wsparcia osób po 30 roku życia”. W ramach projektu uczestniczył w kursie „Spawanie metodą MAG-135” w okresie od 7 lipca 2020 roku do 30 lipca 2020 roku oraz odbył staż zawodowy w firmie (...) w Ł. na stanowisku spawacz w terminie od 1 sierpnia 2020 roku do 31 października 2020 roku.

P. P. ma wyuczony zawód mechanik samochodowy, ma uprawnienia agenta celnego, ukończył kurs spawacza, posiada duże doświadczenie w związku z pracami hydraulicznymi. Podejmuje się prac dorywczych.

P. P. dnia 8 czerwca 2020 roku wraz ze swoją partnerką M. S. dokonał zakupu samochodu marki A. (...) z 2007 roku za kwotę 23 000 złotych. Zawarł polisę (...) na pojazd A. (...) o numerze rejestracyjnym (...) z okresem ochrony 17 września 2020 roku – 16 września 2021 roku.

W dniu 2 grudnia 2020 roku P. P. zawarł umowę cywilnoprawną (umowę zlecenia) z (...) spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, w oparciu o którą spółka zleciła mu realizację określonych czynności na rzecz swoich klientów, w tym między innymi, montaż urządzeń grzewczych. Wynagrodzenie zleceniobiorcy zostało ustalone na poziomie 19,85 złotych brutto.

P. P. prowadził działalność gospodarczą P. P. Agencja (...) i zaprzestał jej prowadzenia z dniem 28 lutego 2020 roku. B. S., który gra razem z P. P. w zespole otworzył działalność gospodarczą (...) dnia 2 marca 2018 roku. Status działalności jest aktywny.

W miesiącach od lutego do sierpnia 2020 roku S. P. wykonywał przelewy na konto K. K. (1) tytułem alimentów za poszczególne miesiące w kwotach od 500 do 800 złotych.

(okoliczności bezsporne; dowód: wydruki (...) k. 62-65; PIT-36 wraz załącznikami za 2019 rok k.117-130; PIT-36 za 2018 rok wraz załącznikami k.131-138; historia rachunku bankowego k. 143-145, 147-148, 150-153; 155, 157, 161-162, 165 – 166, 168, 172-173, 175, 178, 180, 182; 184-185; 189, 191-192, 195, 197-198, 200, 202-203, 205-206, 208, 210; potwierdzenia wykonania operacji k. 250-256; potwierdzenie transakcji k. 257; zeznania świadka S. P. k. 283v; zeznania P. P. k. 311v; informacja (...) k. 384; kserokopia umowy przesłana przez Starostwo Powiatowe w P. k. 387; informacja (...) sp. z o.o. k. 388; informacja od (...) sp. z o.o. wraz kopią umowy zlecenia k.410-416)

Małoletni D. P. ma obecnie prawie 11 lat. Uczęszcza na zajęcia dodatkowe z języka angielskiego, którego miesięczna rata wynosi 115 złotych, za wyjątkiem pierwszej w wysokości 165 złotych. Przyjmuje leki związane z alergią, których koszt wynosi 60 złotych miesięcznie

Jest objęty leczeniem ortodontycznym, które szacunkowo ma trwać około 3 lat. Koszt leczenia wynosi około 4 000 – 4 500 złotych.

Małoletnia W. P. (1) uczęszcza na zajęcia języka angielskiego, których miesięczny koszt wynosi 115 złotych, za wyjątkiem pierwszej raty, która wynosi 165 złotych. Uczęszcza również na zajęcia taneczne, których koszt wynosi 80 złotych miesięcznie. Jest Objęta leczeniem ortodontycznym. Prognozowany koszt leczenia to 5 000 złotych.

Koszt utrzymania każdego z małoletnich kształtuje się na poziomie około 1 200 -1 400 złotych.

((okoliczności bezsporne; dowód: oświadczenie lekarza stomatologa k. 44; kserokopia umowy k. 46, rachunki k. 348-384v; zeznania K. K. (1) k. 373; kserokopia umowy k. 45 zaświadczenie k. 259; odpis skierowania k. 267, zaświadczenie k. 349; faktura (...) k.350, potwierdzenie przelewu k. 353)

Sąd zważył, co następuje:

Zgodnie z treścią art. 133 § 1 kro rodzice zobowiązani są do świadczeń alimentacyjnych względem dzieci, które nie są jeszcze w stanie utrzymywać się samodzielnie. Tak, więc od chwili urodzenia zobowiązani są do dostarczania dzieciom środków utrzymania i wychowania.

Z przepisu powyższego wynika, że rodzice mogą być zwolnieni od świadczeń alimentacyjnych w stosunku do dziecka tylko wtedy, gdy dziecko jest w stanie utrzymać się samodzielnie i nie pozostaje w niedostatku lub posiada własny majątek, a dochody z tego majątku wystarczają na całkowite pokrycie jego kosztów utrzymania lub wychowania. We wszystkich innych wypadkach na rodzicach ciąży stanowczy obowiązek utrzymania dziecka, ograniczony tylko ich możliwościami zarobkowymi i majątkowymi.

Zakres świadczeń alimentacyjnych zależy od usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego oraz od zarobkowych i majątkowych możliwości zobowiązanego (art. 135 § 1 kro).

Przez usprawiedliwione potrzeby uprawnionego rozumie się takie potrzeby, których zaspokojenie zapewni mu, odpowiednio do wieku i uzdolnień, prawidłowy rozwój fizyczny i duchowy. Zgodnie z art. 96 kro, rodzice są obowiązani troszczyć się o fizyczny i duchowy rozwój dziecka. Stosownie do tej dyrektywy rodzice są obowiązani zapewnić dziecku środki do zaspokojenia zarówno jego potrzeb fizycznych (wyżywienia, mieszkania, odzieży, higieny osobistej, leczenia w razie choroby), jak i duchowych i kulturalnych, także środki wychowania i kształcenia według zdolności, dostarczania rozrywek i wypoczynku.

Rodzice nie mogą uchylić się od obowiązku alimentacyjnego na tej podstawie, że wykonanie obowiązku stanowiłoby dla nich nadmierny ciężar. Są obowiązani podzielić się z dzieckiem nawet najmniejszymi dochodami (vide wyrok Sądu Najwyższego z dnia 06 stycznia 2000r. w sprawie I CKN 1077/99, LEX nr 51637).

Przez możliwości zarobkowe i majątkowe zobowiązanego należy rozumieć nie tylko zarobki i dochody rzeczywiście uzyskiwane, lecz także zarobki i dochody, które osoba zobowiązana może i powinna uzyskiwać przy dołożeniu należytej staranności i przestrzeganiu zasad prawidłowej gospodarki oraz stosownie do swoich sił umysłowych i fizycznych.

Zgodnie z treścią art. 138 kro w razie zmiany stosunków można żądać zmiany orzeczenia dotyczącego obowiązku alimentacyjnego, w tym podwyższenia, obniżenia lub uchylenia alimentów.

Przez zmianę stosunków rozumie się zmianę usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego lub zmianę możliwości zarobkowych i majątkowych zobowiązanego, istotne zwiększenie lub zmniejszenie się możliwości zaspokajania potrzeb własnymi siłami. Rozstrzygnięcie oparte na podstawie art. 138 kro polega na porównaniu stanu istniejącego w dacie uprawomocnienia się wyroku zasądzającego alimenty ze stanem istniejącym w dacie orzekania o ich zmianie.

Zadaniem Sądu w niniejszej sprawie było zatem ustalenie, czy po zasądzeniu alimentów w dniu 20 listopada 2018 roku, w sprawie VI RC 906/17, nastąpiła istotna zmiana okoliczności w zakresie sytuacji rodzinnej, osobistej i zarobkowej zobowiązanego oraz w zakresie usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego, uzasadniająca zamianę dotychczasowej wysokości alimentów. Dlatego też Sąd przede wszystkim porównał, po pierwsze, jak kształtowały się usprawiedliwione potrzeby małoletnich pozwanych/powodów w dacie poprzedniego ustalenia obowiązku alimentacyjnego, a jak w czasie orzekania w niniejszej sprawie, a po wtóre - porównał możliwości zarobkowe i majątkowe powoda/pozwanego we wskazanych wyżej okresach.

Od daty zasądzenia ostatnich alimentów minęło ponad dwa lata. Niewątpliwie zatem wzrosły usprawiedliwione potrzeby małoletnich pozwanych/ powodów. Wiąże się to bowiem z ich dorastaniem i przede wszystkim kształceniem. Zdaniem Sądu Najwyższego, które Sąd orzekający w pełni podziela, różnica wieku dziecka spowodowana upływem czasu od daty orzeczenia określającego wysokość alimentów, sama przez się uzasadnia wzrost potrzeb uprawnionego do alimentów (vide postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 1 czerwca 1965r. w sprawie I CZ 135/64, niepubl.).

Obecnie małoletnia W. P. (2) rozpoczęła pierwszy etap edukacji, uczęszcza do szkoły podstawowej. Zwłaszcza początek roku szkolnego wiąże się ze znacznymi wydatkami. Ponadto uczęszcza na dodatkowe, odpłatne zajęcia z języka angielskiego i tańca. Koszt zajęć dodatkowych kształtuje się obecnie na poziomie około 200 złotych. Małoletni D. P. ma obecnie 10 lat. Uczęszcza na zajęcia dodatkowe z języka angielskiego, które wynoszą około 120 złotych miesięcznie. Zasadne i zgodnie z dobrem dziecka jest, aby małoletni rozwijali swoje zainteresowana. Ponadto oboje małoletnich pozwanych/powodów leczą się ortodontycznie. Małoletni są również w wieku intensywnego wzrostu, co wiąże się z częstym zakupem nowych ubrań i butów, środków higieny osobistej, itp.

Sytuacja matki małoletnich pozwanych/powodów również uległa zmianie. Obecnie podjęła pracę w Urzędzie Miejskim w P., gdzie już wcześniej otrzymywała zatrudnienie, osiąga dochód w wysokości minimalnego wynagrodzenia, które wynosi 2 600 brutto, tj. około 1 920 złotych netto. Ponadto korzysta z świadczeń socjalnych z Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy (...). W opiece nad dziećmi pomaga jej matka, babcia małoletnich. W związku z powyższym matka małoletnich pozwanych/powodów może partycypować w kosztach utrzymania dzieci w wyższym stopniu, niż wtedy gdy otrzymywała niższe wynagrodzenie, lecz nadal nie jest w stanie sama sprostać ciągle rosnącym wydatkom związanym z utrzymaniem i wychowaniem dziecka. W tym miejscu należy zaznaczyć, iż rodzice małoletnich nie są zobowiązani do zaspokajania finansowych potrzeb dzieci w częściach równych. Zgodnie z treścią art. 135 § 2 kro, wykonywanie obowiązku alimentacyjnego względem dziecka, które nie jest jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie, może polegać także, w całości lub części, na osobistych staraniach o jego utrzymanie lub wychowanie. Małoletni pozwani/powodowie znajdują się pod bezpośrednią opieką matki, która sama czyni starania o ich rozwój umysłowy i fizyczny, co wiąże się z nakładem osobistej pracy wychowawczej. W tej sytuacji ciężar finansowy utrzymania dziecka powinien spoczywać przede wszystkim na powodzie/pozwanym wzajemnym.

Jednocześnie Sąd zwraca uwagę, że wydatki przedstawione przez przedstawicielkę ustawową małoletnich, w ocenie Sądu, są tendencyjnie zawyżone. Wskazać należy, że przedstawicielka wyliczyła, że koszty związane z utrzymaniem swoim i dzieci wynoszą około 5 500 złotych. Wskazała jednocześnie, że uzyskuje dochód z wynagrodzenia za pracę w wysokości 2 600 brutto, co daje kwotę 1 920 złotych netto, alimentów w wysokości 1 200 złotych, zasiłku rodzinnego w wysokości 124 złotych na każde dziecko oraz świadczenia 500+ na dwoje dzieci. Wskazane dochody po zsumowaniu wynoszą około 4 400 złotych. Koszty utrzymania znacząco przewyższają uzyskiwane dochody. Oznacza to, że przedstawicielka ustawowa zawyża ponoszone wydatki, bądź też ukrywa źródła dochodu.

Mając na uwadze standardowe koszty związane z utrzymaniem dzieci oraz ponadstandardowe koszty związane z leczeniem ortodontycznym obojga małoletnich Sąd ocenił, iż koszty związane z ich utrzymaniem wynoszą około 1 200 – 1 400 złotych miesięcznie na każde dziecko.

Powód/pozwany P. P. obecnie jest zatrudniony na podstawie umowy cywilnoprawnej w spółce (...) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z wynagrodzeniem 19,85 złotych za godzinę. Przesłuchany w charakterze strony P. P. zeznał, że jak tylko jest możliwość, podejmuje prace dorywcze, co potwierdzili świadkowie.

Powód/pozwany próbował wykazać, że utracił dochody oraz możliwości zarobkowe. Podkreślić należy, że Sąd zarządzeniem z dnia 23 czerwca 2020 roku (k. 89) zobowiązał powoda/pozwanego między innymi do przedłożenia wyciągów z numerów rachunków bankowych w (...) oraz innych za rok 2018 i 2019 na okoliczność jego możliwości majątkowych i zarobkowych pod rygorem skutków prawnych. Powód przedłożył jedynie historię rachunku bankowego (...) prowadzonego w banku (...). Z przedłożonej historii rachunku bankowego, jak również z potwierdzenia otrzymania stypendium (k. 257) wynika, iż powód/pozwany w tymże banku prowadzi również inny rachunek o numerze (...). Ponadto z historii rachunku, którego wyciąg został przedłożony, wynika, że powód dokonywał wielokrotnych wpłat gotówkowych we wpłatomatach w różnych wysokościach od 200 do 2 000 złotych, a także dokonywał przelewów na numer rachunku (...) z numeru rachunku (...). Kwoty przelewów wynosiły od 500 do 2 470 złotych. W związku z powyższym Sąd doszedł do przekonania, że powód/pozwany ukrywa dochody.

Podkreślenia wymaga fakt, że powód/pozwany wyrejestrował prowadzoną działalność gospodarczą, jednak jego kolega z zespołu dalej prowadzi tożsamą działalność. Sąd nie ma wątpliwości co do tego, że dochody z prowadzenia działalności artystycznej uległy zmniejszeniu ze względu na stan pandemii i związanych z tym obostrzeń. Nie daje jednak wiary powodowi/pozwanemu, że ten nie osiąga żadnych dochodów z tego tytułu.

Pozwany jest młodym i zdrowym mężczyzną. Ma wysokie możliwości zarobkowe i powinien dołożyć należytych starań, aby znaleźć zatrudnienie w miejscu zamieszkania lub poza nim, które pozwoliłoby mu spełniać obowiązek alimentacyjny wobec jego małoletnich dzieci. Należy podkreślić, że powód/pozwany ma szerokie doświadczenie, wysokie kompetencje i kwalifikacje. Argumentacja podnoszona w trakcie procesu, jakoby powód/pozwany nie podejmował zatrudnienia ze względu na niskie wynagrodzenie, a następnie zdecydował się na odbycie stażu, gdzie stypendium wynosiło około 1 000 złotych nie znalazła uznania Sądu. Nielogicznym wydaje się, że powód/pozwany odmawia podjęcia pracy w momencie, w którym, jak twierdził, nie stać go na zaspokojenie swoich podstawowych potrzeb ze względu na zbyt niskie wynagrodzenie. W tym samym momencie bierze kredyt „na alimenty”. Sąd zwraca uwagę na to, że aby dostać kredyt w banku należy posiadać zdolność kredytową.

Mając na uwadze powyższe, Sąd, w oparciu o przepis art. 138 kro, art. 133 § 1 kro i art. 135 § 1 kro, alimenty zasądzone wyrokiem Sądu Okręgowego w Olsztynie z dnia 20 listopada 2018 roku w sprawie VI RC 906/17 od powoda/pozwanego wzajemnego na rzecz małoletnich pozwanych/powodów w kwocie po 600 złotych miesięcznie, łącznie 1 200 złotych z dniem 20 sierpnia 2020 roku, to jest z dniem wytoczenia powództwa, podwyższył do kwoty po 650 złotych miesięcznie, łącznie do kwoty 1 300 złotych, płatnej z góry do dnia 15-ego każdego miesiąca wraz z ustawowymi odsetkami w przypadku zwłoki w terminie płatności którejkolwiek z rat, do rąk matki małoletnich, i oddalił w pozostałym zakresie powództwo o podwyższenie alimentów oraz oddalił powództwo o obniżenie alimentów.

W ocenie Sądu alimenty w tej wysokości są adekwatne do wieku i usprawiedliwionych potrzeb małoletnich pozwanych/powodów oraz możliwości zarobkowych i majątkowych powoda/pozwanego. Pozostałą kwotę brakującą do utrzymania małoletnich powinna łożyć ich matka.

Sąd uznał, że obciążenie kosztami powoda/pozwanego mogłoby utrudnić realizację obowiązku alimentacyjnego, dlatego też w oparciu o art. 102 k.p.c. nie obciążył pozwanego opłatami sądowymi.

Koszty postępowania pomiędzy stronami Sąd zniósł wzajemnie na podstawie art. 100 k.p.c.

Wyrokowi w punkcie podwyższającym alimenty Sąd nadał rygor natychmiastowej wykonalności na podstawie art. 333 § 1 pkt 1 k.p.c.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Agnieszka Kulikowska
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Piszu
Osoba, która wytworzyła informację:  sędzia Jakub Błesiński
Data wytworzenia informacji: