Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

VII K 1145/15 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Olsztynie z 2016-06-24

Sygn. akt VII K 1145/15

WYROK ŁĄCZNY

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 24 czerwca 2016 r.

Sąd Rejonowy w Olsztynie w Wydziale VII Karnym w składzie:

Przewodniczący: sędzia SR Katarzyna Kruszewska-Sobczyk,

Protokolant: Małgorzata Ojrzyńska

przy udziale Prokuratora Mjr Andrzeja Wilgi,

po rozpoznaniu w dniu 10.06.2016 r. sprawy:

M. C. , ur. (...) w O., syna W. i M. z d. C.,

skazanego prawomocnymi wyrokami:

1)  Sądu Rejonowego w Olsztynie z dnia 29 października 2015 roku (sygn. akt VII K 515/15) za czyn z art. 279 § 1 k.k. w zw. z art. 64 § 2 k.k. popełniony w styczniu 2015 roku na karę 1 roku i 1 miesiąca pozbawienia wolności, za czyn z art. 13 § 1 k.k. w zw. z art. 278 § 1 k.k. i art. 278 § 1 k.k. w zw. z art. 12 k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k. popełniony w styczniu 2015 roku na karę 6 miesięcy pozbawienia wolności, przy czym w miejsce jednostkowych kar pozbawienia wolności wymierzono karę łączną 1 roku i 2 miesięcy pozbawienia wolności, na podstawie art. 46 § 1 k.k. obowiązek naprawienia szkody, przy czym karę łączną pozbawienia wolności wymieniony odbywa od dnia 31 stycznia 2016 roku,

2)  łącznym Sądu Rejonowego w Olsztynie z dnia 12 lutego 2013 roku (sygn. akt VII K 23/13), w którym skazanemu połączono kary pozbawienia wolności orzeczone prawomocnymi wyrokami Sądu Rejonowego w Olsztynie w sprawach o sygn. akt: VII K 1515/10, VII K 412/11 oraz VII K 1204/12 wymierzając karę łączną 2 lat i 4 miesięcy pozbawienia wolności, przy czym na poczet orzeczonej kary łącznej pozbawienia wolności zaliczono okres rzeczywistego pozbawienia wolności od dnia 07.11.2010 r. do dnia 09.11.2010 r. oraz od dnia 28.08.2012r., postanowieniem Sądu Okręgowego w Olsztynie z dnia 29 maja 2014 roku warunkowo zwolnionego z okresu próby do 29 maja 2016 roku, postanowieniem Sądu Okręgowego w Olsztynie z dnia 22 stycznia 2016 roku odwołano warunkowe zwolnienie wymienionego,

3)  łącznym Sądu Rejonowego w Olsztynie z dnia 29 listopada 2011 roku (sygn. akt VII K 752/11), w którym skazanemu połączono kary pozbawienia wolności orzeczone prawomocnymi wyrokami Sądu Rejonowego w Olsztynie w sprawach o sygn. akt: VII K 1581/04 oraz VII K 1807/04wymierzając karę łączną 2 lat i 4 miesięcy pozbawienia wolności, którą wymieniony odbył do dnia 27 stycznia 2012,

4)  Sądu Rejonowego w Szczytnie z dnia 28 września 2006 roku (sygn. akt VII K 237/06) za czyn z art. 279 § 1 k.k. w zw. z art. 12 k.k. na karę 1 roku i 6 miesięcy pozbawienia wolności, na podstawie art. 46 § 1 k.k. obowiązek naprawienia szkody, którą to karę pozbawienia wolności wymieniony odbył do dnia 28 sierpnia 2012 roku,

5)  Sądu Rejonowego w Olsztynie z dnia 26 października 2005 r. (sygn. akt VII K 1013/05, za czyn z art. 279 § 1 k.k. na karę 1 roku pozbawienia wolności, za czyn z art. 278 § 1 k.k. na karę 6 miesięcy pozbawienia wolności, przy czym w miejsce kar jednostkowych wymierzono karę łączną 1 roku i 3 miesięcy pozbawienia wolności, którą wymieniony odbył do dnia 27 sierpnia 2009 roku

6)  Sądu Rejonowego w Olsztynie z dnia 16 grudnia 1997 roku (sygn. akt II K 748/97) za czyny z art. 283 k.k. w zw. z art. 280 § 1 k.k. w zw. z art. 91 § 1 k.k. roku na karę 2 lat pozbawienia wolności, za czyny z art. 283 k.k. w zw. z art. 280 § 1 k.k. w zw. z art. 275 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. w zw. z art. 91 § 1 k.k. na karę 2 lat pozbawienia wolności, za czyny z art. 279 § 1 k.k. w zw. z art. 91 § 1 k.k. na karę 1 roku i 6 miesięcy pozbawienia wolności, przy czym w miejsce jednostkowych kar pozbawienia wolności wymierzono karę łączną 3 lat pozbawienia wolności, którą wymieniony odbył do dnia 10 stycznia 2001 roku,

7)  Sądu Rejonowego w Olsztynie z dnia 11 września 1997 roku (sygn. akt II K 626/96) za czyn z art. 208 d.k.k. na karę 1 roku pozbawienia wolności i karę grzywny w wysokości 100 złotych, za czyn z art. 138 § 2 d.k.k. na karę 1 roku i 3 miesięcy pozbawienia wolności, za czyn z art. 208 d.k.k. na karę 1 roku pozbawienia wolności i karę grzywny w wysokości 100 złotych, za czyn z art. 203 d.k.k. na karę 1 roku pozbawienia wolności i karę grzywny w wysokości 100 złotych, przy czym w miejsce jednostkowych kar wymierzono karę łączną 2 lat i 4 miesięcy pozbawienia wolności i 250 złotych grzywny, przy czym wymieniony wykonał karę grzywny w dniu 17 marca 2000 roku, odbył też karę pozbawienia wolności,

8)  Sądu Rejonowego w Olsztynie z dnia 9 listopada 1995 roku (sygn. akt II K 1516/94) za czyn z art.212 § 1 d.k.k. w zw. z art. 58 d.k.k. i 59 d.k.k. na karę 1 roku pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres próby lat 3, w okresie próby oddanie pod dozór kuratora sądowego, 60 złotych grzywny, nawiązkę i zobowiązanie do naprawienia szkody w wysokości 220 złotych, postanowieniem Sądu Rejonowego w Olsztynie z dnia 11 stycznia 1997 roku zarządzono wykonanie kary pozbawienia wolności, którą wymieniony odbył od dnia 27 marca 1997r. do dnia 27 marca 1998 roku, karę grzywny wykonał w dniu 26 stycznia 1998 roku,

orzeka:

I.  na podstawie art. 85 § 1 i 2 k.k., art. 86 § 1 k.k. oraz art. 569 §1 k.p.k. łączy skazanemu M. C. kary jednostkowe pozbawienia wolności orzeczone wyrokami Sądu Rejonowego w Olsztynie w sprawach VII K 515/15 i VII K 23/13, opisane w pkt 1-2, w ten sposób, że wymierza mu karę łączną 3 (trzech) lat pozbawiania wolności;

II.  na podstawie art. 572 k.p.k. umarza postępowanie w pozostałym zakresie;

III.  na podstawie art. 576 § 1 k.p.k. pozostałe rozstrzygnięcia zawarte w połączonych wyrokach, a nie objęte wyrokiem łącznym pozostawia do odrębnego wykonania;

IV.  na podstawie art. 577 k.p.k. zalicza skazanemu na poczet orzeczonej kary łącznej pozbawienia wolności okresy rzeczywistego pozbawienia wolności i kary dotychczas odbyte w sprawach podlegających połączeniu tj. okres rzeczywistego pozbawienia wolności od dnia 07.11.2010 r. do dnia 09.11.2010 r. i od dnia 28.08.2012 r. do dnia 29.05.2014 r. w sprawie VII K 23/13 oraz okres kary odbywanej od 31 stycznia 2016 roku w sprawie VII K 515/15,

V.  na podstawie art. 624 § 1 k.p.k. zwalnia skazanego od kosztów sądowych za postępowanie w przedmiocie wydania wyroku łącznego,

VI.  zasądza od Skarbu Państwa na rzecz radcy prawnego K. D. kwotę 120 złotych tytułem wynagrodzenia za obronę skazanego wykonywaną w urzędu w sprawie o wydanie wyroku łącznego oraz kwotę 27,60 złotych tytułem podatku VAT od tego wynagrodzenia.

Sygn. akt VII K 1145/15

UZASADNIENIE

Sąd ustalił, co następuje:

M. C. został skazany prawomocnymi wyrokami:

9)  Sądu Rejonowego w Olsztynie z dnia 29 października 2015 roku (sygn. akt VII K 515/15) za czyn z art. 279 § 1 k.k. w zw. z art. 64 § 2 k.k. popełniony w styczniu 2015 roku na karę 1 roku i 1 miesiąca pozbawienia wolności, za czyn z art. 13 § 1 k.k. w zw. z art. 278 § 1 k.k. i art. 278 § 1 k.k. w zw. z art. 12 k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k. popełniony w styczniu 2015 roku na karę 6 miesięcy pozbawienia wolności, przy czym w miejsce jednostkowych kar pozbawienia wolności wymierzono karę łączną 1 roku i 2 miesięcy pozbawienia wolności, na podstawie art. 46 § 1 k.k. obowiązek naprawienia szkody, przy czym karę łączną pozbawienia wolności wymieniony odbywa od dnia 31 stycznia 2016 roku,

10)  łącznym Sądu Rejonowego w Olsztynie z dnia 12 lutego 2013 roku (sygn. akt VII K 23/13), w którym skazanemu połączono kary pozbawienia wolności orzeczone prawomocnymi wyrokami Sądu Rejonowego w Olsztynie w sprawach o sygn. akt: VII K 1515/10, VII K 412/11 oraz VII K 1204/12 wymierzając karę łączną 2 lat i 4 miesięcy pozbawienia wolności, przy czym na poczet orzeczonej kary łącznej pozbawienia wolności zaliczono okres rzeczywistego pozbawienia wolności od dnia 07.11.2010 r. do dnia 09.11.2010 r. oraz od dnia 28.08.2012r., postanowieniem Sądu Okręgowego w Olsztynie z dnia 29 maja 2014 roku warunkowo zwolnionego z okresu próby do 29 maja 2016 roku, postanowieniem Sądu Okręgowego w Olsztynie z dnia 22 stycznia 2016 roku odwołano warunkowe zwolnienie wymienionego,

11)  łącznym Sądu Rejonowego w Olsztynie z dnia 29 listopada 2011 roku (sygn. akt VII K 752/11), w którym skazanemu połączono kary pozbawienia wolności orzeczone prawomocnymi wyrokami Sądu Rejonowego w Olsztynie w sprawach o sygn. akt: VII K 1581/04 oraz VII K 1807/04wymierzając karę łączną 2 lat i 4 miesięcy pozbawienia wolności, którą wymieniony odbył do dnia 27 stycznia 2012,

12)  Sądu Rejonowego w Szczytnie z dnia 28 września 2006 roku (sygn. akt VII K 237/06) za czyn z art. 279 § 1 k.k. w zw. z art. 12 k.k. na karę 1 roku i 6 miesięcy pozbawienia wolności, na podstawie art. 46 § 1 k.k. obowiązek naprawienia szkody, którą to karę pozbawienia wolności wymieniony odbył do dnia 28 sierpnia 2012 roku,

13)  Sądu Rejonowego w Olsztynie z dnia 26 października 2005 r. (sygn. akt VII K 1013/05, za czyn z art. 279 § 1 k.k. na karę 1 roku pozbawienia wolności, za czyn z art. 278 § 1 k.k. na karę 6 miesięcy pozbawienia wolności, przy czym w miejsce kar jednostkowych wymierzono karę łączną 1 roku i 3 miesięcy pozbawienia wolności, którą wymieniony odbył do dnia 27 sierpnia 2009 roku

14)  Sądu Rejonowego w Olsztynie z dnia 16 grudnia 1997 roku (sygn. akt II K 748/97) za czyny z art. 283 k.k. w zw. z art. 280 § 1 k.k. w zw. z art. 91 § 1 k.k. roku na karę 2 lat pozbawienia wolności, za czyny z art. 283 k.k. w zw. z art. 280 § 1 k.k. w zw. z art. 275 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. w zw. z art. 91 § 1 k.k. na karę 2 lat pozbawienia wolności, za czyny z art. 279 § 1 k.k. w zw. z art. 91 § 1 k.k. na karę 1 roku i 6 miesięcy pozbawienia wolności, przy czym w miejsce jednostkowych kar pozbawienia wolności wymierzono karę łączną 3 lat pozbawienia wolności, którą wymieniony odbył do dnia 10 stycznia 2001 roku,

15)  Sądu Rejonowego w Olsztynie z dnia 11 września 1997 roku (sygn. akt II K 626/96) za czyn z art. 208 d.k.k. na karę 1 roku pozbawienia wolności i karę grzywny w wysokości 100 złotych, za czyn z art. 138 § 2 d.k.k. na karę 1 roku i 3 miesięcy pozbawienia wolności, za czyn z art. 208 d.k.k. na karę 1 roku pozbawienia wolności i karę grzywny w wysokości 100 złotych, za czyn z art. 203 d.k.k. na karę 1 roku pozbawienia wolności i karę grzywny w wysokości 100 złotych, przy czym w miejsce jednostkowych kar wymierzono karę łączną 2 lat i 4 miesięcy pozbawienia wolności i 250 złotych grzywny, przy czym wymieniony wykonał karę grzywny w dniu 17 marca 2000 roku, odbył też karę pozbawienia wolności,

16)  Sądu Rejonowego w Olsztynie z dnia 9 listopada 1995 roku (sygn. akt II K 1516/94) za czyn z art.212 § 1 d.k.k. w zw. z art. 58 d.k.k. i 59 d.k.k. na karę 1 roku pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres próby lat 3, w okresie próby oddanie pod dozór kuratora sądowego, 60 złotych grzywny, nawiązkę i zobowiązanie do naprawienia szkody w wysokości 220 złotych, postanowieniem Sądu Rejonowego w Olsztynie z dnia 11 stycznia 1997 roku zarządzono wykonanie kary pozbawienia wolności, którą wymieniony odbył od dnia 27 marca 1997r. do dnia 27 marca 1998 roku, karę grzywny wykonał w dniu 26 stycznia 1998 roku.

Sąd zważył, co następuje:

W pierwszej kolejności Sąd rozważał w stosunku do których kar orzeczonych prawomocnymi wyrokami wydanymi wobec skazanego M. C. istnieją warunki do orzeczenia kary łącznej określone w art.85 kk, który w §1 stanowi, iż jeżeli sprawca popełnił dwa lub więcej przestępstw i wymierzono za nie kary tego samego rodzaju albo inne podlegające łączeniu, sąd orzeka karę łączną, przy czym zgodnie z §2 podstawą orzeczenia kary łącznej są wymierzone i podlegające wykonaniu, z zastrzeżeniem art. 89, w całości lub w części kary lub kary łączne za przestępstwa, o których mowa w §1.

Sąd musiał zatem zbadać, które z orzeczonych wobec skazanego kar nie zostały jeszcze wykonane w całości bądź części i czy stanowią one kary tego samego rodzaju, które nadają się do połączenia i orzeczenia kary łącznej.

Nadmienić przy tym należy, iż z dniem 1 lipca 2015r. doszło do zmiany przepisu art. 85 kk i zgodnie z art. 19 Ustawy z dnia 20 lutego 2015r. o zmianie ustawy- Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw, która zmieniła treść ww przepisu – przepisów rozdziału IX Kodeksu karnego (a zatem art. 85 kk i następne) w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą nie stosuje się do kar prawomocnie orzeczonych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, chyba że zachodzi potrzeba orzeczenia kary łącznej w związku z prawomocnym skazaniem po dniu wejścia w życie niniejszej ustawy (tj. po dniu 1 lipca 2015r.).

Analiza wydanych wobec skazanego wyroków wskazuje, iż w jego wypadku doszło do prawomocnego skazania po dniu 1 lipca 2015r., albowiem wyrok w sprawie VII K 515/15 został wydany w dniu 29.10. 2015r., a zatem zastosowanie znajdują tu przepisy Kodeksu karnego w obecnie obowiązującym brzmieniu.

Analizując ich treść Sąd ustalił, że istnieją warunki orzeczenia kary łącznej w stosunku do kar pozbawienia wolności orzeczonych w sprawach Sądu Rejonowego w Olsztynie o sygn. VII K 515/15 i VII K 23/13, albowiem w obu tych sprawach orzeczono kary pozbawienia wolności w ich bezwzględnej postaci, ponadto wskazane kary nie zostały jeszcze odbyte przez skazanego.

Natomiast pozostałe kary orzeczone w sprawach VII K 752/11, VII K 237/06, VII K 1013/05, II K 748/97, II K 626/96, II K 1516/94 nie są już wykonywane, dlatego zgodnie z art. 572 kpk Sąd umorzył w tym zakresie postępowanie.

Sąd orzekł karę łączną 3 (trzech) lat pozbawiania wolności na skutek połączenia kar pozbawienia wolności orzeczonych wyrokami Sądu Rejonowego w Olsztynie w sprawach VII K 515/15 i VII K 23/13.

Sąd wymierzył karę łączną w granicach określonych w art. 86 § 1 kk przy zastosowaniu zasady asperacji.

Sąd podzielił tu wyrażony zarówno w orzecznictwie Sądu Najwyższego (por. wyrok SN z 02.12.1975 r., Rw 628/75, OSNKW 1976/2/33) jak i w doktrynie pogląd, iż zasada absorpcji czy kumulacji przy wymiarze kary łącznej jako rozwiązania skrajne, powinny być rozstrzygnięciami o charakterze wyjątkowym.

Kara łączna nie może pogarszać sytuacji skazanego, ale nie może też stanowić zbyt znacznej premii płynącej z faktu popełnienia wielu przestępstw. Stałoby to bowiem w sprzeczności z wymogami prewencji szczególnej i ogólnej, prowadząc do premiowania sprawcy popełniającego więcej niż jedno przestępstwo i w praktyce – do bezkarności pewnych działań takiego sprawcy oraz uprzywilejowałoby sprawcę wielokrotnego w porównaniu z osobą, która popełnia jedno przestępstwo.

W tym stanie rzeczy Sąd nie widząc wystarczających przesłanek dla wykorzystania skrajnych rozwiązań przy orzekaniu kary łącznej zastosował zasadę asperacji mając na względzie stopień bliskości przedmiotowej łączącej czyny skazanego, ich łączność czasową oraz przebieg jego procesu resocjalizacji.

Jak wynika z opinii o skazanym jego zachowanie podczas pobytu w izolacji więziennej należy uznać za poprawne. Nie był nagradzany kodeksowo ani karany dyscyplinarnie. W gronie współosadzonych funkcjonuje zgodnie i bezkonfliktowo. W stosunku do przełożonych przyjmuje postawy regulaminowe. Nie sprawia problemów natury wychowawczej. Nie deklaruje przynależności do struktur podkultury przestępczej. Nie posiada stwierdzonych uzależnień, aczkolwiek odnotowano informacje o nadużywaniu alkoholu. Karę pozbawienia wolności odbywa w systemie zwykłym. Nie jest zatrudniony z uwagi na brak wolnych etatów, aczkolwiek zabiega o podjęcie zatrudnienia. W zajęciach ko i sportowych uczestniczy sporadycznie, bądź wcale z nich nie korzysta.

Poza oceną Sądu przy wymiarze kary łącznej był natomiast stopień społecznej szkodliwości popełnionych przez skazanego czynów, zawinienie oraz inne okoliczności, które zostały wcześniej przyjęte jako przesłanki wymiaru kar jednostkowych.

Sąd na podstawie art. 576§1 kpk pozostałe rozstrzygnięcia zawarte w połączonych wyrokach, a nie objęte wyrokiem łącznym pozostawił do odrębnego wykonania.

Zgodnie z art. 577 kpk Sąd zaliczył skazanemu na poczet orzeczonej kary łącznej pozbawienia wolności okresy rzeczywistego pozbawienia wolności i kary dotychczas odbyte w sprawach podlegających połączeniu tj. okres rzeczywistego pozbawienia wolności od dnia 07.11.2010 r. do dnia 09.11.2010 r. i od dnia 28.08.2012 r. do dnia 29.05.2014 r. w sprawie VII K 23/13 oraz okres kary odbywanej od 31 stycznia 2016 roku w sprawie VII K 515/15,

Zgodnie z art. 624§1 kpk Sąd zwolnił też skazanego od kosztów sądowych za postępowanie w przedmiocie wydania wyroku łącznego, mając na uwadze jego trudną sytuację materialną.

O kosztach wynagrodzenia za obronę skazanego wykonywaną z urzędu w sprawie o wydanie wyroku łącznego orzeczono na podstawie obowiązujących przepisów jak w pkt VI wyroku.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Lucyna Kuryłowicz
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Olsztynie
Osoba, która wytworzyła informację:  sędzia Katarzyna Kruszewska-Sobczyk
Data wytworzenia informacji: