Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I C 953/21 - postanowienie z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Kętrzynie z 2022-05-20

Sygn. akt: I C 953/21 upr

POSTANOWIENIE

Dnia 20 maja 2022 r.

Sąd Rejonowy w Kętrzynie I Wydział Cywilny

w składzie następującym:

Przewodniczący:

Sędzia Beata Bihuń

po rozpoznaniu w dniu 20 maja 2022 r. w Kętrzynie na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa Agencji Mienia Wojskowego Oddziału (...) w W.

przeciwko P. P.

o zapłatę

postanawia:

umorzyć postępowanie.

sygn. akt I C 953/21 upr

UZASADNIENIE

Zarządzeniem z dnia 26.11.2021 r. sąd zwrócił powodowi pozew, zobowiązując go do skutecznego doręczenia go pozwanemu, ewentualnie do wskazania skutecznego do doręczeń adresu pozwanego, w terminie 2 miesięcy, pod rygorem zawieszenia postępowania.

Pismem z dnia 18.01.2022 r. powód podał, że komornik nie doręczył pozwanemu korespondencji i przesłał protokół sporządzony z tych czynności.

W związku z powyższym postanowieniem z dnia 17.02.2022r. postępowanie
w sprawie zostało zawieszone na podstawie art. 177§1 pkt 6 kpc z uwagi na brak wskazania przez powoda skutecznego dla doręczeń adresu zamieszkania pozwanego.

Zgodnie z treścią art. 182 § 1 pkt 1 kpc sąd umarza postępowanie zawieszone z przyczyn wskazanych w art. 177 § 1 pkt 5 i 6, jeżeli wniosek o podjęcie postępowania nie został zgłoszony w ciągu trzech miesięcy od daty postanowienia o zawieszeniu postępowania.

Powód odebrał postanowienie w dniu 24.02.2022 r. i w ciągu trzech miesięcy od daty postanowienia o zawieszeniu postępowania nie podjął żadnych czynności umożliwiających nadanie sprawie dalszego biegu, w szczególności nie złożył skutecznego wniosku o podjęcie postępowania i nie wskazał skutecznego dla doręczeń adresu zamieszkania pozwanego.

Termin 3-miesięczny określony w art. 182 §1 pkt 1 kpc upłynął z dniem 17.05.2022 r.

Wobec powyższego na podstawie art. 182 §1 pkt1 kpc orzeczono jak w sentencji.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Mieczysław Budrewicz
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Kętrzynie
Osoba, która wytworzyła informację:  Sędzia Beata Bihuń
Data wytworzenia informacji: