Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I Ns 428/19 - postanowienie z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Giżycku z 2019-11-14

Sygn. akt: I Ns 428/19

POSTANOWIENIE

Dnia 14 listopada 2019 r.

Sąd Rejonowy w Giżycku I Wydział Cywilny

w składzie następującym:

Przewodniczący: SSR Janusz Supiński

Protokolant: Sylwia Laskowska

po rozpoznaniu w dniu 14 listopada 2019 r. w Giżycku na rozprawie

sprawy z wniosku M. Z.

o stwierdzenie nabycia spadku po J. Z. (1)

stwierdza, że spadek po J. Z. (1)

zmarłym dnia 05.11.2018r. w E.

ostatnio stale zamieszkałym m. Siedliska gm. W.

na podstawie ustawy z dobrodziejstwem inwentarza

nabyli:

- żona M. Z. c. J. i H. w ¼ części,

- syn J. Z. (2) s. J. i M. w 3/20 części,

- syn J. Z. (3) s. J. i M. w 3/20 części,

- córka W. L. c. J. i M. w 3/20 części,

- córka A. Z. c. J. i M. w 3/20 części,

- córka B. B. c. J. i M. w 3/20 części,

Sygn. akt. I Ns 428/19

UZASADNIENIE

Wnioskodawczyni M. Z. wniosła o stwierdzenie nabycia spadku po J. Z. (1) zmarłym dnia 5.11.2018 r. w E., ostatnio stale zamieszkałym w miejscowości S., gm. W.. Wnioskodawczyni podała, że spadkodawca w chwili śmierci był żonaty i miał pięcioro dzieci. Dodała nadto, że w skład spadku wchodzi nieruchomość, zapisana w księdze wieczystej nr KW (...).

Uczestnicy postępowania J. Z. (2), A. Z. i B. B. potwierdzili złożone przez wnioskodawczynię zapewnienie spadkowe, czyniąc je przedmiotem własnego zapewnienia.

Uczestnicy postępowania W. L. i J. Z. (3) prawidłowo zawiadomieni nie stawili się na wyznaczone posiedzenie i nie zajęli stanowiska w sprawie.

Sąd ustalił, co następuje:

W wyniku odebranego od wnioskodawczyni w trybie art. 670 w zw. z art. 671 k.p.c. zapewnienia spadkowego Sąd ustalił, że spadkodawca J. Z. (1) zmarł dnia 5.11.2018 r. w E.. Przed śmiercią mieszkał w miejscowości S., gm. W..

Spadkodawca z zawartego jeden raz małżeństwa pozostawił pięcioro dzieci: J. Z. (2), J. Z. (3), W. L., A. Z. i B. B., i nie miał dzieci pozamałżeńskich, ani dzieci przysposobionych.

Jak podała wnioskodawczyni w zapewnieniu spadkowym nikt nie składał oświadczeń o przyjęciu bądź odrzuceniu spadku po zmarłym, nikt nie był uznany przez sąd za niegodnego dziedziczenia ani nikt nie zrzekał się dziedziczenia.

Sąd zważył, co następuje:

Bezsporny był ustalony wyżej stan faktyczny w zakresie kręgu spadkobierców po zmarłym J. Z. (1), wynikający z niekwestionowanych twierdzeń samych zainteresowanych. Mając przy tym na względzie treść art. 931 § 1 k.c., z którego wynika, że w pierwszej kolejności powołane są z ustawy do spadku dzieci spadkodawcy oraz jego małżonek, zasadnym było orzeczenie jak w pkt I sentencji postanowienia. Przy tym Sąd uwzględnił, że w/w dziedziczą w częściach równych, jednakże część przypadająca małżonkowi nie może być mniejsza niż jedna czwarta całości spadku. Jednocześnie zważywszy na fakt, że spadkodawca nie sporządził testamentu, a spadkobiercy w ślad za złożonym zapewnieniem spadkowym nie odrzucili spadku, ani nie złożyli oświadczenia o przyjęciu spadku w zakreślonym w art. 1015 k.c. terminie, zasadnym było stwierdzenie nabycia spadku przez zainteresowanych z mocy ustawy z dobrodziejstwem inwentarza.

W kontekście powyższego Sąd miał na uwadze treść art. 316 § 1 k.p.c. w zw. z art. 13 § 2 k.p.c., zgodnie z którym po zamknięciu rozprawy sąd wydaje postanowienie, biorąc za podstawę stan rzeczy istniejący w chwili zamknięcia rozprawy.

Orzeczenie o kosztach postępowania zapadło w oparciu o przepis art. 520 § 1 k.p.c., zgodnie z którym każdy uczestnik ponosi koszty postępowania związane ze swoim udziałem w sprawie. Zauważyć należy, że zainteresowani zgodni byli w zakresie ustalenia kręgu spadkobierców, co wyklucza zastosowanie przepisów art. 520 § 2 i 3 k.p.c.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Elwira Stopińska
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Giżycku
Osoba, która wytworzyła informację:  Janusz Supiński
Data wytworzenia informacji: