Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

VII K 686/13 - wyrok Sąd Rejonowy w Białymstoku z 2013-12-06

Sygn. akt VII K 686/13

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 6 grudnia 2013 r.

Sąd Rejonowy w Białymstoku VII Wydział Karny w składzie:

Przewodnicząca: SSR Ewa Dakowicz

Protokolant: Agnieszka Grodzka

w obecności Prokuratora Marka Maliszewskiego

po rozpoznaniu w dniach: 4.10.2013 r., 8.11.2013 r. i 6.12.2013 r. w B. na rozprawie sprawy:

M. M.

urodzonego dnia (...) w P.

syna F. i K. z domu Z.

oskarżonego o to, że:

I.  W okresie od 8 marca 2013 roku do dnia 4 maja 2013 roku w B. przy ul. (...), działając w krótkich odstępach czasu w wykonaniu z góry powziętego zamiaru, kierował wobec R. M. groźby pozbawienia życia oraz zniszczenia mienia w ten sposób, że trzymając nóż w ręku groził jego użyciem słowami „wsadzę ci go w brzuch” lub wypowiadając słowa „wsadzę ci widły w brzuch”, które wzbudziły w pokrzywdzonym uzasadnioną obawę że zostaną spełnione,

to jest o czyn z art. 190 § 1 kk w zw. z art. 12 kk

II.  W okresie od nieustalonego dnia miesiąca marca 2013 roku do dnia 4 maja 2013 roku w B., działając w krótkich odstępach czasu w wykonaniu z góry powziętego zamiaru, kierował wobec A. M. groźby karalne pozbawienia życia i zniszczenia mienia, które wzbudziły w pokrzywdzonej uzasadnioną obawę, że zostaną spełnione,

to jest o czyn z art. 190 § 1 kk w zw. z art. 12 kk

III.  W okresie od nieustalonego dnia miesiąca marca 2013 roku do dnia 28 kwietnia 2013 roku w B. przy ul. (...), działając w krótkich odstępach czasu w wykonaniu z góry powziętego zamiaru, dokonał zniszczenia ogrodzenia działki należącej do R. M. w ten sposób, że działając umyślnie zniszczył szalunki pod podmurówkę poprzez wyłamanie desek, wyrwał zamontowane słupki ogrodzeniowe z nieutwardzonego betonu, powodując stratę w wysokości 1230 zł na szkodę R. M.,

to jest o czyn z art. 288 § 1 kk w zw. z art. 12 kk

I.  Oskarżonego M. M. uznaje za winnego popełnienia czynu zarzuconego mu w punkcie I. oraz w ramach czynu zarzuconego mu w punkcie II. uznaje za winnego tego, że w nieustalonym dniu w marcu 2013 roku w B. kierował wobec A. M. groźby pozbawienia życia jej i jej rodziny, które wzbudziły w pokrzywdzonej uzasadnioną obawę, że zostaną spełnione i tak przypisany czyn kwalifikuje z art. 190 § 1 kk i za te dwa czyny na mocy art. 190 § 1 kk w zw. z art. 12 kk, art. 190 § 1 kk skazuje go, zaś na mocy art. 190 § 1 kk w zw. z art. 91 § 1 kk wymierza mu karę 8 (ośmiu) miesięcy pozbawienia wolności.

II.  Oskarżonego M. M. uznaje za winnego popełnienia czynu zarzuconego mu w punkcie III. i za to na mocy art. 288 § 1 kk w zw. z art. 12 kk skazuje go na karę 4 (czterech) miesięcy pozbawienia wolności.

III.  Na mocy art. 91 § 2 kk wymierza oskarżonemu karę łączną 10 (dziesięciu) miesięcy pozbawienia wolności.

IV.  Na mocy art. 69 § 1 i 2 kk, art. 70 § 1 pkt 1 kk, art. 73 § 1 kk wykonanie orzeczonej kary łącznej pozbawienia wolności wobec oskarżonego warunkowo zawiesza na okres próby wynoszący 2 (dwa) lata i oddaje go w tym okresie pod dozór kuratora.

V.  Na podstawie art. 46 § 1 kk orzeka wobec oskarżonego obowiązek naprawienia szkody wyrządzonej czynem z punktu III. w całości poprzez uiszczenie na rzecz pokrzywdzonego R. M. kwoty 1.230 (jednego tysiąca dwustu trzydziestu) złotych.

VI.  Zasądza od skarbu Państwa na rzecz adwokata J. J. kwotę 1092,24 zł (jeden tysiąc dziewięćdziesiąt dwa złote dwadzieścia cztery grosze) tytułem wynagrodzenia za obronę z urzędu, w tym podatek VAT w kwocie 204,24 zł (dwieście cztery złote dwadzieścia cztery grosze).

VII.  Zwalnia oskarżonego od obowiązku zwrotu na rzecz Skarbu Państwa kosztów sądowych.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Aneta Borys
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Białymstoku
Osoba, która wytworzyła informację:  Ewa Dakowicz
Data wytworzenia informacji: