Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

VI P 51/14 - postanowienie z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Białymstoku z 2014-04-11

Sygn. akt VI P 51/14

POSTANOWIENIE

Dnia 11 kwietnia 2014 r.

Sąd Rejonowy w Białymstoku Wydział VI Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

w składzie

Przewodniczący SSR Marta Kiszowara

po rozpoznaniu w dniu 11 kwietnia 2014 r. w Białymstoku

na posiedzeniu niejawnym

sprawy I. K.

przeciwko (...) - Serwis Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w W.

o zasiłek chorobowy

postanawia:

Uznać się niewłaściwym i sprawę przekazać do rozpoznania Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych Oddziałowi w B.

UZASADNIENIE

Powód I. K. wniósł o zasądzenie od pozwanego (...) - Serwis Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w W. zasiłku chorobowego .

Roszczenie powoda dotyczy świadczenia z ubezpieczenia społecznego. Wskazać zaś należy, że zgodnie z art. 1 k.p.c. sprawy z zakresu ubezpieczeń społecznych mają otwartą drogę sądową jedynie w takim zakresie, w jakim ich rozpoznanie zostało sądom przekazane na mocy szczególnych uregulowań. Nie są to sprawy cywilne w znaczeniu materialnym, a jedynie formalnym. Kodeks postępowania cywilnego przekazuje zaś do drogi sądowej sprawy z zakresu ubezpieczeń społecznych jedynie w ramach odwołań od decyzji organów rentowych lub skarg na niewydanie decyzji w terminie ( art. 476§2 i 3 k.p.c. ). Przed wydaniem decyzji sprawy te należą do drogi postępowania administracyjnego. Powód w niniejszej sprawie wnosi więc o rozstrzygnięcie w drodze postępowania sądowego o świadczeniu, którego przyznanie należy do postępowania administracyjnego. Jak wskazał Sąd Najwyższy ( uchwała SN z dnia 5.10.2001 r., III CZP 46/01, OSNC 2002/7-8/85; uchwała SN z dnia 4.12.1991 r., II PZP 3/91, OSNC 1992/6/103; postanowienie SN z dnia 15.03.2000 r., II UKN 4/00, OSNP 2001/21/655 ) nie jest dopuszczalna droga sądowa do ustalenia w drodze postępowania sądowego faktów stanowiących podstawę do roszczeń dochodzonych w drodze postępowania administracyjnego. Niedopuszczalność drogi sądowej dla sprawy o świadczenie rozciąga się bowiem na niedopuszczalność drogi sądowej sprawy o ustalenie przesłanek dla świadczenia.

Wobec braku drogi sądowej do rozpoznania sprawy na obecnym etapie ( przed wydaniem decyzji przez ZUS ) na mocy art. 464 k.p.c. sprawę należało przekazać ZUS jako organowi właściwemu do jej rozpoznania zgodnie z art. 83 ust. 1 ustawy z dnia 13.10.1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych ( Dz.U. nr 137, poz. 887 ze zm. ), gdyż na mocy tego przepisu to właśnie ZUS ma kompetencje do wydawania decyzji w indywidualnych sprawach ubezpieczonych. To w postępowaniu administracyjnym należy ustalić, czy powódka ma prawo domagać się od organu rentowego wyrównania wysokości emerytury. Dopiero w razie wydania przez organ decyzji otwierać się będzie dla powoda droga sądowa do jej zaskarżenia przed Sąd Rejonowy .

(...)

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Artur Żochowski
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Białymstoku
Osoba, która wytworzyła informację:  Marta Kiszowara
Data wytworzenia informacji: