Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
5700

III K 931/16

uzasadnienie

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie

Data orzeczenia: 2019-07-22

Data publikacji: 2021-07-16

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt III K 931/16 UZASADNIENIE Z. M. (1) został oskarżony o to, że: w dniu 1 października 2015 roku w Sądzie Rejonowym dla Warszawy Woli w Warszawie przy ul. (...) znieważył słowami uznanymi powszechnie za obelżywe funkcjonariusza publicznego Sędziego Sądu Rejonowego dla Warszawy Woli – J. D. , w czasie i w związku z pełnieniem przez nią obowiązków służbowych, tj. o czyn z art. 226 § 1 k.k. Na podstawie materiału dowodowego ujawnionego na rozprawie głównej Sąd ustalił następujący stan fakty
Czytaj więcej»

III K 943/18

uzasadnienie

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie

Data orzeczenia: 2020-03-26

Data publikacji: 2021-07-15

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

UZASADNIENIE Formularz UK 1 Sygnatura akt III K 943/18 Jeżeli wniosek o uzasadnienie wyroku dotyczy tylko niektórych czynów lub niektórych oskarżonych, sąd może ograniczyć uzasadnienie do części wyroku objętych wnioskiem. Jeżeli wyrok został wydany w trybie art. 343, art. 343a lub art. 387 k.p.k. albo jeżeli wniosek o uzasadnienie wyroku obejmuje jedynie rozstrzygnięcie o karze i o innych konsekwencjach prawnych czynu, sąd może ograniczyć uzasadnienie do informacji zawartych w częściach 3–8 form
Czytaj więcej»

III K 943/18

wyrok

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie

Data orzeczenia: 2020-02-05

Data publikacji: 2021-07-15

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt III K 943/18 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 5 lutego 2020 r. Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie III Wydział Karny w składzie: Przewodniczący: SSR K. Protokolant: P. C. , J. T. w obecności prokuratora: --- po rozpoznaniu w dniu 27 listopada 2019 r. i 29 stycznia 2020 r. sprawy 1 P. M. syna A. i M. , urodz. (...) w W. oskarżonego to, że: w okresie od 25 czerwca 2017 r. do 31 lipca 2017 r. ze sklepu (...) mieszczącego się w Galerii (...) przy ul. (...) w W. , b
Czytaj więcej»

III K 956/17

wyrok

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie

Data orzeczenia: 2019-03-27

Data publikacji: 2019-10-30

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt III K 956/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 27 marca 2019 r. Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie III Wydział Karny w składzie: Przewodniczący: SSR (...) Protokolant: (...) , (...) w obecności Prokuratora: - po rozpoznaniu w dniu 13 lutego i 20 marca 2019 r. sprawy I. B. P. s. M. i W. ur. (...) w W. oskarżonego o to, że 1 w nocy z 16 na 17 maja 2017 r. w W. przy ul. (...) wspólnie i w porozumieniu z K. O. dokonał włamania do lokalu B. poprzez wypchnięcie okna,
Czytaj więcej»

III K 966/16

wyrok

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie

Data orzeczenia: 2018-08-10

Data publikacji: 2019-01-23

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt III K 966/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 10 sierpnia 2018 roku Sąd Rejonowy dla Warszawy – Mokotowa w W. , Wydział III Karny w składzie: Przewodnicząca: SSR Iwona Hulko Protokolant: (...) Przy udziale Prokuratora: nie stawił się, zawiadomiony wokandą po rozpoznaniu na rozprawie w dniach: 6.07.2017 roku, 23.08.2017 roku, 5.10.2017 roku, 25.05.2018r., 10.08.2018 roku sprawy M. Ż. syna S. i J. urodzonego dnia (...) w W. oskarżonego o to, że: w dniu 20 maja 2016 r. w W.
Czytaj więcej»

III K 966/16

uzasadnienie

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie

Data orzeczenia: 2018-08-30

Data publikacji: 2019-01-23

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt III K 966/16 UZASADNIENIE Na podstawie całokształtu okoliczności ujawnionych w toku rozprawy Sąd ustalił następujący stan faktyczny: M. Ż. pełnił funkcję Prezesa Zarządu (...) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w W. . Spółka prowadziła działalność gospodarczą związaną z grami losowymi i zakładami wzajemnymi. Spółka działała na obszarze województwa (...) . (wyciąg z KRS – k. 37-43, k. 219-222, wyciąg z GUS – k. 44-45, k. 222v-223, oświadczenie M. Ż. – k. 32) W dniu 22 kw
Czytaj więcej»

III K 977/19

uzasadnienie

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie

Data orzeczenia: 2020-08-31

Data publikacji: 2021-03-15

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

UZASADNIENIE Formularz UWŁ Sygnatura akt III K 977/19 Jeżeli został złożony wniosek o uzasadnienie wyroku jedynie co do rozstrzygnięcia o karze i o innych konsekwencjach prawnych, można wypełnić część 3–8 formularza 1 USTALENIE FAKTÓW 1.1 Wyroki wydane wobec skazanego Lp. Sąd, który wydał wyrok albo wyrok łączny Data wyroku albo wyroku łącznego Sygnatura akt sprawy 1. Sąd Rejonowy dla Warszawy-Pragi-Północ w Warszawie (utrzymany w mocy wyrokiem Sądu Okręgowego Warszawa – Praga w Warszawie z dnia
Czytaj więcej»

III K 982/13

wyrok

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie

Data orzeczenia: 2016-05-05

Data publikacji: 2016-11-18

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt III K 982/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 5 maja 2016 roku Sąd Rejonowy dla Warszawy – Mokotowa w Warszawie Wydział III Karny w składzie: Przewodniczący: SSR Iwona Hulko Protokolant: Marta Zduniak w obecności Prokuratora: Moniki Tkaczuk – Golda po rozpoznaniu na rozprawie w dniach: 4 listopada 2014r., 10 grudnia 2014r., 5 lutego 2015r., 11 marca 2015r., 29 kwietnia 2015r.,23 czerwca 2015r., 4 sierpnia 2015r., 6 października 2015r., 19 listopada 2015r., 25 listopada 20
Czytaj więcej»

III K 982/14

wyrok

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie

Data orzeczenia: 2015-10-07

Data publikacji: 2016-04-27

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn.aktIHK982/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 07 października 2015 roku Sąd Rejonowy dla Warszawy - Mokotowa w Warszawie w III Wydziale Karnym w składzie: Przewodniczący: SSR Katarzyna Balcerzak-Danilewicz Protokolant: Joanna Kosmala przy udziale Prokuratora: Małgorzata Ceregra-Dmoch po rozpoznaniu na rozprawie w dniach: 16 lutego, 26 marca, 29 kwietnia, 10 czerwca, 01 lipca, 17 sierpnia, 05 października 2015 roku sprawy K. G. (1) ( K. G. (1) ), s. M. i W. z d. J. , ur. (...)
Czytaj więcej»

III K 982/14

uzasadnienie

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie

Data orzeczenia: 2015-10-27

Data publikacji: 2016-04-27

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt III K 982/14 UZASADNIENIE wyroku z dnia 07 października 2015 roku Sąd ustalił, co następuje: W dniu 21 października 1989 r. K. G. (1) zawarł z K. D. (1) związek małżeński, z którego urodziło się dziewięcioro dzieci, w tym: Ł. ( ur. (...) ), K. ( ur. (...) ), M. ( ur. (...) ), J. ( ur. (...) ), M. ( ur. (...) ), D. ( ur. (...) ) i W. ( ur. (...) ). Wyrokiem z dnia 6 sierpnia 2009 r. sygn. akt III C 594/09 Sąd Okręgowy w Warszawie III Wydział Cywilny orzekł separację związku małżeńskiego
Czytaj więcej»