Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
5226

I C 1585/16

wyrok

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie

Data orzeczenia: 2017-05-22

Data publikacji: 2019-05-30

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 1585/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 22 maja 2017 r. Sąd Rejonowy dla W. M. w W. , Wydział I Cywilny w następującym składzie: Przewodniczący: SSR Robert Bełczącki Protokolant: apl. sędz. Kamila Adaszkiewicz po rozpoznaniu w dniu 10 maja 2017 r. w W. , na rozprawie sprawy z powództwa A. P. oraz K. P. przeciwko Bankowi (...) S.A. z siedzibą w W. o zapłatę kwoty 30.945,44 zł wraz z odsetkami orzeka: 1 zasądza od Banku (...) S.A. z siedzibą w W. na rzecz A. P. oraz K.
Czytaj więcej»

I C 1585/16

uzasadnienie

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie

Data orzeczenia: 2017-12-20

Data publikacji: 2019-05-30

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 1585/16 Uzasadnienie wyroku z dnia 22 maja 2017 roku W pozwie z dnia 21 marca 2016 r., powodowie A. P. (1) i K. P. , reprezentowani przez pełnomocnika będącego radcą prawnym, żądali zasądzenia solidarnie od pozwanego Banku (...) S.A. z siedzibą w W. (dalej Bank ) kwoty 21.112,44 zł wraz z bliżej określonymi odsetkami ustawowymi za opóźnienie oraz zasądzenia kosztów procesu, w tym kosztów zastępstwa procesowego według norm przepisanych. W dniu 7 czerwca 2016 r. powodowie rozszerzyli
Czytaj więcej»

I C 1606/15

wyrok

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie

Data orzeczenia: 2015-10-15

Data publikacji: 2017-04-04

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 1606/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 15 października 2015 roku Sąd Rejonowy dla (...) w W. , Wydział I Cywilny w następującym składzie: Przewodniczący: SSR Anna Wypych – Knieć Protokolant: Paulina Skopińska – Mońka po rozpoznaniu w dniu 15 października 2015 roku w Warszawie, na rozprawie sprawy z powództwa T. K. przeciwko A. Towarzystwo (...) Spółka Akcyjna z siedzibą w W. o zapłatę kwoty 3.924,52 złotych I zasądza od pozwanego A. Towarzystwo (...) Spółka Akcyjna
Czytaj więcej»

I C 1606/15

zarządzenie, uzasadnienie

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie

Data orzeczenia: 2015-11-09

Data publikacji: 2017-04-04

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 1606/15 UZASADNIENIE wyroku Sądu (...) w W. z dnia 15 października 2015 roku Pozwem wniesionym w dniu 04 maja 2015 roku (data prezentaty) powód T. K. reprezentowany przez radcę prawnego wniósł o zasądzenie na jego rzecz od pozwanego A. Towarzystwo (...) Spółki Akcyjnej z siedzibą w W. kwoty 3.924,52 zł wraz z odsetkami ustawowymi liczonymi od dnia 13 listopada 2014 roku do dnia zapłaty oraz zasądzenie kosztów procesu, w tym kosztów zastępstwa procesowego, według norm przepisanych.
Czytaj więcej»

I C 1610/17

uzasadnienie

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie

Data orzeczenia: 2018-02-09

Data publikacji: 2018-11-22

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 1610/17 UZASADNIENIE Pozwem wniesionym w dniu 13 kwietnia 2017 roku strona powodowa M. W. oraz R. W. , reprezentowani przez pełnomocnika będącego radca prawnym, wnieśli o zasądzenie na swoją rzecz od pozwanego Banku (...) Spółki Akcyjnej z siedzibą w W. solidarnie kwoty 20.271,00 zł wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie liczonymi od dnia 3 grudnia 2016 roku do dnia zapłaty oraz zasądzenie kosztów procesu, w tym kosztów zastępstwa procesowego, według norm przepisanych. W uzasadn
Czytaj więcej»

I C 1626/15

uzasadnienie

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie

Data orzeczenia: 2017-02-08

Data publikacji: 2017-04-05

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 1626/15 UZASADNIENIE Pozwem wniesionym w dniu 5 maja 2015 roku powód E. C. oraz powód P. C. , reprezentowani przez pełnomocnika będącego adwokatem, wnieśli o zasądzenie na swoją rzecz od pozwanego Banku (...) Spółki Akcyjnej z siedzibą w W. solidarnie kwoty 58 475 zł wraz z ustawowymi odsetkami liczonymi od dnia wniesienia pozwu do dnia zapłaty oraz zasądzenie kosztów procesu, w tym kosztów zastępstwa procesowego, według norm przepisanych. W uzasadnieniu pozwu wskazano, że dochodzo
Czytaj więcej»

I C 1611/17

uzasadnienie

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie

Data orzeczenia: 2019-02-18

Data publikacji: 2021-01-29

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 1611/17 Uzasadnienie wyroku z dnia 22 stycznia 2019 r. W pozwie z dnia 13 kwietnia 2017 r., powodowie M. M. i P. M. , reprezentowani przez pełnomocnika będącego radcą prawnym, żądali zasądzenia od pozwanego Banku (...) S.A. z siedzibą w W. solidarnie kwoty 10.873,00 PLN wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 30 grudnia 2016 r. do dnia zapłaty oraz zasądzenia kosztów procesu, w tym kosztów zastępstwa procesowego według norm przepisanych. Roszczenie powodowie wywodzili z n
Czytaj więcej»

I C 1627/15

uzasadnienie

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie

Data orzeczenia: 2015-09-21

Data publikacji: 2016-12-30

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

I C 1627/15 UZASADNIENIE Pozwem złożonym w dniu 15 kwietnia 2015 r. M. M. i O. M. , reprezentowani przez pełnomocnika będącego radcą prawnym, wnieśli solidarnie o zasądzenie od (...) Bank (...) Spółki Akcyjnej z siedzibą w W. kwoty 10.233,71 zł wraz z odsetkami ustawowymi od dnia 16 kwietnia 2012 r. do dnia zapłaty oraz o zasądzenie kosztów procesu. Powodowie wyjaśnili, że w dniu 29 sierpnia 2006 r. zawarli z pozwanym umowę kredytu hipotecznego nr (...) / H. / (...) na zakup lokalu mieszkalnego
Czytaj więcej»

I C 1636/15

uzasadnienie

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie

Data orzeczenia: 2015-10-19

Data publikacji: 2017-02-01

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 1636/15 UZASADNIENIE Pozwem wniesionym w dniu 30 kwietnia 2015 r. powód J. K. , reprezentowany przez pełnomocnika będącego radcą prawnym, wniósł o zasądzenie na swoją rzecz od (...) S.A. z siedzibą w W. kwoty 36.000 zł wraz z odsetkami ustawowymi od dnia 12 marca 2015 roku do dnia zapłaty oraz zasądzenie kosztów postępowania, w tym kosztów zastępstwa procesowego w wysokości dwukrotności stawki minimalnej określonej prawem i opłaty skarbowej od pełnomocnictwa, według norm przepisany
Czytaj więcej»

I C 1636/15

wyrok

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie

Data orzeczenia: 2015-10-07

Data publikacji: 2017-02-01

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 1636/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 7 października 2015 roku Sąd Rejonowy dla (...) w W. Wydział I Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący SSR Andrzej Vertun Protokolant Paulina Skopińska - Mońka po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 23 września 2015 roku w W. sprawy z powództwa J. K. przeciwko (...) Spółce Akcyjnej z siedzibą w W. o zapłatę 1 zasądza od (...) Spółki Akcyjnej z siedzibą w W. na rzecz J. K. kwotę 35.999,99 (trzydzieści pięć tysięcy dziewięćse
Czytaj więcej»