Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
5835

II C 2614/20

wyrok

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie

Data orzeczenia: 2021-11-15

Data publikacji: 2022-01-05

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt II C 2614/20 upr WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 15 listopada 2021 r. Sąd Rejonowy dla W. M. w W. II W. C. w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia Maciej Ługiewicz Protokolant: sekretarz sądowy Ewelina Guzik po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 15 listopada 2021 r. w W. sprawy z powództwa L. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we W. przeciwko B. M. Spółka Akcyjna z siedzibą w W. o zapłatę I. Zasądza od pozwanego B. M. Spółka Akcyjna z siedzibą w W. n
Czytaj więcej»

II C 2614/20

uzasadnienie

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie

Data orzeczenia: 2021-12-13

Data publikacji: 2022-01-12

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

II C 2614/20 UZASADNIENIE Strona powodowa L. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we W. pozwem z dnia 20 listopada 2019r. (data prezentaty) wniosła o zasądzenie od strony pozwanej B. M. spółki akcyjnej z siedzibą w W. kwoty 1.909,42 zł wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od kwoty: 1.540,42 zł od dnia 18 sierpnia 2019 r. do dnia zapłaty i od kwoty 369 zł od dnia wniesienia pozwu do dnia zapłaty oraz o zasądzenie zwrotu kosztów procesu. Uzasadniając swoje żądanie strona powodow
Czytaj więcej»

II C 2624/15

zarządzenie

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie

Data orzeczenia: 2016-09-01

Data publikacji: 2020-09-21

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt II C 2624/15 Uzasadnienie wyroku z 16 sierpnia 2016 roku. Powódka I. P. dnia 1 października 2015 roku wystąpiła przeciwko pozwanemu B. D. z powództwem o ustalenie, że spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu położonego w W. przy ul. (...) należy wyłącznie do majątku osobistego powódki oraz o zasądzenie od pozwanego na rzecz powódki kosztów postępowania według norm przepisanych. Powódka podała, że spółdzielcze lokatorskie prawo do tego lokalu przysługiwało rodzicom powódki, którzy daro
Czytaj więcej»

II C 2636/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie

Data orzeczenia: 2018-07-13

Data publikacji: 2018-09-21

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt II C 2636/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 13 lipca 2018 roku Sąd Rejonowy dla W. M. w W. , II W. C. w składzie: Przewodniczący : SSR Tomasz Niewiadomski Protokolant: Klaudia Majsterek po rozpoznaniu w dniu 6 lipca 2018 roku w W. na rozprawie sprawy z powództwa M. K. (1) ( PESEL (...) ) przeciwko V. L. T. Ż. spółce akcyjnej V. G. z siedzibą w W. (KRS (...) ) o zapłatę I zasądza od pozwanego V. Ż. spółki akcyjnej V. (...) z siedzibą w W. na rzecz powoda M. K. (1) kwotę
Czytaj więcej»

II C 2659/14

wyrok

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie

Data orzeczenia: 2017-02-03

Data publikacji: 2021-04-15

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt II C 2659/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 3 lutego 2017 r. Sąd Rejonowy dla W. (...) w W. II Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Joanna Bukowska Protokolant: Jacek Stolarczuk po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 17 stycznia 2017 r. w W. sprawy z powództwa R. N. przeciwko Towarzystwu (...) z siedzibą w W. o zadośćuczynienie I. zasądza od pozwanego Towarzystwa (...) z siedzibą w W. na rzecz powoda R. N. kwotę 18000 zł (osiemnaście tysięcy złotych)
Czytaj więcej»

II C 2707/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie

Data orzeczenia: 2013-12-09

Data publikacji: 2015-12-15

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt II C 2707/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 9 grudnia 2013 r. Sąd Rejonowy dla W. M. w W. II W. C. w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Robert Masznicz Protokolant: Milena Sieradzka po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 9 grudnia 2013 r. w W. sprawy z powództwa miasta stołecznego W. - Z. M. (1) przeciwko pozwanemu W. G. (1) o zapłatę 183 zł 60 gr zasądza od pozwanego na rzecz powoda kwotę 183 (sto osiemdziesiąt trzy) złotych 60 groszy wraz z odsetkami ustawowymi od
Czytaj więcej»

II C 2708/15

wyrok

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie

Data orzeczenia: 2017-04-07

Data publikacji: 2020-02-14

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt II C 2708/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 7 kwietnia 2017 roku Sąd Rejonowy dla W. M. w W. II W. C. w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Joanna Bukowska Protokolant: Dominika Hara po rozpoznaniu w dniu 7 kwietnia 2017 roku w W. na rozprawie sprawy z powództwa R. P. przeciwko Skarbowi Państwa - D. Ś. W. - S. o zapłatę I. powództwo oddala; II. zasądza od powoda R. P. kwotę 3600 zł (trzy tysiące sześćset złotych) tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego; III
Czytaj więcej»

II C 2712/18

wyrok

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie

Data orzeczenia: 2019-11-13

Data publikacji: 2020-04-06

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt II C 2712/18 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 13 listopada 2019 r. Sąd Rejonowy dla W. M. w W. II W. C. w składzie następującym: Przewodniczący: sędzia Małgorzata Wert Protokolant: Michalina Maszkiewicz po rozpoznaniu na rozprawie 31 października 2019 r. w W. sprawy z powództwa S. D. przeciwko Skarbowi Państwa – Dyrektorowi A. Ś. W. - S. o zapłatę 1.oddala powództwo; 2.nie obciąża powoda S. D. kosztami procesu; 3.nieuiszczone koszty sądowe przejmuje na rachunek Skarbu Pań
Czytaj więcej»

II C 2729/21

wyrok

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie

Data orzeczenia: 2021-11-18

Data publikacji: 2022-01-18

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt II C 2729/21 upr WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 18 listopada 2021 r. Sąd Rejonowy dla W. M. w W. II W. C. w składzie: Przewodniczący: sędzia Jakub Kowalczyk Protokolant: Iwona Wileńska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 28 października 2021 r. w W. sprawy z powództwa L. spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we W. przeciwko B. M. spółce akcyjnie z siedzibą w W. o zapłatę I zasądza od B. M. spółki akcyjnej z siedzibą w W. na rzecz L. spółki z ograniczoną odpo
Czytaj więcej»

II C 2745/16

wyrok

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie

Data orzeczenia: 2017-01-30

Data publikacji: 2019-02-07

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt II C 2745/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 2.Dnia 30 stycznia 2017 roku Sąd Rejonowy dla W. M. w W. II W. C. w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Jakub Kowalczyk Protokolant: Monika Gotowiec po rozpoznaniu w dniu 24 stycznia 2017 roku w W. na rozprawie sprawy z powództwa W. M. przeciwko V. Ż. Spółce Akcyjnej V. G. z siedzibą w W. o zapłatę I zasądza od pozwanej V. Ż. Spółki Akcyjnej V. G. z siedzibą w W. na rzecz powoda W. M. kwotę (...) ,44 (czternaście tysięcy sie
Czytaj więcej»