Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
2438

I C 1675/16

wyrok

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie

Data orzeczenia: 2016-06-07

Data publikacji: 2017-08-18

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 1675/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 07 czerwca 2016 roku (...) w W. w I Wydziale Cywilnym w składzie: Przewodniczący: SSR Robert Bełczącki Protokolant: Elżbieta Oskierko na rozprawie w dniu 07 czerwca 2016 roku w W. w sprawie z powództwa (...) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Spółki komandytowej z siedzibą w W. przeciwko pozwanemu B. F. o zapłatę kwoty 434,66 zł wraz z odsetkami orzeka: I zasądza od pozwanego B. F. na rzecz (...) Spółki z ograniczoną odpow
Czytaj więcej»

I C 1691/15

wyrok

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie

Data orzeczenia: 2015-07-30

Data publikacji: 2016-09-16

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 1691/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 30 lipca 2015 r. Sąd Rejonowy dla Warszawy – (...) W. , Wydział I Cywilny, w następującym składzie: Przewodniczący: SSR Agnieszka Kucharska Protokolant: Justyna Ciechomska po rozpoznaniu w dniu 21 lipca 2015 r. w Warszawie, na rozprawie sprawy z powództwa K. K. przeciwko A. Towarzystwu (...) S.A. z siedzibą w W. o zapłatę kwoty 5.000 złotych I Zasądza od pozwanego A. Towarzystwa (...) S.A. z siedzibą w W. na rzecz powoda K. K.
Czytaj więcej»

I C 1747/14

uzasadnienie

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie

Data orzeczenia: 2015-12-21

Data publikacji: 2017-05-30

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 1747/14 UZASADNIENIE Pozwem z dnia 20 czerwca 2014 r. A. S. wniósł o stwierdzenie nieważności umowy sprzedaży wierzytelności z dnia 29 maja 2013 r. zawartej między pozwanymi (...) S.A. z siedzibą w W. jako cedentem oraz (...) 1 Funduszem Inwestycyjnym Zamkniętym Niestandaryzowanym Funduszem Sekurytyzacyjnym z siedzibą w W. jako cesjonariuszem. Uzasadniając żądanie powód wskazał, że uzyskana przez cedenta klauzula wykonalności na wydany przez siebie bankowy tytuł egzekucyjny jest wa
Czytaj więcej»

I C 1747/15

uzasadnienie

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie

Data orzeczenia: 2016-01-21

Data publikacji: 2017-04-05

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 1747.15 UZASADNIENIE Pozwem z dnia 4 maja 2015 roku (data prezentaty Biura Podawczego) powódka E. W. wniosła o zasądzenie od pozwanego (...) Sp. z o.o. w W. kwoty 149,00 zł wraz z ustawowymi odsetkami od dnia 21 stycznia 2015r. do dnia zapłaty oraz kosztów zastępstwa procesowego, opłaty sądowej i opłaty od pełnomocnictwa według norm prawem przepisanych. W uzasadnieniu powyższego powódka wskazała, iż na objęte pozwem roszczenie składa się kwota 149 zł tytułem zwrotu kosztów jednego
Czytaj więcej»

I C 1748/12

wyrok

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie

Data orzeczenia: 2014-03-05

Data publikacji: 2014-06-06

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 1748/12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 05 marca 2014 r. Sąd Rejonowy dla Warszawy – M. w W. , Wydział (...) Cywilny w następującym składzie: Przewodniczący: SSR Aleksandra Kossuda - Ostasz Protokolant: Michał Misior po rozpoznaniu w dniu 05 marca 2014 r. w W. , na rozprawie sprawy z powództwa O. A. przeciwko (...) S.A. z siedzibą w W. o zadośćuczynienie 1 oddala powództwo, 2 nie obciąża powódki O. A. obowiązkiem zwrotu kosztów postępowania na rzecz pozwanego, 3 pozo
Czytaj więcej»

I C 1755/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie

Data orzeczenia: 2015-09-17

Data publikacji: 2017-02-01

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 1755/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 17 września 2015 roku Sąd Rejonowy dla Warszawy M. w W. Wydział I Cywilny w następującym składzie: Przewodniczący: SSR Aleksandra Koman Protokolant: Klaudia Akacka po rozpoznaniu w dniu 04 września 2015 roku w Warszawie na rozprawie sprawy z powództwa (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w W. przeciwko K. S. i A. K. (1) o zapłatę na skutek zarzutów pozwanej A. K. (1) od nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowy
Czytaj więcej»

I C 1826/15

wyrok

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie

Data orzeczenia: 2015-10-15

Data publikacji: 2016-12-20

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 1826/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 15 października 2015 roku Sąd Rejonowy dla (...) w W. , Wydział I Cywilny w następującym składzie: Przewodniczący: SSR Anna Wypych – Knieć Protokolant: Paulina Skopińska – Mońka po rozpoznaniu w dniu 15 października 2015 roku w Warszawie, na rozprawie sprawy z powództwa W. A. przeciwko A. Towarzystwo (...) Spółka Akcyjna z siedzibą w W. o zapłatę kwoty 24.594,00 złotych I zasądza od pozwanego A. Towarzystwo (...) Spółka Akcyjna
Czytaj więcej»

I C 1826/15

zarządzenie, uzasadnienie

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie

Data orzeczenia: 2015-11-16

Data publikacji: 2016-12-20

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 1826/15 UZASADNIENIE wyroku Sądu Rejonowego dla Warszawy - (...) w W. z dnia 15 października 2015 roku Pozwem wniesionym w dniu 30 kwietnia 2015 roku (data nadania przesyłki w placówce pocztowej) powód W. A. wniósł o zasądzenie na jego rzecz od pozwanego A. Towarzystwo (...) Spółki Akcyjnej z siedzibą w W. kwoty 24.594 zł wraz z odsetkami ustawowymi liczonymi od dnia 22 sierpnia 2013 roku do dnia zapłaty oraz zasądzenie kosztów procesu, w tym kosztów zastępstwa procesowego, według
Czytaj więcej»

I C 1864/15

uzasadnienie

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie

Data orzeczenia: 2015-11-03

Data publikacji: 2017-03-02

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 1864/15 UZASADNIENIE Powodowie K. i M. S. wnieśli o zasądzenie od pozwanego Bank (...) S.A z siedziba w W. kwotę 439,45 zł wraz z ustawowymi odsetkami liczonymi od dnia wniesienia pozwu do dnia zapłaty, odpowiednio od kwot 220,85 zł i 218,60 zł. Ponadto powodowie wnieśli o zasądzenie kosztów procesu w tym kosztów zastępstwa procesowego według norm przepisanych. W uzasadnieniu powodowie wskazali, że zawarli z pozwanym umowę kredytu na zakup mieszkania w wysokości 338000,00 zł. Jedny
Czytaj więcej»

I C 1871/15

uzasadnienie

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie

Data orzeczenia: 2015-10-06

Data publikacji: 2017-04-11

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 1871/15 UZASADNIENIE W dniu 20 maja 2015 r. J. B. wystąpiła przeciwko A. Towarzystwu (...) S.A. z siedzibą w W. z pozwem o zapłatę kwoty 15.695,01 zł wraz z ustawowymi odsetkami od dnia 23 lutego 2012 r. do dnia zapłaty, wniosła nadto o zasądzenie od pozwanego na jej rzecz zwrotu kosztów procesu, w tym kosztów zastępstwa procesowego według norm przepisanych. W uzasadnieniu wywiedzionego powództwa powódka wskazała, że dnia 21 kwietnia 2008 r. zawarła ze stroną pozwaną umowę ubezpiec
Czytaj więcej»