Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
2088

II C 2238/15

postanowienie

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie

Data orzeczenia: 2015-12-21

Data publikacji: 2017-08-17

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt II C 2238/15 POSTANOWIENIE Dnia 21 grudnia 2015 r. Sąd Rejonowy dla W. M. w W. II Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Arkadiusz Szczepanik Protokolant: Jacek Stolarczuk po rozpoznaniu w dniu 21 grudnia 2015 r. w W. na rozprawie sprawy z powództwa H. R. przeciwko (...) Spółce Akcyjnej z siedzibą w W. o zapłatę p o s t a n a w i a : 1 umorzyć postępowanie w sprawie; 2 znieść wzajemnie między stronami koszty zastępstwa procesowego; 3 zwrócić H. R. ze środków Skarbu Państwa Kas
Czytaj więcej»

I C 4304/15

zarządzenie, uzasadnienie

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie

Data orzeczenia: 2016-05-16

Data publikacji: 2017-08-17

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 4304/15 UZASADNIENIE Pozwem z dnia 10 listopada 2015 r. ( data prezentaty biura podawczego Sądu ) powód R. P. wniósł o zasądzenie na swoją rzecz od pozwanej A. Towarzystwa (...) S.A. z siedzibą w W. kwoty 7.735,03 zł wraz z odsetkami ustawowymi od dnia 20 stycznia 2012 r. do dnia zapłaty, a ponadto o zasądzenie na swoją rzecz od pozwanej kosztów postępowania, w tym kosztów zastępstwa procesowego według norm przepisanych. Uzasadniając swoje stanowisko, powód podał, iż jego poprzedni
Czytaj więcej»

I C 2929/15

wyrok

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie

Data orzeczenia: 2016-06-09

Data publikacji: 2017-08-17

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 2929/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 9 czerwca 2016 r. (...) w W. , Wydział I Cywilny, w następującym składzie: Przewodniczący: SSR Iwona Łukaszewicz Protokolant: sekr. sądowy Tomasz Przesław po rozpoznaniu w dniu 31 maja 2016 r. w Warszawie, na rozprawie sprawy z powództwa G. T. przeciwko (...) Sp. z o.o. z siedzibą w S. o pozbawienie wykonalności tytułu wykonawczego ( art. 840 kpc ) Oddala powództwo.
Czytaj więcej»

III K 388/14

zarządzenie, postanowienie, uzasadnienie

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie

Data orzeczenia: 2017-07-04

Data publikacji: 2017-08-16

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt III K 388/14 POSTANOWIENIE Dnia 4 lipca 2017 r. Sąd Rejonowy dla Warszawy M. w W. , Wydział III Karny w składzie: Przewodniczący: SSR Iwona Hulko Protokolant:----------------------------------------------------- bez udziału Prokuratora po rozpoznaniu w sprawie A. S. i S. K. z urzędu w przedmiocie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej na podstawie art. 105 k.p.k. p o s t a n a w i a: sprostować oczywiste omyłki pisarskie w postanowieniu Sądu Rejonowego dla Warszawy – Mokotowa w W. I
Czytaj więcej»

I C 1336/14

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie

Data orzeczenia: 2016-01-12

Data publikacji: 2017-08-16

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt: I C 1336/14 Dnia 12 stycznia 2015 r. WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ (...) w W. I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Joanna Kapica Protokolant: Kinga Kazibłocka po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 15 grudnia 2015 r. sprawy z powództwa (...) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w W. przeciwko E. J. i C. J. o roszczenia z weksla 1. uchyla w całości nakaz zapłaty w postępowaniu nakazowym z dnia 24 grudnia 2013 roku w sprawie II Nc 36353/13 i powództwo oddala; 2.
Czytaj więcej»

III K 1269/13

uzasadnienie

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie

Data orzeczenia: 2017-02-20

Data publikacji: 2017-08-16

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt III K 1269/13 UZASADNIENIE wyroku z dnia 01 lutego 2017 roku Sąd ustalił, co następuje: W dniu 6 maja 2013 roku około godziny 18:50 w W. oskarżona M. W. kierowała samochodem marki T. (...) o numerze rejestracyjnym (...) , jadąc al. (...) od strony al. (...) w kierunku ul. (...) . M. W. (1) zajmowała lewy pas jezdni, przygotowując się do wykonania manewru skrętu w lewo w ul. (...) . Następnie oskarżona przy zielonym sygnale świetlnym dla jej kierunku ruchu wjechała na skrzyżowanie al. (
Czytaj więcej»

III W 1972/16

uzasadnienie

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie

Data orzeczenia: 2017-04-20

Data publikacji: 2017-08-16

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt III W 1972/16 UZASADNIENIE Rozpoznając przedmiotową sprawę, Sąd ustalił następujący stan faktyczny: W dniu 21 czerwca 2016 roku około godziny 21:25 K. G. przyjechał pojazdem osobowym marki R. o numerze rejestracyjnym (...) na ul. (...) , będącą drogą wewnętrzną w W. . Pożyczył auto od matki Z. G. , a miał zabrać brata H. G. , który przebywał właśnie u matki zam. (...) . Towarzyszyła mu konkubina brata A. S. (1) , siedząca na przednim siedzeniu pasażera. O tej porze było już po zachodzi
Czytaj więcej»

III K 807/15

wyrok

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie

Data orzeczenia: 2016-12-21

Data publikacji: 2017-08-16

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt III K 807/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 21 grudnia 2016 r. Sąd Rejonowy dla W. M. w W. w III Wydziale Karnym w składzie: Przewodniczący: SSR Magdalena Mroczkowska Protokolant: M. G. w obecności Prokuratora: -------------------------------------------- po rozpoznaniu w dniach 8 września 2016 r., 28 października 2016 r. i 19 grudnia 2016 r. sprawy D. W. c. E. i Z. z d. (...) ur. (...) w M. oskarżoną o to, że w dniu 5 sierpnia 2014r. w W. przy ul. (...) w celu osiągnię
Czytaj więcej»

I C 2929/15

zarządzenie, uzasadnienie

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie

Data orzeczenia: 2016-06-27

Data publikacji: 2017-08-17

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 2929/15 UZASADNIENIE wyroku z dnia 09 czerwca 2016 r. W pozwie z dnia 17 sierpnia 2015 r., skierowanym przeciwko (...) Sp. z o.o. z siedzibą w S. , powódka G. T. wniosła o pozbawienie w całości wykonalności tytułu wykonawczego w postaci nakazu zapłaty wydanego w dniu 22 grudnia 2010 r. przez Sąd Rejonowy w Lublinie XVI Wydział Cywilny w sprawie o sygn. akt XVI Nc-e 605428/10, zaopatrzonego w klauzulę wykonalności postanowieniem tut. Sądu z dnia 15 maja 2015 r. W uzasadnieniu pozwu
Czytaj więcej»

III K 813/16

wyrok

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie

Data orzeczenia: 2017-01-16

Data publikacji: 2017-08-16

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt III K 813/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 16 stycznia 2017 roku Sąd Rejonowy dla (...) w W. w Wydziale III Karnym w składzie: Przewodniczący: SSR Agnieszka Jaźwińska Protokolant: M. F. Prokurator: J. W. po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 11.01.2017 r. sprawy przeciwko P. J. s. T. i I. z d. R. ur. (...) w W. oskarżonemu o to, że w dniu 28 czerwca 2016 r. w W. przy ul. (...) używając przemocy wobec H. F. , polegającej na szarpnięciu z tyłu za ubranie i za pasek torebki
Czytaj więcej»