Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
4452

XVI C 2912/15

uzasadnienie

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie

Data orzeczenia: 2017-05-29

Data publikacji: 2017-06-30

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt XVI C 2912/15 UZASADNIENIE Pismem nr (...) . (...) . (...) .2012. (...) z dnia 23 listopada 2012 roku Prezydent miasta stołecznego W. dokonał aktualizacji opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w W. przy ul. (...) , stanowiącej działkę ewidencyjną gruntu nr (...) , z obrębu (...) o powierzchni (...) m 2 , w udziale o wielkości 1/3. Użytkownikami wieczystymi tej nieruchomości są S. C. i W. C. . W. C. otrzymała w/w wypowiedzenie w dniu 5 grudnia 2012 roku
Czytaj więcej»

XVI C 2922/17

uzasadnienie

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie

Data orzeczenia: 2018-03-01

Data publikacji: 2018-03-21

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt XVI C 2922/17 UZASADNIENIE pkt II wyroku zaocznego z dnia 24 stycznia 2018 roku O kosztach procesu Sąd orzekł w pkt II sentencji na podstawie art. 98 § 1 i 3 kpc . Pozwana w całości przegrała sprawę i zgodnie z zasadą odpowiedzialności za wynik procesu ciążył na niej obowiązek poniesienia kosztów procesu, w tym obowiązek zwrotu kosztów procesu poniesionych przez powoda. Powód poniósł koszty procesu w wysokości 137 złote na którą to sumę złożyły się: opłata od pozwu w wysokości 30 złoty
Czytaj więcej»

XVI C 2949/17

wyrok

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie

Data orzeczenia: 2018-01-18

Data publikacji: 2018-03-06

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt XVI C 2949/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 18 stycznia 2018 roku Sąd Rejonowy dla W. M. w W. , Wydział XVI Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący : SSR Ewa Suchecka - Bartnik Protokolant: Andrzej Boguta po rozpoznaniu w dniu 08 stycznia 2018 r. w W. na rozprawie sprawy z powództwa W. B. przeciwko M. L. o zapłatę 1 zasądza od pozwanej M. L. na rzecz powoda W. B. kwotę 24.000 (dwadzieścia cztery tysiące) złotych wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od : 1
Czytaj więcej»

XVI C 2971/17

wyrok

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie

Data orzeczenia: 2017-11-22

Data publikacji: 2018-01-08

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt XVI C 2971/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 22 listopada 2017 roku Sąd Rejonowy dla W. M. w W. , XVI Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący : SSR Tomasz Niewiadomski Protokolant: Aleksandra Zawadzka po rozpoznaniu w dniu 15 listopada 2017 roku w W. na rozprawie sprawy z powództwa J. L. przeciwko (...) Towarzystwu (...) spółce akcyjnej z siedzibą w W. o zapłatę I zasądza od pozwanego (...) Towarzystwa (...) spółki akcyjnej z siedzibą w W. na rzecz powoda J. L. kwotę
Czytaj więcej»

XVI C 2976/15

uzasadnienie

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie

Data orzeczenia: 2016-10-26

Data publikacji: 2016-11-08

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt XVI C 2976/15 UZASADNIENIE W pozwie wniesionym w dniu 8 grudnia 2015 roku ( data prezentaty Sądu k. 1 ) powodowie - W. K. i B. K. - wnieśli o zasądzenie solidarnie na ich rzecz kwoty 46.144,51 złotych z ustawowymi odsetkami od dnia wniesienia pozwu do dnia zapłaty solidarnie (ewentualnie in solidum ) od pozwanych J. Ł. i B. C. (1) , kwoty 6.356,16 złotych z ustawowymi odsetkami od dnia wniesienia pozwu do dnia zapłaty od pozwanego J. Ł. oraz kosztów zastępstwa procesowego według norm p
Czytaj więcej»

XVI C 2977/15

uzasadnienie

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie

Data orzeczenia: 2016-05-18

Data publikacji: 2016-06-06

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt XVI C 2977/15 UZASADNIENIE W pozwie złożonym w dniu 9 lipca 2015 roku ( data nadania przesyłki poleconej k. 52v ) powód (...) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w W. domagał się zasądzenia od pozwanego Szpitala (...) (...) w W. kwoty 54.448,28 złotych wraz z ustawowymi odsetkami od dnia wniesienia pozwu do dnia zapłaty, tytułem niezapłaconych należności za sprzedane i dostarczone pozwanemu na podstawie umowy paliwo gazowe. Żądanie pozwu obejmowało także zasądzenie koszt
Czytaj więcej»

XVI C 2980/17

wyrok

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie

Data orzeczenia: 2019-05-24

Data publikacji: 2020-03-30

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt XVI C 2980/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 24 maja 2019 roku Sąd Rejonowy dla W. M. w W. , Wydział XVI Cywilny w składzie: Przewodniczący: Sędzia SR Wojciech Kozłowski Protokolant: Patrycja Karsznia po rozpoznaniu w dniu 10 maja 2019 roku w W. na rozprawie sprawy z powództwa B. P. i G. P. przeciwko (...) Bank (...) S.A. z siedzibą w W. o zapłatę 1 zasądza od strony pozwanej (...) Bank (...) S.A. z siedzibą w W. na rzecz powodów B. P. i G. P. kwotę: a 57 817,28 zł (pię
Czytaj więcej»

XVI C 3070/16

uzasadnienie

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie

Data orzeczenia: 2017-06-12

Data publikacji: 2017-06-30

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt XVI C 3070/16 UZASADNIENIE wyroku z dnia 29 maja 2017 roku Pozwem wniesionym w dniu 26 października 2016 roku (data nadania przesyłki poleconej) powódka M. W. wniosła o zasądzenie od (...) spółki akcyjnej z siedzibą w W. kwoty 19.256,45 złotych wraz z odsetkami ustawowymi od dnia 22 października 2016 roku do dnia zapłaty oraz zasądzenia na jej rzecz zwrotu kosztów postępowania, w tym kosztów zastępstwa procesowego, według norm przepisanych. W uzasadnieniu powódka wskazała, że działając
Czytaj więcej»

XVI C 3099/16

wyrok

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie

Data orzeczenia: 2017-05-17

Data publikacji: 2017-06-30

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt XVI C 3099/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 17 maja 2017 roku Sąd Rejonowy dla W. M. w W. , XVI Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący : SSR Tomasz Niewiadomski Protokolant: Klaudia Skrzyńska po rozpoznaniu w dniu 17 maja 2017 roku w W. na rozprawie sprawy z powództwa J. P. (1) przeciwko (...) spółce akcyjnej z siedzibą w W. o zapłatę I zasądza od pozwanego (...) spółki akcyjnej z siedzibą w W. na rzecz powoda J. P. (2) kwotę 6.649,71 złotych (sześć tysięcy sześćse
Czytaj więcej»

XVI C 3099/16

uzasadnienie

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie

Data orzeczenia: 2017-06-08

Data publikacji: 2017-06-30

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt XVI C 3099/16 UZASADNIENIE wyroku z dnia 17 maja 2017 roku Pozwem wniesionym w dniu 26 października 2016 roku (data prezentaty) powód J. P. (1) wniósł o zasądzenie od (...) spółki akcyjnej z siedzibą w W. kwoty 6.649,71 złotych wraz z ustawowymi odsetkami od dnia wniesienia pozwu do dnia zapłaty oraz zasądzenia na jego rzecz zwrotu kosztów postępowania, w tym kosztów zastępstwa procesowego, według norm przepisanych. W uzasadnieniu powód wskazał, że działając jako konsument zawarł z poz
Czytaj więcej»