Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
4133

I C 487/14

uzasadnienie

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie

Data orzeczenia: 2015-04-23

Data publikacji: 2016-09-13

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

I C 487/14 UZASADNIENIE Pozwem z dnia 6 lutego 2014 r. Z. K. , reprezentowany przez pełnomocnika będącego radcą prawnym, wniósł o zasądzenie od (...) S.A. z siedzibą w W. kwoty 2.000 zł wraz z odsetkami w wysokości ustawowej od dnia 11 listopada 2012 r. do dnia zapłaty oraz o zasądzenie na swoją rzecz kosztów procesu według norm przepisanych. W uzasadnieniu powód wyjaśnił, że w dniu 10 września 2012 r. jego pojazd marki O. (...) o nr rejestracyjnym (...) został uszkodzony przez posiadacza pojazd
Czytaj więcej»

I C 492/14

uzasadnienie

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie

Data orzeczenia: 2015-11-30

Data publikacji: 2017-06-28

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 492/14 UZASADNIENIE W pozwie z dnia 13 stycznia 2014 r. powód B. S. wniósł o zasądzenie na swoją rzecz od pozwanego Centralnego Szpitala Klinicznego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w W. kwoty 50.000,00 zł wraz z ustawowymi odsetkami od dnia wniesienia pozwu do dnia zapłaty – tytułem zadośćuczynienia za doznaną krzywdę oraz zasądzenie od pozwanego na rzecz powoda kosztów procesu, w tym kosztów zastępstwa procesowego, według norm przepisanych. Uzasadniając swoje żądanie powód podniós
Czytaj więcej»

I C 494/14

wyrok

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie

Data orzeczenia: 2016-03-04

Data publikacji: 2017-04-28

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 494/14 upr. WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 4 marca 2016 r. Sąd Rejonowy dla (...) w W. , Wydział I Cywilny, w następującym składzie: Przewodniczący: SSR Joanna Pąsik Protokolant: sekr. sądowy Marta Bachanek po rozpoznaniu w dniu 4 marca 2016 r. w Warszawie, na rozprawie sprawy z powództwa D. S. przeciwko (...) Sp. z o.o. z siedzibą w W. o roszczenie częściowe z umowy agencyjnej 1 zasądza od pozwanego (...) Sp. z o.o. z siedzibą w W. na rzecz powoda D. S. kwotę 100 z
Czytaj więcej»

I C 494/14

uzasadnienie

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie

Data orzeczenia: 2016-03-29

Data publikacji: 2017-04-28

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 494/14 UZASADNIENIE Pozwem z dnia 20 listopada 2013 roku (data nadania przesyłki) powód D. S. wniósł o zasądzenie od pozwanego (...) Finanse Sp. z o. o. kwoty 100,00 zł tytułem świadczenia wyrównawczego - jako roszczenie częściowe - wraz z ustawowymi odsetkami liczonymi od dnia 29.05.2013 r.(tj. od dnia wezwania do ugodowego zakończenia sporu) do dnia zapłaty. Jednocześnie powód wniósł o zasądzenie od pozwanego kosztów procesu w tym kosztów zastępstwa procesowego według norm przepi
Czytaj więcej»

I C 504/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie

Data orzeczenia: 2016-09-08

Data publikacji: 2018-01-18

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 504/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 08 września 2016 roku Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w W. Wydział I Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Aleksandra Koman Protokolant: Aneta Bińkowska po rozpoznaniu w dniu 25 sierpnia 2016 roku w Warszawie na rozprawie sprawy z powództwa M. S. przeciwko A. Towarzystwu (...) S.A. z siedzibą w W. o zapłatę 1 zasądza od A. Towarzystwa (...) S.A. z siedzibą w W. na rzecz M. S. kwotę 8.910 zł (osiem tysięcy dziewięćset dziesi
Czytaj więcej»

I C 506/16

uzasadnienie

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie

Data orzeczenia: 2016-10-17

Data publikacji: 2017-12-18

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 506/16 UZASADNIENIE W dniu 03 lutego 2016 r. E. A. wystąpiła przeciwko A. Towarzystwu (...) S.A. z siedzibą w W. z pozwem o zapłatę kwoty 4.752 zł wraz z ustawowymi odsetkami od dnia 19 lutego 2015 r. do dnia zapłaty, wniosła nadto o zasądzenie na jej rzecz od strony przeciwnej zwrotu kosztów procesu, w tym kosztów zastępstwa procesowego według norm przepisanych. W uzasadnieniu wywiedzionego powództwa powódka podniosła, że pozwane Towarzystwo (...) zawarło z nią jako konsumentem w
Czytaj więcej»

I C 510/13

uzasadnienie

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie

Data orzeczenia: 2014-03-16

Data publikacji: 2017-03-22

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

I C 510/13 UZASADNIENIE Pozwem z dnia 8 marca 2013 r. E. K. oraz I. K. wnieśli o zasądzenie od pozwanego Ł. L. kwoty 3.000 zł wraz z odsetkami w wysokości ustawowej od dnia wniesienia pozwu do dnia zapłaty. Stronna powodowa wnosiła nadto o zwrot kosztów procesu według norm przepisanych. Uzasadniając swoje żądanie powodowie wskazali, iż we wrześniu 2011 r. strony zawarły ustną umowę pożyczki pieniężnej, która została wykonana w dniu 7 września 2011 r. w ten sposób, że E. K. przesłała przelewem ba
Czytaj więcej»

I C 517/15

zarządzenie, uzasadnienie

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie

Data orzeczenia: 2016-07-15

Data publikacji: 2017-09-06

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 517/15 UZASADNIENIE Pozwem z dnia 5 lutego 2015 r., A. J. i R. J. wnieśli o zasądzenie solidarnie na ich rzecz od pozwanego Banku (...) S.A. z siedzibą w W. kwoty 21.919 zł wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie liczonymi: od kwoty 2.673 zł - od 15 lipca 2008 r. do dnia zapłaty, od kwoty 9.805 zł - od 29 lipca 2011 r. do dnia zapłaty, zaś od kwoty 9.441 zł - od 31 lipca 2014 r. do dnia zapłaty. Ponadto powodowie wnieśli o zasądzenie solidarnie na ich rzecz od pozwanego zwrotu ko
Czytaj więcej»

I C 517/15

wyrok

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie

Data orzeczenia: 2016-06-27

Data publikacji: 2017-09-06

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 517/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 27 czerwca 2016 roku (...) w W. , I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Aleksandra Orzechowska-Sobolewska Protokolant: sekr. sądowy Tomasz Przesław po rozpoznaniu w dniu 13 czerwca 2016 roku w Warszawie na rozprawie sprawy z powództwa A. J. i R. J. przeciwko Bankowi (...) S.A. z siedzibą w W. o zapłatę 1 zasądza od pozwanego solidarnie na rzecz powodów kwotę 21.919 zł (dwadzieścia jeden tysięcy dziewięćset dziewiętna
Czytaj więcej»

I C 525/18

wyrok

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie

Data orzeczenia: 2018-07-03

Data publikacji: 2019-05-23

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 525/18 upr. WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 3 lipca 2018 r. Sąd Rejonowy dla W. – M. w W. , Wydział I Cywilny, w następującym składzie: Przewodniczący: asesor sądowy Alicja Klimas Protokolant: Marzena Mazurczak po rozpoznaniu w dniu 3 lipca 2018 r. w W. , na rozprawie sprawy z powództwa D. H. przeciwko (...) Towarzystwo (...) Spółka Akcyjna z siedzibą w W. o zapłatę 1 zasądza od pozwanej (...) Towarzystwo (...) Spółka Akcyjna z siedzibą w W. na rzecz powódki D. H. kw
Czytaj więcej»