Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
4190

I C 5159/16

uzasadnienie

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie

Data orzeczenia: 2017-08-04

Data publikacji: 2019-03-05

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 5159/16 UZASADNIENIE Pozwem wniesionym w dniu 28 października 2016 r. ( data według prezentaty biura podawczego Sądu ) powód I. B. (1) wniósł o zasądzenie na jego rzecz od pozwanego (...) S.A. z siedzibą w W. kwoty 6.000,00 zł wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie za okres od dnia wniesienia pozwu do dnia zapłaty oraz o zasądzenie na jego rzecz kosztów procesu, w tym kosztów zastępstwa procesowego według norm przepisanych. Uzasadniając wywiedzione roszczenie, powód podał, że za
Czytaj więcej»

I C 5155/16

wyrok

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie

Data orzeczenia: 2017-04-21

Data publikacji: 2017-12-07

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 5155/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 21 kwietnia 2017 r. Sąd Rejonowy dla Warszawy – Mokotowa w W. , Wydział I Cywilny, w następującym składzie: Przewodniczący: SSR Piotr Grenda Protokolant: Danuta Nidzgorska po rozpoznaniu w dniu 10 kwietnia 2017 r. w Warszawie, na rozprawie sprawy z powództwa Szkoły Głównej Handlowej w W. przeciwko K. N. o zapłatę 1 zasądza od K. N. na rzecz Szkoły Głównej Handlowej w W. kwotę 3711,33 zł (trzy tysiące siedemset jedenaście 33/100
Czytaj więcej»

I C 5159/16

wyrok

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie

Data orzeczenia: 2017-07-17

Data publikacji: 2019-03-05

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 5159/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 17 lipca 2017 r. Sąd Rejonowy dla W. M. w W. , Wydział I Cywilny, w następującym składzie: Przewodniczący: SSR Ewa Okrasso Protokolant: stażysta Cezary Dunin-Mugler po rozpoznaniu w dniu 3 lipca 2017 r. w W. na rozprawie sprawy z powództwa I. B. przeciwko (...) Spółka Akcyjna z siedzibą w W. o zapłatę orzeka : 1 Zasądza od pozwanego (...) S.A. na rzecz powoda I. B. kwotę 5.760,03zł(pięć tysięcy siedemset sześćdziesiąt 03/100) z
Czytaj więcej»

I C 5168/16

wyrok

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie

Data orzeczenia: 2017-07-06

Data publikacji: 2019-03-05

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 5168/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 6 lipca 2017 r. Sąd Rejonowy dla W. M. w W. , Wydział I Cywilny, w następującym składzie: Przewodniczący: SSR Ewa Okrasso Protokolant: protokolant stażysta Cezary Dunin-Mugler po rozpoznaniu w dniu 29 czerwca 2017 r. w W. , na rozprawie sprawy z powództwa M. M. przeciwko (...) S.A. z siedzibą w W. o zapłatę orzeka : 1 Zasądza od pozwanego (...) S.A. na rzecz powoda M. M. 4.827,77zł(cztery tysiące osiemset dwadzieścia siedem 77/
Czytaj więcej»

I C 5168/16

zarządzenie, uzasadnienie

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie

Data orzeczenia: 2017-07-17

Data publikacji: 2019-03-05

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 5168/16 UZASADNIENIE Pozwem z dnia 27 października 2016 roku (data stempla pocztowego operatora wyznaczonego) M. M. wniósł o zasądzenie na jego rzecz od pozwanego (...) S.A. z siedzibą w W. kwoty 6000,00 zł wraz z odsetkami ustawowymi od dnia wniesienia pozwu do dnia zapłaty oraz o zasądzenie od pozwanego na rzecz powoda zwrotu kosztów procesu, w tym kosztów zastępstwa procesowego według norm przepisanych i opłaty skarbowej od pełnomocnictwa. W uzasadnieniu pozwu wskazano, że powód
Czytaj więcej»

I C 5181/16

uzasadnienie

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie

Data orzeczenia: 2017-05-31

Data publikacji: 2019-03-28

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 5181/16 Uzasadnienie wyroku z dnia 15 maja 2017 r. W pozwie z dnia 7 listopada 2016 r. powód S. K. , reprezentowany przez pełnomocnika będącego radcą prawnym, wniósł o zasądzenie od pozwanego (...) S.A. z siedzibą w W. kwoty 6.000 zł wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia wniesienia pozwu do dnia zapłaty oraz o zasądzenie kosztów postępowania, w tym kosztów zastępstwa procesowego według norm prawem przepisanych oraz opłaty skarbowej od pełnomocnictwa. Uzasadniając żądani
Czytaj więcej»

I C 5185/16

wyrok

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie

Data orzeczenia: 2017-07-21

Data publikacji: 2019-02-07

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 5185/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 21 lipca 2017 roku Sąd Rejonowy dla W. M. w W. Wydział I Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Aleksandra Koman Protokolant: Kamila Borowska po rozpoznaniu w dniu 21 lipca 2017 roku w W. na rozprawie sprawy z powództwa R. R. przeciwko (...) S.A. z siedzibą w W. o zapłatę 1 zasądza od (...) S.A. z siedzibą w W. na rzecz R. R. kwotę 31.024,96 zł (trzydzieści jeden tysięcy dwadzieścia cztery złote 96/100) wraz z odsetkami ustawo
Czytaj więcej»

I C 5187/16

uzasadnienie

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie

Data orzeczenia: 2017-09-01

Data publikacji: 2019-05-23

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 5187/16 UZASADNIENIE Pozwem wniesionym dnia 7 listopada 2016 r. ( data prezentaty ) powód D. S. wniósł o zasądzenie na swoją rzecz od (...) S.A. z siedzibą w W. kwoty 3.000 zł wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia wniesienia pozwu do dnia zapłaty oraz o zasądzenie na swoją od pozwanego kosztów procesu w tym kosztów zastępstwa procesowego według norm przepisanych oraz 17 zł tytułem opłaty od pełnomocnictwa. Uzasadniając swoje stanowisko powód wskazał, iż zawarł z pozwaną
Czytaj więcej»

I C 5189/16

wyrok

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie

Data orzeczenia: 2017-08-11

Data publikacji: 2019-03-04

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 5189/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 11 sierpnia 2017 r. Sąd Rejonowy dla W. M. w W. , Wydział I Cywilny, w następującym składzie: Przewodniczący: SSR Joanna Pąsik Protokolant: Barbara Krezymon po rozpoznaniu w dniu 1 sierpnia 2017 r. w W. , na rozprawie sprawy z powództwa M. S. przeciwko (...) S.A. z siedzibą w W. o zapłatę 1 zasądza na rzecz powoda M. S. od pozwanego (...) S.A. z siedzibą w W. kwotę 3380,39 zł (trzy tysiące trzysta osiemdziesiąt złotych i trzydz
Czytaj więcej»

I C 5190/16

uzasadnienie

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie

Data orzeczenia: 2017-04-19

Data publikacji: 2019-02-07

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 5190/16 UZASADNIENIE Pozwem wniesionym dnia 7 listopada 2016 r. ( data prezentaty biura podawczego Sądu ) powódka R. K. wniosła o zasądzenie na jej rzecz od (...) S.A. z siedzibą w W. kwoty 3.600 zł wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia wniesienia pozwu do dnia zapłaty oraz kosztów procesu, w tym kosztów zastępstwa procesowego według norm przepisanych. Uzasadniając swoje stanowisko powódka wskazała, iż z pozwanym łączył ją stosunek ubezpieczenia na podstawie umowy ubezp
Czytaj więcej»