Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
4264

V RC 998/13

wyrok

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie

Data orzeczenia: 2015-06-09

Data publikacji: 2016-02-01

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Teza orzeczenia: ustalenie obowiązku alimentacyjnego
Sygn. akt V RC 998/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 9 czerwca 2015 r. Sąd Rejonowy dla Warszawy M. V Wydział Rodzinny i Nieletnich w składzie następującym: Przewodniczący SSR Teresa Hulka Protokolant sekr. sądowy Karolina Jaczewska po rozpoznaniu w dniu 9 czerwca 2015 r. sprawy z powództwa małoletnich M. K. i A. K. reprezentowanych przez przedstawicielkę ustawową L. K. przeciwko P. K. o alimenty zaległe za okres od 9 czerwca 2010 roku do 13 lutego 2011 roku 1 Powództwo oddala; 2
Czytaj więcej»

VIII K 56/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie

Data orzeczenia: 2017-05-18

Data publikacji: 2017-11-24

trafność 100%

sygn. akt VIII K 56/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 18 maja 2017 r. Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w W. w VIII Wydziale Karnym w składzie: Przewodniczący SSR Renata Kargol Protokolant Paulina Więckowska, Monika Nałęcz w obecności Prokuratora Zbigniewa Rzepy, E. S. po rozpoznaniu dnia 3.04. oraz 09.05.2017r. na rozprawie sprawy G. Ś. urodz. (...) w G. syna R. i A. z d. W. oskarżonego o to, że: w dniu 23 maja 2016r. w W. złożył obietnicę udzielenia korzyści majątkowej w posta
Czytaj więcej»

VIII K 65/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie

Data orzeczenia: 2017-04-25

Data publikacji: 2017-10-31

trafność 100%

VIII K 65/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 25 kwietnia 2017 Sąd Rejonowy dla Warszawy – Mokotowa w VIII Wydziale Karnym W składzie: Przewodniczący : SSR Marta Bujko Protokolant : Cezary Mancarz Przy udziale Prokuratora Maria Wawer po rozpoznaniu na rozprawie w dniach 26.07.16, 16.03.17, 25.04.17 . sprawy A. S. s. A. i D. , ur. (...) w W. oskarżonego o to, że : w okresie od 18 czerwca 2014 do 5 stycznia 2015r w W. uporczywie uchylał się od wykonania ciążącego na nim z mocy protok
Czytaj więcej»

VIII K 84/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie

Data orzeczenia: 2019-02-13

Data publikacji: 2019-07-31

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt VIII K 84/18 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 13 lutego 2019 roku Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie, VIII Wydział Karny w składzie: Przewodnicząca: SSR Agata Pomianowska Protokolant: Monika Nałęcz po rozpoznaniu na rozprawie w dniach 4 października 2018 r., 18 października 2018 r., 5 listopada 2018 r. i 13 lutego 2019 r. sprawy: K. K. (1) , córki J. i S. z domu G. , urodzonej (...) w W. oskarżonej o to, że: w dniu 22 stycznia 2018 r. w W. , przy ul. (...) nar
Czytaj więcej»

VIII K 94/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie

Data orzeczenia: 2016-02-26

Data publikacji: 2016-12-02

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Należy jednak mieć na względzie, że dokument, dla objęcia go ochroną art. 271-273 k.k., musi rodzić nie tyko określone jego treścią i zakresem działania skutki prawne między stronami czynności prawnej, ale wykraczać powodowanymi przez jego wystawienie skutkami prawnymi "na zewnątrz". Nie będą takimi dokumentami dokumenty kasowe czy faktury (...)
Sygn. akt. VIII K 94/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 26 lutego 2016 r. Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w W. VIII Wydział Karny w składzie: Przewodniczący: SSR Małgorzata Lewczuk Protokolant: Michał Kusiak, M. R. , P. W. (1) przy udziale Prokuratora Sebastiana Powierży, M. W. , P. W. (2) , I. T. , M. K. po rozpoznaniu rozprawie w dniach 9 kwietnia 2015 r., 14 maja 2015 r., 17 września 2015 r., 18 listopada 2015 r., 17 lutego 2016 r. sprawy przeciwko M. S. , c. W. i G. z d. B.
Czytaj więcej»

VIII K 102/11

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie

Data orzeczenia: 2016-10-13

Data publikacji: 2017-03-22

trafność 100%

Sygn. akt VIII K 102/11 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 13 października 2016 r. Sąd Rejonowy dla Warszawy – Mokotowa w W. , VIII Wydział Karny w składzie: Przewodnicząca: SSR Monika Louklinska Protokolant: Paulina Więckowska, Wioletta Zakrzewska Prokurator Prokuratury Rejonowej W. – M. : M. W. , E. P. po rozpoznaniu na rozprawie w dniach: 1 czerwca 2016r., 8 lipca 2016r., 13 października 2016r. sprawy przeciwko P. K. synowi D. i Z. ur. (...) w W. oskarżonemu o to, że: 1) w dniu 20
Czytaj więcej»

V RC 188/16

uzasadnienie

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie

Data orzeczenia: 2017-04-03

Data publikacji: 2018-05-29

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Teza orzeczenia: ustalenie alimentów
Sygn. akt V RC 188/16 UZASADNIENIE Pozwem z dnia 23 marca 2016 roku (data prezentaty) H. G. wniósł o obniżenie alimentów zasądzonych od powoda, na rzecz małoletniej pozwanej W. G. wyrokiem Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 08 marca 2014 roku, w sprawie o sygn. akt VI C 805/13, z kwoty po 1 000 zł miesięcznie do kwoty po 600 zł miesięcznie, poczynając od dni 01 kwietnia 2016 roku /k. 3 – 8/. Małoletnia W. G. , reprezentowana przez matkę J. G. , wniosła o oddalenie powództwa w całości i zasądzeni
Czytaj więcej»

V RC 189/16

wyrok

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie

Data orzeczenia: 2017-07-17

Data publikacji: 2019-01-09

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: ustalenie obowiązku alimentacyjnego
Sygn. akt V RC 189/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 17 lipca 2017 r. Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w W. V Wydział Rodzinny i Nieletnich w składzie następującym: Przewodniczący SSR Dorota Gozalbo-Gągolewicz Protokolant Katarzyna Figura po rozpoznaniu w dniu 17 lipca 2017 r. w Warszawie na rozprawie sprawy z powództwa M. P. przeciwko N. G. o ustalenie wygaśnięcia obowiązku alimentacyjnego 1 oddala powództwo; 2 zasądza od powoda M. P. na rzecz pozwanej N. G. kwotę 2400 złotych
Czytaj więcej»

V RC 189/16

uzasadnienie

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie

Data orzeczenia: 2017-08-18

Data publikacji: 2019-01-09

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: ustalenie obowiązku alimentacyjnego
Sygn. akt V RC 189/16 UZASADNIENIE Pozwem z dnia 23 marca 2016 roku (data prezentaty) powód M. P. (1) wniósł o uchylenie obowiązku alimentacyjnego powoda wobec pozwanej N. G. określonego wyrokiem Sądu Rejonowego dla Warszawy M. w W. IV Wydział Rodzinny i Nieletnich z dnia 06 sierpnia 2002 roku wydanego w sprawie IV RC 23/02 na kwotę 700 zł miesięcznie (k.3-5). W odpowiedzi na pozew z dnia 31 maja 2016 roku (data prezentaty) pozwana N. G. wniosła o oddalenie powództwa w całości (k. 22-28). Strony
Czytaj więcej»

V RC 195/16

wyrok

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie

Data orzeczenia: 2017-04-07

Data publikacji: 2018-05-24

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Teza orzeczenia: ustalenie alimentów
Sygn. akt V RC 195/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 7 kwietnia 2017 r. Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w W. V Wydział Rodzinny i Nieletnich w składzie następującym: Przewodniczący SSR Barbara Nowak-Kulcenty Protokolant Agnieszka Jednorowska po rozpoznaniu w dniu 7 kwietnia 2017 r. w Warszawie na rozprawie sprawy z powództwa małoletniej A. M. reprezentowanej przez przedstawicielkę ustawową S. K. przeciwko R. M. o alimenty 1 zasądza alimenty od pozwanego R. M. na rzecz małoletn
Czytaj więcej»