Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
4505

I C 3858/15

wyrok

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie

Data orzeczenia: 2017-07-05

Data publikacji: 2017-09-29

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 3858/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 05 lipca 2017 roku (...) w W. , Wydział I Cywilny w następującym składzie: Przewodniczący: SSR Anna Wypych – Knieć Protokolant: stażysta Piotr Iwanowski po rozpoznaniu w dniu 29 czerwca 2017 roku w Warszawie, na rozprawie sprawy z powództwa (...) Spółki z ograniczona odpowiedzialnością z siedziba w W. przeciwko (...) Spółce Akcyjnej z siedzibą w W. o zapłatę kwoty 27.002,74 złotych I zasądza od pozwanego (...) Spółce Akcyjnej z
Czytaj więcej»

I C 3862/16

wyrok

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie

Data orzeczenia: 2017-02-10

Data publikacji: 2019-05-23

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 3862/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 10 lutego 2017 roku Sąd Rejonowy dla W. M. w W. , Wydział I Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Aleksandra Orzechowska-Sobolewska Protokolant: sekr. sądowy Tomasz Przesław po rozpoznaniu w dniu 27 stycznia 2017 roku w W. , na rozprawie sprawy z powództwa W. D. przeciwko J. D. o zapłatę oddala powództwo.
Czytaj więcej»

I C 3862/16

zarządzenie, uzasadnienie

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie

Data orzeczenia: 2017-03-27

Data publikacji: 2019-05-23

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 3862/16 UZASADNIENIE Pozwem z dnia 19 sierpnia 2016 r. W. D. wniósł o zasądzenie na jego rzecz od pozwanej J. D. kwoty 7.752 zł wraz z odsetkami ustawowymi liczonymi od kwot i za okresy szczegółowo wskazane w pozwie oraz o zasądzenie na jego rzecz od pozwanej kosztów procesu według norm przepisanych. W uzasadnieniu pozwu wskazano, że powód był zobowiązany orzeczeniem sądu do płacenia na rzecz syna - M. D. (1) i córki M. D. (2) alimentów po 600 zł miesięcznie na każde z dzieci do rą
Czytaj więcej»

I C 3867/14

wyrok

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie

Data orzeczenia: 2015-09-10

Data publikacji: 2017-01-13

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 3867/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 10 września 2015 r. Sąd Rejonowy dla (...) w W. , Wydział I Cywilny, w następującym składzie: Przewodniczący: SSR Agnieszka Kucharska Protokolant: sekr. sądowy Agnieszka Jastrzębska po rozpoznaniu w dniu 10 września 2015 r. w Warszawie, na rozprawie sprawy z powództwa I. S. przeciwko D. K. o zwolnienie zajętych przedmiotów spod egzekucji I Powództwo oddala; II Zasądza od powoda I. S. na rzecz pozwanej D. K. kwotę 214 złotych (
Czytaj więcej»

I C 3867/14

uzasadnienie

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie

Data orzeczenia: 2015-10-05

Data publikacji: 2017-01-13

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

I C 3867/14 UZASADNIENIE Pozwem z dnia 16 grudnia 2014 roku ( data nadania w placówce pocztowej ) I. S. wniósł o zwolnienie od egzekucji ruchomości zajętych przez Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy M. w W. M. R. w dniu 27 listopada 2014 roku w toku postępowania egzekucyjnego prowadzonego przeciwko jego córce, K. Z. , na mocy tytułu wykonawczego wydanego w sprawie IX GC 254/14. Ponadto wniósł o obciążenie kosztami pozwanego według norm przepisanych. Powód w uzasadnieniu wskazał
Czytaj więcej»

I C 3877/15

wyrok

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie

Data orzeczenia: 2016-02-01

Data publikacji: 2017-03-22

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 3877/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 1 lutego 2016 roku Sąd Rejonowy dla (...) w W. Wydział I Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący SSR Andrzej Vertun Protokolant Dorota Kupiec po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 7 stycznia 2016 roku w W. sprawy z powództwa M. N. przeciwko A. Towarzystwu (...) Spółce Akcyjnej z siedzibą w W. o zapłatę 1 zasądza od A. Towarzystwa (...) Spółki Akcyjnej z siedzibą w W. na rzecz M. N. kwotę 990 (dziewięćset dziewięćdziesiąt)
Czytaj więcej»

I C 3880/16

wyrok

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie

Data orzeczenia: 2016-09-22

Data publikacji: 2017-12-07

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 3880/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 22 września 2016 r. Sąd Rejonowy dla Warszawy – Mokotowa w W. , Wydział I Cywilny, w następującym składzie: Przewodniczący: SSR Agnieszka Kucharska Protokolant: Aleksandra Kokot po rozpoznaniu w dniu 8 września 2016 r. w Warszawie, na rozprawie sprawy z powództwa M.st. W. Zakładu (...) w D. M. m.st. W. przeciwko E. S. o eksmisję I Uchyla wyrok zaoczny z dnia 2 czerwca 2015 roku w zakresie punktu II i IV; II Ustala, że pozwanemu
Czytaj więcej»

I C 3880/16

uzasadnienie

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie

Data orzeczenia: 2016-10-12

Data publikacji: 2017-12-07

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt: I C 3880/16 UZASADNIENIE Pozwem z dnia 13 kwietnia 2015 r. powód Miasto S. W. Zakład (...) w D. M. m.st. W. wniósł o nakazanie aby pozwany E. S. opróżnił i opuścił lokal mieszkalny oznaczony nr (...) położony w budynku mieszkalnym oznaczonym nr (...) przy ulicy (...) w W. wraz ze wszystkimi osobami, które swoje prawa od niego wywodzą oraz ze wszystkimi rzeczami i aby oddał ten lokal powodowi. Wnosił również o zasądzenie od pozwanego zwrotu kosztów procesu według norm przepisanych i ni
Czytaj więcej»

I C 3884/15

wyrok

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie

Data orzeczenia: 2016-02-02

Data publikacji: 2017-07-10

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 3884/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 2 lutego 2016 r. (...) w W. , Wydział I Cywilny, w następującym składzie: Przewodniczący: SSR Iwona Łukaszewicz Protokolant: sekr. sądowy Katarzyna Latek po rozpoznaniu w dniu 22 stycznia 2016 r. w Warszawie, na rozprawie sprawy z powództwa B. M. przeciwko A. Towarzystwo (...) S.A. z siedzibą w W. o roszczenia z tytułu bezpodstawnego wzbogacenia 1 Zasądza od A. Towarzystwo (...) S.A. z siedzibą w W. na rzecz B. M. kwotę 3078,09
Czytaj więcej»

I C 3884/16

uzasadnienie

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie

Data orzeczenia: 2017-07-18

Data publikacji: 2019-05-23

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

UZASADNIENIE Pozwem z dnia 29 lutego 2016 roku J. W. wniósł o zasądzenie od (...) 1 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Niestandaryzowany Fundusz Sekurytyzacyjny w W. kwoty 20.000 zł z odsetkami ustawowymi od dnia wniesienia pozwu do dnia zapłaty oraz zasądzenie kosztów postępowania według norm przepisanych. W uzasadnieniu powód wskazał, że w okresie od września 2009 roku do listopada 2011 roku był nękany przez pozwaną listami, w których domagano się od niego zapłaty długu w kwocie 1.030,55 zł, który
Czytaj więcej»