Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
1829

II C 1111/15

wyrok

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie

Data orzeczenia: 2017-02-15

Data publikacji: 2017-04-04

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt II C 1111/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 15 lutego 2017 r. Sąd Rejonowy dla W. M. w W. II W. C. w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Maciej Ługiewicz Protokolant: Katarzyna Matyjasek po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 8 lutego 2017 r. w W. sprawy z powództwa Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w W. przeciwko E. Ć. o zapłatę 1 oddala powództwo, 2 zasądza od N. Z. z siedzibą w W. na rzecz E. Ć. kwotę (...) zł (pięćset złotych) tytułem zwrotu kosztów postępow
Czytaj więcej»

XVI C 1520/15

uzasadnienie

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie

Data orzeczenia: 2016-11-18

Data publikacji: 2016-11-30

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt XVI C 1520/15 UZASADNIENIE W pozwie z dnia 13 lutego 2015 r. powód Spółdzielcza Kasa (...) S. z siedzibą w G. (dalej również jako (...) z siedzibą w G. ) wniósł o orzeczenie nakazem zapłaty w elektronicznym postępowaniu upominawczym, że pozwani D. W. oraz A. R. mają zapłacić na rzecz powoda solidarnie kwotę 60.872,13 zł wraz z odsetkami umownymi w wysokości czterokrotności stopy lombardowej NBP od dnia 13 lutego 2015 r. do dnia zapłaty oraz kosztami procesu w tym kosztami zastępstwa pr
Czytaj więcej»

XVI C 1533/14

wyrok

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie

Data orzeczenia: 2015-12-10

Data publikacji: 2016-01-19

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt XVI C 1533/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 10 grudnia 2015 roku Sąd Rejonowy dla W. M. w W. , XVI Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący : SSR Tomasz Niewiadomski Protokolant: Katarzyna Iwanicka po rozpoznaniu w dniu 2 grudnia 2015 roku w W. na rozprawie sprawy z powództwa R. P. przeciwko Towarzystwu (...) spółce akcyjnej z siedzibą w W. o zapłatę I. zasądza od pozwanego Towarzystwa (...) spółki akcyjnej z siedzibą w W. na rzecz powoda R. P. kwotę 11.800 (jedenaśc
Czytaj więcej»

XVI C 1512/15

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie

Data orzeczenia: 2016-02-11

Data publikacji: 2016-04-06

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt XVI C 1512/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 11 lutego 2016 r. Sąd Rejonowy dla W. M. w W. Wydział XVI Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący : SSR Ewa Suchecka - Bartnik Protokolant: Katarzyna Iwanicka po rozpoznaniu w dniu 28 stycznia 2016 r. w W. na rozprawie z powództwa L. S. C. de S. y (...) S.A. z siedzibą w M. przeciwko M. Z. o zapłatę 1 oddala powództwo; 2 zasądza od powoda L. S. C. de S. y (...) S.A. z siedzibą w M. na rzecz pozwanej M. Z. kwotę 600 (s
Czytaj więcej»

XVI C 1549/15

wyrok

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie

Data orzeczenia: 2015-12-15

Data publikacji: 2016-01-18

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt XVI C 1549/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 15 grudnia 2015 r. Sąd Rejonowy dla W. M. w W. , XVI Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Gertruda Trzeciak Protokolant: Łucja Wojda-Wrzosek po rozpoznaniu w dniu 1 grudnia 2015 r. w W. na rozprawie sprawy z powództwa S. C. przeciwko (...) sp. z o.o. w W. o zapłatę 50000 złotych 1 zasądza od pozwanej (...) sp. z o.o. w W. na rzecz powoda S. C. kwotę (...) (pięćdziesiąt tysięcy) złotych z odsetkami ustawowymi od dni
Czytaj więcej»

XVI C 1549/15

uzasadnienie

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie

Data orzeczenia: 2016-01-04

Data publikacji: 2016-01-18

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt XVI C 1549/15 UZASADNIENIE wyroku z 15 grudnia 2015 r. W pozwie złożonym w dniu 28 maja 2015 r. powód S. C. wystąpił z żądaniem zasądzenia od pozwanego (...) sp. z o.o. w W. kwoty 50000 zł z tytułu zwrotu części ceny uiszczonej przez powoda na rzecz pozwanej na podstawie umowy nr (...) z dnia 28 czerwca 2007 r., od której pozwany odstąpił pismem z dnia 22 listopada 2013 r. wraz z odsetkami w wysokości ustawowej liczonymi od dnia wniesienia pozwu do dnia zapłaty, a także kosztów postępo
Czytaj więcej»

XVI C 1583/12

wyrok

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie

Data orzeczenia: 2015-11-18

Data publikacji: 2016-01-04

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt XVI C 1583/12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 18 listopada 2015 roku Sąd Rejonowy dla W. M. w W. , XVI Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący : SSR Tomasz Niewiadomski Protokolant : Małgorzata Brych po rozpoznaniu w dniu 4 listopada 2015 roku w W. na rozprawie sprawy z powództwa B. Z. przeciwko (...) spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w siedzibą w W. o odszkodowania za bezumowne korzystanie z nieruchomości I w zakresie przekraczającym kwotę 13.800 (trzynaście ty
Czytaj więcej»

XVI C 1560/14

zarządzenie, uzasadnienie

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie

Data orzeczenia: 2016-01-15

Data publikacji: 2016-02-25

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt XVI C 1560/14 UZASADNIENIE Pozwem złożonym w dniu 10 października 2013 roku powód D. B. (1) wniosła o zasądzenie od T. B. (1) kwoty 12 000 złotych wraz z odsetkami ustawowymi od kwoty 4 000 złotych od dnia 26 czerwca 2013 roku do dnia zapłaty, od kwoty 4 000 złotych od dnia 26 lipca 2013 roku do dnia zapłaty i od kwoty 4 000 złotych od dnia 26 sierpnia 2013 roku do dnia zapłaty oraz zasądzenie od pozwanego zwrotu kosztów procesu. W uzasadnieniu wskazała, że roszczenie dochodzone pozwem
Czytaj więcej»

XVI C 1612/14

wyrok

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie

Data orzeczenia: 2015-12-29

Data publikacji: 2016-01-19

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt XVI C 1612/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 29 grudnia 2015 r. Sąd Rejonowy dla W. M. w W. , Wydział XVI Cywilny, w następującym składzie: Przewodniczący: SSR Kamila Spalińska - Zbrzeżna Protokolant: st. sekr. sądowy Iwona Nizioł po rozpoznaniu w dniu 28 grudnia 2015 r. w W. , na rozprawie sprawy z powództwa P. F. przeciwko A. B. o zapłatę 1 zasądza od A. B. na rzecz P. F. kwotę 60 019,66 zł (sześćdziesiąt tysięcy dziewiętnaście złotych sześćdziesiąt sześć groszy) z us
Czytaj więcej»

XVI C 1583/12

uzasadnienie

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie

Data orzeczenia: 2015-12-09

Data publikacji: 2016-01-04

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt XVI C 1583/12 UZASADNIENIE W dniu 11 listopada 2012 roku powódka B. Z. wniosła przeciwko (...) sp. z o.o. z siedzibą w W. pozew o przywrócenie stanu zgodnego z prawem i zaniechania naruszania posiadania nieruchomości położonej w W. przy ul. (...) poprzez likwidację przyłącza przechodzącego przez tą działkę, a także o zasądzenie kwoty 41.200 złotych tytułem odszkodowania za naruszenie posiadania poprzez przesył gazu do tejże nieruchomości za okres od 28 września 2006 roku do lipca 2012
Czytaj więcej»