Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
2182

I C 2951/15

uzasadnienie

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie

Data orzeczenia: 2016-06-10

Data publikacji: 2017-09-22

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 2951/15 UZASADNIENIE Pozwem z dnia 28 sierpnia 2015 r. J. S. (1) i L. S. – wspólnicy (...) spółki cywilnej , reprezentowani przez pełnomocnika będącego adwokatem wnieśli o solidarne zasądzenie solidarnie od Towarzystwa (...) Spółki Akcyjnej z siedzibą w W. kwoty 14.454,54 zł wraz z odsetkami za opóźnienie w wysokości 8% w skali roku liczonymi od dnia 25 lipca 2015 roku do dnia zapłaty. Ponadto, powodowie wnieśli o solidarne zasądzenie na ich rzecz kosztów procesu, w tym kosztów zas
Czytaj więcej»

I C 1275/15

wyrok

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie

Data orzeczenia: 2016-04-13

Data publikacji: 2017-09-22

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 1275/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 13 kwietnia 2016 roku (...) w W. Wydział I Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący SSR Andrzej Vertun Protokolant Dorota Kupiec po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 30 marca 2016 roku w W. sprawy z powództwa W. N. przeciwko (...) S.A. z siedzibą w W. o zapłatę 1 oddala powództwo; 2 zasądza od W. N. na rzecz (...) S.A. z siedzibą w W. kwotę 617 (sześćset siedemnaście) złotych tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego;
Czytaj więcej»

I C 2951/15

wyrok

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie

Data orzeczenia: 2016-05-31

Data publikacji: 2017-09-22

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 2951/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 31 maja 2016 r. (...) w W. , Wydział I Cywilny, w następującym składzie: Przewodniczący: SSR Andrzej Vertun Protokolant: Dorota Kupiec po rozpoznaniu w dniu 17 maja 2016 r. w Warszawie, na rozprawie sprawy z powództwa J. S. i L. S. przeciwko Towarzystwu (...) Spółce Akcyjnej z siedzibą w W. o zapłatę 1 umarza postępowanie co do kwoty 833,28 (osiemset trzydzieści trzy 28/100) złote; 2 zasądza od Towarzystwa (...) Spółki Akcyjnej
Czytaj więcej»

I C 1275/15

uzasadnienie

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie

Data orzeczenia: 2016-04-25

Data publikacji: 2017-09-22

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

I C 1275/15 UZASADNIENIE Pozwem z dnia 19 maja 2015 r. W. N. wniósł o zasądzenie na jego rzecz od pozwanego (...) S.A. z siedzibą w W. kwoty 1.120 zł z tytułu zasiłku dziennego oraz kwoty 269 zł tytułem poniesionych kosztów leczenia. Pozwem z dnia 26 września 2015 r. W. N. wniósł o zasądzenie na jego rzecz od pozwanego (...) S.A. z siedzibą w W. kwoty 800 zł tytułem odszkodowania za uszczerbek na zdrowiu. W uzasadnieniu obu powództw powód wskazał, iż nie zgadza się z decyzją pozwanego Towarzystw
Czytaj więcej»

I C 3721/15

uzasadnienie

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie

Data orzeczenia: 2016-05-05

Data publikacji: 2017-09-21

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 3721/15 UZASADNIENIE Pozwem wniesionym w elektronicznym postępowaniu upominawczym powódka M. K. domagała się zasądzenia od pozwanej (...) S.A. z siedzibą w W. kwoty 14.000 zł wraz z ustawowymi odsetkami od dnia 14 kwietnia 2015 r. do dnia zapłaty oraz kosztów sądowych w kwocie 175 zł. W uzasadnieniu pozwu powódka podała, że posiada 14 obligacji serii (...) o wartości nominalnej 1.000 zł każda, wyemitowanych przez pozwaną Spółkę na warunkach określonych w „Warunkach emisji dwuletnic
Czytaj więcej»

I C 3721/15

wyrok

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie

Data orzeczenia: 2016-04-21

Data publikacji: 2017-09-21

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 3721/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 21 kwietnia 2016 roku (...) w W. Wydział I Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący SSR Andrzej Vertun Protokolant Ewelina Marczuk po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 21 kwietnia 2016 roku w W. sprawy z powództwa M. K. przeciwko (...) Spółce Akcyjnej z siedzibą w W. o zapłatę 1 zasądza od (...) Spółki Akcyjnej z siedzibą w W. na rzecz M. K. kwotę 14.000 (czternaście tysięcy) złotych wraz z odsetkami w wysokości ustawowej
Czytaj więcej»

I C 1599/15

wyrok

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie

Data orzeczenia: 2016-05-23

Data publikacji: 2017-09-20

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 1599/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 23 maja 2016 roku (...) w W. , Wydział I Cywilny , w składzie: Przewodniczący: SSR Aleksandra Orzechowska-Sobolewska Protokolant: sekr. sądowy Tomasz Przesław po rozpoznaniu w dniu 10 maja 2016 roku w Warszawie, na rozprawie sprawy z powództwa Ł. I. przeciwko (...) sp. z o.o. z siedzibą w W. o zapłatę 1 zasądza od pozwanego na rzecz powoda kwotę 11.500,45 zł (jedenaście tysięcy pięćset złotych i czterdzieści pięć groszy) wraz z
Czytaj więcej»

I C 1599/15

zarządzenie, uzasadnienie

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie

Data orzeczenia: 2016-06-15

Data publikacji: 2017-09-20

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 1599/15 UZASADNIENIE Pozwem z dnia 23 września 2014 roku powód Ł. I. wniósł o zasądzenie od na jego rzecz od (...) Sp. z o.o. z siedzibą w W. kwoty 11.500,45 zł, w tym kwoty 612,45 zł z odsetkami ustawowymi od 16 maja 2013 r., kwoty 680,50 zł z odsetkami ustawowymi od 16 czerwca 2013 roku, kwoty 680,50 zł z odsetkami ustawowymi od 16 lipca 2013 r., kwoty 680,50 zł z odsetkami ustawowymi od 16 sierpnia 2013 r., kwoty 680,50 zł z odsetkami ustawowymi od 16 września 2013 r., kwoty 680
Czytaj więcej»

I C 317/11

wyrok

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie

Data orzeczenia: 2015-12-08

Data publikacji: 2017-08-16

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 317/11 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 8 grudnia 2015 r. (...) w W. , Wydział I Cywilny, w następującym składzie: Przewodniczący: SSR Iwona Łukaszewicz Protokolant: sekr. sądowy Katarzyna Latek po rozpoznaniu w dniu 10 listopada 2015 r. w Warszawie, na rozprawie sprawy z powództwa (...) Sp. z o.o. z siedzibą w W. przeciwko (...) S.A. V. (...) z siedzibą w W. o zapłatę 1 Zasądza od (...) S.A. V. (...) z siedzibą w W. na rzecz (...) Sp. z o.o. z siedzibą w W. kwotę 276
Czytaj więcej»

I C 4148/15

wyrok

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie

Data orzeczenia: 2016-05-05

Data publikacji: 2017-09-18

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 4148/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 5 maja 2016 roku (...) w W. Wydział I Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący SSR Andrzej Vertun Protokolant Ewelina Marczuk po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 21 kwietnia 2016 roku w W. sprawy z powództwa A. M. i M. M. przeciwko Bankowi (...) Spółce Akcyjnej z siedzibą w W. o zapłatę 1 oddala powództwo; 2 zasądza od A. M. i M. M. solidarnie na rzecz Banku (...) Spółki Akcyjnej z siedzibą w W. kwotę 197 (sto dziewięćdzi
Czytaj więcej»