Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
4885

I C 824/15

wyrok

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie

Data orzeczenia: 2015-12-07

Data publikacji: 2017-04-14

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 824/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 7 grudnia 2015 roku Sąd Rejonowy dla (...) w W. Wydział I Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący SSR Andrzej Vertun Protokolant Dorota Kupiec po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 26 listopada 2015 roku w W. sprawy z powództwa (...) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w W. przeciwko D. Ż. o zapłatę 1 zasądza od D. Ż. na rzecz (...) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w W. kwotę 14.850 (czterna
Czytaj więcej»

I C 824/15

uzasadnienie

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie

Data orzeczenia: 2015-12-21

Data publikacji: 2017-04-14

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

I C 824/15 UZASADNIENIE Pozwem z dnia 5 marca 2015 r. (...) Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w W. wystąpiła o zasądzenie od D. Ż. (1) kwoty 14.850 zł wraz z odsetkami ustawowymi od dnia 18 kwietnia 2014 r. do dnia zapłaty oraz kosztami procesu według przedstawionego spisu. Powód podał, że w dniu 30 listopada 2013 r. zawarł z pozwanym umowę o dzieło, której przedmiotem było wykonania mebli według zaakceptowanego wzoru. Strony sporządziły aneks do umowy, zmieniający wysokość wyna
Czytaj więcej»

I C 827/16

wyrok

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie

Data orzeczenia: 2016-06-17

Data publikacji: 2016-07-13

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 827/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 17 czerwca 2016 roku Sąd Rejonowy dla W. w W. w I Wydziale Cywilnym w składzie: Przewodniczący: SSR Robert Bełczącki Protokolant: Anita Czuprzyńska na rozprawie w dniu 17 czerwca 2016 roku w W. w sprawie z powództwa Kancelarii (...) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we W. przeciwko pozwanemu A. Towarzystwu (...) Spółce Akcyjnej z siedzibą w W. o zapłatę kwoty 12.605,62 złotych wraz z odsetkami orzeka: I powództw
Czytaj więcej»

I C 827/16

uzasadnienie

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie

Data orzeczenia: 2016-06-29

Data publikacji: 2016-07-13

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 827/16 Uzasadnienie wyroku z dnia 17 czerwca 2016 r. W pozwie z dnia 11 lutego 2015 r. powód Kancelaria (...) Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we W. żądała zasądzenia na swoją rzecz od pozwanego A. Towarzystwa (...) S.A. z siedzibą w W. kwoty 12.605,62 zł wraz z odsetkami ustawowymi od dnia 24 czerwca 2008 r. do dnia zapłaty oraz zwrotu kosztów procesu według norm przepisanych. W uzasadnieniu powód wskazał, że w dniu 6 kwietnia 2006 r. A. Ś. zawarła z pozwanym umo
Czytaj więcej»

I C 834/17

wyrok

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie

Data orzeczenia: 2017-10-18

Data publikacji: 2018-08-30

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 834/17 upr. WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 18 października 2017 roku Sąd Rejonowy dla W. M. w W. , Wydział I Cywilny w następującym składzie: Przewodniczący: SSR Anna Wypych – Knieć Protokolant: stażysta Marta Kurpiewska po rozpoznaniu w dniu 04 października 2017 roku w W. , na rozprawie sprawy z powództwa A. W. i W. W. przeciwko A. Towarzystwo (...) Spółka Akcyjna z siedzibą w W. o zapłatę kwoty po 1.344,00 złotych I oddala oba powództwa; II zasądza od powoda A. W.
Czytaj więcej»

I C 842/17

wyrok

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie

Data orzeczenia: 2017-09-28

Data publikacji: 2018-05-29

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 842/17 upr. WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 28 września 2017 roku Sąd Rejonowy dla W. M. w W. , Wydział I Cywilny, w następującym składzie: Przewodniczący: SSR Aleksandra Orzechowska-Sobolewska Protokolant: Kamila Borowska po rozpoznaniu w dniu 14 września 2017 roku w W. , na rozprawie sprawy z powództwa A. D. przeciwko (...) S.A. z siedzibą w W. o zapłatę 1 zasądza od pozwanego na rzecz powoda kwotę 6.000 zł (sześć tysięcy złotych) wraz z ustawowymi odsetkami za opó
Czytaj więcej»

I C 878/17

wyrok

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie

Data orzeczenia: 2017-05-31

Data publikacji: 2018-02-19

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 878/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 31 maja 2017 roku Sąd Rejonowy dla Warszawy – Mokotowa w W. , Wydział I Cywilny w następującym składzie: Przewodniczący: SSR Ewa Wiśniewska - Wiecha Protokolant: sekr. sądowy Marta Czujko po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 31 maja 2017 roku w W. sprawy z powództwa R. P. przeciwko (...) S.A. z siedzibą w W. o zapłatę 1 zasądza od pozwanego (...) S.A. z siedzibą w W. na rzecz powoda R. P. kwotę 6.035,49 zł (sześć tysięcy trzydzieś
Czytaj więcej»

I C 885/16

uzasadnienie

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie

Data orzeczenia: 2018-04-23

Data publikacji: 2019-05-30

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 885/16 Uzasadnienie wyroku z dnia 23 marca 2018 r. We wnioskach z dnia 3 stycznia 2014 r., które na etapie postępowania sądowego zastępowały pozwy skierowane przeciwko pozwanemu (...) W. , powód Spółdzielnia Mieszkaniowa (...) w W. żądała ustalenia, że: - nie jest uzasadnione wypowiedzenie z dniem 31 grudnia 2012 r. wysokości opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiącej działkę nr (...) o pow. 1.447 m kw. z obrębu 1-01-03, położonej w W. przy ul. (...)
Czytaj więcej»

I C 907/17

wyrok

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie

Data orzeczenia: 2018-04-05

Data publikacji: 2019-03-28

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 907/17 upr. WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 05 kwietnia 2018 r. Sąd Rejonowy dla W. M. w W. , Wydział I Cywilny w następującym składzie: Przewodniczący: SSR Aleksandra Kossuda - Ostasz Protokolant: stażysta Kinga Goczkowska po rozpoznaniu w dniu 28 marca 2018 r. w W. , na rozprawie sprawy z powództwa R. B. przeciwko (...) S.A. z siedzibą w W. o zapłatę 1 zasądza od pozwanego (...) S.A. z siedzibą w W. na rzecz powoda R. B. kwotę 6.000 (sześć tysięcy) zł wraz z ustawo
Czytaj więcej»

I C 928/16

wyrok

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie

Data orzeczenia: 2016-12-14

Data publikacji: 2018-02-14

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 928/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 14 grudnia 2016 r. Sąd Rejonowy dla Warszawy – Mokotowa w W. I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Piotr Grenda Protokolant: Dawida Piaskowskiego po rozpoznaniu w dniu 30 listopada 2016 r. w Warszawie sprawy z powództwa A. G. przeciwko miastu stołecznemu W. o ustalenie opłaty z tytułu użytkowania wieczystego I ustala wysokość opłaty rocznej z tytułu udziału wynoszącego 0, (...) w prawie użytkowania wieczystego nieruc
Czytaj więcej»