Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
4325

I C 3438/16

uzasadnienie

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie

Data orzeczenia: 2017-04-28

Data publikacji: 2018-11-22

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

UZASADNIENIE Pozwem z dnia 5 kwietnia 2016 roku powódka S. S. , wniosła do Sądu Rejonowego w Stalowej Woli o wydanie nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym i zasądzenie od pozwanego R. R. kwoty 1.162,34 zł wraz z ustawowymi odsetkami od dnia 19 lutego 2016 r. do dnia zapłaty oraz o zasądzenie od pozwanego na rzecz powódki kosztów procesu według norm przepisanych, w tym kosztów zastępstwa procesowego. W uzasadnieniu pozwu powódka wskazała, że strony zawarły umowę najmu lokalu mieszkalnego, na
Czytaj więcej»

I C 3448/16

uzasadnienie

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie

Data orzeczenia: 2017-04-05

Data publikacji: 2019-03-28

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 3448/16 Uzasadnienie wyroku z dnia 20 marca 2017 r. W pozwie z dnia 7 lipca 2016 r. powód R. R. , reprezentowany przez pełnomocnika będącego adwokatem, wystąpił przeciwko (...) S.A. z siedzibą w W. o zapłatę kwoty 6.001,86 zł wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 20 czerwca 2013 r. do dnia zapłaty, a ponadto wniósł o zasądzenie od pozwanego kosztów procesu, w tym kosztów zastępstwa procesowego według norm przepisanych. Uzasadniając swoje żądanie powód wskazał, że zawarł
Czytaj więcej»

I C 3448/16

wyrok

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie

Data orzeczenia: 2017-03-20

Data publikacji: 2019-03-28

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 3448/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 20 marca 2017 r. Sąd Rejonowy dla W. M. w W. , Wydział I Cywilny w następującym składzie: Przewodniczący: SSR Robert Bełczącki Protokolant: Martyna Arcon po rozpoznaniu w dniu 20 marca 2017 r. w W. na rozprawie sprawy z powództwa R. R. (1) ( R. ) przeciwko (...) S.A. z siedzibą w W. o zapłatę kwoty 6.001,86 zł wraz z odsetkami orzeka: 1 zasądza od (...) S.A. z siedzibą w W. na rzecz R. R. (1) kwotę 6.001,86 zł wraz z odsetkami
Czytaj więcej»

I C 3456/16

wyrok

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie

Data orzeczenia: 2016-11-29

Data publikacji: 2019-03-05

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 3456/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 29 listopada 2016 r. Sąd Rejonowy dla W. M. w W. , Wydział I Cywilny, w następującym składzie: Przewodniczący: SSR Andrzej Vertun Protokolant: Marlena Migda po rozpoznaniu w dniu 4 listopada 2016 r. w W. na rozprawie sprawy z powództwa (...) Spółki Akcyjnej z siedzibą w S. przeciwko A. Towarzystwu (...) Spółce Akcyjnej z siedzibą w W. o zapłatę: 1 zasądza od A. Towarzystwa (...) Spółki Akcyjnej z siedzibą w W. na rzecz (...) Sp
Czytaj więcej»

I C 3456/16

uzasadnienie

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie

Data orzeczenia: 2016-12-07

Data publikacji: 2019-03-05

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 3456/16 UZASADNIENIE Pozwem z dnia 15 lipca 2016 r. powód (...) S.A. z siedzibą w S. , reprezentowany przez pełnomocnika będącego radcą prawnym, wniósł o zasądzenie na jego rzecz od pozwanego A. Towarzystwa (...) S.A. z siedzibą w W. kwoty 36.000,00 zł wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie liczonymi od dnia 19 stycznia 2016 r. do dnia zapłaty oraz zasądzenie kosztów procesu, w tym kosztów zastępstwa procesowego w kwocie 7.200,00 zł, opłaty skarbowej od pełnomocnictwa oraz koszt
Czytaj więcej»

I C 3501/14

wyrok

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie

Data orzeczenia: 2015-07-29

Data publikacji: 2016-11-28

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 3501/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 29 lipca 2015 roku Sąd Rejonowy dla (...) w W. Wydział I Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący SSR Andrzej Vertun Protokolant Dorota Kupiec po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 20 lipca 2015 roku w W. sprawy z powództwa (...) Spółki Akcyjnej z siedzibą w W. przeciwko Ł. K. o zapłatę 1 umarza postępowanie w zakresie kwoty 7.000 (siedem tysięcy) złotych; 2 zasądza od Ł. K. na rzecz (...) Spółki Akcyjnej z siedzibą w W. kw
Czytaj więcej»

I C 3502/16

uzasadnienie

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie

Data orzeczenia: 2017-03-24

Data publikacji: 2018-07-03

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 3502/16 UZASADNIENIE W dniu 1 sierpnia 2016 roku (data prezentaty) J. S. wystąpiła przeciwko (...) S.A. z siedzibą w W. z pozwem o zapłatę kwoty 10.200,00 zł wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 7 lipca 2016 roku do dnia zapłaty, wniosła nadto o zasądzenie od pozwanego na jej rzecz kosztów postępowania, w tym kosztów zastępstwa procesowego według norm przepisanych. Uzasadniając swoje żądanie strona powodowa podniosła, iż zawarła z pozwanym Towarzystwem (...) umowę ubez
Czytaj więcej»

I C 3501/16

wyrok

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie

Data orzeczenia: 2017-06-02

Data publikacji: 2018-11-20

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 3501/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 2 czerwca 2017 r. Sąd Rejonowy dla W. M. w W. , Wydział I Cywilny w następującym składzie: Przewodniczący: SSR Robert Bełczącki Protokolant: Martyna Arcon po rozpoznaniu w dniu 22 maja 2017 r. w W. na rozprawie sprawy z powództwa A. B. przeciwko A. Towarzystwu (...) S.A. z siedzibą w W. o ustalenie nieważności umów ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym stwierdzonych polisami nr (...) orzeka: 1 oddala p
Czytaj więcej»

I C 3504/16

wyrok

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie

Data orzeczenia: 2017-02-09

Data publikacji: 2019-03-28

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 3504/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 9 lutego 2017 roku Sąd Rejonowy dla W. M. w W. , Wydział I Cywilny, w następującym składzie: Przewodniczący: SSR Monika Duź Protokolant: Piotr Iwanowski po rozpoznaniu w dniu 9 lutego 2017 roku w W. , na rozprawie sprawy z powództwa E. S. przeciwko (...) S.A. z siedzibą w W. o zapłatę z tytułu bezpodstawnego wzbogacenia I zasądza od (...) S.A. z siedzibą w W. na rzecz E. S. kwotę 5.825,70 zł (pięć tysięcy osiemset dwadzieścia p
Czytaj więcej»

I C 3505/16

wyrok

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie

Data orzeczenia: 2016-12-12

Data publikacji: 2018-02-01

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 3505/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 12 grudnia 2016 r. Sąd Rejonowy dla Warszawy – Mokotowa w W. , Wydział I Cywilny, w następującym składzie: Przewodniczący: SSR Piotr Grenda Protokolant: Karolina Wrona po rozpoznaniu w dniu 12 grudnia 2016 r. w Warszawie, na rozprawie sprawy z powództwa E. K. przeciwko (...) S.A. z siedzibą w W. o zapłatę 1 zasądza od (...) Spółki Akcyjnej z siedzibą w W. na rzecz E. K. kwotę 3000 (trzy tysiące złotych) wraz z odsetkami w wysok
Czytaj więcej»