Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
2334

I C 1626/15

uzasadnienie

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie

Data orzeczenia: 2017-02-08

Data publikacji: 2017-04-05

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 1626/15 UZASADNIENIE Pozwem wniesionym w dniu 5 maja 2015 roku powód E. C. oraz powód P. C. , reprezentowani przez pełnomocnika będącego adwokatem, wnieśli o zasądzenie na swoją rzecz od pozwanego Banku (...) Spółki Akcyjnej z siedzibą w W. solidarnie kwoty 58 475 zł wraz z ustawowymi odsetkami liczonymi od dnia wniesienia pozwu do dnia zapłaty oraz zasądzenie kosztów procesu, w tym kosztów zastępstwa procesowego, według norm przepisanych. W uzasadnieniu pozwu wskazano, że dochodzo
Czytaj więcej»

I C 1627/15

uzasadnienie

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie

Data orzeczenia: 2015-09-21

Data publikacji: 2016-12-30

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

I C 1627/15 UZASADNIENIE Pozwem złożonym w dniu 15 kwietnia 2015 r. M. M. i O. M. , reprezentowani przez pełnomocnika będącego radcą prawnym, wnieśli solidarnie o zasądzenie od (...) Bank (...) Spółki Akcyjnej z siedzibą w W. kwoty 10.233,71 zł wraz z odsetkami ustawowymi od dnia 16 kwietnia 2012 r. do dnia zapłaty oraz o zasądzenie kosztów procesu. Powodowie wyjaśnili, że w dniu 29 sierpnia 2006 r. zawarli z pozwanym umowę kredytu hipotecznego nr (...) / H. / (...) na zakup lokalu mieszkalnego
Czytaj więcej»

I C 1636/15

wyrok

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie

Data orzeczenia: 2015-10-07

Data publikacji: 2017-02-01

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 1636/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 7 października 2015 roku Sąd Rejonowy dla (...) w W. Wydział I Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący SSR Andrzej Vertun Protokolant Paulina Skopińska - Mońka po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 23 września 2015 roku w W. sprawy z powództwa J. K. przeciwko (...) Spółce Akcyjnej z siedzibą w W. o zapłatę 1 zasądza od (...) Spółki Akcyjnej z siedzibą w W. na rzecz J. K. kwotę 35.999,99 (trzydzieści pięć tysięcy dziewięćse
Czytaj więcej»

I C 1636/15

uzasadnienie

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie

Data orzeczenia: 2015-10-19

Data publikacji: 2017-02-01

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 1636/15 UZASADNIENIE Pozwem wniesionym w dniu 30 kwietnia 2015 r. powód J. K. , reprezentowany przez pełnomocnika będącego radcą prawnym, wniósł o zasądzenie na swoją rzecz od (...) S.A. z siedzibą w W. kwoty 36.000 zł wraz z odsetkami ustawowymi od dnia 12 marca 2015 roku do dnia zapłaty oraz zasądzenie kosztów postępowania, w tym kosztów zastępstwa procesowego w wysokości dwukrotności stawki minimalnej określonej prawem i opłaty skarbowej od pełnomocnictwa, według norm przepisany
Czytaj więcej»

I C 1675/16

wyrok

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie

Data orzeczenia: 2016-06-07

Data publikacji: 2017-08-18

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 1675/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 07 czerwca 2016 roku (...) w W. w I Wydziale Cywilnym w składzie: Przewodniczący: SSR Robert Bełczącki Protokolant: Elżbieta Oskierko na rozprawie w dniu 07 czerwca 2016 roku w W. w sprawie z powództwa (...) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Spółki komandytowej z siedzibą w W. przeciwko pozwanemu B. F. o zapłatę kwoty 434,66 zł wraz z odsetkami orzeka: I zasądza od pozwanego B. F. na rzecz (...) Spółki z ograniczoną odpow
Czytaj więcej»

I C 1691/15

wyrok

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie

Data orzeczenia: 2015-07-30

Data publikacji: 2016-09-16

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 1691/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 30 lipca 2015 r. Sąd Rejonowy dla Warszawy – (...) W. , Wydział I Cywilny, w następującym składzie: Przewodniczący: SSR Agnieszka Kucharska Protokolant: Justyna Ciechomska po rozpoznaniu w dniu 21 lipca 2015 r. w Warszawie, na rozprawie sprawy z powództwa K. K. przeciwko A. Towarzystwu (...) S.A. z siedzibą w W. o zapłatę kwoty 5.000 złotych I Zasądza od pozwanego A. Towarzystwa (...) S.A. z siedzibą w W. na rzecz powoda K. K.
Czytaj więcej»

I C 1747/14

uzasadnienie

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie

Data orzeczenia: 2015-12-21

Data publikacji: 2017-05-30

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 1747/14 UZASADNIENIE Pozwem z dnia 20 czerwca 2014 r. A. S. wniósł o stwierdzenie nieważności umowy sprzedaży wierzytelności z dnia 29 maja 2013 r. zawartej między pozwanymi (...) S.A. z siedzibą w W. jako cedentem oraz (...) 1 Funduszem Inwestycyjnym Zamkniętym Niestandaryzowanym Funduszem Sekurytyzacyjnym z siedzibą w W. jako cesjonariuszem. Uzasadniając żądanie powód wskazał, że uzyskana przez cedenta klauzula wykonalności na wydany przez siebie bankowy tytuł egzekucyjny jest wa
Czytaj więcej»

I C 1747/15

uzasadnienie

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie

Data orzeczenia: 2016-01-21

Data publikacji: 2017-04-05

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 1747.15 UZASADNIENIE Pozwem z dnia 4 maja 2015 roku (data prezentaty Biura Podawczego) powódka E. W. wniosła o zasądzenie od pozwanego (...) Sp. z o.o. w W. kwoty 149,00 zł wraz z ustawowymi odsetkami od dnia 21 stycznia 2015r. do dnia zapłaty oraz kosztów zastępstwa procesowego, opłaty sądowej i opłaty od pełnomocnictwa według norm prawem przepisanych. W uzasadnieniu powyższego powódka wskazała, iż na objęte pozwem roszczenie składa się kwota 149 zł tytułem zwrotu kosztów jednego
Czytaj więcej»

I C 1748/12

wyrok

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie

Data orzeczenia: 2014-03-05

Data publikacji: 2014-06-06

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 1748/12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 05 marca 2014 r. Sąd Rejonowy dla Warszawy – M. w W. , Wydział (...) Cywilny w następującym składzie: Przewodniczący: SSR Aleksandra Kossuda - Ostasz Protokolant: Michał Misior po rozpoznaniu w dniu 05 marca 2014 r. w W. , na rozprawie sprawy z powództwa O. A. przeciwko (...) S.A. z siedzibą w W. o zadośćuczynienie 1 oddala powództwo, 2 nie obciąża powódki O. A. obowiązkiem zwrotu kosztów postępowania na rzecz pozwanego, 3 pozo
Czytaj więcej»

I C 1438/12

uzasadnienie

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie

Data orzeczenia: 2015-05-07

Data publikacji: 2016-12-01

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

I C 1438/12 UZASADNIENIE M.st. W. Zakład (...) w dzielnicy M. wniosło o orzeczenie eksmisji pozwanych: A. C. , W. C. , D. C. (1) , J. C. (1) , H. C. , małoletniej J. C. (2) , B. C. (1) , D. C. (2) , małoletniej P. C. (1) oraz małoletniego P. C. (2) z lokalu mieszkalnego nr (...) położonego w budynku mieszkalnym oznaczonym nr (...) przy ul. (...) w W. wraz ze wszystkimi osobami, które prawa od nich wywodzą oraz ze wszystkimi rzeczami wydanie lokalu powodowi. Nadto strona powodowa wniosła o orzecz
Czytaj więcej»