Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
4697

II C 3506/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie

Data orzeczenia: 2018-06-15

Data publikacji: 2018-07-31

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt II C 3506/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 15 czerwca 2018 roku Sąd Rejonowy dla W. M. w W. , II W. C. w składzie: Przewodniczący : SSR Tomasz Niewiadomski Protokolant: Klaudia Majsterek po rozpoznaniu w dniu 8 czerwca 2018 roku w W. na rozprawie sprawy z powództwa P. N. ( PESEL (...) ) przeciwko V. Ż. spółce akcyjnej V. (...) z siedzibą w W. (KRS (...) ) o zapłatę I zasądza od pozwanego V. Ż. spółki akcyjnej V. (...) z siedzibą w W. na rzecz powoda P. N. kwotę 4.830,5
Czytaj więcej»

II C 3682/16

zarządzenie, uzasadnienie

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie

Data orzeczenia: 2017-04-27

Data publikacji: 2018-11-08

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt II C 3682/16 UZASADNIENIE Powódka P. J. pozwem wniesionym dnia 30 września 2016 r. (data nadania – k. 31) domagała się zasądzenia od S. U. Spółki Akcyjnej z siedzibą w W. kwoty 7.375,97 zł wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 13 września 2016 r. do dnia zapłaty oraz zasądzenia od pozwanej na jej rzecz kosztów procesu. Uzasadniając żądanie pozwu, powódka wskazała na następujące okoliczności. W 2008 r. powódka zawarła z pozwaną umowę ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym
Czytaj więcej»

II C 3502/17

wyrok

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie

Data orzeczenia: 2018-04-06

Data publikacji: 2018-10-10

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt II C 3502/17-upr. WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 6 kwietnia 2018 r. Sąd Rejonowy dla W. M. w W. II W. C. w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Agnieszka Kamińska-Urbańska Protokolant: Anita Kowalczyk po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 23 marca 2018r. w W. sprawy z powództwa A. M. przeciwko V. Ż. S.A. V. G. z siedzibą w W. o zapłatę I zasądza od pozwanej V. L. T. Ż. S.A. V. G. z siedzibą w W. na rzecz powódki A. M. kwotę 7 769,13 zł (siedem tysięcy siedemset sześć
Czytaj więcej»

II C 3818/16

zarządzenie

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie

Data orzeczenia: 2017-08-29

Data publikacji: 2019-05-23

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt II C 3818/16 Uzasadnienie wyroku z 11 sierpnia 2017 roku. Pozwem z dnia 14 października 2016 roku (data prezentaty biura podawczego) powód M. B. wniósł o zasądzenie na jego rzecz od pozwanego S. U. Spółki Akcyjnej z siedzibą w W. (obecnie: Vienna Life Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie Spółki Akcyjnej Vienna Insurance Group z siedzibą w W. ) kwoty 4.360,75 złotych wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 09 sierpnia 2016 r. do dnia zapłaty. Powód wniósł również o zasądzenie na j
Czytaj więcej»

II C 3740/17

uzasadnienie

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie

Data orzeczenia: 2018-04-26

Data publikacji: 2018-10-19

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt II C 3740/17 UZASADNIENIE Powód E. B. w pozwie wniesionym w dniu 18 sierpnia 2017 r. (data prezentaty Sądu), domagał się zasądzenia od V. L. Ż. Spółki Akcyjnej V. G. z siedzibą w W. (dawniej: S. U. Spółka Akcyjna z siedzibą w W. ) kwoty 3.528,30 zł wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 22 kwietnia 2017 r. do dnia zapłaty. Nadto domagał się zasądzenia od pozwanego na jej rzecz kosztów postępowania, w tym kosztów zastępstwa procesowego według norm przepisanych. Uzasadniając ż
Czytaj więcej»

II C 3740/17

wyrok

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie

Data orzeczenia: 2018-04-12

Data publikacji: 2018-10-19

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt II C 3740/17 upr. WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 2.Dnia 12 kwietnia 2018 roku Sąd Rejonowy dla W. M. w W. II W. C. w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Maciej Ługiewicz Protokolant: Patrycja Śmiałkowska po rozpoznaniu w dniu 29 marca 2018 roku w W. na rozprawie sprawy z powództwa E. B. przeciwko V. Ż. Spółka Akcyjna V. G. z siedzibą w W. o zapłatę 1 Zasądza od V. Ż. Spółka Akcyjna V. G. z siedzibą w W. na rzecz E. B. kwotę (...) ,30 (słownie: trzy tysiące pięćset dwa
Czytaj więcej»

II C 3755/16

zarządzenie, uzasadnienie

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie

Data orzeczenia: 2017-03-08

Data publikacji: 2018-04-30

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt II C 3755/16 UZASADNIENIE Powódka M. Ć. pozwem wniesionym dnia 4 października 2016 r. (data nadania – k. 37) domagała się zasądzenia od pozwanej S. U. Spółki Akcyjnej z siedzibą w W. kwoty 7.851 zł wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 19 września 2016 r. do dnia zapłaty oraz zasądzenia na jej rzecz kosztów procesu, w tym kosztów zastępstwa procesowego. Uzasadniając żądanie pozwu, powódka wskazała na następujące okoliczności. W dniu 28 lutego 2007 r. powódka zawarła z pozwa
Czytaj więcej»

II C 3914/17

zarządzenie, uzasadnienie

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie

Data orzeczenia: 2018-03-05

Data publikacji: 2018-10-19

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt II C 3914/17 upr. UZASADNIENIE Powódka A. K. pozwem z dnia 25 sierpnia 2017 r. (data prezentaty biura podawczego) domagała się zasądzenia od V. Ż. Spółki Akcyjnej V. G. z siedzibą w W. kwoty 2.877,46 zł wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 14 czerwca 2017 r. do dnia zapłaty oraz zasądzenia od pozwanej na jej rzecz kosztów procesu. Uzasadniając żądanie pozwu, powódka wskazała na następujące okoliczności. W 2005 r. powódka zawarła z pozwaną umowę ubezpieczenia na życie z ube
Czytaj więcej»

II C 3933/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie

Data orzeczenia: 2019-01-10

Data publikacji: 2019-02-11

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt II C 3933/18 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 10 stycznia 2019 roku Sąd Rejonowy dla W. M. w W. , II W. C. w składzie: Przewodniczący : SSR Tomasz Niewiadomski Protokolant: Ewelina Lasek po rozpoznaniu w dniu 10 stycznia 2019 roku w W. na rozprawie sprawy z powództwa J. S. ( PESEL (...) ) przeciwko V. Ż. spółce akcyjnej V. (...) z siedzibą w W. (KRS (...) ) o zapłatę I zasądza od pozwanego V. Ż. spółki akcyjnej V. G. z siedzibą w W. na rzecz powoda J. S. kwotę 5 706,59 zł
Czytaj więcej»

II C 3939/16

zarządzenie, uzasadnienie

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie

Data orzeczenia: 2017-03-06

Data publikacji: 2019-01-31

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt II C 3939/16 UZASADNIENIE wyroku z 13 lutego 2017 roku Powódka I. K. dnia 7 października 2016 roku (data nadania) wystąpiła przeciwko pozwanemu (...) T. U. S.A. z siedzibą w W. z powództwem o zapłatę kwoty 13.374,- zł. wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia wniesienia pozwu do dnia zapłaty oraz o zasądzenie od pozwanego na rzecz powódki kosztów procesu, w tym kosztów zastępstwa procesowego według norm przepisanych oraz kwoty 17,- zł. tytułem zwrotu opłaty skarbowej od pełnom
Czytaj więcej»