Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
5300

I C 6/16

uzasadnienie

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie

Data orzeczenia: 2019-05-21

Data publikacji: 2021-02-22

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

sygn. akt I C 6/16 UZASADNIENIE Powód A. P. wniósł o zasądzenie na jego rzecz od Towarzystwa (...) Spółka Akcyjna z siedzibą w W. 10 000 zł wraz z odsetkami ustawowymi od 16 lutego 2015 r. do dnia zapłaty tytułem zadośćuczynienia za krzywdę doznaną w wyniku wypadku drogowego. Powód zażądał także zasądzenia na jego rzecz od pozwanego zwrotu kosztów procesu według norm przepisanych. (pozew k. 1-8) Pozwany wniósł o oddalenie powództwa w całości oraz o zasądzenie na jego rzecz od powoda kosztów proc
Czytaj więcej»

I C 12/17

wyrok

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie

Data orzeczenia: 2017-08-21

Data publikacji: 2018-11-20

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 12/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 21 sierpnia 2017 r. Sąd Rejonowy dla W. M. w W. , Wydział I Cywilny, w następującym składzie: Przewodniczący: SSR Agnieszka Kucharska Protokolant: Marzena Mazurczak po rozpoznaniu w dniu 7 sierpnia 2017 r. w W. , na rozprawie sprawy z powództwa A. Ł. przeciwko (...) S.A. z siedzibą w W. o zapłatę I Umarza postępowanie co do kwoty 5.735,05 złotych ( pięć tysięcy siedemset trzydzieści pięć 05/100) ; II Zasądza od pozwanego (...) S.
Czytaj więcej»

I C 12/17

uzasadnienie

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie

Data orzeczenia: 2017-09-26

Data publikacji: 2018-11-20

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 12/17 UZASADNIENIE Pozwem z dnia 6 grudnia 2016 r. (data stempla pocztowego ) A. Ł. wniósł o zasądzenie na jego rzecz od pozwanego - (...) Spółki Akcyjnej z siedzibą w W. - kwoty 8735,05 zł wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 13 maja 2016 roku do dnia zapłaty. Ponadto powód wniósł o zasądzenie na jego rzecz od pozwanego zwrotu kosztów procesu w tym kosztów zastępstwa procesowego według norm przepisanych. W uzasadnieniu powód wskazał, iż zawarł z pozwanym umowę ubezpie
Czytaj więcej»

I C 26/15

uzasadnienie

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie

Data orzeczenia: 2016-08-18

Data publikacji: 2017-10-09

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 26/15 UZASADNIENIE Pozwem złożonym w dniu 24 grudnia 2015 r. powód m.st. W. – Zakład (...) w D. M. m.st. W. wniósł o nakazanie pozwanym I. S. i M. L. opuszczenia i opróżnienia lokalu mieszkalnego nr (...) usytuowanego w budynku nr (...) przy Al. (...) w W. i wydanie go powodowi, bez prawa do lokalu socjalnego oraz zasądzenie solidarnie od pozwanych na rzecz powoda kosztów procesu, w tym kosztów zastępstwa procesowego, według norm przepisanych. W uzasadnieniu pozwu wskazano, że wyże
Czytaj więcej»

I C 29/17

wyrok

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie

Data orzeczenia: 2017-05-15

Data publikacji: 2017-12-22

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 29/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 15 maja 2017 r. Sąd Rejonowy dla Warszawy – Mokotowa w W. , Wydział I Cywilny w następującym składzie: Przewodniczący: SSR Robert Bełczącki Protokolant: apl. sędz. Kamila Adaszkiewicz po rozpoznaniu w dniu 15 maja 2017 r. w Warszawie na rozprawie sprawy z powództwa K. M. przeciwko (...) S.A. z siedzibą w W. o zapłatę kwoty 3.000 zł wraz z odsetkami orzeka: 1 oddala powództwo; 2 odstępuje od obciążania powoda kosztami procesu. SSR
Czytaj więcej»

I C 36/15

wyrok

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie

Data orzeczenia: 2017-05-10

Data publikacji: 2018-08-10

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 36/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 10 maja 2017 roku Sąd Rejonowy dla W. M. w W. , I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Aleksandra Orzechowska-Sobolewska Protokolant: sekr. sądowy Tomasz Przesław po rozpoznaniu w dniu 26 kwietnia 2017 roku w W. na rozprawie sprawy z powództwa J. K. , R. K. , P. W. , S. W. (1) , S. W. (2) przeciwko (...) Towarzystwu (...) z siedzibą w W. o zapłatę 1 zasądza od pozwanego na rzecz powódki J. K. kwotę 7.500 zł (siedem tys
Czytaj więcej»

I C 36/15

zarządzenie, uzasadnienie

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie

Data orzeczenia: 2017-05-29

Data publikacji: 2018-08-10

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 36/15 UZASADNIENIE Pozwem z dnia 6 października 2014 r. J. K. (1) , R. K. , P. W. , S. W. (1) i S. W. (2) wnieśli o zasądzenie na ich rzecz od (...) Towarzystwa (...) S.A. z siedzibą w W. : a na rzecz J. K. (1) - kwoty 27.500 zł; b na rzecz R. K. - kwoty 27.500 zł; c na rzecz P. W. - kwoty 28.500 zł; d na rzecz S. W. (1) - kwoty 28.000 zł; e na rzecz S. W. (2) - kwoty 27.500 zł; wraz z ustawowymi odsetkami od dnia 16 lutego 2011 r. do dnia zapłaty - tytułem zadośćuczynienia za krzy
Czytaj więcej»

I C 59/17

wyrok

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie

Data orzeczenia: 2017-05-31

Data publikacji: 2018-07-03

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 59/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 31 maja 2017 roku Sąd Rejonowy dla W. M. w W. , Wydział I Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Aleksandra Orzechowska-Sobolewska Protokolant: sekr. sądowy Tomasz Przesław po rozpoznaniu w dniu 17 maja 2017 roku w W. , na rozprawie sprawy z powództwa Z. E. przeciwko (...) S.A. z siedzibą w W. o zapłatę 1 zasądza od pozwanego na rzecz powoda kwotę 30.000 zł (trzydzieści tysięcy złotych) z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dn
Czytaj więcej»

I C 66/19

wyrok

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie

Data orzeczenia: 2019-08-22

Data publikacji: 2021-07-08

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 66/19 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 22 sierpnia 2019 r. Sąd Rejonowy dla W. M. w W. , Wydział I Cywilny, w następującym składzie: Przewodniczący: Sędzia SR Piotr Grenda Protokolant: Marlena Kuźmicka po rozpoznaniu w dniu 22 sierpnia 2019 r. w W. , na rozprawie sprawy z powództwa (...) Spółki Akcyjnej z siedzibą w B. przeciwko M. S. o zapłatę I oddala powództwo; II zasądza od powoda na rzecz pozwanej kwotę 917 złotych (dziewięćset siedemnaście 00/100) tytułem zwrotu
Czytaj więcej»

I C 92/16

wyrok

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie

Data orzeczenia: 2016-04-18

Data publikacji: 2017-07-13

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 92/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 18 kwietnia 2016 roku (...) W. Wydział I Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący SSR Andrzej Vertun Protokolant Dorota Kupiec po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 4 kwietnia 2016 roku w W. sprawy z powództwa Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury z siedzibą w K. przeciwko Stowarzyszeniu (...) z siedzibą w W. o zapłatę 1 zasądza od Stowarzyszenia (...) z siedzibą w W. na rzecz Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury z s
Czytaj więcej»