Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

III K 567/14 - wyrok Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie z 2016-03-08

Sygn. akt III K 567/14

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 8 marca 2016 roku

Sąd Rejonowy dla Warszawy – Mokotowa w Warszawie, Wydział III Karny

w składzie:

Przewodniczący: SSR Joanna Włoch

Protokolant: Anna Budna

w obecności Prokuratora: Iwona Tondys

po rozpoznaniu na rozprawie w dniach 12 sierpnia 2014 roku, 07 października 2014 roku, 23 kwietnia 2015 r., 7 lipca 2015 roku, 19 stycznia 2016 roku, 8 marca 2016 roku sprawy

I. E. W.

syna W. i J. z d. G.

urodzonego dnia (...) w W.

oskarżonego o to, że:

1.  w okresie od miesiąca października 2013 roku do dnia 10 lutego 2014 roku w W., działając czynem ciągłym, wbrew przepisom ustawy, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, udzielił kilkunastokrotnie O. B. środki odurzające w postaci marihuany w ilości łącznej 20 gram za łączną kwotę 1.000,00 (tysiąc) złotych, pobierając kwotę 50,00 (pięćdziesiąt) złotych za jeden gram, przy czym czynu tego dopuścił się w ciągu 5 lat po odbyciu co najmniej 6 miesięcy kary pozbawienia wolności orzeczonej za przestępstwo podobne,

tj. o czyn z art. 59 ust. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii w zw. z art. 64 § 1 k.k. w zw. z art. 12 k.k.

2.  w okresie od lipca 2013 roku do października 2013 roku w W., działając czynem ciągłym, udzielił kilkukrotnie O. B. wbrew przepisom ustawy środek odurzający w postaci marihuany w nieustalonej ilości, przy czym czynu tego dopuścił się w ciągu 5 lat po odbyciu kary co najmniej 6 miesięcy pozbawienia wolności orzeczonej za przestępstwo podobne,

tj. o czyn z art. 58 ust. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii w zw. z art. 64 § 1 k.k. w zw. z art. 12 k.k.

3.  w dniu 10 lutego 2014 roku w lokalu mieszkalnym numer (...) przy ul. (...) w W. posiadał wbrew przepisom ustawy znaczną ilość środków odurzających w postaci marihuany w łącznej ilości 39,18 grama netto oraz kokainę w ilości 0,89 grama netto i substancję psychotropową w postaci amfetaminy o łącznej ilości 10,93 grama netto, przy czym czynu tego dopuścił się w ciągu 5 lat po odbyciu kary co najmniej 6 miesięcy pozbawienia wolności orzeczonej za przestępstwo podobne,

tj. o czyn z art. 62 ust. 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii w zw. z art. 64 § 1 k.k.

4.  w bliżej nieustalonym dniu, lecz nie później niż do dnia 13 września 2013 roku w W., działając w celu uzyskania pożyczki gotówkowej z Banku (...) S.A. przy ul. (...) w W., przedłożył podrobione zaświadczenie datowane 13.09.2013 r. o zatrudnieniu w firmie Serwis (...) na czas nieokreślony i o wysokości zarobków, która to okoliczność miała istotne znaczenie dla uzyskania pożyczki,

tj. o czyn z art. 297 § 1 k.k.

II. D. J.

syna S. i D. z d. P.

urodzonego dnia (...) w W.

oskarżonego o to, że w bliżej nieustalonym dniu, lecz nie później niż do dnia 13 września 2013 roku w W., działając w celu uzyskania pożyczki gotówkowej z Banku (...) S.A. przy ul. (...) w W., przedłożył podrobione zaświadczenie datowane 04.09.2013 r. o zatrudnieniu w firmie Serwis (...) na czas nieokreślony i o wysokości zarobków, która to okoliczność miała istotne znaczenie dla uzyskania pożyczki,

tj. o czyn z art. 297 § 1 k.k.

orzeka

1.  oskarżonego E. W. uznaje za winnego popełnienia pierwszego z zarzucanych mu czynów i za to na podstawie art. 59 ust. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii w zw. z art. 64 § 1 k.k. w zw. z art. 12 k.k. skazuje go a na podstawie art. 59 ust. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii wymierza mu karę 1 (jednego) roku i 6 (sześciu) miesięcy pozbawienia wolności;

2.  oskarżonego E. W. uznaje za winnego popełnienia drugiego z zarzucanych mu czynów i za to na podstawie art. 58 ust. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii w zw. z art. 64 § 1 k.k. w zw. z art. 12 k.k. skazuje go a na podstawie art. 58 ust. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii wymierza mu karę 8 (ośmiu) miesięcy pozbawienia wolności;

3.  oskarżonego E. W. uznaje za winnego popełnienia trzeciego z zarzucanych mu czynów i za to na podstawie art. 62 ust. 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii w zw. z art. 64 § 1 k.k. w zw. z art. 12 k.k. skazuje go a na podstawie art. 62 ust. 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii wymierza mu karę 1 (jednego) roku i 6 (sześciu) miesięcy pozbawienia wolności;

4.  oskarżonego E. W. uznaje za winnego popełnienia czwartego z zarzucanych mu czynów, z tym, że ustala, że zaświadczenie złożone zostało za pośrednictwem innej ustalonej osoby i za to na podstawie art. 297 § 1 kk skazuje go, a na podstawie art. 297 § 1 kk w zw. z art. 37 a wymierza mu karę 8 (ośmiu) miesięcy ograniczenia wolności z obowiązkiem wykonywania nieodpłatnej kontrolowanej pracy na cele społeczne w wymiarze 40 (czterdziestu) godzin w stosunku miesięcznym;

5.  na podstawie art. 85 § 1 i 2 kk, art. 86 § 1 kk, art. 87 § 1 kk wymierzone oskarżonemu E. W. kary łączy i wymierza mu karę łączną 3 (trzech) lat i 3 (trzech) miesięcy pozbawienia wolności;

6.  na podstawie art. 63 § 1 kk na poczet orzeczonej wobec oskarżonego E. W. kary łącznej zalicza okres rzeczywistego pozbawienia wolności w sprawie od dnia 10 lutego 2014 r. do dnia 12 sierpnia 2014 r.;

7.  na podstawie art. 45 § 1 kk orzeka wobec oskarżonego E. W. przepadek na rzecz Skarbu Państwa korzyści majątkowej w kwocie 1000 (tysiąc) złotych;

8.  oskarżonego D. J. uznaje za winnego popełnienia zarzucanego mu czynu, z tym, że ustala, że zaświadczenie złożone zostało za pośrednictwem innej ustalonej osoby i za to na podstawie art. 297 § 1 kk skazuje go, a na podstawie art. 297 § 1 kk w zw. z art. 37 a wymierza mu karę 7 (siedmiu) miesięcy ograniczenia wolności z obowiązkiem wykonywania nieodpłatnej kontrolowanej pracy na cele społeczne w wymiarze 30 (trzydziestu) godzin w stosunku miesięcznym;

9.  na podstawie art. 44 § 2 kk, art. 70 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii orzeka przepadek dowodów rzeczowych ujętych w wykazie dowodów rzeczowych k. 224 pod pozycją 1-8, k. 146 pod pozycją 8-9

10.  na podstawie art.. 230 § 2 kpk zwraca dowody rzeczowe ujęte w wykazie dowodów rzeczowych k. 224 pod pozycją 9-10 oskarżonemu E. W.

11.  na podstawie art. 624 § 1 kpk zwalnia oskarżonych z ponoszenia kosztów sądowych w całości.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Grażyna Wojda
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie
Osoba, która wytworzyła informację:  Joanna Włoch
Data wytworzenia informacji: