Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

III K 557/14 - wyrok Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie z 2017-12-13

Sygn. akt III K 557/14

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 13 grudnia 2017 roku

Sąd Rejonowy dla Warszawy – Mokotowa w W., Wydział III Karny

w składzie:

Przewodniczący: SSR Iwona Hulko

Protokolant: (...)

w obecności Prokuratora: nie stawił się, zawiadomiony wokandą

po rozpoznaniu na rozprawie w dniach: 6 października 2016 roku, 24 listopada 2016 roku, 29 listopada 2016 roku, 30 listopada 2016 roku, 3 stycznia 2017 roku, 18 stycznia 2017 roku, 22 lutego 2017 roku, 24 kwietnia 2017 roku, 29 czerwca 2017 roku, 22 sierpnia 2017 roku, 28 września 2017 roku, 18 października 2017 roku, 26 października 2017 roku, 30 listopada 2017 roku i 13 grudnia 2017 roku

sprawy

K. P. (1)

syna P. i E.

urodzonego dnia (...) w W.

B. P.

syna P. i E.

urodzonego dnia (...) w W.

oskarżonych o to, że:

1.  w dniu 23 maja 2014 roku w W. przy ul. (...), działając wspólnie i w porozumieniu dokonali włamania poprzez wyłamanie dwóch zamków w drzwiach do sklepu (...), a następnie usiłował dokonać kradzieży stamtąd nieustalonego mienia na szkodę J. Z. i M. Z., lecz zamierzonego celu nie osiągnęli z uwagi na interwencję Policji,

tj. o czyn z art. 13 § 1 k.k. w zw. z art. 279 § 1 k.k.

2.  w dniu 30/31 marca 2014 roku w W. przy ul. (...), działając wspólnie i w porozumieniu dokonali włamania poprzez wypchnięcie drewnianej płyty, wstawionej w miejsce wybitej szyby w drzwiach wejściowych do sklepu (...), a następnie wyłamanie zamka w kasetce wewnątrz sklepu i kradzieży stamtąd pieniędzy w kwocie 2.014,56 złotych na szkodę J. Z. i M. Z.,

tj. o czyn z art. 279 § 1 k.k.

3.  w dniu 29/30 marca 2014 roku w W. przy ul. (...), działając wspólnie i w porozumieniu dokonali włamania poprzez wyłamanie dwóch zamków w drzwiach wejściowych do sklepu (...), a następnie kradzieży z niego kasetki z pieniędzmi w kwocie 3.000 złotych oraz telefonu komórkowego marki N. (...), o łącznej wartości 3.180,00 złotych na szkodę firmy (...) z siedzibą w W.,

tj. o czyn z art. 279 § 1 k.k.

4.  w dniu 10 - 12 maja 2014 roku w W. przy ul. (...), działając wspólnie i w porozumieniu dokonali włamania poprzez wyłamanie dwóch zamków w drzwiach wejściowych do sklepu (...), a następnie kradzieży znajdujących się w kasetce pieniędzy w kwocie 1.293,00 zł. na szkodę J. Z. i M. Z., oraz poprzez wyłamanie zamków w kasetce kradzieży pieniędzy w kwocie 878,64 złotych na szkodę Piekarni - Cukierni (...),

tj. o czyn z art. 279 § 1 k.k.

5.  w dniu 12/13 maja 2014 roku w W. przy ul. (...), działając wspólnie i w porozumieniu dokonali włamania poprzez wyłamanie dwóch zamków w drzwiach wejściowych do sklepu (...), a następnie kradzieży stamtąd pieniędzy w kwocie 4.000 złotych na szkodę firmy (...),

tj. o czyn z art. 279 § 1 k.k.

6.  w dniu 17 - 19 maja 2014 roku w W. przy ul. (...), działając wspólnie i w porozumieniu dokonali włamania poprzez wyłamanie zamków w drzwiach wejściowych do sklepu (...), a następnie kradzieży z kasetki wewnątrz sklepu pieniędzy w kwocie 4.624,48 zł na szkodę J. Z. i M. Z.,

tj. o czyn z art. 279 § 1 k.k.

orzeka

I.  oskarżonego K. P. (1) uznaje za winnego w ramach czynów opisanych:

a)  w punkcie 1 części wstępnej wyroku, tego, że w dniu 23 maja 2014 roku w W. przy ul. (...), działając wspólnie i w porozumieniu z ustaloną osobą dokonał włamania poprzez wyłamanie dwóch zamków w drzwiach do sklepu (...), a następnie usiłował dokonać kradzieży stamtąd nieustalonego mienia na szkodę Zakładu (...) J.M. (...) Spółka Jawna w P., lecz zamierzonego celu nie osiągnął z uwagi na interwencję Policji, tj. czynu wyczerpującego dyspozycję art. 13 § 1 k.k. w zw. z art. 279 § 1 k.k. i na podstawie tych przepisów skazuje go,

b)  w punkcie 2 części wstępnej wyroku, tego, że w dniu 30/31 marca 2014 roku w W. przy ul. (...), działając wspólnie i w porozumieniu z ustaloną osobą, dokonał włamania poprzez wypchnięcie drewnianej płyty, wstawionej w miejsce wybitej szyby w drzwiach wejściowych, do sklepu (...), a następnie wyłamanie zamka w kasetce wewnątrz sklepu i kradzieży stamtąd pieniędzy w kwocie 2.014,56 zł na szkodę Zakładu (...) J.M. (...) Spółka Jawna w P., tj. czynu wyczerpującego dyspozycję art. 279 § 1 k.k. i na podstawie tego przepisu skazuje go,

c)  w punkcie 3 części wstępnej wyroku, tego, że w dniu 29/30 marca 2014 roku w W. przy ul. (...), działając wspólnie i w porozumieniu z ustaloną osobą, dokonał włamania poprzez wyłamanie dwóch zamków w drzwiach wejściowych do sklepu (...), a następnie kradzieży z niego kasetki o wartości 100 złotych z pieniędzmi w kwocie 3.000 złotych oraz telefonu komórkowego marki N. (...) o wartości 80 złotych, na szkodę firmy (...) Sp. z o.o. w W., tj. czynu wyczerpującego dyspozycję art. 279 § 1 k.k. i na podstawie tego przepisu skazuje go,

d)  w punkcie 4 części wstępnej wyroku, tego, że w dniu 10 - 12 maja 2014 roku w W. przy ul. (...), działając wspólnie i w porozumieniu z ustaloną osobą, dokonał włamania poprzez wyłamanie dwóch zamków w drzwiach wejściowych do sklepu (...), a następnie kradzieży znajdujących się w kasetce pieniędzy w kwocie 1.293,09 złotych na szkodę Zakładu (...) J.M. (...) Spółka Jawna w P. oraz poprzez wyłamanie zamków w kasetce , kradzieży stamtąd pieniędzy w kwocie 878,64 złotych na szkodę Piekarni - Cukierni (...) w W., tj. czynu wyczerpującego dyspozycję art. 279 § 1 k.k. i na podstawie tego przepisu skazuje go,

e)  w punkcie 5 części wstępnej wyroku, tego, że w dniu 12/13 maja 2014 roku w W. przy ul. (...), działając wspólnie i w porozumieniu z ustaloną osobą, dokonał włamania poprzez wyłamanie dwóch zamków w drzwiach wejściowych do sklepu (...), a następnie kradzieży stamtąd pieniędzy w kwocie 2 510,88 złotych na szkodę Zakład (...) Sp. z o.o. w M., tj. czynu wyczerpującego dyspozycję art. 279 § 1 k.k. i na podstawie tego przepisu skazuje go,

f)  w punkcie 6 części wstępnej wyroku, tego, że w dniu 17 - 19 maja 2014 roku w W. przy ul. (...), działając wspólnie i w porozumieniu z ustaloną osobą, dokonał włamania poprzez wyłamanie zamków w drzwiach wejściowych do sklepu (...), a następnie kradzieży z kasetki wewnątrz sklepu pieniędzy w kwocie 4.624,48 złotych na szkodę Zakładu (...) J.M. (...) Spółka Jawna w P., tj. czynu wyczerpującego dyspozycję art. 279 § 1 k.k. i na podstawie tego przepisu skazuje go,

przy tym ustala, iż czyny wymienione w podpunktach a) – f) stanowią ciąg sześciu przestępstw i za to na postawie art. 14 § 1 k.k. w. zw. z art. 279 § 1 k.k. w zw. art. 91 § 1 k.k. wymierza mu karę 1 (jednego) roku i 3 (trzech) miesięcy pozbawienia wolności;

II.  oskarżonego B. P. uznaje za winnego w ramach czynów opisanych:

a)  w punkcie 1 części wstępnej wyroku tego, że w dniu 23 maja 2014 roku w W. przy ul. (...) działając w zamiarze aby ustalone osoby dokonały kradzieży z włamaniem do sklepu (...), swoim zachowaniem usiłował ułatwić im popełnienie tego przestępstwa poprzez dostarczenie środka przewozu, jednak zamierzonego celu nie osiągnął z uwagi na interwencję Policji i tak przypisany czyn kwalifikuje z art. 13 § 1 k.k. w zw. z art. 18 § 3 k.k. i w zw. z art. 279 § 1 k.k. i na podstawie tych przepisów skazuje go,

b)  w punkcie 2 części wstępnej wyroku tego, że w dniu 30/31 marca 2014 roku w W. przy ul. (...), działając w zamiarze aby ustalone osoby dokonały kradzieży z włamaniem do sklepu (...), swoim zachowaniem ułatwił im popełnienie tego przestępstwa poprzez dostarczenie środka przewozu, którym zabrał ich z okolicy miejsca popełnienia przestępstwa wraz ze skradzionym mieniem i tak przypisany czyn kwalifikuje z art. 18 § 3 k.k. w zw. z art. 279 § 1 k.k. i na podstawie tych przepisów skazuje go,

c)  w punkcie 3 części wstępnej wyroku, tego, że w dniu 29/30 marca 2014 roku w W. przy ul. (...), działając w zamiarze aby ustalone osoby dokonały kradzieży z włamaniem do sklepu (...), swoim zachowaniem ułatwi im popełnienie tego przestępstwa poprzez dostarczenie środka przewozu, którym zabrał ich z okolicy miejsca popełnienia przestępstwa wraz ze skradzionym mieniem i tak przypisany czyn kwalifikuje z art. 18 § 3 k.k. w zw. z art. 279 § 1 k.k. i na podstawie tych przepisów skazuje go,

d)  w punkcie 4 części wstępnej wyroku, tego, że w dniu 10 - 12 maja 2014 roku w W. przy ul. (...), działając w zamiarze aby ustalone osoby dokonały kradzieży z włamaniem do sklepu (...), swoim zachowaniem ułatwi im popełnienie tego przestępstwa poprzez dostarczenie środka przewozu, którym zabrał ich z okolicy miejsca popełnienia przestępstwa wraz ze skradzionym mieniem i tak przypisany czyn kwalifikuje z art. 18 § 3 k.k. w zw. z art. 279 § 1 k.k. i na podstawie tych przepisów skazuje go,

e)  w punkcie 5 części wstępnej wyroku, tego, że w dniu 12/13 maja 2014 roku w W. przy ul. (...), działając w zamiarze aby ustalone osoby dokonały kradzieży z włamaniem do sklepu (...), swoim zachowaniem ułatwi im popełnienie tego przestępstwa poprzez dostarczenie środka przewozu, którym zabrał ich z okolicy miejsca popełnienia przestępstwa wraz ze skradzionym mieniem i tak przypisany czyn kwalifikuje z art. 18 § 3 k.k. w zw. z art. 279 § 1 k.k. i na podstawie tych przepisów skazuje go,

f)  w punkcie 6 części wstępnej wyroku, tego, że w dniu 17 - 19 maja 2014 roku w W. przy ul. (...), działając w zamiarze aby ustalone osoby dokonały kradzieży z włamaniem do sklepu (...), swoim zachowaniem ułatwi im popełnienie tego przestępstwa poprzez dostarczenie środka przewozu, którym zabrał ich z okolicy miejsca popełnienia przestępstwa wraz ze skradzionym mieniem i tak przypisany czyn kwalifikuje z art. 18 § 3 k.k. w zw. z art. 279 § 1 k.k. i na podstawie tych przepisów skazuje go,

przy tym ustala, iż czyny wymienione w podpunktach a) – f) stanowią ciąg sześciu przestępstw i za to na postawie art. 14 § 1 k.k. w zw. z art. 19 § 1 k.k. w. zw. z art. 279 § 1 k.k. w zw. art. 91 § 1 k.k. wymierza mu karę 1 (jednego) roku pozbawienia wolności;

III.  na podstawie art. 69 § 1 k.k. w zw. z art. 70 § 1 k.k. w zw. z art. 73 § 1 k.k. i w zw. z art. 72 § 1 pkt 1 k.k. wykonanie orzeczonej wobec oskarżonego B. P. kary pozbawienia wolności warunkowo zawiesza na okres 2 (dwóch) lat tytułem próby i oddaje go w tym okresie pod dozór kuratora i zobowiązuje go do informowania kuratora o przebiegu okresu próby;

IV.  na podstawie art. 63 § 1 k.k. w zw. z art. 63 § 5 k.k. na poczet orzeczonej wobec K. P. (2) kar kary pozbawienia wolności zalicza okres jego zatrzymania w sprawie: od godziny 00.55 dnia 23 maja 2014 r. do godziny 23.00 dnia 23 maja 2014r. oraz tymczasowego aresztowania od godziny 14.50 dnia 18 sierpnia 2016 r. do godziny 13.30 dnia 6 października 2016 r.;

V.  na podstawie art. 46 § 1 k.k. orzeka wobec oskarżonego K. P. (1) obowiązek naprawienia w części szkody wyrządzonej przestępstwami poprzez zapłatę na rzecz pokrzywdzonych:

a)  Zakładu (...) J.M. (...) Spółka Jawna w P.:

- kwoty 671,52 złotych (sześćset siedemdziesiąt jeden 52/100), wynikającej z czynu opisanego w punkcie 2 części wstępnej wyroku,

- kwoty 431,03 złotych (czterysta trzydzieści jeden 03/100), wynikającej z czynu opisanego w punkcie 4 części wstępnej wyroku,

- kwoty 1.541,50 złotych (tysiąc pięćset czterdzieści jeden 50/100), wynikającej z czynu opisanego w punkcie 6 części wstępnej wyroku,

b)  na rzecz (...) Sp. z o.o. w W. kwoty 1.060 złotych (tysiąc sześćdziesiąt), wynikającej z czynu opisanego w punkcie 3 części wstępnej wyroku,

c)  na rzecz Piekarni Cukierni (...) w W. kwoty 292,88 złotych (dwieście dziewięćdziesiąt dwa 88/100), wynikającej z czynu opisanego w punkcie 4 części wstępnej wyroku,

d)  na rzecz Zakład (...) Sp. z o.o. w M. kwoty 836,96 złotych (osiemset trzydzieści sześć 96/100), wynikającej z czynu opisanego w punkcie 5 części wstępnej wyroku;

VI.  na podstawie art. 46 § 1 k.k. orzeka wobec oskarżonego B. P. obowiązek naprawienia w części szkody, wyrządzonej przestępstwami poprzez zapłatę na rzecz pokrzywdzonych:

a) Zakładu (...) J.M. (...) Spółka Jawna w P.:

- kwoty 671,52 złotych (sześćset siedemdziesiąt jeden 52/100), wynikającej z czynu opisanego w punkcie 2 części wstępnej wyroku,

- kwoty 431,03 złotych (czterysta trzydzieści jeden 03/100), wynikającej z czynu opisanego w punkcie 4 części wstępnej wyroku,

- kwoty 1.541,50 złotych (tysiąc pięćset czterdzieści jeden 50/100), wynikającej z czynu opisanego w punkcie 6 części wstępnej wyroku,

b)  na rzecz (...) Sp. z o.o. w W. kwoty 1.060 złotych (tysiąc sześćdziesiąt), wynikającej z czynu opisanego w punkcie 3 części wstępnej wyroku,

c)  na rzecz Piekarni Cukierni (...) w W. kwoty 292,88 złotych (dwieście dziewięćdziesiąt dwa 88/100), wynikającej z czynu opisanego w punkcie 4 części wstępnej wyroku,

d)  na rzecz Zakład (...) Sp. z o.o. w M. kwoty 836,96 złotych (osiemset trzydzieści sześć 96/100), wynikającej z czynu opisanego w pkt. 5 części wstępnej wyroku,

VII.  na podstawie art. 230 § 2 k.p.k. a contrario dowody rzeczowe w postaci 5 sztuk płyt DVD z nagraniem z monitoringu, wskazane w wykazie dowodów rzeczowych numer 2/256/14 (DRZ (...)- (...)) pod poz. 2 na k. 220 pozostawić w aktach sprawy;

VIII.  na podstawie art. 44 § 2 k.k. w zw. z art. 195 k.k.w. orzeka przepadek dowodów rzeczowych wskazanych w wykazach dowodów rzeczowych numer: 1/255/14 (DRZ (...)) pod poz. 1, 3, 6, 7, 11 - 13 na k. 192 oraz 2/256/14 (DRZ (...)- (...)) pod poz. 1, 3 – 5 na k. 220 przez ich zniszczenie;

IX.  na podstawie art. 618 § 1 pkt 11 k.p.k. zasądza od Skarbu Państwa na rzecz adw. P. L. kwotę 1 584 (tysiąc pięćset osiemdziesiąt cztery) złotych plus VAT tytułem kosztów pomocy prawnej udzielonej oskarżonemu B. P. z urzędu;

X.  na podstawie art. 624 § 1 k.p.k. zwalnia oskarżonych od zapłaty kosztów sądowych, obciążając Skarb Państwa poniesionymi wydatkami od chwili wszczęcia postępowania.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Iga Dubaj
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie
Osoba, która wytworzyła informację:  Iwona Hulko
Data wytworzenia informacji: