Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

III K 533/15 - wyrok Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie z 2017-03-29

Sygn. akt III K 533/15

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 29 marca 2017 roku

Sąd Rejonowy dla Warszawy - Mokotowa w Warszawie Wydział III Karny

w składzie:

Przewodniczący: SSR Agnieszka Jaźwińska

Protokolant: Mariusz Filipek

w obecności Prokuratora – zawiadomiony wokandą

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 26.07.2016 r., 23.11.2016 r., 24.01.2017 r., 25.01.2017 r., 29.03.2017 r.

sprawy przeciwko R. M.

s. K. i C. z d. K.

ur. (...) w W.

oskarżonego o to, że w dniu 5 marca 2015 roku około godziny 23:55 w W. przed blokiem nr 27 przy ul. (...) wraz z J. P. uczestniczył w pobiciu B. N., w wyniku którego pokrzywdzony doznał obrażeń ciała powodujących naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwający nie dłużej niż 7 dni w rozumieniu art. 157 § 2 k.k.,

tj. o czyn z art. 158 § 1 k.k.

oraz sprawy przeciwko J. P.

s. J. i K. z d. K.

ur. (...) w W.

oskarżonego o to, że w dniu 5 marca 2015 roku około godziny 23:55 w W. przed blokiem nr 27 przy ul. (...) wraz z R. M. uczestniczył w pobiciu B. N., w wyniku którego pokrzywdzony doznał obrażeń ciała powodujących naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwający nie dłużej niż 7 dni w rozumieniu art. 157 § 2 k.k.,

tj. o czyn z art. 158 § 1 k.k.

orzeka

I.  oskarżonego R. M. uznaje za winnego popełnienia zarzucanego mu czynu stanowiącego przestępstwo z art. 158 § 1 k.k., z tym, że ustala, iż czynu tego dokonał wraz z inną nieustaloną osobą i za to na podstawie tego przepisu skazuje go na karę 1 (jednego) roku pozbawienia wolności;

II.  na podstawie art. 69 § 1 k.k. w zw. z art. 70 § 1 k.k. warunkowo zawiesza wykonanie kary pozbawienia wolności orzeczonej w punkcie I wyroku na okres próby 3 (trzech) lat;

III.  na podstawie art. 71 § 1 k.k. wymierza wobec oskarżonego R. M. karę grzywny w wymiarze 100 (stu) stawek dziennych w wysokości po 10 (dziesięć) złotych każda;

IV. na podstawie art. 73 § 1 k.k. w zw. z art. 72 § 1 pkt 1 k.k. oskarżonego R. M. oddaje w okresie próby pod dozór kuratora i zobowiązuje go do informowania kuratora o przebiegu okresu próby;

V. na podstawie art. 63 § 1 i 5 k.k. na poczet orzeczonej wobec oskarżonego R. M. w punkcie III wyroku kary grzywny zalicza okres zatrzymania w sprawie od dnia 27 kwietnia 2015 r. godz. 06:50 do dnia 27 kwietnia 2015 r. godz. 12:20 oraz uznaje, iż kara grzywny została wykonana w wymiarze 2 (dwóch) stawek dziennych;

VI. oskarżonego J. P. uniewinnia od popełnienia zarzucanego mu czynu;

VII. podstawie a contrario art. 230 § 2 k.p.k. pozostawia w aktach dowód rzeczowy opisany w wykazie dowodów rzeczowych Drz 85 pod poz. 1 k. 85 akt sprawy;

VIII. zasądza od Skarbu Państwa na rzecz adw. A. S. kwotę 924 (dziewięciuset dwudziestu czterech) złotych plus 23 % podatku VAT tytułem nieopłaconej obrony z urzędu udzielonej oskarżonemu R. M.;

IX. na podstawie art. 632 pkt 2 k.p.k. zasądza od Skarbu Państwa na rzecz J. P. kwotę 1.008 (jednego tysiąca ośmiu) złotych tytułem wydatków poniesionych w związku z ustanowieniem w sprawie obrońcy z wyboru;

X. zasądza od oskarżonego R. M. na rzecz Skarbu Państwa kwotę 510,32 złotych (pięciuset dziesięciu złotych trzydziestu dwóch groszy) tytułem wydatków postępowania oraz kwotę 280 (dwustu osiemdziesięciu) złotych tytułem opłaty, zaś w zakresie uniewinnienia oskarżonego J. P. – koszty postępowania przejmuje na rachunek Skarbu Państwa.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Iga Dubaj
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie
Osoba, która wytworzyła informację:  Agnieszka Jaźwińska
Data wytworzenia informacji: